logo

bilde
Ortala
Runsten U 593. Ortala (Norrtälje kn, Väddö sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Norrtälje Socken: Väddö 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0137