DANSKE RUNEMYNTER

I en kort periode under Svend Estridsen, ca. 1065-1074 ble det preget danske mynter med runeinnskrifter. Det kjennes til over 500 forskellige stempler med runer. Samme tendens opptrådte samtidig i Norge.

DR M1
Mynten er av sølv og er datert år 1065-75.
Runene lyder:

ailmer ulfied

Ailmær, Ulfied."

Norsk: "Adelmar, Ulfgaut".

Engelsk: "Aðalmarr, Wulfgeat"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M2
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ailmer i lundi

Aðalmarr í Lundi.

Norsk: "Adelmar i Lund"

Engelsk: "Aðalmarr in Lund"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M3
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ailmer on lundi

Aðalmarr á Lundi.

Norsk: "Adalmar i Lund".

Engelsk: "Aðalmarr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M4
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ailmer lunti

Aðalmarr Lundi.

Norsk: "Adalmar, Lund.".

Engelsk: "Aðalmarr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M5
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ailmer lundi

Aðalmarr Lundi.

Norsk: "Adalmar, Lund.".

Engelsk: "Aðalmarr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M6
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

alfkeR lunti

Alfgeirr Lundi.

Norsk: "Alfgeir, Lund".

Engelsk: "Alfgeirr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M7
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

alfr-k

Alfríkr.

Norsk: "Alfrik"

Engelsk: "Alfríkr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M8
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

alfrik on lundi

Alfríkr á Lundi.

Norsk: "Alfrík i Lund".

Engelsk: "Alfríkr in Lund"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M9
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

alfrik lundi

Alfríkr Lundi.

Norsk: "Alfrík, Lund".

Engelsk: "Alfríkr, Lund".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M10
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

alkm on lund

"alkm" á Lund.

Norsk: "`alkm´ i Lund.".

Engelsk: "`alkm´ in Lund"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M11
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

almer i lundi

Aðalmarr í Lundi.

Norsk: ".Adelmær i Lund."

Engelsk: "Aðalmarr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M12
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

arkil

Arnkell.

Norsk: "Arnkjell".

Engelsk: "Arnkell".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M13
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

asfarþ lundi

Ásfrøðr Lund.

Norsk: "Asfrød, Lind".

Engelsk: "Ásfrøðr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M14
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

asfarþ uki lunt

Ásfrøðr Ungi(?) Lund.

Norsk: "Ásfrød Ung Lund.".

Engelsk: "Ásfrøðr Young Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M15
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

asmund lunt

Ásmundr Lund.

Norsk: "Asmund Lund".

Engelsk: "Ásmundr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M16
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

asmunr i lunti

Ásmundr í Lundi.

Norsk: "Asmund i Lund.".

Engelsk: "Ásmundr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M17
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

asmuþ

Ásmóðr.

Norsk: "Asmod".

Engelsk: "Ásmóðr".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M18
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

asur

Ôzurr.

Norsk: "Azur.".

Engelsk: "Ôzurr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M19
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

asur pai i lundi

Ôzurr Pái í Lundi.

Norsk: "Azur Påfugl i Lund.".

Engelsk: "Ôzurr Peacock in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M20
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

asur pa lunti

Ôzurr Pái Lundi.

Norsk: "Azur Påfugl, Lund.".

Engelsk: "Ôzurr Peacock, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M21
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

atsor i lunti

Ôzurr í Lundi.

Norsk: "Azur i Lund.".

Engelsk: "Ôzurr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M22
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

atsur i lundi

Ôzurr í Lundi.

Norsk: "Azur i Lund.".

Engelsk: "Ôzurr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M23
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

atsir i lundi

Ôzurr í Lundi.

Norsk: "Azur i Lund.".

Engelsk: "Ôzurr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M24

Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

atsor on lundi

Ôzurr á Lundi.

Norsk: "Azur i Lundi.".

Engelsk: "Ôzurr in Lund".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M25
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

atsor iutska

Ôzurr Júzki.

Norsk: "Azur Jyske".

Engelsk: "Ôzurr Jutlander."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M26
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

auer on lundi auer

Ávarr á Lundi, Ávarr.

Norsk: "Awer i Lund, Awer".

Engelsk: "Ávarr in Lund, Ávarr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M27
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

biorn i lundi

Bjôrn í Lundi.

Norsk: "Bjørn i Lund".

Engelsk: "Bjôrn in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M28
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

boin on lundi

"boin" á Lundi.

Norsk: "`boin´ i Lund.".

Engelsk: "`boin´ in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M29
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

bosi i lundi

Bósi í Lundi.

Norsk: "Bosi i Lund.".

Engelsk: "Bósi in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M30
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

bofi i lundi bofi

Bófi í Lundi, Bófi.

Norsk: "Bofi i Lund, Bofi.".

Engelsk: "Bófi in Lund, Bófi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M31
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

brunman on lundi

Brúnmaðr á Lundi.

Norsk: "Brunman i Lund".

Engelsk: "Brúnmaðr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M32
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

brunman lundi

Brúnmaðr Lundi.

Norsk: "Brunman, Lund".

Engelsk: "Brúnmaðr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M33
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

esbern

Ásbjôrn.

Norsk: "Asbjørn".

Engelsk: "Ásbjôrn".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M34
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

eu--uebratr i lundi

...brandr í Lundi.

Norsk: "...brandr i Lund".

Engelsk: "...-brandr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M35
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

fati on lundi

Fati á Lundi.

Norsk: "Fati i Lund.".

Engelsk: "Fati in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M36
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

fati i lundi

Fati í Lundi.

Norsk: "Fati i Lund.".

Engelsk: "Fati in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M37
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

koþbein on lunti

"koþbein" á Lundi.

Norsk: "´koþbein` i Lund.".

Engelsk: "´koþbein` in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M38
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

koþrik lundi

Guðríkr Lundi.

Norsk: "Gudrik, Lund".

Engelsk: "Guðríkr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M39
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

koþuini on lundi

Guðvini á Lundi.

Norsk: "Gudvin i Lund".

Engelsk: "Guðvini in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M40
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

koþwini on lund

Guðvini á Lund.

Norsk: "Gudvin i Lund".

Engelsk: "Guðvini in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M41
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

koþwin ...

Guðvin ...

Norsk: "Gudvin ...".

Engelsk: "Guðvin ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M42
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

koþuini i lundi

Guðvini í Lundi.

Norsk: "Gudvin i Lund".

Engelsk: "Guðvini in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M43
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

koþuini : petrus

Guðvini, Petrus.

Norsk: "Gudvin, Petrus".

Engelsk: "Guðvini, Petrus".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M44
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

krimk-l i lunti

Grímk[e]ll í Lundi.

Norsk: "Grimkjell i Lund.".

Engelsk: "Grímkell in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M45
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

krimkil i lunti

Grímkell í Lundi.

Norsk: "Grmkjell i Lund.".

Engelsk: "Grímkell in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M46
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

kan-it i lunti

"kan-it" í Lundi.

Norsk: " `kan-it´ i Lund".

Engelsk: "`kan-it´ in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M47
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

kali on lundi

Kali á Lundi.

Norsk: "Kali i Lund.".

Engelsk: "Kali in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M48
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

kali i lundi kali

Kali í Lundi, Kali.

Norsk: "Kali i Lund, Kali.".

Engelsk: "Kali in Lund, Kali."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M49
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

karl on lundi

Karl á Lundi.

Norsk: "Karl i Lund.".

Engelsk: "Karl in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M50
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

karl on lundi

Karl á Lundi.

Norsk: "Karl i Lund.".

Engelsk: "Karl in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M51
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ketil i roini

Ketill í "roini".

Norsk: "Ketill in `roini´.".

Engelsk: "Ketill in `roini´."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M52
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

lefsi on lundi

Lefsi á Lundi.

Norsk: "Lefsi i Lund.".

Engelsk: "Lefsi in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M53
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

lefsi lunti

Lefsi Lundi.

Norsk: "Lefsi Lund.".

Engelsk: "Lefsi, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M54
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

lefsi i lundi

Lefsi í Lundi.

Norsk: "Lefsi i Lund.".

Engelsk: "Lefsi in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M55
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

lifuini borbi

Ljúfvini Borgbý.

Norsk: "Lefvin Borgby.".

Engelsk: "Lefwine Borgby."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M56
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

lefuine i lundi

Ljúfvini í Lundi.

Norsk: "Lefvin i Lund.".

Engelsk: "Lefwine in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M57
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

mani lundi

Manni Lundi.

Norsk: "Manni/Mani Lund.".

Engelsk: "Manni/Máni, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M58
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

meinolf i lunti

Meinulfr í Lundi.

Norsk: "Meinulf i Lund".

Engelsk: "Meinulfr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M59A
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

mkleku(k)ii

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M59B
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

mu?t(o)?i :

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M60
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

naft???? i lundi naft

"naft????" í Lundi ...

Norsk: "naft???? i Lund ...".

Engelsk: "naft???? in Lund ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M61
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

norman lunti

Norðmaðr Lundi.

Norsk: "Norman Lundi".

Engelsk: "Norðmaðr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M62
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

norman : i lunt

Norðmaðr í Lund.

Norsk: "Norman i Lund.".

Engelsk: "Norðmaðr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M63
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ouþbern lunti

Auðbjôrn Lundi.

Norsk: "Audbjørn, Lund".

Engelsk: "Auðbjôrn, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M64
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ouþbern ...

Auðbjôrn ...

Norsk: "Audbjørn ...".

Engelsk: "Auðbjôrn ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M65
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

peaitr i lund

Pétr í Lundi.

Norsk: "Petr i Lund.".

Engelsk: "Pétr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M66
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

sarþa i lundi

"sarþa" í Lundi.

Norsk: "Særða(?)/Serða(?) i Lund.".

Engelsk: "Særða(?)/Serða(?) in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lerche Nielsen 1997c:62f
¤ Jacobsson 2004:90, 131
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M67
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

sekrim on lundi

Sægrímr á Lundi.

Norsk: "Sægrim i Lund.".

Engelsk: "Sægrímr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M68
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

siagrim

Sægrímr.

Norsk: "Sægrim.".

Engelsk: "Sægrímr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M69
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

seuina ulfieds frnta

Sævini Ulfgauts frænda.

Norsk: "Svein, Ulfgauts frende".

Engelsk: "Sævini, Ulfgautr's kinsman."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M70
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

seuine i lund

Sævini í Lundi.

Norsk: "Svein i Lund".

Engelsk: "Sævini in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M71
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

siguarþ i lundi

Sigvarðr í Lundi.

Norsk: "Sigvard i Lund.".

Engelsk: "Sigvarðr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M72
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

skakli i lundi

Skakli í Lundi.

Norsk: "Skakli i Lund".

Engelsk: "Skakli in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M73
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

skakli lunti

Skakli Lundi.

Norsk: "Skakli, Lund".

Engelsk: "Skakli, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M74
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

sumarleþi on lundi

Sumarliði á Lundi.

Norsk: "Sumarliði i Lund.".

Engelsk: "Sumarliði in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M75
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

sumarleþi i lundi

Sumarliði í Lundi.

Norsk: "Sumarliði i Lund.".

Engelsk: "Sumarliði in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M76
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

sumarleþi lunti

Sumarliði Lundi.

Norsk: "Sumarliði, Lund.".

Engelsk: "Sumarliði, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M77
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

stein i lundi

Steinn í Lundi.

Norsk: "Stein i Lund".

Engelsk: "Steinn in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M78
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

sturkr i lunti

"sturkr" í Lundi.

Norsk: " `sturkr´ i Lund".

Engelsk: " `sturkr´ in Lund".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M79
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

styrkar ...

Styrkárr ...

Norsk: "Styrkar ...".

Engelsk: "Styrkárr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M80
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

suafa on lundi

Sváfi á Lundi.

Norsk: "Sváfi in Lund.".

Engelsk: "Sváfi i Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M81
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suafa i lunti

Sváfi í Lundi.

Norsk: "Sváfi in Lund.".

Engelsk: "Sváfi i Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M82
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suartabrat i lundi

Svartabrandr í Lundi.

Norsk: "Svartabrand i Lund."

Engelsk: "Svartabrandr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M83
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suein ... ...

Sveinn, ... ...

Norsk: "Svein, ... ...".

Engelsk: "Sveinn, ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M84
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suein af lundi

Sveinn af Lundi.

Norsk: "Svein av Lund".

Engelsk: "Sveinn of Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M85
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suein af lundi

Sveinn af Lundi.

Norsk: "Svein av Lund".

Engelsk: "Sveinn of Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M86
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suein i lunti

Sveinn í Lundi.

Norsk: "Svein i Lund".

Engelsk: "Sveinn in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M87
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suein i lundi

Sveinn í Lundi.

Norsk: "Svein i Lund".

Engelsk: "Sveinn in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M88
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suein selanus

Sveinn Selanus.

Norsk: "Svein Selanus".

Engelsk: "Sveinn Selanus."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M89
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suein þorbi

Sveinn "þorbi"

Norsk: "Svein, Torbjørn".

Engelsk: "Sveinn, Þorbjôrn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke 1950, De danske runemønter og deres prægere. I: Nordisk numismatisk årsskrift 1950, s 1-56.
¤ Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M90
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

suen re× tanorum

Sveinn rex danorum.

Norsk: "Svein, Danenes Konge".

Engelsk: "Sveinn, King of the Danes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M91
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

s...kel i lunti

"S...kell" í Lundi.

Norsk: "S...kel i Lund".

Engelsk: "S...-kell in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M92
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

s(r)taidul : ialebli

??? : ????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M93
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

toli i lunti

Tóli í Lundi.

Norsk: "Toli i Lund".

Engelsk: "Tóli in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M94
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þiakr i inmi i li r
þkrmlu er(u)inki

Þegn(?) ... ... ... ... ... ... ...

Norsk: "Þegn(?) ... ... ... ... ..."

Engelsk: "Thegn(?) ... ... ... ... ... ..."

Þegn = thegn, i det anglosaksiske England et medlem av det jordeiende aristokrati. De er kjent fra 600-tallet, men mest tallrike i 900-1000-tallet. I Norge betegner thegn en klasse av frie undersåtter, som var særlig forpliktet ovenfor kongsmagten, men til gjengjeld hadde en særlig innflytelse og krav på å bli spurt.

I Sverige og Danmark forekommer betegnelsen kun i runeinnskrifter og stedsnavn. Det har vært foreslått, at de utjorde en særlig gruppe af kongstjenere, men at de var storbønder er like så sannsynelig.

Ordet thegn: oldnordisk þegn, av germansk *þegna- 'tjener, kriger', svarende til gresk teknon 'barn', av indoeuropeisk *tek- 'frembringe, føde'.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M95
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þokr rokliiii

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M96
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorkutr ... ....

Þorgautr ... ....

Norsk: "Torgaut".

Engelsk: "Thorgautr ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M97
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

þorkutr on lundi

Þorgautr á Lundi.

Norsk: "Torgaut i Lund".

Engelsk: "Thorgautr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M98
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þurkut lunti-

Þorgautr Lundi.

Norsk: "Torgaut, Lund".

Engelsk: "Thorgautr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M99
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorkut i lunti

Þorgautr í Lundi.

Norsk: "Torgaut i Lund".

Engelsk: "Thorgautr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M100
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þurkut lunti

Þorgautr Lundi.

Norsk: "Torgaut, Lund".

Engelsk: "Thorgautr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M101
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:


þorgot i lundi
Þorgautr í Lundi.

Norsk: "Torgaut i Lund".

Engelsk: "Thorgautr in Lund."

Litteratur: Projektet
¤ Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M102
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorgot lundi

Þorgautr Lundi.

Norsk: "Torgaut, Lund".

Engelsk: "Thorgautr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M103
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorgot þorg--

Þorgautr, Þorg[autr].

Norsk: "Torgaut, Torgaut".

Engelsk: "Thorgautr, Thorgautr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M104
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorkil rek i lundi

Þorkell Rekkr í Lundi.

Norsk: "Torkel krigeren i Lund".

Engelsk: "Thorkell (the) Warrior in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M105
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorkil i lunti

Þorkell í Lundi.

Norsk: "Torkel i Lund".

Engelsk: "Thorkell in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M106
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þurkil ...

Þorkell ...

Norsk: "Torkel".

Engelsk: "Thorkell ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M107
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þurkil þurkil

Þorkell, Þorkell.

Norsk: "Torkel, Torkel.".

Engelsk: "Thorkell, Thorkell."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M108
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

þorsten on lunti

Þorsteinn á Lundi.

Norsk: "Torstein i Lund".

Engelsk: "Thorsteinn in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M109
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorstein i lundi

Þorsteinn í Lundi.

Norsk: "Torstein i Lund".

Engelsk: "Thorsteinn in Lund".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M110
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorstein lunti

Þorsteinn Lundi.

Norsk: "Torstein, Lund".

Engelsk: "Thorsteinn, Lund".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M111
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorstain i lundi

Þorsteinn í Lundi.

Norsk: "Torstein i Lund".

Engelsk: "Thorsteinn in Lund".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M112
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorþ lundi

Þórðr Lundi.

Norsk: "Torðr, Lund.".

Engelsk: "Thórðr, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M113
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

þorþ a mik

Þórðr á mik.

Norsk: "Thorðr eier meg".

Engelsk: "Thórðr owns me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M114
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ubein : ... ....

Óbeinn ... ....

Norsk: "Óbeinn ... ....".

Engelsk: "Óbeinn ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M115
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ufi i lundi ufi

Uffi í Lundi, Uffi.

Norsk: "Uffi i Lund, Uffi.".

Engelsk: "Uffi in Lund, Uffi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M116
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

ulf litla on lunti

Ulfr Litli á Lundi.

Norsk: "Ulfr Lille i Lund".

Engelsk: "Ulfr Little in Lund".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M117
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ulf i lundi

Ulfr í Lundi.

Norsk: "Ulf i Lund".

Engelsk: "Ulfr in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M118
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ulkil ...

Ulfkell ....

Norsk: "Ulfkell".

Engelsk: "Ulfkell ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M119
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

ulkil on lundi

Ulfkell á Lundi.

Norsk: "Ulfkell i Lund".

Engelsk: "Ulfkell in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M120
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ulkil i lundi

Ulfkell í Lundi.

Norsk: "Ulfkell i Lund".

Engelsk: "Ulfkell in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M121
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ulkil lundi

Ulfkell Lundi.

Norsk: "Ulfkell, Lund".

Engelsk: "Ulfkell, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M122
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ulkil lundi

Ulfkell Lundi.

Norsk: "Ulfkell, Lund".

Engelsk: "Ulfkell, Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M123
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

ulkil i lundi

Ulfkell í Lundi.

Norsk: "Ulfkell i Lund".

Engelsk: "Ulfkell in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M124
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

uma-ut : i lundi

"uma-ut" í Lundi.

Norsk: " `uma-ut´ i Lund".

Engelsk: " `uma-ut´ in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M125
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

u(l)kil ...

Ulfkell ...

Norsk: "Ulfkell".

Engelsk: "Ulfkell ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR M126
Mynten er av sølv og er datert til år 1065-75. Den oldengelske preposisjonen "on" er benyttet i stedet for "í".
Runene lyder:

uoil on lundi

Ulfkell á Lundi.

Norsk: "Ulfkell i Lund".

Engelsk: "Ulfkell in Lund."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR MNOR2002;11A
Mynten som er av sølv, ble funnet i Aizkraukle og er numismatisk datert til 1060-talllet.
Runene lyder:

+ þorstein ... ...und-

Þorstæin [i] [L]und[i]

Norsk: "Torstein i Lund".

Engelsk: "Þorsteinn in Lund"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer nr. 17.
¤ National History Museum of Latvia, Lettland (A 12300:3)

DR MNOR2002;11B
Mynten som er av sølv, ble funnet i Daugmale og er numismatisk datert til 1060-talllet.
Runene lyder:

+ ailm-r - lund·i · ...

Ailm[a]r [í]/[on] Lundi ...

Norsk: "Ailmar i Lund ...".

Engelsk: "Ailmar in Lund ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer nr. 17.
¤ National History Museum of Latvia, Lettland (A 11871:511)

DR MNOR2002;11C
Mynten som er av sølv, ble funnet i Daugmale og er numismatisk datert til 1060-talllet.
Runene lyder:

+ alfkeiR ... ...untii

AlfgiR [i]/[on] [L]undi

Norsk: "Alfgeir i Lund".

Engelsk: "Alfgeirr in Lund"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer nr. 17.
¤ National History Museum of Latvia, Lettland (CVVM 164001: 1130)

DR MNOR2004;9
Mynten er av sølv og er funnet i Danelund SV for Ribe i Danmark. Mynten er datert til år 1065-75.
Runene lyder:

+ su-in ÷ -or-ii

Swen, [Þ]or[b]iorn

Norsk: "Svein, Torbjørn".

Engelsk: "Sveinn, Thorbjôrn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer nr. 19.

LITTERATUR:
¤ Moltke om danske runemynter
¤ Ivar Leimus om LinnakseskattenHurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Danske.runeinnskrifter.V.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 4.12.2021