ELDRE FUTHARK

Dette er den eldste 24-runers Futharken. Vi vet ikke med sikkerhet hvor, når og av hvem runene ble oppfunnet, men de eldste kjente runeinnskrifter er funnet i Øst-Europa - Pieetrossa i Romania, Dahmsdorf i Tyskland og Kowel i Russland - fra ca år 100 - 200 e. Kr. Noen mener derfor at runene ble oppfunnet i dette området. Andre mener runene ble oppfunnet i Alpelandene i det sørlige Sveits og det nordlige Italia. En tredje utbredt hypotese er at runene ble oppfunnet i det sørlige Jylland.

"Runealfabetet" har fått sitt navn etter lydverdien til de 6 første runene i runerekka:
F - U - Þ - A - R - K.

Klikk på en rune og les mer om den enkelte rune.


f u0 th0 a0 r0 k0 g0 w0 Frøys ætt
Fe Ur Thurs As Reid Kaun Giof Wynn

h0 n0 i j p ë R s Hagls ætt
Hagl Naudr Is Ár Pertra Eo Elgr Sol

t b e m l ng d o Tys ætt
Ty Bjarkan Eol Madr Laukr Ing Dagr Odal

I språket runene var skapt for markerte hver rune en lyd i språket. En rune beskrev kun en lyd, og ikke som for eks. slik vi kan finne i det norske språket, hvor "e" også kan uttales "æ", og "o" også kan utales "å".


RUNENES NAVN, LYD OG BETYDNING

Fe
RUNENS NAVN: FE
LYDVERDI: F
BETYDNING: FE, BUSKAP, EIENDOM, GODS, LØSØRE, PENGER.

Germansk navn: Fe (Fehu)
Urnordisk: *fehu
Norrønt navn: Fé
Angelsaksisk navn: Feo, Feoh
Islandsk navn: Fé


Fe-runer
Andre former Fe-runen har hatt gjenom tidene.


ur
RUNENS NAVN: UR
LYDVERDI: U (V)
BETYDNING: UROKSE, VILL OKSE

Germansk navn: Uraz (Uruz)
Urnordisk: *uruR
Norrønt navn: Úr
Anglosaksisk navn: Ur
Islandsk navn: Úr


ur-runer
Andre former Ur-runen har hatt gjenom tidene.


Thurs
RUNENS NAVN: THURS
BETYDNING: TUSSE, TROLL
LYDVERDI: TH, Þ

Germansk navn: Thyth (Thurisaz)
Urnordisk: *þurisaR
Norrønt navn: Þurs
Anglosaksisk navn: (Thorn)
Islandsk navn: Þurs


Thurisaz runes
Andre former Thurs-runen har hatt gjennom tidene.


As
RUNENS NAVN: AS, ASS
BETYDNING: GUD, ASAGUD, GUDDOMMELIGHET
LYDVERDI: A

Germansk navn: Aza (Ansuz)
Urnordisk: *ansuR
Norrønt navn: Óss, Áss
Anglosaksisk navn: Aesc, (Os, Ac)
Islandsk navn: Óss, ÁssAndre former AS-runen har hatt gjenom tidene.


reid
RUNENS NAVN: REID, REIDR
BETYDNING: RIDNING, REISE, RIDEFERD, VOGN
LYDVERDI: R

Germansk navn: Reda (Raidho)
Urnordisk: *raidu
Norrønt navn: Reið, Reiðr
Anglosaksisk navn: Rad (Radh)
Islandsk navn: Reið


reid-runer
Andre former Reid-runen har hatt gjenom tidene.


Kaun
RUNENS NAVN: KEN, KAUN
BETYDNING: BYLL , KONG
LYDVERDI: K

Germansk navn: Chozma (Kenaz)
Urnordisk: *kauna
Norrønt navn: Kaun
Anglosaksisk navn: Cen, Ken
Islandsk navn: Kaun


Kaun-runer
Andre former Kaun-runen har hatt gjenom tidene.


Giof
RUNENS NAVN: GIOF
BETYDNING: GAVE
LYDVERDI: G

Germansk navn: Geuua (Gebo)
Urnordisk: *gebu
Norrønt navn: Gipt, Giöf
Anglosaksisk navn: Geofu (Gyfu)
Islandsk navn: Gjöf


Giof-runer
Andre former Giof-runen har hatt gjenom tidene.


wynn
RUNENS NAVN: WYNN
BETYDNING: LYKKE, FRYD
LYDVERDI: W

Germansk navn: Uuinne (Wunjo)
Urnordisk: *wunju
Norrønt navn: Vend
Anglosaksisk navn: Wynn
Islandsk navn: Vin


wynn-runer
Andre former Wynn-runen har hatt gjenom tidene.


Hagl
RUNENS NAVN: HAGL
BETYDNING: HAGGEL
LYDVERDI: H

Germansk navn: Haal (Hagalaz)
Urnordisk: *hagalaR
Norrønt navn: Hagall
Anglosaksisk navn: Hagall (Haegl)
Islandsk navn: Hagall


Hagl-runer
Andre former Hagl-runen har hatt gjenom tidene.


Naudr
RUNENS NAVN: NAUDR, NAUD
BETYDNING: NØD, TRENGSEL, TRELLDOM
LYDVERDI: N

Germansk navn: Noicz (Nauthiz)
Urnordisk: *naudiR
Norrønt navn: Nauð, Nauðr
Anglosaksisk navn: Nied (Nyd)
Islandsk navn: Nauð


Nadr-runer
Andre former Naudr-runen har hatt gjenom tidene.


Is
RUNENS NAVN: IS
BETYDNING: IS
LYDVERDI: I

Germansk navn: Icz (Isa)
Urnordisk: *isaR
Norrønt navn: Íss
Anglosaksisk navn: Is
Islandsk navn: Íss


Jara
RUNENS NAVN: ÁR, JARA
RUNENS TALL: 11
BETYDNING: ÅR, AVLING
LYDVERDI: J

Germansk navn: Gaar (Jera)
Urnordisk: *jara
Norrønt navn: Ár
Anglosaksisk navn: ger (Jara)
Islandsk navn: Ár

Jara-runer
Andre former Ár-runen har hatt gjenom tidene.


Eo
RUNENS NAVN: EOH
BETYDNING: TRE, IDEGRAN, BARLIND
LYDVERDI: Ë

Germansk navn: Ezck (Eihwaz)
Urnordisk: *iwaR
Anglosaksisk navn: Yr (Eoh)


Pertra
RUNENS NAVN:
Usikker, men kan være PERTRA
BETYDNING:
Usikker, men kan være KLIPPE, STEIN, JORD
LYDVERDI: P

Germansk navn: Pertra (Perthro)
Urnordisk: *perþu
Anglosaksisk navn: Peordh (Pertra)
Islandsk navn: (Perð), (Plástur)


Pertra-runer
Andre former Pertra-runen har hatt gjenom tidene.


Elgr
RUNENS NAVN: ELGR
BETYDNING: ELG
LYDVERDI: Stemt S. Eller nesten tilsvarende en Z
SKRIFTVERDI: Skrives som R med det latinske alfabetet.

Germansk navn: Algis, Algiz or Elhaz
Urnordisk: *algiR
Anglosaksisk navn: Eolh

Elgr-runer
Andre former Elgr-runen har hatt gjenom tidene.


sol
RUNENS NAVN: SOL
BETYDNING: SOL, SOLKRAFT
LYDVERDI: S

Germansk navn: Sugil (Sowilo)
Urnordisk: *sowilu
Norrønt navn: Sól
Anglosaksisk navn: Sigel
Islandsk navn: Sól

sol-runer
Andre former Sol-runen har hatt gjenom tidene.


ty
RUNENS NAVN: TYR, TY
BETYDNING: KRIGER, GUDEN TY
LYDVERDI: T

Germansk navn: Tys (Tiwaz)
Urnordisk: *tiwaR
Norrønt navn: Týr
Anglosaksisk navn: Tir, Tiw
Islandsk navn: Týr

Ty-runer
Andre former Ty-runen har hatt gjenom tidene.RUNENS NAVN: BJARKAN
BETYDNING: BJØRK, BJØRKERIS, BJØRKEKVIST
LYDVERDI: B

Germansk navn: Bercna (Berkano)
Urnordisk: *berkana
Norrønt navn: Bjarkan
Anglosaksisk navn: Beroc
Islandsk navn: Bjarkan

Bjarkan-runer
Andre former Bjarkan-runen har hatt gjenom tidene.


Eol
RUNENS NAVN: EH, EHOL, JOR
BETYDNING: HEST
LYDVERDI: E

Norrønt navn: Ehol, Ior
Urnordisk: *ehwaR
Germansk navn: Eys (Ehwaz)
Anglosaksisk navn: Eoh
Islandsk navn: Eykur

Eh-runer
Andre former Eh-runen har hatt gjenom tidene.


Madr
RUNENS NAVN: MADR
BETYDNING: MANN, MENNESKE
LYDVERDI: M

Germansk navn: Manna (Mannaz)
Urnordisk: *mannaR
Norrønt navn: Maðr
Anglosaksisk navn: Mann
Islandsk navn: Maðurlaukr
RUNENS NAVN: LAUGR
BETYDNING: VANN
LYDVERDI: L

Germansk navn: Laaz (Laguz)
Urnordisk: *laguR
Norrønt navn: Lögr
Anglosaksisk navn: Lagu
Islandsk navn: Lögur


Ing
RUNENS NAVN: INGVARR, ING
BETYDNING: GUDENAVN, FALLOS
LYDVERDI: NG

Norrønt navn: Ing, Ingvarr
Germansk navn: Enguz (Ingwaz)
Urnordisk: *ingwaR
Anglosaksisk navn: Ing
Islandsk navn: Ing

Ing-runer
Andre former Ing-runen har hatt gjenom tidene.


Odal
RUNENS NAVN: ODAL
BETYDNING: ODEL, ARV, EIENDOM
LYDVERDI: O

Germansk navn: Utal (Othala)
Urnordisk: *oþila
Norrønt navn: Oðal
Anglosaksisk navn: Otael (Ethel)
Islandsk navn: Óðal

Odal-runer
Andre former Odal-runen har hatt gjenom tidene.


Dagr
RUNENS NAVN: DAGR
BETYDNIG: DAG
LYDVERDI: D

Germansk navn: Daaz (Dagaz)
Urnordisk: *dagaR
Norrønt navn: Dagr
Anglosaksisk navn: Daeg
Islandsk navn: Dagur


Dagr-runer
Andre former Dagr-runen har hatt gjenom tidene.Les også
Historikk om runer, Historikk om goterne, Historikk om herulerne og Hvordan ble runer skrevet.
En annen hemmelig og kryptisk måte å riste runer på er Lønnruner.Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002


Referanser - Kildelitteratur

Sist oppdatert kl. 11:43:51 den 23.06.2005.