logo

bilde
Hårnacka
Runstenen U 579 vid Hårnacka. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1980-5-22 
Kommun: Norrtälje Socken: Estuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12202 

bilde

Hårdnacka
Runsten U 579. Hårdnacka (Norrtälje kn, Estuna sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Norrtälje Socken: Estuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0135