logo

bilde
Hässlingby
Runsten Sö 264 vid Kikarberget, Hässlingby. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982-9-30 
Kommun: Haninge Socken: Österhaninge 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-23207