logo

bilde
Sigtuna
Kungsbenet. 
Runristning på ben 1100-1200 tal. Ristningen: " Kungen är frikostig med mat. Han gav mest. Hans ynnest är störst." 

Foto: Ulfstrand, Anna, Stockholms läns museum, 1998-0-0 
Kommun: Sigtuna Socken: Sigtuna 
Arkiv: Stockholms läns museum 
Bildnr: LD98-0440