logo

bilde

Finnsta
Runstenen U 620 vid Finnsta. 

"Gunnar och Igul läto...sin broder minnesmärke. Gud hjälpe hans ande och Guds moder." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1971-4-15 
Kommun: Upplands-Bro Socken: Bro 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-11100


bilde

Finsta
Runsten U 620. Finsta (Upplands-Bro kn, Bro sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Upplands-Bro Socken: Bro 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0270