Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Ord skrevet i kursiv er norrøn stavemåte.
HALLINSKIDI
Heimdall.

HAMINGJER
Hamingjur. Beslektet med nornene, som var overnaturlige, oftest usynelige kvinnelige vesener som ledsaget menneskene og styrte deres skjebne. Hvert menneske hadde sin hamingja som søkte å bringe hell. En kunne også låne en annen hamingja når det gjaldt å utføre en vågsom dåd til hans beste. Se også Fylgje.

HANGAGUD
Odin.

HANGATYR
Odin.

HATE
Hati. Ulven som forfølger den flyvende månen over nattehimmelen, og som vil sluke den. Født av en jotunkvinne som sitter langt østerut og føder vesener i ulveskikkelser.

HAVFRUEN
Margýgr. En vette. Et farlig vesen som lokker mennesker til seg med musikken sin. Hun var menneske oventil og fisk nedentil.

HAVMANNEN
Marmennill. En vette. Et farlig vesen som gav spådommer. Det gjelder også den senere versjonen av havmannen i folkesagn og folketro.

HEID
Andet navn på Gullveig som utøver seid i Midgard. Les Voluspå.

HEIDRUN
Geit i Valhall. Står på Valhalls tak og spiser løv av grenene til Yggdrasil. Fra dens jur renner det mjød hver dag, nok mjød til at alle enherjene får seg godt med rus hver dag. Les Grimnesmål, Hyndleljod og Snorre Edda.

HEIMDALL
Heimdallr. Ås. Den hvite åsen. Hans tenner er av gull. Han behøver mindre søvn enn fugler, hører gresset gro og sauens ull vokse og ser like bra dag som natt. Hans bolig er Himmelberget som ligger ved Bifrost, hans hest heter Gulltopp og han eier Gjallarhornet. Sverdet hans heter Mannshode. Han er æsenes vekter og sitter ved Brifrosts fot for å hindre bergtrollene adgang til himmelen. Han skal være født av ni jotunjomfruer; Gjalp, Greip, Eistla, Eyrgjfa, Ulfrun, Angeya, Imdr, Alta og Jarnsaksa. Alias som Rig er han forfar for ættene av treller, bønder og jarler. Har runekunnskap.
Andre navn: Hallinskidi, Gyllentann/Gullintanne, Rig, Vindhle.
Se avsnittet om "Klassedelingen i vikingtida" eller les Rigstula i Eddadikt, Voluspå, Flatøyboken og Snorre Edda.

HEL
Dødsrikets gudinne. Datter til Loke og Angerboda. Søster til Fenrisulven og Midgardsormen som alle ble oppfostret i Jotunheimen. Til Hel kom alle som døde av sykdom eller som døde i ung alder, som Balder. I Nifelheimen eier hun store gårder. Eljudnir
(den regnvåte) heter hennes bolig, Hunger hennes fat, Svelt hennes kniv, Gangtrøtt hennes trell og Ganglat hennes trellinne. Fallende Fare heter hennes dørterskel, Kør (syk seng) hennes seng og sengeteppet heter Broket Ulykke. Hun er halvt blå og halvt kjøttfarget, og hun ser sur og barsk ut. Les Snorre Edda og Vegtamkvadet.

HELBLINDE
Lokes og Byleist sin bror.

HELGRIND
Grinden som fører til de dødes verden. Porten til Hel.

HELHEST
I folketroen er Helhesten en mytisk hest som viser seg når et dødsfall forestår.

HELSKO
Spesielle sko som bindes til den dødes føtter for at de skal kunne gå til de dødes verden.

HELVEGEN
Helvegir. Veien til Hel. For å komme til Hel må man over elven Gjoll og krysse Gjallarbru.

HERJAN
Tilnavn på Odin.

HERMOD
Hermóðr. Odins og Friggs sønn. Balders bror. Tilnavn: den raske. Hermod red Sleipner til Hel, sendt av Frigg for å forsøke å hente Balder tilbake til livet. Les Snorre Edda.

HILD
Høgnes datter. Nevnt i myten om Brisingasmykket hvor hun galdrer over de falne krigerne, slik at de sto opp hver morgen og slåss år etter år.

HILDESVIN
Freias svin. Betyr "kampsvinet".

HIMMELBERG
HIMINBJORG

Himinbjorg. Heimdalls bolig som ligger ved Bifrost. Her sitter han glad som vaktpost for gudene i et trivelig hus og drikker god mjød.

HIMMEL-
BRØLEREN

Himinhrjótr. Hymes største okse.

HJUKE
Hjuke og hans søster Bil ledsager månen på dens ferd rundt jorden.

HLE
Hlér. Sønn til Fornjot, bror til Kåre og Lòge. Hle rådet for vinden. Se Fornjot. Orkenøyingenes saga om hvordan Norge ble funnet.

HLER
Æge.

HLIN
Hlín. Åsjyne. Friggs tjenerinne. Sendes ut av Frigg når det er noen hun vil beskytte.

HLIN
Frigg.

HLORA
Tors fostermor.

HLORRIDE
Tor.

HNIKARR
Odin.

HNIKUD
Odin.

HNITBERG
Berget der Suttung gjemmer diktermjødet.

HOD
Hoðr. Sønn av Odin. Han var blind og ble lurt av Loke til å skyte på Balder med en pil av misteltein. Dette skuddet ble Balders bane. Han blir hevnet for drapet av Odins og Rinds sønn.

HODDMIMERS SKOG
Skogen der menneskene Liv og Livtraser gjemte seg under Ragnarokk. Her levde de bare av morgendoggen.

HONUNGSDUGG
Duggen som renner fra Yggdrasils blader.

HORAGALLES
Samenes navn på Tor.

HORG
Horg betyr steinsetting eller fjell, og horgen har sannsynligvis vært et hellig sted i friluft der det var oppstilt gudesymboler. Det er vanlig å skille mellom horg og hov og disse helligstedene var opprinnelig knyttet til den enkelte gården. Horgen ser ut til ha vært en avgrenset plass i det fri. Den er gjerne markert med en sirkel-formet eller oval steinsetting eller en steinhaug. Et skarpt skille mellom privat og offentlig kultus er det vanskelig å trekke. Vi står overfor mange lokale varianter, og det arkeologiske materialet er spinkelt.

HORN
Hòrn. Gudinne for dyrkningen av lin. I følge Snorre identisk med Freia. Kan også skrives Hørn. Les Snorre Edda.

HOVVARPNE
Hófvarpnir. Hesten som Gnå, Friggs tjenerinne, rir på når hun er Friggs sendebud.

HRESVELG
Jotunvesen i ørnedrakt. Bor ytterst i nord i Jotunheimen. Hresvelg skaper vinden med sine vingeslag og er usynlig.

HRIMGERD
Jotunkvinne. Hates datter.

HRIMGRIMNER
Medlem av Rimtussenes familie.

HRIMNER
Medlem av Rimtussenes familie.

HRUNGNER
Jotun. Opprinnelig eier av hesten Gullfaxe. Bedt på drikkelag i Åsgård. Drept i kamp mot Tor. Mjølner knuste hans hode. Hrungners hjerte heter Hrungnershjertet og skal være tretagget i formen.

HRUNGNERS HJERTE
Trolltegn. Jotunens Hrungners hjerte skal være tretagget i formen.

HRÆSVELG
Hræsvelgr. Jotun som sitter i ørneham ved himmelens ytterste nordende og frambrakte vinden med sine vingeslag. Kilde: Gylv. kap. 18, Vavm. 37.

HRYM
Jotun. Kommer ilag med Muspelsønnene, Fenrisulven, Midgardsormen, Loke og alle Rimtussene til Vigrid, en slette, under Ragnarokk.

HUG
HUGE

En liten fyr Utgards-Loke kalte på for å kappløpe med Tjalve. Tjalve tapte alle tre kappløpene. Senere viste det seg at Huge var tanken. Les Snorre Edda.

HUGIN
Huginn. Den ene av Odins to ravner. Betyr tanke.

HULD
Seidkone som ved hjelp av sine magiske evner klarer å drepe den svenske kongen Vanlande. Ifølge sagaen ble kongen drept av maren hun på oppdrag av dronning Driva sendte ut mot ham. Les Ynglingesagaen.

HULDER
Skogsvesen i norsk folketro. I Norge tales det også om hildre-folket, en betegnelse på de usynelige vesenene som holder til i utmark.

HUNGER
Hungr. Hels fat.

HVERGELMER
HVERGJELME

Hvergelmir. Kilde som ligger midt i Nifelheim. Herfra renner elvene eller gruppe innsjøer som kalles Elivågane som fryser til is lenger sør.

HYME
HYMER

Hymir. Jotun. Tys far. Nevnt i Hymiskveda; fisketuren da de fikk Midgardsormen på kroken. Hymes største okse het Himmelbrøleren (Himinhrjótr). Hans kone var lys med gyllent hår. Les Snorre Edda og Hymeskvadet.

HYNDLA
Jotunkvinne. Les Hyndleljod.

HYRROKKIN
Jotunkvinne. Heks. Tilkalt av æsene pga. problemer med Balders bålferd. Les Snorre Edda.

HÆRFADER
Odin.

HÆRFJOTUR
Valkyrje.

HØGNE
Hilds far.

HØNE
Hænir. Ås. Langfot. Høne ble sendt av æsene til Vanene som gissel, som en del av en fredspakt. Kalles også den hurtige eller langfotede ås og Aur-kongen (Aurkonungr). Les Snorre Edda og Voluspå.

HØRN
Freia. Se Horn.

HÅG
Utgårdslokes tanke. Personifisert som en liten gutt som kappløper med Tjalve. Se Huge.Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.5.2012