Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Ord skrevet i kursiv er norrøn stavemåte.
FAR
Mannen til Mor. Rig (Heimdall) fikk barn med Mor. Barnet ble stamfar til Jarlætten.
Se avsnittet om Jarlætten i kapitlet "Klassedelingen i vikingtida" eller les Rigstula i Eddadikt.

FALLENDE FARE
Fallandi farað. Hels dørterskel i Eljudnir.

FARBAUTE
Fárbauti. Jotun. Lokes far.

FENJA
Den ene av to jotunkvinner som maler gull i den store grottekvernen. Den andre het Menja. Les Snorre Edda og Grottesangen.

FENRE
Fenrir. Fenrisulven.

FENRISULVEN
Lokes avkom med jotunkvinnen Angerboda. Den ble oppfostret hjemme av æsene. Ty (Tir) var den eneste som turte å mate den. Æsene måtte binde den med spesielle lenker som het Løding, Drome og Gleipner. Da Ty skulle binde Fenrisulven, bet den av hans høyre arm. Når Fenrisulven slet seg, ville Ragnarokk starte. Les Snorre Edda og Vavtrudnesmål.

FENSALER
Friggs bolig i Åsgård.

FIMAFENG
Fimafengr. Æges ene av to treller.

FIMBULTUL
"Den mektige knurren" er et navn på Odin.

FIMBULTUL
"Den mektige knurren" er et navn på en av elvene som renner fram fra Eiktrynes horn.

FIMBULTY
"Den store hersker guden" er et navn på Odin.

FIMBULVINTER
Tre vintre på rad uten sommer imellom. Disse innleder Ragnarokk.

FINN
Jotun som bygde kirken til St. Laurentius.

FJALAR
Hane hos Jotnene som varsler kampdagen når Ragnarokks tid er inne.

FJALAR
En av dvergene som drepte Kvaser og skapte diktermjødet av blodet hans.

FJORGYN
Tors mor. Også kalt Hlodyn. Fjorgyn betyr jorden. Les Voluspå og Hårbardsljod.

FJORGYNN
Fjògynn. Friggs far.

FJORSVARTNE
Fjorsvartnir. Annet navn på Rimfakse.

FJØLNER
Frei og Gerd Gymersdatters sønn.

FJØLNER
Svensk konge i Frodemyten.

FOLKVANG
Folkvangr. Freias gård i himmelen. Freias sal med de mange benkene er stor og mektig. En av salene heter Sessrymne.

FONN
Se Fornjot.

FORNJOT
Fornjot og hans ætt er en av vikigste av de såkalte lavere guder. Han hadde tre sønner, Hle (Hlér), Lóge og Kåre (Kári). Hle rådet for sjøen, Loge for ilden og Kåre for vinden. Kåres sønn het Jókul (Jökull) eller Froste. Frostes sønn het Snjo eller Snæ, og Snæ hadde fire barn: Torre (þorri), Fonn, Driva (Drífa) og Mjoll.

I Orkenøyingens saga står skrevet:
"Norge blir funnet.

1. Det var en konge som het Fornjot, han rådde for det landet som kalles Finnland eller Kvenland, det ligger østenfor bunnen av en havbukt som går inn mot Gandvik, vi kaller det der Helsingbotn. Fornjot hadde tre sønner, den ene het Le - ham kaller vi Æge -, den andre het Loge og den tredje Kåre, og Kåre var far til Froste som var far til Sne den gamle. Sønn til Sne het Torre, han hadde to sønner; den ene het Nor, den andre Gor, datteren hans het Goe. Torre var en stor blotmann, hvert år midt på vinteren holdt han det de kalte "Torreblot", og etter det fikk måneden navn.

En vår ved Torreblotet hendte det at Goe ble borte. De lette etter henne, men fant henne ikke. Da måneden var gått, lot Torre blotingen fortsette, og nå blotet de for å få greie på hvor det var blitt av Goe. Det kalte de "Goeblot". Men de fikk ikke vite noe om henne allikevel.

Tre vintrer senere gjorde brødrene hennes et løfte om at de skulle lete henne opp slik. Nor skulle lete til lands, og Gor skulle lete i utskjær og øyer, han for med skip. Begge brødrene hadde stort mannskap."

FORNJOTR
Jotun. Også kalt Ymer og Aurgelmer. Æsene skapte verden av Ymers kropp. Far til Æge. Det er mulig at denne Fornjotnr er identisk med Fornjot som er nevnt over?

FORSETE
Ås. Rettferdighetens gud. Bor i Glitne i Åsgård hvor han stifter fred i tvister. Alle som søker råd hos han går forlikte bort. Det er den beste domstolen blant mennesker og guder. Forsete er sønn av Balder og Nanna Nepsdatter. Les Snorre Edda og Grimnesmål.

FOSSSEGRIMMEN
Fra nyere tid. Samme egenskaper som vetten nøkken. Se nøkken.

FRANANGERS - FOSS
Lokes gjemmested når han om dagen forvandler seg til laks.

FREA
Frigg (også kalt Friia).

FREI
FRØY

Freyr. Mannlig fruktbarhetsgud. Opprinnelig vane. Utpekt til offerprest av Odin og opptatt blant æsene etter fredspakten mellom vaner og æser. Frei rår over sol, regn, grøde, årvekst, fred, menneskers velferd og deres eiendom. Hustruen het Gerd, datter av jotunen Gymer og hans bergtroll hustru Aurboda. Frei eide Skibladner, galten Gyllenbursti og borgen Alfheim. Faren het Njord, søster Freia. Andre navn på Frei: Fricco, Frø, Yngve, Ing, Frej, Frøy. Les Skirnesmål, Loketretten og Snorre Edda.

FREIA
FRØYA

Freyja. Fruktbarhetsgudinne. Opprinnelig vane. Opptatt blant æsene etter fredspakten mellom vaner og æser. Freis søster. Faren het Njord, mannen Od. Freia eier gården Folkvang og det brede halssmykket Brisingasmykket. Hun ble påkalt ved kjærlighetssaker, ved graviditet og fødsler. Når hun var ute hadde hun med seg to katter og satt i en vogn. Hun ga seg andre navn når hun reiste blant andre folkeslag: Mardol, Hørn, Gevin, Syr. Også kalt Frøya, Freja. Les Grimnesmål, Loketretten, Trymskvadet, Hyndeleljod, Flatøyboken og Snorre Edda.

FREKE
Freki. Den ene av Odins to ulver. Den andre het Gere.

FRICCO
Frei.

FRIGG
Ås. Odins hustru. Kjærlighets- og fruktbarhetsgudinne. Hennes bolig i Åsgård het Fensaler. Tjenerinnen og den fortrolige vennen het Fulla. På en måte fortrengt av Freia. Andre navn på Frigg: Frea, Friia, Hlin. Les Snorre Edda, Loketretten og Saxo.

FROSTE Se Fornjot.

FULLA
ÅS. Friggs tjenerinne.

FYLGJE
Fylgjur. "Følgesvenn". En av åsynjene. Opprinnelig var den trolig individets alter ego som åpenbarer seg for andre i dyresikkelse. I den sene norrøne litteraturen forekommer fylgja som individets eller slektens kvinnelige skytsånd. Se også Hamingjer.

FRØ
Frei.

FRØY
Se Frei.

FRØYA
Se Freia.

FÅRBAUTE
Far til Loke, Byleist og Helblinde.

FÅVNE
Fåvne opptrer gjerne som drage, men han er sønnen til den mytiske Reidmar og bror til Regin og Oter Alle er trolldaomskyndige og kan skifte ham. Les Reginsmål, Fåvnesmål og Snorre Edda.Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.5.2012