logo

bilde
Hårnacka
Runstensfragment U 580 vid Hårnacka. 

"Reste denna sten efter Sven, sin son." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982-10-5 
Kommun: Norrtälje Socken: Estuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12203