ELDRE FUTHARK

Dette er den eldste 24-runers Futharken. Vi vet ikke med sikkerhet hvor, når og av hvem runene ble oppfunnet, men den eldste runeinnskrift, som vi med sikkerhet vet er korrekt datert, er ristet på Vimose-kammen fra Fyn i Danmark, som ble lagt ned i myren år 150-160 e.Kr. Det kan selvsagt være andre runeinnskrifter som er eldre, men ingen er med sikkerhet per 2022, datert til å være eldre enn runeinnskriften på Vimose-kammen.


Innskriften lyder harja


"Runealfabetet" har fått sitt navn etter lydverdien til de 6 første runene i runerekka:
F - U - Þ - A - R - K.

Klikk på en rune og les mer om den enkelte rune.


f u0 th0 a0 r0 k0 g0 w0 Frøys ætt
Fe Ur Thurs As Reid Kaun Giof Wynn

h0 n0 i j p ë R s Hagls ætt
Hagl Naudr Is Ár Pertra Eo Elgr Sol

t b e m l ng d o Tys ætt
Ty Bjarkan Eol Madr Laukr Ing Dagr Odal

I språket runene var skapt for markerte hver rune en lyd i språket. En rune beskrev kun en lyd, og ikke som for eks. slik vi kan finne i det norske språket, hvor "e" også kan uttales "æ", og "o" også kan utales "å".


RUNENES NAVN, LYD OG BETYDNING

Fe
RUNENS NAVN: FE
LYDVERDI: F
BETYDNING: FE, BUSKAP, EIENDOM, GODS, LØSØRE, PENGER.

Germansk navn: Fe (Fehu)
Urnordisk: *fehu
Norrønt navn: Fé
Angelsaksisk navn: Feo, Feoh
Islandsk navn: Fé


Fe-runer
Andre former Fe-runen har hatt gjenom tidene.


ur
RUNENS NAVN: UR
LYDVERDI: U (V)
BETYDNING: UROKSE, VILL OKSE

Germansk navn: Uraz (Uruz)
Urnordisk: *uruR
Norrønt navn: Úr
Anglosaksisk navn: Ur
Islandsk navn: Úr


ur-runer
Andre former Ur-runen har hatt gjenom tidene.


Thurs
RUNENS NAVN: THURS
BETYDNING: TUSSE, TROLL
LYDVERDI: TH, Þ

Germansk navn: Thyth (Thurisaz)
Urnordisk: *þurisaR
Norrønt navn: Þurs
Anglosaksisk navn: (Thorn)
Islandsk navn: Þurs


Thurisaz runes
Andre former Thurs-runen har hatt gjennom tidene.


As
RUNENS NAVN: AS, ASS
BETYDNING: GUD, ASAGUD, GUDDOMMELIGHET
LYDVERDI: A

Germansk navn: Aza (Ansuz)
Urnordisk: *ansuR
Norrønt navn: Óss, Áss
Anglosaksisk navn: Aesc, (Os, Ac)
Islandsk navn: Óss, ÁssAndre former AS-runen har hatt gjenom tidene.


reid
RUNENS NAVN: REID, REIDR
BETYDNING: RIDNING, REISE, RIDEFERD, VOGN
LYDVERDI: R

Germansk navn: Reda (Raidho)
Urnordisk: *raidu
Norrønt navn: Reið, Reiðr
Anglosaksisk navn: Rad (Radh)
Islandsk navn: Reið


reid-runer
Andre former Reid-runen har hatt gjenom tidene.


Kaun
RUNENS NAVN: KEN, KAUN
BETYDNING: BYLL , KONG
LYDVERDI: K

Germansk navn: Chozma (Kenaz)
Urnordisk: *kauna
Norrønt navn: Kaun
Anglosaksisk navn: Cen, Ken
Islandsk navn: Kaun


Kaun-runer
Andre former Kaun-runen har hatt gjenom tidene.


Giof
RUNENS NAVN: GIOF
BETYDNING: GAVE
LYDVERDI: G

Germansk navn: Geuua (Gebo)
Urnordisk: *gebu
Norrønt navn: Gipt, Giöf
Anglosaksisk navn: Geofu (Gyfu)
Islandsk navn: Gjöf


Giof-runer
Andre former Giof-runen har hatt gjenom tidene.


wynn
RUNENS NAVN: WYNN
BETYDNING: LYKKE, FRYD
LYDVERDI: W

Germansk navn: Uuinne (Wunjo)
Urnordisk: *wunju
Norrønt navn: Vend
Anglosaksisk navn: Wynn
Islandsk navn: Vin


wynn-runer
Andre former Wynn-runen har hatt gjenom tidene.


Hagl
RUNENS NAVN: HAGL
BETYDNING: HAGGEL
LYDVERDI: H

Germansk navn: Haal (Hagalaz)
Urnordisk: *hagalaR
Norrønt navn: Hagall
Anglosaksisk navn: Hagall (Haegl)
Islandsk navn: Hagall


Hagl-runer
Andre former Hagl-runen har hatt gjenom tidene.


Naudr
RUNENS NAVN: NAUDR, NAUD
BETYDNING: NØD, TRENGSEL, TRELLDOM
LYDVERDI: N

Germansk navn: Noicz (Nauthiz)
Urnordisk: *naudiR
Norrønt navn: Nauð, Nauðr
Anglosaksisk navn: Nied (Nyd)
Islandsk navn: Nauð


Nadr-runer
Andre former Naudr-runen har hatt gjenom tidene.


Is
RUNENS NAVN: IS
BETYDNING: IS
LYDVERDI: I

Germansk navn: Icz (Isa)
Urnordisk: *isaR
Norrønt navn: Íss
Anglosaksisk navn: Is
Islandsk navn: Íss


Jara
RUNENS NAVN: ÁR, JARA
RUNENS TALL: 11
BETYDNING: ÅR, AVLING
LYDVERDI: J

Germansk navn: Gaar (Jera)
Urnordisk: *jara
Norrønt navn: Ár
Anglosaksisk navn: ger (Jara)
Islandsk navn: Ár

Jara-runer
Andre former Ár-runen har hatt gjenom tidene.


Eo
RUNENS NAVN: EOH
BETYDNING: TRE, IDEGRAN, BARLIND
LYDVERDI: Ë

Germansk navn: Ezck (Eihwaz)
Urnordisk: *iwaR
Anglosaksisk navn: Yr (Eoh)


Pertra
RUNENS NAVN:
Usikker, men kan være PERTRA
BETYDNING:
Usikker, men kan være KLIPPE, STEIN, JORD
LYDVERDI: P

Germansk navn: Pertra (Perthro)
Urnordisk: *perþu
Anglosaksisk navn: Peordh (Pertra)
Islandsk navn: (Perð), (Plástur)


Pertra-runer
Andre former Pertra-runen har hatt gjenom tidene.


Elgr
RUNENS NAVN: ELGR
BETYDNING: ELG
LYDVERDI: Stemt S. Eller nesten tilsvarende en Z
SKRIFTVERDI: Skrives som R med det latinske alfabetet.

Germansk navn: Algis, Algiz or Elhaz
Urnordisk: *algiR
Anglosaksisk navn: Eolh

Elgr-runer
Andre former Elgr-runen har hatt gjenom tidene.


sol
RUNENS NAVN: SOL
BETYDNING: SOL, SOLKRAFT
LYDVERDI: S

Germansk navn: Sugil (Sowilo)
Urnordisk: *sowilu
Norrønt navn: Sól
Anglosaksisk navn: Sigel
Islandsk navn: Sól

sol-runer
Andre former Sol-runen har hatt gjenom tidene.


ty
RUNENS NAVN: TYR, TY
BETYDNING: KRIGER, GUDEN TY
LYDVERDI: T

Germansk navn: Tys (Tiwaz)
Urnordisk: *tiwaR
Norrønt navn: Týr
Anglosaksisk navn: Tir, Tiw
Islandsk navn: Týr

Ty-runer
Andre former Ty-runen har hatt gjenom tidene.RUNENS NAVN: BJARKAN
BETYDNING: BJØRK, BJØRKERIS, BJØRKEKVIST
LYDVERDI: B

Germansk navn: Bercna (Berkano)
Urnordisk: *berkana
Norrønt navn: Bjarkan
Anglosaksisk navn: Beroc
Islandsk navn: Bjarkan

Bjarkan-runer
Andre former Bjarkan-runen har hatt gjenom tidene.


Eol
RUNENS NAVN: EH, EHOL, JOR
BETYDNING: HEST
LYDVERDI: E

Norrønt navn: Ehol, Ior
Urnordisk: *ehwaR
Germansk navn: Eys (Ehwaz)
Anglosaksisk navn: Eoh
Islandsk navn: Eykur

Eh-runer
Andre former Eh-runen har hatt gjenom tidene.


Madr
RUNENS NAVN: MADR
BETYDNING: MANN, MENNESKE
LYDVERDI: M

Germansk navn: Manna (Mannaz)
Urnordisk: *mannaR
Norrønt navn: Maðr
Anglosaksisk navn: Mann
Islandsk navn: Maðurlaukr
RUNENS NAVN: LAUGR
BETYDNING: VANN
LYDVERDI: L

Germansk navn: Laaz (Laguz)
Urnordisk: *laguR
Norrønt navn: Lögr
Anglosaksisk navn: Lagu
Islandsk navn: Lögur


Ing
RUNENS NAVN: INGVARR, ING
BETYDNING: GUDENAVN, FALLOS
LYDVERDI: NG

Norrønt navn: Ing, Ingvarr
Germansk navn: Enguz (Ingwaz)
Urnordisk: *ingwaR
Anglosaksisk navn: Ing
Islandsk navn: Ing

Ing-runer
Andre former Ing-runen har hatt gjenom tidene.


Odal
RUNENS NAVN: ODAL
BETYDNING: ODEL, ARV, EIENDOM
LYDVERDI: O

Germansk navn: Utal (Othala)
Urnordisk: *oþila
Norrønt navn: Oðal
Anglosaksisk navn: Otael (Ethel)
Islandsk navn: Óðal

Odal-runer
Andre former Odal-runen har hatt gjenom tidene.


Dagr
RUNENS NAVN: DAGR
BETYDNIG: DAG
LYDVERDI: D

Germansk navn: Daaz (Dagaz)
Urnordisk: *dagaR
Norrønt navn: Dagr
Anglosaksisk navn: Daeg
Islandsk navn: Dagur


Dagr-runer
Andre former Dagr-runen har hatt gjenom tidene.Les også
Historikk om runer, Historikk om goterne, Historikk om herulerne og Hvordan ble runer skrevet.
En annen hemmelig og kryptisk måte å riste runer på er Lønnruner.Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 7.7.2022