logo

bilde

Nång
Runsten U 581 vid Nång. (Oäkta?) 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1982-10-5 
Kommun: Norrtälje Socken: Estuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-12204