logo

bilde
Ortalalund
Runstenen U 594 vid Ortalalund. 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1966-9-21 
Kommun: Norrtälje Socken: Väddö 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-22123