logo

bilde
Bro kyrka
Runsten U 618 i kyrkans vapenhus. 

"Ingrid och Gyrid läto resa stenen efter Klemet, sin fader och Ingegärd (?) efter sin man." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1971-2-5 
Kommun: Upplands-Bro Socken: Bro 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-11081