logo

bilde
Hammar
Runsten Sö 246 vid Hammar. 

"Tore och Östen --- Anund reste stenen --- sin." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1983-6-15 
Kommun: Haninge Socken: Västerhaninge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-22534