logo

bilde
Bro
Assurstenen. Kommunens mest kända runsten daterad till 1000-talet. Texten lyder: Ginnlög, Holgers dotter, syster till Sygröd och till Göt, hon lät göra denna bro och resa denna sten efter Assur, sin man, son till Håkon Jarl. Han var landvärnare med Geter. I bakgrunden skymtar Bro kyrka. 

Foto: Ulfstrand, Anna, Stockholms läns museum, 1999-11-11 
Kommun: Upplands-Bro Socken: Bro 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LD99-0476 


bilde
Bro
Runsten U 617. Bro (Upplands-Bro kn, Bro sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Upplands-Bro Socken: Bro 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0222