Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Ord skrevet i kursiv er norrøn stavemåte.
EDDA
Fikk barn med Rig (Heimdall). Stammor for Trelleætten. Mannen het Ae.
Se avsnittet om Trelleætten i kapitlet "Klassedelingen i vikingtida" eller les Rigstula i Eddadikt.

EIKTRYNE
Eikþyrnir. Hjorten på Valhalls tak som spiser av Lærads
(Yggdrasil?) grener. Fra horna drypper det i Hvergjelme og her kommer alt vann i fra. Les Snorre Edda.

EINHERJER
Einherjar. Falne krigere. Bor i Valhall og bedriver jordiske idretter, kamp og drikkegilder til verdens undergang. Les Snorre Edda.

EINRIDE
"Den som reiser alene" er en betegnelse på Tor.

EIR
Legekunstens gudinne. En av åsgynjene som omgir Frigg.

EITRE
Dverg. Dyktig smed. Se Brok.

ELDE
Eldir. En av to treller hos Ægir eller Æge.

ELDRIMNE
Eldhrímnir. Kjelen som galten Særrimner daglig kokes i på kjøkkenet i Valhall.

ELIVÅGER
Élivágar. Elver med eter som strømmer fra kilden Hvergelmer, kilden i Nifelheim og ut i Ginnungagap. Kilde: Snorre Edda.

ELJUDNIR
Eljúðnir. Hels sal. Ligger i Nifelheim. Les Snorre Edda.

ELLE
Elli. Utgårdslokes fostermor. Kjent er Tors brytekamp med Elle (alderen) i tevlingen hos Utgards-Loke i borgen Utgard. Les Snorre Edda.

EMBLA
Embla. Den første kvinnen. Skapt av en trestamme av treet alm.
Se Ask (den første mannen).

ERNA
Jarls hustru. Stamforeldre for Jarleætten.
Se avsnittet om Jarleætten i kapitlet "Klassedelingen i vikingtida" eller les Rigstula i Eddadikt.


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.5.2012