DANSKE RUNEINNSKRIFTER FRA HALLAND


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.


Noter:
1) I dag er Skåne, Halland og Blekinge en del av Sverige, men var dansk territorie ca år 800—1332 og 1360—1658. (Svensk 1332—60).
Derfor regnes disse runeinnskriftene som danske runeinnskrifter.

DK Hal 1 - GETINGE-STEN 1 - GETINGE SOCKEN, HALMSTADS HÄRAD, HALLANDS LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit. Runemesteren er Ejnar. Innskriften er kirkens våpenhus.

Runene lyder:

rantr (*) (l)i(t) : ræisa * stain * þ...
æ-...
toi a(k)ia----

æinar * iok * ru...

Randr lét reisa stein ... ... ... ... Einarr hjó rú[nar].

Norsk: "Rand lot reise denne sten ... Einar hugget runene."

English: "Randr had the stone raised ... ... ... ... Einarr cut the runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 355, SV4301, Hal 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Hal 2 - GETINGE-STEN 2 - GETINGE SOCKEN, HALMSTADS HÄRAD, HALLANDS LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en runesten. Runemesteren er Ejnar. Stenen er tapt.

Runene lyder:

[(æ)(i)(n)ar iok]

Einarr hjó.

Norsk: "Einar hugget"

English: "Einarr cut."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 355A, SV4301, Hal 2
¤ Bilde av stenen. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK Hal 3 - HOLM-STEN - HOLMS SOCKEN, HALMSTADS HÄRAD, HALLANDS LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på gavelstenen til en gravkiste av granit. Oppbevares på Statens Historiska Museum, Stockholm (5094).

Runene lyder:

: hiar : (l)(i)(g)ær : ennar : arnbiornar : sun : guþ

Hér liggr Einarr Arnbjarnar sonr. Guð.

Norsk: "Her ligger Einar Arnbjørns sønn. Gud (hjelpe hans sjel)."

English: "Here lies Einarr Arnbjôrn's son. God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 353, SV4303, Hal 3
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Hal 4 - KVIBILLE-STEN - KVIBILLE SOCKEN, HALMSTADS HÄRAD, HALLANDS LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen er innmuret i Kvibilles kirkemur.

Innskriften lyder:

: efi : auk : þu(r)(g)utr : þeR : lagþu : stin : ifi- : þorlak : kuþ : hialbi : sol : hans :

Efi ok Þorgautr þeir lôgðu stein yfir Þorlak. Guð hjalpi sál hans.

Norsk: "Eve og Torgaut de la stenen over Torlak. Gud hjelpe hans sjel."

English: "Efi and Þorgautr, they laid the stone over Þorlakr. May God help his soul."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Kvibille runesten.
¤ Alternativ signum: DR 354, SV4304, Hal 4
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.

DK Hal 5 - VAPNÖ-STEN - VAPNÖ SOCKEN, HALMSTADS HÄRAD, HALLANDS LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit.

Runene lyder:

... raistu : stin : æft-...
... ...-(s)(t)r : hialmbi : saul : ho...


... reistu stein ept[ir] ... [Kri]str hjalpi sál ha[ns].

Norsk: "... reiste stenen etter ... krist hjelpe hans sjel."

English: "... raised the stone in memory of ... May Christ help (the) soul ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 352, SV 4311, Hal 5
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.

Hal IK 241,1 - ESKATORP BRAKTEAT - FJÄRÅS, KUNGSBACKA, FJÄRE, HALLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på SHM (3670), og er datert til år 400-650. Den er slått med samme stempel som DR IK241,2. F-type.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

f-hidu (u)uilald uuigaz e^erilaz

F[a]hido wilald Wigaz, erilaz.

Norsk: "Jeg Wigaz, Erilen ... malte/skrev gjenstanden"

English: " I Wigaz, the eril, painted the artifact."

Ottar Grønvik 1996:220-230 tolker innskriften:

f-hidu (h)uila(l)du uigaz e^| |^erilaz

F[a]hiðu hwil-alda. wigaz ek erilaz.

Norsk: "Farget rød (med offerblod ) (er / kan være) hvile-folk (= de døde)! Helliggjøreren (er) jeg, erilen.".

Engelsk: "Coloured red (with sacrificial blood) (are/may be) the resting-people (= the dead)! The sanctifier (am) I, the eril."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Krause, Wolfgang, 1966.
¤ IK 241: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ SHM 3670
¤ Tidligere signum: DR BR74, KJ 128
¤ Ottar Grønvik, Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden, Oslo 1996, side 220-230
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Noter:
1) I dag er Skåne, Halland og Blekinge en del av Sverige, men var dansk territorie ca år 800—1332 og 1360—1658. (Svensk 1332—60).
Derfor regnes disse runeinnskriftene som danske runeinnskrifter.
Hurtiglinker til danske runeinnskrifter:

Tilbake til forsiden

Danske runeinnskrifter fra Bornholm, Fyn og Det Fynske Øhav, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Lolland og Falster, Syddanmark, Ukjent sted, Halland, Blekinge, Skåne, Lund, Slesvig og Slesvig by.

Danske runeinnskrifter med De eldre runer, De yngre runer og runer fra middelalderen.

Danske runeinnskrifter på Brakteater og runemynter

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2022


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 25.8.2022