logo

bilde
Almare-Stäket
Runsten U 604. Almare-Stäket. Kungsängens sn. Upplands-Bro kn. 

Foto: Ek, Mattias, Stockholm läns museum, 2006-10-25 
Kommun: Upplands-Bro Socken: Kungsängen 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2006-1117