logo

bilde

Estuna kyrka
Runstensfragment U 574 (till vänster), U 575 (till höger upp) och U 576 (till höger ned) i kyrkans stiglucka. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1972-9-27 
Kommun: Norrtälje Socken: Estuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12188 

bilde
Estuna kyrka
Runsten U 574. Estuna kyrka (Norrtälje kn, Estuna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Norrtälje Socken: Estuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0134