logo

bilde

Häringe
Runsten Sö 239 vid Häringe. 

"Björn lät --- Ulv, sin broder." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1974-3-3 
Kommun: Haninge Socken: Västerhaninge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-22494