Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Ord skrevet i kursiv er norrøn stavemåte.
BALDER
Baldr. Sønn av Odin og Frigg. Hustruen het Nanna, sønnen Forsete. Balder var lys, fager, vis, mild og hjelpsom. Tilhører æsene. Lysets, vårens, fredens og gledens gud. Bor i Breidablikk hvor det finnes minst redselskapende runer. Drept av blinde Hød som ble lurt av Loke. Etter sin død kom han til Hel under Ragnarokk. Knyttet til planten Balderbrå. Balders drømmer er et viktig punkt i de norrøne gudemytene. Les Snorre Edda, Husdråpa, Loketretten, Balders drømmer, Voluspå og Saxo.

BALDERSHAGE
En hellig hage som er nevnt i Fridjov den frøknes saga. Hagen tyder på en Balderdyrkelse, men er kun nevt i denne sagaen.

BAND
Bònd. Som verdens styrere het gudene band eller haft (hòpt), men også regin (regin) eller rogn (rògn), dvs. de bindende, sammenholdende og veár, dvs. de helliige.

BARRE
Lund i myten om Frei og Gerd. Stedet som Gerd lovet å møte Frei etter hans tjener Skrirne hadde framsagt hans frieri for å holde bryllup. Les Snorre Edda.

BAUGI
BAUGE

Jotun. Suttungs bror. Fra myten i Snorres Edda om Odin som stjal diktermjødet: Odin ønsker å drikke av Suttungs mjød - diktermjødet. Derfor tar Odin under navnet Bølverk arbeid på Baugis gård en hel sommer, men Suttung vil ikke unne Odin en slurk av diktermjøden. Derfor overtaler Bølverk (Odin) Baugi til å borre et hull i fjellet, og forvandlet til en slange kommer Odin gjennom hullet og inn til både Gunlød og mjøden, mens Baugi ser, at han er blitt snytt.
BELE
Beli. Jotun drept av Frei, nevnt i Skirnesmål. Les Snorre Edda.

BERGELMER
BERGJELME

Rimtussenes urfar. Bergelmer og hans hustru var de eneste overlevende Rimtusser etter at Burs sønner drepte Ymer. Alle nye Rimtusser er etterkommere etter Bergelmer og hans hustru.

BERGRISER
Jotner ble kalt bergriser, riser, tusser eller rimtusser. De bor i Utgård, i fjell og ødemarker, bortenfor menneskehjemmene.

BERGTROLL
I nordisk folketro er bergtrollet eller bergkongen et underjordisk vesen som bor i fjellet og bestemmer over malmen. Han forvrenger ofte synet på dem som har oppdaget en malmåre, slik at de ikke kan finne tilbake til den igjen. Ikke sjelden har bergtrollet familien sin og et hoff av troll rundt seg.

BERLING
En av de fire dvergene som smidde Frøyas vakre Brystsmykke Brisingamén.

BESTLA
Jotun. Datter til Bøltorn. Hustru til Bur. Mor til æsene Odin, Ve og Vile.
Se Burs sønner.

BEYLA
Freis tjenerinne. Nevnt i Lokasenna. Beyla er kanskje fruktbarhetsgudinne eller demon knyttet til kreaturavlen. Under æsenes gilde hos havguden Ægir hører Beyla Thor nærme sig. Hun er gift med Byggvir.

BIFROST
Bifrost
(Bivrost, Bilorst?) betyr "den skjelvende veien" og er det vi ser som regnbuen. Men den er mye sterkere enn som så. Den styrter ikke sammen før verden går under. Den røde fargen er til for å hindre bergtrollene å storme opp til himmelen. Heimdalls oppgave er bl.a. å hindre bergtrollene denne adgangen til himmelen. Bifrost er bygd av æsene og går mellom Midgard og himmelen. Noen mener også at Bifrost er nordlyset.

BIL
Datteren til Ivalde. Hennes bror Hjuke ledsager månen på dens ferd rundt jorden.

BILLING
Mytisk vesen. En alv eller jotun som kanskje er aftenrødens alv og høvding over de jotnene som vokter solen om natten. Han framstilles også som en mulig far til Rind

BILSKIRNE
Bílskínir. Tors bolig i Trudvang. Bilskirne har fem hundre og førti (640) rom og er det største huset som finnes.

BO
Sønn til Odin og Rind. Bo var ivrig etter kamp og strid.

BLINKENDE ULYKKE
BLEK ULYKKE

Blikjanda bol. Hels sengeomheng.

BODN
Et kar nevnt i myten om Odin som stjal diktermjødet. Bodn er et av karene som mjødet ble skapt i. Det andre karet heter Son og kjelen heter Odrører.
Se Diktermjødet.

BOLTORN
Bolþorn. Jotun. Odins morfar.

BONDE
Sønn til Amma og Rig. Hustruen het Snør. Forfedre til Bondeætten.

Bolverk
Bòlverkr. Odin.

BOR
Se Bur

BORS SØNNER
Se Burs Sønner

BRAGE
Ås. Skaldekunstens gud. Hustruen het Idun, sønn av Odin. Mester i veltalenhet. Brage er kjøkkenmester i Valhall. En del av Snorres mytestoff er lagt i munnen på Brage, og han opptrer også i eddadigtet Lokasenna. Les Snorre Edda og Loketretten.

Når det skrives om "Brageskål" eller "Bragarfull", er det ikke denne Brage det skåles til. Se Brageskål.

BRAGARFULL

BRAGEBEGERET

BRAGESKÅL

Brageskål er en "helteskål", en skål for den gjeveste. Ved denne skålen var det skikk å avgi løfter om storverk. Når man drikker Brageskål, Bragebegeret eller Bragarfull, er det ikke guden Brage det skåles til, men kanskje til den første skalden vi kjenner til, Brage den gamle Boddason fra 800-tallet
(Anne Holtsmark, 1990, side 167), som på en eller annen måte er tatt opp i mytologien.
Du må ikke forveksle Brageskål med det "moderne" uttrykket bragesnakk som er et uttrykk som opprinnelig er hentet fra tittelen på Grundtvigs bok "Brage-Snak" fra 1844. Uttrykket ble brukt spottende om høytidelig vrøvel og mytologisk ordkløveri i grundtvigianske (høyskole)kretser i Danmark.

BREIDABLIKK
Balders bolig. I Breidablikk er det ikke rom for noe uhellig. Les Snorre Edda.

BRIMER
BRIME

Brimer er en sal som er bygd på en plass som heter Okolner. Dette er en sal for de som liker rikelig med drikke, og dette er ett av dødsrikene. Brimer betyr "den skumende".

BRIMIR
Jutun, som omtales i eddadiktet Vølvens Spådom. Annet navn på Ymer.

BRISINGA- SMYKKKET
Brísingamen. Freias smykke. En bred halsring. Smidd av fire dverger. Freia kjøpte smykket av de fire dvergene. Betalingen var å ligge hos hver av dem én natt. Smykket ble brukt av Tor da han kledde seg i kvinneklær. Ordets første stavelse er av usikker betydning, men det kan være tale om et personnavn Brising(e) eller om "det skinnende". Det sidste ledd -men betyr "smykke". Et smykke med omtrendt samme navn, Brósinga mene, nevnes i det oldengelske kvad Bewulf. Les Snorre Edda og Trymskvadet.

BROKK
BROK

Dverg. En av Ivaldesønnene i tillegg til Sindre / Eitre. De smidde unike kunstverk som Odins ring Draupner og spydet Gugne, Freis galt Gullinbursti og Skibladnir, Sivs gullhår, og Tors hammer Mjølner. Brok hjalp sin bror Sindre som var smed, med å dra belgen, da Sindre skapte disse spesielle gavene. Les Snorre Edda.

BRUNNAKERS
BENK

Idunn kalles i Haustlong (9) for disen på Brunnakers benk.

BRYNHILD
Valkyrie eller skjoldmøy. Nevnt Volsungasaga i samband med Sigurd. Les Snorre Edda, Sigurdskvadene og Volungesaga.

BUDLE
Valkyrien Brynhilds far.

BUR
Bòr. Jotun. Far til Burs sønner (Se Burs sønner). Hustruen het Bestla. Burs far het Bure.

BURE
Búri. Far til Bur. Vokste fram av steinen kua Audhumbla slikket på i Ginnunagagap. Les Håvamål.

BURS SØNNER
Skapte de første menneskene, Ask og Embla, av to trær som lå på stranden. Drepte Ymer og skapte jorden av ham. Bygde Åsgård. Begrepet "Burs sønner" betyr trespannet Odin, Høner (Hænir) og Lodur (Lóðurr) som volvens spådom nevner dem, eller trespannet Odin, Ve og Vile som de nevnes i Den yngre Edda. De nevnes også som Høy (Hár), Jevnhøy (Jafnhár) og Tredje (Þriði).

BYGGVE
Kornalv. Freis tjener. Byggver var kanskje en fruktbarhetsgud eller demon knyttet til kornet. Gift med Bøyla. Les Loketretten.

BYLEIST
BYLEIFT

Býleistr. Også nevnt som Byleift, Býleiptr. Loke og Helblindes bror. Moren het Laufey eller Nal. Far var jotunen Farbaute. Onkel til Fenrisulven (Vånargand), Midgardsormen (Jormungand), Hel, Nare og Åle.

BYRGE
Byrgir. Brønn i myten om Måne.

BØYLA
Beyla. Tjenerinne hos frøy. Hun overvåker fordelingen av korn som skal males. Gift med Byggve.


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.5.2012