logobilde
Jursta
Runstenen U 623 vid Jursta. 

"Gyrid och Sigvid och Sigfast reste stenen efter Vifast, sin fader." 

Foto: Nordström, Alf, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1980-4-16 
Kommun: Upplands-Bro Socken: Bro 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: AN-11169 


bilde
Jursta
Runsten U 623. Jursta (Upplands-Bro kn, Bro sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Upplands-Bro Socken: Bro 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0269