MEG - ARILD HAUGE

Årsaken til at "Arild Hauges Runer" er blitt til, er at jeg ikke kunne finne den oppslagsbok som jeg ville ha.

Derfor måtte jeg lage den selv.

Min første innfaldsvinkel til emnet var kunstrisk. Jeg lette etter grafiske elementer som jeg kunne sette sammen til noe nytt i tekstildesign. Gjennom Harald Østby, fant jeg runene som gode elementer i mønsterformning. Etter hvert kunne jeg ikke bare veve dem, men også måtte lære dem å kjenne.

"Arild Hauges Runer" startet tidlig i 1980-erne, først som vevede rune-tepper (Tjald):
HagalatjaldIngunartjaldAsarunatjaldHerulertjald
Fra venstre kan sees "Hagalatjald", "Ingunartjald", "Asarunetjald", "Herulartjald".

Parallelt startet jeg på en håndskrevet bok, som senere på 90-tallet ble laget om til en "IT-udgave", - på en IMB maskin (med 0086-processeor!) som jeg fik gratis, og programeret i GWBasic.

"Arild hauges runer", er bygget opp som en artikkelsamling, nettopp fordi hvert spørgsmål jeg har stillet meg selv, har utløst en søken efter opplysninger om Emnet, som noen gange har blitt avsluttet med en "artikkel".

Efterhånden har jeg flyttet til Danmark, og har valgt at skrive nye artikkler på Riksmål, da jeg tror det vil være nemmest for både dansker og nordmænd.

Til alle: Det må være en grund til at "Arild Hauges Runer" kan bruges af elever fra 3.klasse i folkeskolen i Danmark og Norge, til folk på højt universitetsnivå. Jeg ved godt der er mangler i litteratur henvisningene, særlig i de tidlige artilker, men jeg tror jeg bør fortsette i samme spor, selv om jeg kan få klager akademikere.

Men uanset, er "Arild Hauges Runer" skrevet for meg selv, så jeg kan få den oppslagsbok, jeg ikke kunne finne.


Årstall Skole / Arbeid Fritid / Hobby
1960 - 1967 7 årig Folkeskole Frimerker
1967 - 1971 3 årig Realskole Strikka den første genser
1971 / 1972 Fabrikkarbeider på A/S Radionette Strikking
1972 - 1975 3 årig Videre gående skole , Elektrolinje med Fagbrev som Radio- og TV-reparatør(svart/hvitt). Tekstil
1975 / 1976. Elektroteknikker hos Hagstrøm Musikk. Tekstil, kjøpte flatvev
1976 / 1977 Vaktmester på Club7 Tekstil
1997 / 1978 Elektroteknikker hos Oslo Hobbysenter. Plantefargekurs. Tekstil

1979 / 1980
1/2 årig grunnkurs i vev. Deltid jobb hos Oslo Hobbysenter. Elev på Husflidens vevstue i Oslo. Tekstil
1980 / 1981 1/2 årig kurs i Tegning, form, farge. 1/2 årig grunnkurs i Tekstilforming Tekstil
1981 / 1982 1. årig videregående kurs i Søm. Delartium på kveldstid. Spinnekurs. 1.årig viderekurs i Vev som privatist Tekstil
1982 / 1983 Assistent på Husflidens vevstue. Holdt kurs i oppsett av vev. Satte opp vever for privatpersoner og offentlige institusjoner. Tekstil
1983 - 1986 3 årig Faglærerutdanning i tekstil. Vaktmester i barnehage. Sperrevakt på T-banen i Oslo. Holdt vevkurs. Freelance for Husfliden i vev. Tekstil
1986 - 1991 Enkelte strøjobber som lærervikar i sløyd. Freelance for Husfliden i vev. Satte opp vever på offentlige institusjoner og hos private. Helgedagsbetjening som Trikkefører i Oslo. Assistent hos billedvevkunstneren Ragnhild Monsen. Begynte å veve bilder med runer. I denne tiden ble grunnlaget for hjemmesiden lagt. Radioteknikker i Radio Nova i Oslo. Utstilling på rockeklubben Waterfront og Teaterverkstedet i Oslo av Runetjald.
1991 - 2002 Heltidsansatt som trikkefører i Oslo Data / Norrøn historie / folke- og asatro
2002 Flyttet til Aarhus i Danmark 02.02.2002. Rengjør en bar 1 time per dag. Kjører trikk i Oslo en ukes tid ca hver 2 - 3 måned. Giftet meg med min danske kone i Oslo Norrøn historie / folke- og asatro
2003 Prøver at lære dansk!
Sluttet i Oslo Sporveier. Al lønsindkomst tjenes i Danmark. Fik mere rengøringsarbejde. Arbejdet på Fragtmandcentralen i Aarhus med at sortere pakker. Fik kørekort til bus (D erhverv). Sidst på året har jeg kun rengøringsarbejdet i baren. Arbejdsledig buschauffør.
Norrøn historie / folke- og asatro. Medlem af Asatrofællesskabet Yggdrasil
2004 - Rengøringsarbejd i bar. Buschauffør i Aarhus fra og med efteråret. Sluttet med rengøring Norrøn historie / folke- og asatro. Medlem af Asatrofællesskabet Yggdrasil
Årstall Skole / Arbeid Fritid / Hobby


Til noen venner:Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 31.7.2010