ISLANDSKE RUNER

Island ble ikke befolket av runekyndige før på slutten av 800-tallet. Derfor har Island ingen tradisjon med den eldre 24-runers Futharken. Men at islendingene var runekyndige kan vi blant annet lese i Egil Skallagrimssons saga hvor Egil (islandsk høvding og skald fra Borg i Borgarfj÷r­ur, ca 910 - 990) ristet inn runer på en nidstang han satte opp mot dronning Gunnhild og kong Eirik Blodøks i Norge. I et annet tilfelle besøkte Egil en familie med en syk pike og fikk vite at en nabogutt hadde ristet runer til jenta. Egil fant runene som var ristet på et benstykke, han skar runene av beinet og kastet alt i åren og ristet nye runer som gjorde jenta frisk og kvad:


Ei den må runer riste
som råde dem ei makter;
mangen en grep miste
blant mørke runestaver.
Ti lønndomstegn jeg skjelnet
tydelig på benets flate;
de det var som voldte
vivet den lange smerte.

Selv om vi har flere liknende beretninger om at runene var kjent og i bruk i sagatiden på Island, mangler Island funn av runeinnskrifter fra vikingtid og videre utover middelalderen til ca år 1200. Årsaken kan være at bevaringsforholdene for organisk materiale, som tre og ben, ikke er de beste på Island.

Det kan vŠre en gňte hvorfor det ikke finnes islandske runestener til minne om avd°de fra den eldste landnňmstiden og frem ca 1300-tallet, enda forbindelsen både med Norge og med de norske vesterhavsbygdene var livlig nok på 900-tallet. Magnus Olsen peker pň at dette kan synes som man på Island i gravskikken har vendt seg bort fra runene, liksom i de store skipsgravene i Vestfold på 800-tallet. En erstatning for runene kunne kanskje vŠre minnekvadene over den døde ha vært, mener han.

En annen teori til fravŠr av islandske runestener fra vikingtiden er at bergarten pň Island er for por°s til at runene kan ha blitt bevart. Dette holder heller ikke, for hvis man ser pň de gravstenene med runer fra ca 1300 og senere, er mange av runeinnskriftene like tydelig som om de var ristet i gňr.

Antakelig er svaret pň fravŠr av islandske runestener fra vikingtiden, at i den perioden landnňmet pň Island pňgik, var det heller ingen tradisjon for ň reise runestener i Norge, i alle fall etter det materiale vi har til rňdighet i Norge fra 700-800-tallet. Bevart runemateriale fra Norge fra ca 850 til 925 er mer eller mindre kun pň l°sgjenstander. De bevarte norske runestener fra perioden er antakelig kun Valbystenen fra Vestfold, Orrestadstenen (Helleland) og Eikelandstenen (Nordhordaland).

Derfor kan ňrsaken vŠre til at man ikke har funnet hedenske runesten pň Island, vŠre at de nordmenn som flyktet fra Norge til Island i vikingtiden, ikke hadde det som tradisjon ň reise en runesten etter sine avd°de, som nordmenn tidligere hadde. Tradisjonen var ret og slet gňtt av mote i Norge da landnňmet pň Island pňgikk.

De fleste islandske runeinnskrifter på sten, er gravstener fra 1300 - 1500-tallet med formelen "Her hviler NN", men det er også funnet runeinnskrifter på løse gjenstander, der i blant en liten trespade - antakelig fra ca. 1100-tallet - fra Indr­asta­ir i Skorradalshr. Denne trespaden kan muligens være norsk.

Den mest kjente innskriften er kanskje den på en kirkedør fra Val■jˇfssta­ir som antakelig er fra ca. 1200. Her er en o-rune (ser ut som en u-rune med en loddrett strek inni) som vi ellers bare kjenner fra Grønland. Det er mange likheter mellom islandske og norske runeinnskrifter, men vi finner adskillige avvikelser i de mange islandske marginalnoter og alfabetoppskrifter i islandske håndskrifter.

vaxspjald
I Sturlunga saga har vi en beretning om runer som meddelsesmiddel; runer ristet på en vokstavle som bragte bud om presten Ingmund som omkom 1189 i en hule på Øst-Grønland. Vokstavler eller voksspjeld (vaxspjald fl. spjold. Se bildet) er en slags notisbok laget av trestykker som er overtrukket av voks. Man skrev med en stilus og kunne stryke ut med den andre enden av den ved å glatte ut voksen.


Islandske middelalderruner kan sammenlignes med de norske runene fra samme tid i f°lge tabellen under:

Lydverdi
Norske normalruner
Islandske normalruner
Viktigste islandske sŠrformer
Noter
a, ß
arild-hauge.com A-runen har fň sŠrformer. Pň Hvalsnes 1 gňr kvisten helt ned. Pň Grenja­arsta­ur-stenen er den brukt som venderune. Pň MŠlifell-stenen brukes en kvistrune.
b
arild-hauge.com B-runen har fň sŠrformer, kun et par "pynteformer" pň Stˇrholt-stenen. I AM. 175c 4:o finnes en b-rune med kantete belger.
c
arild-hauge.com C-runen forekommer sjelden.
d, ­
D og ­ gjengives i det islandske materiale med samme runetegn. Det finnes flere vaiasjoner av denne rune.
e, Ú
E-runen finnes oftest i formen med sirkelen (stunget i-rune). Finnes ogsň med firkantet belg.
f
arild-hauge.com F-runen finnes i forskjellige former med variasjoner av kvistenes lengde og krumning.
g
arild-hauge.com G-runen er en stunget k-rune.
h
arild-hauge.com H-runen finnes i forskjellige former med variasjoner av kvistenes lengde og krumning.
i, Ý
arild-hauge.com I sŠrformen pň Flatey-stenen er i-runen skrevet i halv h°yde.
k
K-runen har forskjellige former, hvor forskjellen er hvor pň staven kvisten gňr ut fra staven. SŠrformen er antagelig inspireret av det latinske alfabetet.
l
arild-hauge.com L-runen finnes ogsň som venderune, samme tegn som normalt er en t-rune.
m
arild-hauge.com M-runen finnes i forskjellige former med variasjoner av kvistenes lengde og krumning.
n
arild-hauge.com N-runen finnes i en sŠrform en enkelt gang pň Borg 1, hvor kvisten krummes og gňr helt ned. Den finnes dog som venderune.
o, ˇ
arild-hauge.com Pň Val■jˇfssta­ir-kirked°r er det brukt en stungen u-rune som o-lyd, som ellers bare kjennes fra gr°nlandske innskrifter. I AM. 193, IV 8:o finnes en sŠrform med 4 kvister.
p
arild-hauge.com P-runen finnes i flere varianter med kortere eller lengre kvister
q
Det finnes et utall av varianter.
r
arild-hauge.com R-runen finnes ogaň i kantet utgave.
s
S-runen finnes ogsň med "firkantet sirkel".
t
arild-hauge.com T-runen finnes i noen eksempler som venderune, hvis tegn er normalt en l-rune. En 24-runer-futhark-t-rune forekommer av og til, men dette mň tilskrives en lŠrd pňvirking.
u, ˙, v
arild-hauge.com U, ˙ og v gjengives overalt med den samme u-rune, med dens variasjoner med avrundet eller spiss top.
x
arild-hauge.com arild-hauge.com
X-runen er opptatt i runene, men er kun funnet i alfabetopptegnelser, og efterlignet den latinske bokstav.
y, ř
Y-runen har flere varianter og sŠrformer.
z
arild-hauge.com arild-hauge.com
Z-runen er funnet pň Grenja­arsta­ur-stenen i den formen som er vist. I hňndskriftene er det 2-4 andre varianter.
arild-hauge.com Ů-runen finnes med kantete belg og som vennerune. En sŠrform ligner ogsň pň den lille latinske bokstav b.
Š, Š┤
arild-hauge.com Š┤-runen betegnes med e-runen.
÷, runeinnskrift
Í-runen eller -runen gjengives vanligvis med o-runen.
Lydverdi
Norske normalruner
Islandske normalruner
Viktigste islandske sŠrformer
Noter


RUNER I H┼NDSKRIFTENE
Som bokskrift på pergament har runene antakelig ikke fått gjøre seg gjeldene i den eldste litterære tiden, men allikevel har framtredene menn i Islands åndsliv til tider kunnet omfatte runene med levende og virksom interesse - som ١roddr Gamlason r˙nameistari på begynnelsen av 1100-tallet og Ëlßfr HvÝtaskßld fra midten av 1200-tallet.

I f°lge Magnus Olsens teori stod ١roddr Gamlason r˙nameistari for en runereform som synes å avpasse runeskriften til den latinske skrift, ved å tilføye nye tegn for vokaler og diftonger til den gamle 16 runers futharken. Det hersker imidlertid, i f°lge Anders BŠksted, usikkerhet om ١roddr Gamlason og ١roddr r˙nameistari er samme person, selv om BŠksted ogsň kan synes det er sansynelig. Trods denne tvil viser jeg under, i f°lge Magnus Olsen teori, ١roddr Gamlason r˙nameistari islandske runereform fra begynnelsen av 1100-tallet.

Torodds runereform

Helt nye er allikevel ikke disse tilleggsrunene. Både "ae(æ)-runen" og "eo(ø)-runen" er fra før kjent som tegn for enkeltvokaler (omlydsvokaler), og "au-runen" (runen for o med kvist) er en vanlig binderune. Også "ey-runen" kjennes fra en innskrift fra Maeshowe, Orkenøyene, datert til tredje fjerdedel av 1100-tallet og fra en innskrift i Stavanger domkirke fra omtrent samme tid.

Selv om disse to "ey-runene" sannsynligvis er yngre enn Torodds runereform, mener Magnus Olsen at det ikke er rimelig å tro en islandsk litterær nydannelse skulle ha spredt seg til Ørkenøyene og Norge.


Ëlßfr HvÝtaskßlds gramatiske avhandling
I f°rste del av Ëlßfr HvÝtaskßlds gramatiske avhandling fra midten av 1200-tallet, mßlfrŠ­innar grundv÷llr, behandler han i et avsnitt runenes navn og lydverdi. Han skriver bl.a om vokalene:
5 "lio­stafir sva kalla­ir: ˙r , oss , iss , ßr , řr , ok Šrr iss stundum sŠttr fyrir Š, ■a Šr hann er stunginn".

Etterf°lgende kommer en fonetisk beskrivelse av hver vokal, som for eksempel om i-runen: "hann lio­ar Ý ovan ver­um barka, en i ne­an ver­um barka ef hann er p˙ncta­r ok lio­ar ■ß sem e."

Om konsonatene skriver bl.a. Ëlßfr HvÝtaskßld videre:
10 "samlio­endr"
5 "■eir Šr nalŠgir Šru raddarst÷fum, Šru kalla­ir half raddarstafir af ufri­um monnum": .
5 "Šr ver kollum dumba stafi, ■at Šru "

I det f°lgende avsnitt behandles runene utfra Kong Valdemar Sejrs runesetning, en setning som inneholder alle runetegnene:

Dvs. Sprengd mannz h÷k fly­i tuui boll

Pň grunnlag av denne setningen kommenteres de forskjellige runetegnene, som for eksempel:
: "her Šr sol fyrst skipat og bŠ­i sŠtt fyrir s latinu staf ok z girzkan staf og kollum ver ■at knŠsˇl, Šf hon Šr sva gŠr: "

Kong Valdemar Sejrs runesetning findes for°verig med tillagt magisk verdi i en islandsk svartekunstbok fra 1500-tallet, og leses her som en lykkebringende formel.
Bilde av A.M. 242 fol.. Bilde av A.M. 748 4:o.


Bˇses saga
Runeteksten i Bˇses saga er knyttet til galderediktet BuslubŠn, dvs. Bulas forbannelse som bestňr av 9 strofer, hvor Bosi's fostermor, Busla, fremsier alle de forbandelser som kan ramme kong Hringr, hvis han ikke oppgir sine vrede og trusler mot Bˇsi.

r.a.þ.k.m.u:iiiiii:ssssss:tttttt:iiiiii:llllll
Runeteksten tolkes "ristil aistil þistil kistil mistil listil" ved at hver av de 6 første runene - r.a.þ.k.m.u. - knyttes til en rune i hver av de 5 gruppene med i s t i l.

Tilsvarende innskrift har vi antakelig i Nore kirke II som lyder:
Nore stavkirke 1
ltlsssiiikutramsstltttll
Innskriften består av kutram omgitt av 9 runer på hver side. De 2 X 9 runene er 3 i-runer, 5 s-runer, 5 t-runer og 5 l-runer.

En kiste i Lomen stavkirke har også en liknende runeinnskrift, men de eldste innskriftene av denne gruppen er innskriftene på Gørlevstenen på Sjælland og Ledbergsteienen på Östergötland som begge gir oss en runesammenstilling i hedensk utforming: þmk iii sss ttt iii lll, dvs. þistil mistil kistil.
Bilde av AM 510 4:o. Bilde av AM 577 4:o. Bilde av AM 586 4:o.


Runeinnskrifter pň omslaget til den islandske homilieboken

¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, ňrg. 2002 side 20


Les ogsň: Gustav Storm, Runerne i den oldislandske literatur, Arkiv f÷r Nordisk Filolgi, Christiania 1885.--- 00 ---     --- 00 ---    --- 00 ---    --- 00 ---     --- 00 ---    --- 00 ---
ISLANDSKE RUNEINNSKRIFTERIS IR;73 (IS RunaIslandi1) - GRAVSTEN FRA ┌TSK┴LAR KIRKE (I), ┌TSK┴LAR KIRKE, ┌TSK┴LAR SËKN, GULLBRINGU SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en gravsten av lava og er datert til 1400-tallet. Plasseringer pň Ůjˇ­minjasafni­.

Runene pň gravstenen av lava lyder:

hier ¸ huiler ¸ (b)(r)eti-- (¸) orms
dotter ¸ lese (¸) ■u (¸) paternoste
r ¸ fyrer ¸ sal ¸ hennar


HÚr hvÝlir Bretti[fa] Orms dˇttir, lesi ■˙ paternoster fyrir sßl hennar.

Norsk: "Her hviler Brettifa Ormrs datter. Les du Fader vňr for hennes sjel".

Engelsk: "Here rests Brettifa Ormr's daughter. Read Our Father for her soul".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 1
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10927).
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av runestenen

IS IR;75 (IS RunaIslandi2) - GRAVSTEN FRA ┌TSK┴LAR KIRKE (II), ┌TSK┴LAR KIRKE, ┌TSK┴LAR SËKN, GULLBRINGU SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en gravsten av lava og er datert til 1400-tallet(?). Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Runene pň gravstenen av lava lyder:

her huil(e)r ma...

HÚr hvÝlir Ma[rgrÚt](?)/Ma[gn˙s](?).

Norsk: "Her hviler MargrÚt(?)/Magn˙s(?)".

Engelsk: "Here rests MargrÚt(?)/Magn˙s(?)."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 2
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 10928)

IS IR;76 (IS RunaIslandi3) - GRAVSTEN FRA HVALSNES (I), HVALSNES KIRKEG┼RD, HVALSNES SËKN, GULLBRINGU SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en gravsten av lava og er datert til ca 1500(?). Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Runene pň gravstenen av lava lyder:

her ¸ huilir (:) marg(r)...

HÚr hvÝlir Margr[Út].

Norsk: "Her hviler MargrÚt"

Engelsk: "Here rests MargrÚt"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 3
¤ Bilde av runestenen.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 10929)

IS IR;78 (IS RunaIslandi4)- GRAVSTEN FRA HVALSNES (II), HVALSNES, HVALSNES SËKN, GULLBRINGU SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en gravsten av basalt og er datert til 1500(?). Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Runene pň gravstenen av basalt lyder:

her ¸ h(u)...-(r) ¸ ingibrig ¸
...of¸s ¸ dote(r)


HÚr hv[Ýli]r Ingibj˘rg [L]opts dˇttir

Norsk: "Her hviler Ingibj˘rg Loptrs datter".

Engelsk: "Here rests Ingibj˘rg Loptr's daughter"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 4
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 5637)
¤ Bilde av runestenen.

IS IR;80 - KLIPPEBLOKK P┼ HVALEYRI, GULLBRINGU SŢSLA, ISLAND
Ytterst pň halv°yen Hvaleyri i Gullbringu sřsla, vest for Hafnarfj÷r­ur ligger et par st°rre klippeblokker ut mot havet. Pň disse klippeblokkene er det ristet inn en mengde ňrstall, latinske bokstaver og noen runer, hvor de fleste er binderuner. Klippeblokken kaldes Flˇka-steinn. Runene er antakelig av "nyere" dato.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.

IS IR;81 - GRAVSTEN FRA FLEKKUV═K, GULLBRINGU SŢSLA, ISLAND

Noen hundre meter ovenfor gňrden FlekkuvÝk pň nordkysten av Reykjanes i Gullbringu sřsla, finnes en grav med en liggende runesten av lava

Gravstenen er en lavablokk og innskriften lyder:

h h
flecka


H(er) h(vÝlir) Flecka

Norsk: "Her hviler Flecka".

English: "Here rests Flecka."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av runestenen.

IS IR;84 - KLIPPEBLOKK P┼ RAFNKELSSTAđIR (KISTUGERđI), GULLBRINGU SŢSLA, ISLAND

I klippeskrenten nedenfor Rafnkelssta­ir i Gullbringu sřsla ligger Kistuger­i, et naturlig firkantet skar. Her ligger en klippeblokk med noen runer. Tilknyttet Kistuger­i er det et sagn om en skatt som skulle ha vŠret gravet ned her. Innskriften er antakelig av "nyere" dato.

Innskriften lyder:

(m)ikel a

????

K-runen kan eventuelt vŠre en f-rune. F°rste rune er mest sannsynelig en m-rune, selv om venstre bistav ikke er sň sikker som den h°yre.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av Kistuger­i.
¤ Bilde av runesten.

IS IR;86 - GRAVSTEN FRA TEIGUR (I), RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND

Stenen som var anbragt som en stenlegning ved kirked°ren, ble f°rste gang omtalt av Kňlund i 1877. Innskriften som regnes som meget ung, er skrevet i bustrofedon. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

hier:huiler:uigfu
s:magnus:son:gud[e]


HÚr hvÝlir Vigf˙s Magn˙sson Ý gu­i

Norsk: "Her hviler Vigf˙s Magn˙sson i gud".

Engelsk: "Here Vigf˙s Magn˙sson rests in god"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 9374)
¤ Bilde av runesten.

IS IR;87A - STENFRAGMENT FRA TEIGUR (II), RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND

Dette fragmentet innholder kun en h-rune ristet mellom to rammestreker.

Fragmentets bredde er 16,4 cm, tykkelsen er 4,2 cm og avstanden mellom rammestrekene er 12 cm.

Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 9377)
¤ Bilde av runesten.

IS IR;87B - GRAVSTEN FRA EYVINDARM┌LI (I), RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND

Stenen er et sekskantet prisme med st°rste lengde 62,5 cm. Pň to sammenst°tende flater er innskriften skrevet i bustrofedon. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

[h]ierhuilerbia
rni:eireks:s(o)[n]


HÚr hvÝler Bjarni EirÝksson

Norsk: "Her hviler Bjarni EirÝksson".

English: "Here rests Bjarni EirÝksson"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10445)
¤ Bilde av runesten.

IS IR;89 - GRAVSTEN FRA EYVINDARM┌LI (II), RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND

Fragmentet av en gravsten har en innskrift med runer og runeliknende tegn. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

hner:hukme -
--hkamm-kkn


Muligvis er dette en "Her hviler"-innskrift.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 10446)
¤ Bilde av runesten.

IS IR;90 - RUNEINNSKRIFTER I PARAD╠SHELLIR, RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND

Paradýshellir er en hule som er ca 4 meter dyp fra ňpningen til bakveggen, ca 6,5 meter bred og st°rste h°yde fra gulv til tak er ca 2,5 meter. I hulens gulv som danner en glassuraktig, blank flate, er det innrisset flere runeinnskrifter.

Under gjenngis de 14 viktigste innskriftene som lyder:

1) peter:olason dvs. PÚter Ëlason.
2) ari dvs. Ari.
3) arne runolfr hallr dvs. ┴rni, R˙nˇlfur, Hallur.
4) andres dvs. AndrÚs.
5) gunnar dvs. Gunnar.
6) halldor dvs. Halldˇr.
7) magnus dvs. Magn˙s.
8) halur dvs. Hallur.
9) bergfinnr dvs. Bergdinnur.
10) grimur dvs. GrÝmur.
11) semutr Ůorarins dvs. SŠmundur ١rarins[son].
12) sigfus dvs. Sigf˙s.
13) her hefer komid | salomon dvs. HÚr hefir komi­ Salˇmon.
14) hier:kom:sira:steinmadr dvs. HÚr kom sira Steinˇ­ur.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av runeinnskriftene.
¤ Tegning av runesten.

IS IR;98 - GRAVSTEN FRA REYKHOLT (I), BORGARFJARđAR SŢSLA, ISLAND

Stenen er forsvunnet, men er beskrevet i brev til Finn Magnuson av Ůorsteinn Helgason og Jˇnas HallgrÝmsson pň 1800-tallet. Stenen skal i f°lge beskrivelser ha vŠrt knappe 2 meter lang.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av runeinnskriften.

IS IR;101 - GRAVSTEN FRA REYKHOLT (II), REYKHOLT, REYKHOLTS SËKN, BORGARFJARđAR SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en gravhelle(?) og er datert til middelalder(?).

Runene pň gravstenen lyder:

[her h... ...
ok : inghir ...]


HÚr h[vÝla](?) ... ok Ingir[Ý­r](?) ...

Norsk: "Her hviler ... og IngirÝ­r ..."

Engelsk: "Here rest ... and IngirÝ­r ..."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 13
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.

IS IR;102A (IS RunaIslandi14) - GRAVSTEN FRA REYKHOLT (III), REYKHOLT, REYKHOLTS SËKN, BORGARFJARđAR SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en runesten som har form som et femsidet prisme, og er datert til middelalder(?).

Innskriften lyder:

[her ¸ huiler ¸ d... ...
er ¸ hennar sa...]


HÚr hvÝlir ... [fyr]ir hennar sß[l]

Norsk: "Her hviler ... for hennes sjel".

Engelsk: "Here rests ... for her soul"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 14
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.

IS IR;102B (IS RunaIslandi15) - GRAVSTEN FRA H┌SAFELL, H┌SAFELL, BORGARFJARđAR SŢSLA, ISLAND
Innskriften er pň en sten af basalt som har form som et femsidet prisme og er datert til ca 1479. Plassering en er pň Ůjˇ­arminjasafn.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

her ¸ huiler ¸ iuar : ualgards ¸ son : suein ¸ o(k)
annar ¸ air ¸ sem ¸ gud ¸ ■eira ¸ sal ¸ hafi '¸


HÚr hvÝlir ═varr Valgar­s sonr, sveinn, ok annarr Ari(?), sem Gu­ ■eira sßl hafi

Norsk: "Here hviler ═varr Valgar­rs s°nn, og en annen Ari (?), hvis Gud har deres sjel"

Engelsk: "Here rests ═varr Valgar­r's son, a lad, and also Ari(?); may God have their souls"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 15
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 80)


IS IR;107 (IS RunaIslandi17) - GRAVSTEN FRA GILSBAKKI KIRKEG┼RD, GILSBAKKI KIRKEG┼RD, GILSBAKKI SËKN, MŢRA SŢSLA, ISLAND
Innskriften er pň en sten som har form som et femsidet prisme og er datert til 1400-1450. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

her ¸ huiler ¸ gils ¸ ions ¸ son ¸ gils ¸ sonar

HÚr hvÝlir GÝsl Jˇns sonr GÝsls sonar

Norsk: "Her hviler GÝsl, s°nn av Jˇn GÝsls s°nn"

Engelsk: "Here rests GÝsl, son of Jˇn GÝsl's son"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 17
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.

IS IR;109 (IS RunaIslandi18) - GRAVSTEN FRA NORđTUNGA KIRKE (I), NORđTUNGA KIRKE, NORđTUNGA SËKN, MŢRA SŢSLA, ISLAND
innskriften er pň en prismeformet runesten av basalt, og er datert til 1400-tallet. Stenen var tapt, men ble gjenfunnet i 1950.

Innskriften lyder (etter Jˇnas HallgrÝmsson og Bj÷rn MagnŘsson Ëlsen):

NORđTUNGA KIRKE (I)

+ her ¸ huiler ¸ pall ¸ haldors ¸ son
sem ¸ gud ¸ hans ¸ sal Ě hafe


HÚr hvÝlir Pßll Halldˇrs sonr, sem Gu­ hans sßl hafi.

Norsk: "Her hviler Paul Halldors s°nn, som Gud har hans sjel"

Engelsk: "Here rests Pßll Halldˇrr's son, may God have his soul"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 18
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jˇnas HallgrÝmssons tegning av runeinnskriften.

IS IR;110 (IS RunaIslandi19) - GRAVSTEN FRA NORđTUNGA KIRKE (II), NORđTUNGA KIRKE, NORđTUNGA SËKN, MŢRA SŢSLA
Innskriften er pň en femsidet prismeformet runesten, og er datert til middelalder.

Innskriften lyder (etter Jˇnas HallgrÝmsson og Bj÷rn MagnŘsson Ëlsen):

NORđTUNGA KIRKE (II)

[(■)orsteinn : ■o]

Ůorsteinn ■o

Norsk: "Ůorsteinn "■o"

Engelsk: "Ůorsteinn "■o""

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 19
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jˇnas HallgrÝmssons tegning fra 1841 av runeinnskriften.

IS IR;111 (IS RunaIslandi20) - GRAVSTEN FRA HVAMMUR KIRKE (I), HVAMMUR KIRKE, HVAMMUR SËKN, MŢRA SŢSLA, ISLAND
Innskriften er pň en prismeformet sten og er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

HVAMMUR KIRKE (I)

[her : huiler : semundr :
gamla : son :


HÚr hvÝlir SŠmundr Gamla sonr

Norsk: "Her hviler SŠmundr Gamlis s°nn"

Engelsk: "Here rests SŠmundr Gamli's son"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 20
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jˇnas HallgrÝmssons tegning fra 1841 av runeinnskriften av runeinnskriften.
¤ Tegning hos Eggert og Bjarni Pßlsson fra 1772 av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: L 1844

IS IR;114 (IS RUNAISLANDI21) - GRAVSTEN FRA HVAMMUR KIRKE (II), HVAMMUR KIRKE, HVAMMUR SËKN, MŢRA SŢSLA,ISLAND

Innskriften er pň en runesten datert til middelalder.

Runene pň gravstenen lyder:

[her ¸ huiler ¸ ■ordr : ualga
rds ¸ son ¸ gud : hans ¸ sal ¸ hafe ¸]


HÚr hvÝlir ١r­r Valgar­s sonr, Gu­ hans sßl hafi

Norsk: "Her hviler ١r­r Valgar­rs s°nn, Gud har hans sjel"

Engelsk: "Here rests ١r­r Valgar­r's son; may God have his soul"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 21
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jˇnas HallgrÝmssons tegning fra 1841 av runeinnskriften.

IS IR;116 (IS RUNAISLANDI22) - GRAVSTEN FRA STAFHOLT (I), STAFHOLT SËKN, MŢRA SŢSLA, ISLAND
Innskriften er pň en gravhelle og er datert til middelalder.


Innskriften lyder:
runeinnskrift

[her ¸ huiler kudmuntr ions| |son kud ha
... ...lu haf...]


HÚr hvÝlir Gu­mundr Jˇns sonr, Gu­ ha[ns sß]lu haf[i]

Norsk: "Her hviler Gu­mundr Jˇns s°nn. Gud har hans sjel"

Engelsk: "Here rests Gu­mundr Jˇn's son; may God have his soul"

eller

[hier huiler kudmuntur ions| |son gudmunds| |sonar Ě hai]

HÚr hvÝlir Gu­mundr Jˇns sonr Gu­munds sonar ...

Norsk: "Her hviler Gudmundr Jons s°nn, Gudmunds s°nn ...".

Engelsk: "Here rests Gu­mundr, son of Jˇn Gu­mundr's son ..."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 22
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jˇnas HallgrÝmssons tegning fra 1841 av runeinnskriften.

IS IR;118 (IS RUNAISLANDI23) - GRAVSTEN FRA STAFHOLT (II), STAFHOLT, STAFHOLT SËKN, MŢRA SŢSLA, ISLAND
Innskriften er pň et fragment av en runesten og er datert til middelalder.

Runene pň fragmentet av runstenen lyder:
[gautr sigmu... ...]
Gautr Sigmu[ndar sonr]

Norsk: "Gautr Sigmundrs s°nn"

English: "Gautr Sigmundr's son"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 23
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

IS IR;119 (IS RUNAISLANDI24) - GRAVSTEN FRA STAFHOLT (III), STAFHOLT, STAFHOLT SËKN, MŢRA SŢSLA, ISLAND

nskriften er pň et femsidet prismeformet runesten datert til 1400-tallet(?).

Innskriften lyder:

[her (¸) huiler ¸ ion ¸ o¸la... ...]

HÚr hvÝlir Jˇn Ëla[fs sonr]

Norsk: "Her hviler Jˇn Ëlafrs son"

Engelsk: "Here rests Jˇn Ëlafr's son"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 24
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.

IS IR;120 (IS RUNAISLANDI25) - GRAVSTEN FRA STAFHOLT (IV), STAFHOLT, STAFHOLT SËKN, MŢRA SŢSLA, ISLAND

Inskriften er pň et femsidet prismeformet runesten datert til 1400-tallet(?). Plassering er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:
her ¸ huiler ¸ hallbiorg ¸ -...
HÚr hvÝlir Hallbj˘rg ...

Norsk: "Her hviler Hallbj˘rg ...".

English: "Here rests Hallbj˘rg ...

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 25
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 9172)

IS IR;121 (IS RUNAISLANDI26) - GRAVSTEN FRA BORG (I), BORG, BORG SËKN, MŢRA SŢSLA, ISLAND

Inskriften er pň et femsidet prismeformet runesten datert til ca 1500-tallet. Plasseringer er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

hier ¸ huiter ¸ hatur (¸) (h)ra^na s^o^n

HÚr hvÝlir Hallr Hrana sonr

Norsk: "Her hviler Halle Hranis s°nn"

Engelsk: "Here rests Hallr Hrani's son"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 26
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 11049)

IS IR;126 (IS RUNAISLANDI27) - GRAVSTEN FRA BORG (II), BORG, BORG SËKN, MŢRA SŢSLA, ISLAND

Inskriften er pň et femsidet prismeformet runesten datert til middelalder. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafani­.

Innskriften lyder:

...(r) hui...e(r) (u)nder ■(o)...(g)ils ...
eiiolf(s) (s)...


[HÚ]r hvÝ[l]ir undir Ůo[r]gÝsl ... Eyjulfs s[onr]

Norsk: "Herunder hviler ŮorgÝsl ... Eyjulfrs s°nn"

Engelsk: "Hereunder rests ŮorgÝsl ... Eyjulfr's son"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 27
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasfan (nr. 11050)

IS IR;127 - BJARNARHELLIR, MŢRA SŢSLA, ISLAND
Bjarnarhellir, som ligger i sydsiden av Foxufell ved HÝtarvatn, er en liten hule som omtales allerede i 1772 av Eggert Ëlafsson og Bjarni Pßlsson, p.g.a. av sine ristninger av forskjellig art. Etter disse to finnes det kun fň runeinnskrifter, som bestňr av navn, bumerker og binderuner av forskjellig art, som mest sannsynelig er ristet av reisende som har bes°kt stedet.

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.

IS IR;129 (IS RUNAISLANDI29) - GRAVSTEN FRA HALLBJARNAREYRI (I), HALLBJARNAREYRI, HALLBJARNAREYRI SËKN, SNĂFELLSNES SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en sekskantet prismeformet runesten og er datert til middelalder.
Runestenen har form som et sekskantet prisme, er av basalt og runene lyder:

Innskriften lyder:

[her huiler unndir uatgerdur gunnars dollir og bidid firir mer]

HÚr hvÝlir undir Valger­r Gunnars dˇttir, ok bi­i­ fyrir mÚr

Norsk: "Her under hviler Valger­r Gunnarrs, og be for meg"

Engelsk: "Hereunder rests Valger­r Gunnarr's daughter, and pray for me"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 29
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning av Ebenezer Henderson fra 1818 av runeinnskriften.
¤ Tegning av H. Scheving fra 1829 av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: L 1845

IS IR;131 (IS RUNAISLANDI30) - GRAVSTEN FRA HALLBJARNAREYRI (II), HALLBJARNAREYRI, HALLBJARNAREYRI SËKN, SNĂFELLSNES SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en syvkantet prismeformet runesten datert til middelalder.

Innskriften lyder:
[+ her huiler margreta geirm... ...]
HÚr hvÝlir MargrÚta Geirm[undar dˇttir]

Norsk: "Her hviler MargrÚta Geirmundrs datter"

English: "Here rests MargrÚta Geirmundr's daughter"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 30
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning av Ebenzer Henderson fra 1818 av runeinnskriften.
¤ Tegning av H. Scheving fra 1829 av runeinnskriften.
¤ Tegning etter Finn Magnusen fra 1827 av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: L 1846

IS IR;132 (IS RUNAISLANDI31) - GRAVSTEN FRA DR┴PUHL═đ, DR┴PUHL═đ, HELGAFELLSSVEIT SËKN, SNĂFELLSNES SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en firersidet prismeformet runesten, og er datert til ca 1500. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

+ hier ¸ liggur ¸ undir ¸ gamaliel ¸ ■orleifs ¸ son +

HÚr liggr undir GamalÝel Ůorleifs sonr

Norsk: "Herunder ligger GamalÝel Ůorleifrs s°nn"

Engelsk: "Hereunder lies GamalÝel Ůorleifr's son"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 31
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 6241)

IS IR;133 - BREIđABËLSTA­UR ┴ SKËGARSTRÍND, SNĂFELLSNES SŢSLA, ISLAND
Innskriften er datert til 1681. Den lň ved kirked°rern 1815. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

margret:olafs +
dotter:huyler
hier:huor:i:gude:sofnud:er
glod:hiedann:med:fride:fer
{FRELSARAN:IESVM:A:TRVER:1681}


MargrÚt Ëlafsdˇttir hvÝlir hÚr, hv÷r (hver) Ý gu­i sofnu­ er, gl÷­ hÚ­an me­ fri­i fer, {FRELSARANN JESUM ┴ TR┌ER (TR┌IR). 1681}

Norsk: "Margret Olafsdatter hviler her, som er sovet ind med gud. Glad farer hun herfra med fred. {FRELSEREN JESUS ER TRO. 1681}

Engelsk: "Margret Olafsdatter rests here, who has slept in with God. Happy she goes from here with peace. {THE SAVIOR JESUS IS FAITH. 1681}"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 6395)

IS IR;138 (IS RUNAISLANDI34) - GRAVSTEN FRA HJARđARHOLT I, HJARđARHOLT, HJARđARHOLT SËKN, DALA SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en runesten av basalt i femsidet prismeform og datert til 1300-tallet. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

her ligr hallr ara son

HÚr liggr Hallr Ara sonr.

Norsk: "Her ligger Hallr Aris s°nn".

English: "Here lies Hallr Ari's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 34
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 4537)

IS IR;141 - GRAVSTEN FRA HJARđARHOLT II, HJARđARHOLT, HJARđARHOLT SËKN, DALA SŢSLA, ISLAND

Plasseringen er i Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

biarni:biarna:s(o)[n]

Bjarni Bjarna son

Norsk: "Bjarni Bjarnas s°nn"

Engelsk: "The son of Bjarni Bjarna"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 4538).

IS IR;142 (IS RUNAISLANDI36) - GRAVSTEN FRA GUFUDALUR, GUFUDALUR, GUFUDALUR SËKN, BARđASTRANDAR SŢSLA, ISLAND

Runestenen har form som et femsidet prisme, er av basalt og er datert til 1400-tallet. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

her ¸ ligur ¸ ■o^r■r ¸ iuars? ¸ son

HÚr liggr ١r­r ═vars sonr

Norsk: "Her ligger ١r­r ═vars s°nn"

Engelsk: "Here lies ١r­r ═varr's son"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 36
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 10930)

IS IR;145 (IS RUNAISLANDI38) - FRAGMENT AV GRAVSTEN FRA HOLT (I), HOLT, HOLT SËKN, ═SAFJARđAR SŢSLA, ISLAND

Funnet bestňr av 2 fragmenter fra en runesten, det ene fragmentet er i dag gňtt tapt, men datert til 1600-tallet. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:
her ¸ hu^i^l^e^r ' to^rfe ¸ [bia^r^n]... ...
HÚr hvÝlir Torfi Bjarn[a sonr].

Norsk: "Her hviler orfi Bj˘rns s°nn".

English: "Here rests Torfi Bj˘rn's son."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 38
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen.
¤ Jˇn Sigurd­sson tegning av runeinnskriftene Holt I og II.
¤ A. P. Jensens tegning av runeinnskriftene Holt I og II fra 1841.

IS IR;146 (IS RUNAISLANDI39) - FRAGMENT AV GRAVSTEN FRA HOLT (II), HOLT, HOLT SËKN, ISAFJARđAR SŢSLA, ISLAND

Funnet bestňr av 2 fragmenter fra en runesten, det ene fragmentet er i dag gňtt tapt, men datert til 1600-tallet.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 39
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jˇn Sigurd­sson tegning av runeinnskriftene Holt I og II.
¤ A. P. Jensens tegning av runeinnskriftene Holt I og II fra 1841.

IS IR;147 (IS RUNAISLANDI40) - GRAVSTEN FRA HÍSKULDSSTAđIR, HÍSKULDSSTAđIR, HÍSKULDSSTAđIRSËKN, H┌NAVATNS SŢSLA, ISLAND

Runestenen er en sekskantet steinblokk av basalt og er datert til 1383 eller straks etter.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

her ¸ huilir ¸ sira ¸ ma(r)(t)einn ¸ prestr

HÚr hvÝlir sÝra Marteinn prestr

Norsk: "Her hviler Sir Marteinn prest"

Engelsk: "Here rests Sir Marteinn the priest"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 40.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ NŠrbilde av runeinnskriften.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: L 1848

IS IR;149 (IS RUNAISLANDI41) - GRAVSTEN FRA REYKIR, REYKIR, REYKIR SËKN, SKAGAFJARđAR SŢSLA, ISLAND

Runestenen er en femkantet steinblokk av og er datert til middelaldern(?). Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.
Datering: Middelalder.
Runesteinen har form som et femkantet prisme og runene lyder:

... ...(l)ir hlad^kerdr ■orlaks dot
... ...ir (Ě) ioceip Ě maknus Ě son (Ě) bid Ě fyrir


HÚr hvÝ]lir Hla­ger­r Ůorlaks dˇttir. HÚr hvÝl]ir Jˇsep Magn˙s sonr. Bi­ fyrir

Norsk: "Her hviler Hla­ger­r Ůorlakrs datter. Her hviler Jˇsep Magn˙s s°nn. be for".

Engelsk: "Here rests Hla­ger­r Ůorlakr's daughter. Here rests Jˇsep Magn˙s' son, pray for (him)"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 41
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 12545)

IS IR;151 - GRAVSTEN FRA MĂLIFELL, SKAGAFJARđAR SŢSLA
Runestenen er tapt, men er tydet efter tegninger. Dateringen er til ca 1600.

Innskriften inneholder l°nnruner og lyder:

runeinnskrift
hier liggur : tommas : olafson
HÚr liggur Tˇmas Ëlafsson

Norsk: "Her ligger Tˇmas Ëlafsson".

English: "Here lies Tˇmas Ëlafsson"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Tegninger av runeinnskriften.

IS IR;153 - GRAVSTEN FRA STËRHOLT, SKAGAFJARđAR SŢSLA
Runeinnskriften innholder ogsň noen latinske bokstaver. Blanding av runer og latinske bokstaver forekommer av og til i middelalderen i hele Skandinavia. Datert til 1600-tallet. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.
Innskriften lyder:

runeinnskrift

hier:huiler:under:tHomas:brandar:son:huors:shal:ed [--]d [:]
uardueite:under:sinne:blessan:a


HÚr hvÝler undir Thˇmas Brandarson, hv÷rs [hvers] sßl e­ Gu­ var­veiti undir sinni blessan

Norsk: "Herunder ligger Thomas Brandarson, hvis sjel Gud bevare under hans velsignelse".

Engelsk: "Hereunder hviler Thomas Brandarson, whose soul God preserves under his blessing"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 8195).

IS IR;155 (IS RUNAISLANDI45) - GRAVSTEN FRA MÍđRUVELLIR (I), MÍđRUVELLIR, MÍđRUVELLIR SËKN, EYJAFJARđAR SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň et fragment av en aekskantet prismeformet runesten, og er datert til 400-tallet. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

... ... ¸ udir ¸ hialti ¸ gudm(u)... ...
... ... sigmundr ¸ prest^r ¸ gudmu(n)... ...


[HÚr hvÝlir] undir Hjalti Gu­mu[ndar sonr]. [HÚr hvÝlir] Sigmundr prestr Gu­mun[dar sonr]

Norsk: "Herunder hviler Hjalti Gu­mundrs s°nn. Her hviler Sigmundr prest, Gu­mundrs s°nn"

Engelsk: "Hereunder rests Hjalti Gu­mundr's son. Here rests Sigmundr the priest, Gu­mundr's son"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 45 Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften (side A).
¤ Bilde av runeinnskriften (side B).
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 11071)

IS IR;157 (IS RUNAISLANDI46) - GRAVSTEN FRA MÍđRUVELLIR (II), MÍđRUVELLIR, MÍđRUVELLIR SËKN, EYJAFJARđAR SŢSLA, ISLAND
Runene er skrevet pň en lavablokk og er datert til middelalder(?)

Innskriften lyder:

runeinnskrift

[... helga ...]
... Helga ...

Norsk: "... Helga / Helgis ...".

English: "... Helga / Helgi's ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 46

IS IR;158 - TRESTOL FRA GRUND (STOL A), EYJAFJARđAR SŢSLA, ISLAND
I 1551 ga ١runn, datter av Islands siste katolske biskop Jˇn Arason, tre utskňrende stoler til kirken i Grund. Kun to stoler er bevart i dag, den ene med runeinnskrifter. Stolen med runer oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.

Den ene runeinnskriften lyder:
sol:in:aquaria
ianuarius
sol:in:piscis
februarius
sol:in:ariete
marcius


Videre forsetter innskriften om de 9 andre himmeltegn og mňneder med latinske bokstaver.

Pň rygglenet er f°lgende runeinnskrift:

runeinnskrift

hus|tru ■oru|mm:a:st|olen|en|bene|dict|t:na|rfa

H˙stru ■ˇrunn ß stˇlinn, en Benedikt Narfa[son ger­i hann(?)]

Den siste runeinnskriften er runene ristet i alfabetrekkef°lge, men er ikke en del av utsmykningen

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av runeinnskriftene med himmeltegn og runer.
¤ Bilde av runeinnskriften pň rygglenet.
¤ Bilde av runeinnskriften med alfabetrekkef°lge.

IS IR;166 (IS RUNAISLANDI47) - GRAVSTEN FRA MUNKAŮVER┴, MUNKAŮVER┴, MUNKAŮVER┴ SËKN, EYJAFJARđAR SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en syvkantet prismeformet runesten av basalt og er datert til 1400-tallet(?). Plasserinen er pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:

... (u)(i)(g)dis ¸ arna ¸ dott(e)(r) ¸ gud ¸ fride ¸ hennar ¸ sal
¸ er ¸ hennar ¸ artid ¸ tueim ... (n)(o)ttum ¸ fi(r)(i)(r) (¸) (m)(a)(r)... ...


... VÝgdÝs ┴rna dˇttir, Gu­ fri­i hennar sßl, er hennar ßrtÝ­ tveim nˇttum fyrir Mar[Ýu] ...

Norsk: "... VÝgdÝs ┴rna, Gud frelste hennes sjel. Hennes d°dsdato er to netter f°r Marias ...".

Engelsk: "... VÝgdÝs ┴rni's daughter. May God repose her soul. Her anniversary-of-death is two nights before Mary's ..."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 47
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: L 1850
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 5629)

IS IR;173 - RUNESTEN FRA FLATEYKIRKEG┼RD, SUđUR ŮINGEYJAR SŢSLA, ISLAND

Runestenen som regnes som ung er en utilhugget flat basaltblokk og er 124 cm lang og st°rste bredd er 58 cm. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 8596).
Innskriften lyder:
herhuiler■o
orbirgg■oru


HÚr hvÝlir Ůorbj÷rg(?) Ůorv[aldsdˇttir(?)]

Norsk: "Her hviler Ůorbj÷rg(?) Ůorv[aldsdˇttir(?)".

English: "Here rest Ůorbj÷rg(?) Ůorv[aldsdˇttir(?)"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Bilde av runeinnskriften.

IS IR;174 (IS RUNAISLANDI50) - GRAVSTEN FRA LJËSAVATN, LJËSAVATN, LJËSAVATN SËKN, SUđUR ŮINGEYJAR SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en sekssidet prismeformet runesten av basalt og datert til 400-tallet(?)

Innskriften lyder:

her [¸] huiter [¸] hall[dora ¸ ■o](g)ils : d

HÚr hvÝlir Halldˇra ŮorgÝsls d[ˇttir]

Norsk: "Her hviler Halldˇra ŮorgÝsls datter"

Engelsk: "Here rests Halldˇra ŮorgÝsl's daughter"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 50
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: L 1851

IS IR;176 (IS RUNAISLANDI51) - GRAVSTEN FRA GRENJAđARSTAđUR, GRENJAđARSTAđUR, GRENJAđARSTAđUR SËKN, SUđUR ŮINGEYJAR SŢSLA, ISLAND
Runestenen har form som et femsidet prisme og er datert til begynnelsen av 1400-tallet. er av basalt og runene lyder:

runeinnskrift

her ¸ huitir ¸ sigrid ¸ hrafns ¸ doller ¸ kuinna ¸ biarnar ¸ bondda
semundz ¸ sonar ¸ gud ¸ fride ¸ hennar ¸ sat ¸ lit ¸ godrar ¸ uonnnar ¸
huer ¸ er telrid ¸ tes ¸ bid ¸ firir ¸ btidre ¸ sal ¸ syagge ¸ sigand ¸ ues


HÚr hvÝlir SigrÝ­r Hrafns dˇttir, kvinna Bjarnar bˇnda, SŠmunds sonar. Gu­ fri­i hennar sßl til gˇ­rar vonanar. Hverr, er letrit les, bi­ fyrir blÝ­ri sßl, syngi signat vers

Norsk: "Her er SigrÝ­ur Hrafns datter, kone til Bj°rn Bonde, s°nn av Lund. Gud gjorde hennes sjel glad for godt hňp. Den som leser et brev, bed for en mild sjel, syng det velsingete vers".

Engelsk: "Here rests SigrÝ­r Hrafn's daughter, wife of Bj˘rn the husbandman, SŠmundr's son. May God repose her soul to good redemption. Whosoever reads this lettering, pray for this gentle soul. Sing the blessed verse"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 51
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: L 1654

IS IR;180 - GRAVSTEN FRA M┌LI, SUđUR ŮINGEYJAR SŢSLA

Stenen ble funnet pň den gamle kirkegňrden. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:
ingiridr
Ingiri­r

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 8757)

IS IR;181 (IS RUNAISLANDI88) - VALŮJËFSSTAđIR KIRKEDěR, VALŮJËFSSTAđIR KIRKE, VALŮJËFSSTAđIR SËKN, NORđUR M┌LA SYSLA, ISLAND
Innskriften er risset pň en vakkert utsmykket kirked°r av tre med treskjŠring og er datert til ca. 1200. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.
Runene er skrevet pň en vakkert utsmykket kirked°r av tre med treskjŠring og lyder:


Innskriften lyder:

runeinnskrift

... rikia kYnYng ¸ her grapin ¸ er ua {D}^reka ■Šnna

... rÝkja konung hÚr grafinn er vß {d}reka ■enna

Norsk: ".. mektige konger er begravet her / som slagtet denne drage".

Engelsk: "... powerful king here buried /engraved who slaughtered this dragon"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 88
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av kirked°ren.
¤ Detalje av d°ren med av runeinnskriften.
¤ Detalj med runeinnskriften opptrukket.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 11009)

IS IR;200 (IS RUNAISLANDI53) - GRAVSTEN FRA N┌PSTAđIR, N┌PSTAđIR, VESTUR SKAFTAFELLS SŢSLA, ISLAND

Runestenen har form som et femsidet prisme, er datert til middelalderen. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafn.

Innskriften lyder:
... [h](u)iler ' biorn
[HÚr] hvÝlir Bj˘rn.

Norsk: "... Her hviler Bj°rn".

English: "Here rests Bj˘rn."

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 53
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: L 1842

IS IR;205 (IS RUNAISLANDI72) - BRYNESTEIN MED RUNER, HVAMMUR, DALA SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en runesten. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafn.
Datering: 1200-1300-tallet

Innskriften lyder:
...(k) hnias tbmly
[fu■or]k hnias tbmly

Norsk: "fu■ork hnias tbmly"

Engelsk: "fu■ork hnias tbmly"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 72
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.

IS IR;206 - TRYLLEPINNE FRA BERGŮËRSHVOLL(?), ISLAND

Denne lille runepinnen skal vŠre fundet ved utgravning pň Berg■ˇrshvoll i forholdsvis ungt lag. Runene er derfor arkeologisk datert meget unge, kanskje fra 17.-18. ňrhundre. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafni­.

Innskriften lyder:
abcdefghiklmnopqrstu
sator:arepo:tenet:opera:rotas


Andre linje inneholder formelen "sator-arepo-tenet-rotas", som er kjent som palindromen i "Faens firkant":

S A T O R
A R E P A
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Et annet og lignende palindrom er:

S A T A N
A D A M A
T A B A T
A M A D A
N A T A S

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ Norges innskrifter med de yngre runer, bind VI, side 70.
¤ Bilde av runeinnskriften side A.
¤ Bilde av runeinnskriften side B.
¤ Fargebilde av runeinnskriften side B
¤ Ůjˇ­minjasafni­ (nr. 9276 )

IS IR;207A (IS RUNAISLANDI60) - H┼NDTEINSNELLE AV STEN MED RUNER (I), HRUNI, ┴RNES SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en hňndteinsnelle og er datert til 1300-tallet. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­. Det er brukt en "gr°nlandsk" r-rune.

Innskriften lyder:

■o^ra ¸ a mig

١ra ß mik.

Norsk: "١ra eier meg"

Engelsk: "١ra owns me

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 60.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 1933)

IS IR;207B (IS RUNAISLANDI65) - H┼NDTEINSNELLE AV STEN MED RUNER (II), STËRAMÍRK, RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND

Innskriten er risset pň en spinnelod, og er datert til 1300-tallet. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­. Det er brukt en "gr°nlandsk" r-rune.

Innskriften lyder:

: maria fu■orkhniastbmly

MarÝa. fu■orkhniastbmly

Norsk: "Maria. fu■orkhniastbmly ".

English: "Mary. fu■orkhniastbmly

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 65
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 10100)

IS IR;208 (IS RUNAISLANDI69) - RUNEINNSKRIFT P┼ TRESPADE, INDRIđASTAđIR, BORGARFJARđAR SŢSLA, ISLAND

Innskriften er pň en spade av tre og er datert til 1100-1200-tallet. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafni­.
Innskriften lyder:

boat tiat mik ' inkialt^r ' kŠr■i

Pßll lÚt mik, Ingjaldr ger­i

Norsk: "Pßll hadde meg, Ingjaldr gjorde"

Engelsk: "Pßll had me, Ingjaldr made"

Litteratur:
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 69
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften

IS NOR1986;6 (IS RUNAISLANDI67) - TREPINNE FRA STËRABORG, STËRABORG, STËRABORG SN, RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND
Pň gňrden Stˇraborg, Austur-Eyjafjallahreppur, Rangarvallasřsla, ble det funnet et fragment av en trepinne (7,4 x 2,5 x 03 cm) med to runeinnskrifter. Gňrden har byggefaser fra 1400- (muligens 1300) til 1800-tallet. Plasseringen er pň Ůjˇ­minjasafn.

Innskriften lyder:

Stˇraborg runer
...krhknhinai(s)...


...-rss■nl■erlrnr-...


Den °verste linjen kan forklares som en °ving/lek med runene i Futharken (rkhnias), basert pň to fram og Ún tilbake. Samme system med det latinske alfabetet ville ha gitt -fegfhgihgj- osv. Trolig en slags futharkinnskrift.

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 67
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, ňrg. 1986 side 6
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Ůjˇ­minjasafn (Stb 1985:070)

IS NOR1994;20 (IS RUNAISLANDI56) - TREPINNE FRA VIđEY, VIđEY, VIđEY, REYKJAV═K, ISLAND
Pň Vi­ey ved ReykjavÝk er det funnet et fragment (5,3 x 1,7 x 0,7 cm) av en runepinne. Den ble funnet i et 1100- eller 1200-talls bygningsfundament i et klosteranlegg, men er datert til 900-1000-tallet. I samme fundament ble det ogsň funnet vokstavler, men de var fra en tidligere bygningsfase. Pinnen er dňrlig bevart og har flere tapte runer. Runene pň c-siden gňr i motsatt retning av de andre, dvs. at pinnen mň snus. Innskriften er som f°lger:

Vi­ey runer

...ab : fer : kui : -......iiluek--......---at(e) : ast :

(snudd)... ... ... ... ... ... ßst(?)

Norsk: "... ... ... ... ... ... kjŠrlighet(?)"

Engelsk: "... ... ... ... ... ... love(?)"

Selv om runene i a-linjen er sikre er tolkningen uviss, men i f°lge James Knirk er det muligens latin: fer qui/cui, dvs. "bŠr/bring! den som" (nom./dat.), eventuelt med ab som feilaktig, etymologisk skrivemňte for au (auferre), dvs. "ta bort".

De fleste runene b-linjen er usikre, og de kunne ogsň leses -]uel■:fu■?[-, -]relre:fur?[- eller -]uelbe:fub?[-. Men det ser ut som b-linjen ender med begynnelsen av futharken. C-linjen ender med det norr°nne ordet ßst som betyr "kjŠrlighet".

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 56.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, ňrg. 1994 side 20
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av C-runeinnskriften.

IS RUNAISLANDI16 - GRAVSTEN FRA KALMANSTUNGA, MŢRA SŢSLA, ISLAND
Gravstenen har prismeform og er av basalt og er datert til ca 1429. Gravsten er oppbevart pň Ůjˇ­minjasafn.

Innskriften lyder:

+ her ¸ huiler ¸ ion : gils ¸ son fins ¸ sonar Ě les : eina : p-ter Ě noster Ě firir Ě hans Ě sal Ě

HÚr hvÝlir Jˇn GÝsl sonr Finns sonar. Les eina p[a]ter noster fyrir hans sßl

Norsk: "Her hviler Jˇn, s°nn av GÝsl Finnrs s°nn. les en Fader vňr for hans sjel"

Engelsk: "Here rests Jˇn, son of GÝsl Finnr's son. Read one paternoster for his soul

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 16
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 15015)
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942, side 106

IS RUNAISLANDI28 - BJARNHARHELLIR, MŢRA SŢSLA, ISLAND
Bjarnharhellir ligger i sydsiden av Foxufell ved HÝtarvatn, og er kjent for sine ristninger av forskjellig art. Fň av ristingene er runer, de ristningene er fleste navn, bumerker og/eller binderuner. To leselige innskrifter er datert til 1300-1400-tallet.

Innskriften lyder:

... grimr grimr ...
...--a----n--r : -m-...
reanus

... GrÝmr GrÝmr ... ....

Norsk: "... GrÝmr GrÝmr ... ...."

English: " ... GrÝmr GrÝmr ...."

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 28
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942, side 127f

IS RUNAISLANDI48 - (GRAV)STEN AV BASALT FRA MUNKAŮVER┴, EYJAFJARđAR SŢSLA, ISLAND
Innskriften som er datert til 1400-tallet, er plassert i Minjasafn i Akureyri. K-runen er speilvendt. Plasseringen er pň Minjasafn i Akureyri.
Innskriften lyder:
...ynk ¸ pa...
????

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 48
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

IS RUNAISLANDI52 - M┌LI, SUđUR ŮINGEYJAR SŢSLA, ISLAND
Innskriften er pň en runesten av basalt og er datert til 1475-1500. Placeringen er pň Ůjˇ­minjasafn.

Innskriften lyder:

ingiridr

IngirÝ­r

Norsk: "IngirÝ­r"

Engelsk: "IngirÝ­r"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 52
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942, side 180f.
¤ Tidligere signum: L 1852
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 8757)
¤ BŠksted, Anders, Islandsruneindskifter, Bibliotheca ArnamagnŠana, K°benhavn 1942, side 180f

IS RUNAISLANDI59 - RUNEINNSKRIFT FRA TJARNARGATA 3A, REYKJAV═K, ISLAND
Innskriften er pň et segl av tinn og inneholder bňde latinskebokstaver og runer. Plasseringen er i Ůjˇ­minjasafn. Datert til 1300-tallet
Innskriften lyder:

{S} : {TOR}leic{O}i Ě Šei Ě fili

{S[igillum]} {ŮOR}leiki ... filii

Norsk: "SEGL ŮORleikr ...s s°nn".

Engelsk: "{SIGILLUM} ŮORleikr ...'s son"

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 59
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 5140)


IS RUNAISLANDI64 - SPINNESNELLE FRA ┴RKVÍRN, RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND
Innskriften er pň et hňndteinlodd av brun skiffer og er datert til middelalderen. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafn.

Innskriften lyder:

iua^nha
Jˇhanna(?)

Norsk: "Jˇhanna(?)"

English: "Jˇhanna(?)"

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 64
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 15733)

IS RUNAISLANDI66 - STYLUS AV BLY FRA STËRABORG, STËRABORG SN, RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND
Innskriften er ristet pň en stylus av bly og er datert til 1400-tallet. Oppbevares pň Ůjˇ­minjasafn.

Innskriften lyder:

bly

blř

Norsk: "bly".

English: "lead"

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 66
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ůjˇ­minjasafn (Stb LF-1168)

IS RUNAISLANDI68 - SPENNE FRA ŮËRSMÍRK, RANG┴RVALLA SŢSLA, ISLAND
Innskriften er ristet pň en firkantet spenne, og er datert til middelalderen. Inskriften inneholder bňde latinske bokstaver og runer. Oppebevares pň Ůjˇ­minjasafn.
Innskriften lyder:
{REPFA}stvr

???
reipfastur

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 68
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 330)

IS RUNAISLANDI71 - KIRKEDěRSRING FRA HJARđARHOLT, HJARđARHOLT SN, DALA SŢSLA, ISLAND
Kirked°rsringen av kopper med runeinnskriften er datert til middelalderen og oppbevares pň Ůjˇ­minjasafn.
Innskriften lyder:
m^a^r
Mar[Ýa]

Norsk: "Maria".

English: "Mary"

Litteratur:
¤ ١rgunnur SnŠdal, R˙naristur ß ═slandi, ┴rbˇk hins Ýslenzka fornleifafÚlags, ReykjavÝk 2003, RunaIslandi 71
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ůjˇ­minjasafn (nr. 7554)


Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Siden er laget av Arild Hauge ę Danmark, Aarhus 2021

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 27.3.2021