logo

bilde
Dal/Runberga
Runsten U 306. Dal/Runberga (Sigtuna kn, Skånela sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Sigtuna Socken: Skånela 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0101