logo

bilde
Västtibble
Runsten U 630. Västtibble (Upplands-Bro kn, Håbo-Tibble sn). Avritning av Richard Dybeck (1811-1877). 

Ur Sverikes runurkunder / granskade och utgifne af Richard Dybeck. 

Foto: , , -- 
Kommun: Upplands-Bro Socken: Håbo-Tibble 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LX2007-0228