logo

bilde
Väsby
Runsten U 194 vid Väsby. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1983-5-6 
Kommun: Vallentuna Socken: Össeby-Garn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-23056 

bilde
Väsby
Runsten U 194. Väsby (Vallentuna kn, Össeby-Garns sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Vallentuna Socken: Össeby-Garn 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0088