GOTLANDSKE BILLEDSTENER


De gotlandske billedstenene er i utgangspunktet en gruppe tekstløse gravmonumenter, reist fra ca år 400 e.kr, kanskje tidligere, og frem mot slutten av 1000-tallet, da de ligner mere på de andre minnestenene med runeinnskrifter. Billedstenene hadde hele tiden en utvikling av form og billedspråk, men er oftest hugget i kalksten i ulike varianter. Denne type gravmonument kan nesten sies å være et rent gotlandsk fenomen, men det er én kjent billedsten på Øland, og det er én kjent billedsten fra Upland (U 414 Norrsunda kirke), men den forsvant for et par hundre år siden, og i dag finnes det bare en tegning av den. Med litt velvilje kan man kanskje si at billedstenen fra Grobin i Latvia er av samme slag. Ellers finnes denne type billedstener kun på Gotland.

Det er funnet over 570 gotlandske billedstener av forskjellig karakter, og de varierer i størrelse fra 3,5 - 4 meter høye og ned til 0,5 meter høye. Når man sammenligner billedstenene, kan man se at det ofte har vært brukt en mal til å hugge figurene etter. I dag fremstår billestenene malet i en farge, men opprinnelig var figurene på billedstenene malet i flere farger.

Sune Lindqvist har katalogisert de gotlandske beilledsteners form og har kommet frem til understående resultat, i henhold til datering:

GOTLANDSKE BILLEDSTENER
De gotlandske billedsteners utvikling i form i følge Sune Lindqvist.

EKSEMPLER PÅ GOTLANDSKE BILLEDSTENER FRA 400-600 E.KR


GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER


EKSEMPLER PÅ GOTLANDSKE BILLEDSTENER FRA 500-600 E.KR


GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER


EKSEMPLER PÅ GOTLANDSKE BILLEDSTENER FRA 600-700 E.KR


GOTLANDSKE BILLEDSTENER


EKSEMPLER PÅ GOTLANDSKE BILLEDSTENER ETTER 700 E.KR


GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER


EKSEMPLER PÅ GOTLANDSKE BILLEDSTENER MED RUNER


GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER

GOTLANDSKE BILLEDSTENER
Litteratur:
¤ Forvännen 2000: En invandrad gud? Kring en märklig gotländsk bildsten, Lars Hermodsson.
¤ Forvännen 2004: Bildstenar och deras uttolkare, Björn Varenius.
¤ Forvännen 1960: En Bildsten Revideras, Birgit Arrhenius och Wilhelm Holmqvist.
¤ Forvännen 1947: Arkeologisk Datering Av Vendeltidens Nordiska Runinskrifter, Birger Nerman.
¤ Forvännen 1930: Den gotländska runbildstenen från Sanda, Om Valhallstro och hednisk begravningsritual, Hugo Jungner.
¤ Forvännen 1966: Några runfynd 1965, Sven B. F. Jansson.
¤ Forvännen 1952: De Äldsta Gotländska Bildstenarna Och Deras Motivkrets, Wilhelm Holmqvist.
¤ Forvännen 1991: Bildstenar Och Yxor, Axel L. Romdahl.
¤ Forvännen 1990: Den nyfunna runstenen med bildstensform i Hablingbo kyrka, Gotland.
¤ Forvännen 1984: Kring ett frågetecken angående bildstenen Lärbro, Källstäde, Olle Henschen-Nyman.
¤ Forvännen 1991: A Picture Stone from Grobin (Latvia), Valerij Petrovich Petrenko.
¤ Forvännen 1991: Ship or ducks? Comment on the picture-stone found at Grobin, Latvia, Jan Peder Lamm.
¤ Tapt billedsten fra Upland.
¤ Bilde av G203 - Hograen.
¤ Bilde av G113 - Ardre-kyrka.
¤ Bilde av G109 - Ollaifs.
¤ Billedesten fra Upland (U 414 Norrsunda kirke)


Opdateret d. 11.11.2016