GRØNLANDSKE RUNER


På Grønland er det funnet flere runeinnskrifter - de fleste er funnet i Austerbygden, en innskrift er funnet på øya Kingigtorssuaq langt nord for det bebygde området og mange av innskriftene er funnet i Vesterbygden.

runepinne Den eldste runeinnskriften som er funnet er ristet på en trepinne (se bildet) og er funnet på Narssaq litt nordøst for Julianehåb - som trolig ble ristet i begynnelsen av 1000-årene, det vil si at den er i fra den første landnåmstiden.

På tre av pinnens sider er det ristet henholdsvis en fullstendig 16-runers Futhark, lønnruner og en tekst som lyder: "Bibrau heter den mø som sitter i det blå".

Det er brukt en eldre type (kortkvistruner) av de yngre runer som gikk ut av bruk i Norge omkring år 1000, men her er allikevel to runer som er typiske i form for Grønlandske runer, B- og R-runen (Erik Moltke,1959) .

Den nest eldste innskriften som er funnet er fra 1200 årene - en gravskrift på Brattalid som lyder: "Ingibjørgs grav".

De øvrige innskriftene skriver seg trolig i fra ca år 1300, og det som er karakteristisk, er at det grønlandske språkmiljøet har vært sterkt konservativt, og i stor utstrekning har det holdt fast ved gamle former.runes På den annen side har det også vært selvstendig nyskapende. Det har vokst fram flere helt nye runeformer, således for ð- , b-, p- og r-runen. Det er dessuten også bevart gamle trekk som var gått ut i samtidige runeskrifter i andre land (Magnus Olsen).

Rundt år 1300 kan man ikke lengre tale om et islandsk språk som også omfattet grønlandsk, men det må deles opp i en rekke norrøne målføre: grønlandsk, islandsk, færøysk, og andre vesterhavsmål, de forskjellige vestnorske og andre norske dialekter (Magnus Olsen).

Som oftest er runene ristet på bruksgjenstander som tønnestaver, tretallerkener, håndtak, trådvinner, spinnehjul, gravsteiner, kors, klebersteiner etc.

Det kan også nevnes en runeinnskrift på en trepinne funnet i en kiste gravlagt på Herjolfsnes kirkegård som lyder:

"Denne kvinne hvis navn var Gudveig, ble lagt over bord i Grønlandshavet".

På denne måten fikk hun allikevel sin grav i vigslet jord.

Grønlandske runer sees i tabellen til venstre.
SKRIFTLIGE KILDER OM RUNER
vaxspjaldI Bjørn Jónssons beretning om Lik-Lodin som levde omkring midten av 1000-årene, heter det at han pleide å seile til de nordlige utbygder om sommeren og fraktet da hjem lik etter folk som hadde forlist i drivisen.
Han fant dem i huler og kløfter, og der var det også runer som fortalte om de ulykker de hadde vært ute for.

I Sturlungasaga fortelles det om presten Ingmund som omkom i en hule på Øst-Grønland, og at det ble funnet vokstavler og runer som fortalte om forhold rundt hans død.

Vokstavler eller voksspjeld (vaxspjald fl. spjold. Se bildet) er en slags notisbok laget av trestykker som er overtrukket av voks. Man skrev med en stilus og kunne stryke ut med den andre enden av den ved å glatte ut voksen. I Hopperstad stavkirke er det funnet en slik spjeldbok.
GRØNLANSKE RUNEINNSKRIFTERGR 1 - RUNESTEINEN FRA KINGIGTORSSUAQ, QAASUITSUP, GRØNLAND

Kingigtorssuaq steinenInnskriften er funnet på øya Kingigtorssuaq langt nord for det bebygde området og er datert til middelalderen.

I innskriften er det brukt "ring-e-runer" og punkter i s-runer. Linje 1 og 2 har særpregede indledningstegn som av noen opfattes som lønruner. Oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.


Innskriften lyder:

÷ el^likr · sikuaþs : so^n:r · ok · baan^ne : torta^r son :
÷ ok enriþi · os son : laukardak·in : fyrir · gakndag
hloþu · ua^rda te · ok rydu : ??????


Erlingr Sighvats sonr ok Bjarni Þórðar sonr ok Eindriði Odds sonr laugardagin fyrir gagndag hlóðu varða þe[ssa] ok ... ...

Norsk: "Erlings sønn og Bjarnes sønn og Eindriði Oddes sønn lørdagen før (i den kristne kirke en høytidelig bud bestående av de helliges oppramsende sang på de tre dagene før himmelfartsdagen), og ....".

Engelsk: "Erlingr Sighvatrs son and Bjarni Þorðr's son and Eindriði Oddr's son, constructed these cairns the Saturday before Rogation Day, and ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.com Bilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: L 1859
¤ Nationalmuseet, København (MCCXII, A 712)
¤ Olsen 1949a s. 52

GR 2 - GRAVHELLE FRA BRATTAHLID / QASSIARSUK, KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er på en gravhelle av sandsten og datert til middelalderen. Oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

laiþi ink^ibiarkar

Leiði Ingibjargar

Norsk: "Ingebjørgs grav"

Engelsk: "Ingibjôrgs grave"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter.
¤ Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Qassiarsuk/Brattahlid (Ø 29a)
¤ Nationalmuseet, København (D11181)


GR 3 - RUNESTEIN FRA NAPASUT, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København og er ristet på en sten. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

... ...r øssur : asbiæ?na^r s^on(·)

... [hvíli]r/[epti]r Ôssur Ásbjarnar sonr

Norsk: "... hviler/etter Ôssurr Ásbjôrns sønn".

English: "rests/in memory(?) of Ôssurr Ásbjôrn's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund: Napasut-runeindskriften. Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 1994, Illimatusarfik/Atuakkiorfik, Nuuk 1994 (1995), side 223.
¤ Nationalmuseet, København (D9130)

GR 4 - GRAVHELLE FRA GARDAR / IGALIKU, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er på en gravhelle av sandsten og er datert til middelalderen. Dent er brukt en spesiell ð-rune og gravhellen oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

uigdis : m^ : ^(d) : h
uilir : her : gl
eðe : guþ : sal : he
nar:


Vígdís ... d[óttir] hvílir hér. Gleði Guð sál hennar.

Norsk: "Vígdís ... datter hviler her. Gud gleder hennes sjel".

Engelsk: "Vígdís ... daughter rests here. May God gladden her soul."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Tidligere signum: L 2072
¤ Nationalmuseet, København (MMCXXXV)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 5 - GRAVHELLE FRA GARDAR / IGALIKU (FRAGMENT), GRØNLAND

Innskriften er ristet på et gravhellefragment og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

... ---(i)r : si(g)u(o)^r (:)
...---
----r- :


... ... Sigvôr ... ...

Norsk: "... ... Sigvôr ... ..."

Engelsk: "... ... Sigvôr ... ..."

eller

... ...(þ)(u)r : sin : ua^r ÷
... -- so--r ÷


... [fô]ður/[bró]ður sin "uar" ... ... ...

Norsk: "... sin far/bror "uar" ... ... ..."

Engelsk: "... her/his father/brother "uar" ... ... ..."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Nationalmuseet, København (D 81/2009)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København (upublisert)

GR 6 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (I), ØSTERBYGD, GRØNLAND


Innskriften er ristet på et trekors og er datert til middelalder. Tilhører Nationalmuseet, København (D5935), men er deponeret i Forhistorisk Museum Moesgård, Aarhus.

Innskriften lyder:

maria

María

Norsk: "Maria".

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250. Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Nationalmuseet, København (NM D 12208)


GR 7 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (II), ØSTERBYGD, GRØNLAND


Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

maia

María

Norsk: "Maria".

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Bilde av runeinnskriften
¤ Nationalmuseet, København (NM D 5935)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 8 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (III), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

kYþ almat(i)kr kæ kYþliba^r
uæl


Guð almáttigr gæ[ti] Guðleifar vel

Norsk: "Almektige Gud, beskytt Guðleifr vel"

Engelsk: "Almighty God, protect Guðleifr well"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D10633)

GR 9 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (IV), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares di Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv). Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

þurlibr ÷ kor
þi krYs t^ana
til| |lu^fs o^k (t)^yr^ku^n(a)(r)
kYþi o^lmokku
m


Þórleifr gerði kross þenna til lofs ok dýrkunar Guði almátkum

Norsk: "Þorleifr gjorde dette kors til prise og dyrke Gud almektige"

Engelsk: "Þorleifr made this cross to praise and worship almighty God"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Nationalmuseet, København (D10652),

GR 10 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (V), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften har punktet m-rune og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

maia

María

Norsk: "Maria".

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D10631)

GR 11 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (VI), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Her er - som hos Magnus Olsen - de to forskjellige korsdelene, som er satt sammen, regnet som to indskrifter: GR 11 M og GR M 12. Innskriften oppbevares i Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv). Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

ma^ria : mika(l)
a mik br(i)kil
torir


María, Mikjáll á mik, Brigit(?). Þórir.

Norsk: "Maria, Mikael eier meg, Birgit(?). Þórir."

Engelsk: "Mary, Mikjáll owns me, Brigit(?). Þórir"

eller

ma^ria : mika(i)
a mik brakil
torir


María, Mikjáll! Á mik Brakil/Brigit. Þórir.

Norsk: "Mary, Mikeal. Brakil/Birgit eier meg. Þórir.".

Engelsk: "Mary, Mikjáll! Brakil/Brigit owns me. Þórir"

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D10664)

GR 12 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (VII), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Her er - som hos Magnus Olsen - de to forskjellige korsdelene, som er satt sammen, regnet som to indskrifter: GR 11 M og GR M 12. Innskriften oppbevares i Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv). Innskriften er datert til middelalderen. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder etter Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1993:

(P)maa^(l)
ikla tet^rakram^a esus so(a)i(a) o^nlote Pater ksra(t)o^n
filii
(i)(o)
ia(i)


... tetragramma[ton] Jesus soter(?) ... pater arethon(?) filii/fili[us] ...

Norsk: "... Agla, Tetragrammaton, Jesus soter(?) ... Fader, arethon(?) sønn/av sønnen ...".

Engelsk: "... Agla ('agla' = Thou art strong in eternity, Lord), Tetragrammaton, Jesus, soter(?) ... Father, arethon(?) son/of the son ..."

eller etter Stoklund 1982

(P)m a a^l
filii(s) (o)
ikla tet^rakrama esus soaiao^nlote P(æ)(i)erksraio^n


P[rincipiu]m a[lpha](?) et(?) finis(?) o[mega]. agla tetragramma[ton] Jesus ... pantocrathon

Norsk: "Begynnelsen Alpha og enden Omega. Agla, Tetragrammaton. Jesus ... pantocrathon".

Engelsk: "Beginning Alpha(?) and(?) end(?) Omega. Agla, Tetragrammaton. Jesus ... pantocrathon"

eller etter Jónsson 1924

?ma a^u
ikla tet^rakram^a esus so aia o^n lo te Pater ks r a(t)o^n
filii i(a)^(t)


M[aria] a[ve] agla tetragramma[ton] Jesus so[ter] a[don]ai on lo de[us] pater Ch[ristus] r[ex] adon[ai] filii ...

Norsk: "Maria Ave Agla. Tetragrammaton, Jesus, soter, Herre, på Gud, Fader, Kristus, konge, Herre. av sønnen ....".

Engelsk: "Mary, Hail. Agla, Tetragrammaton, Jesus, soter, Lord, on lo God, Father, Christ, King, Lord. of the son ..."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1993 (upublisert)
¤ Marie Stoklund, Nordboruner. I: Grønland 1982 nr. 5-6-7, s. 197-206
¤ Finnur Jónsson, Interpretation of Runic Inscriptions from Herjolfsnes, I: Meddelelser om Grønland 67, Copenhagen 1924, s. 271-290.
¤ Nationalmuseet, København (D10664)

GR 13 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (VIII), ØSTERBYGD, GRØNLAND


Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

ma^ria : ilYihi--
iY i(Y)a^nis fa^þi(i)(r)
(-)isu tius (·) mius ilYi
Yk sunr Yk anti


María, Eloihi[m], Jó[hannes] Jóhannes faðir [J]esus deus meus Eloi ok sonr ok andi

Norsk: "Maria, Eloihim, John, John, fader, Jesus, min Gud, Eloi, og sønnen og ånden".

Engelsk: "Mary, Eloihim, John, John, father, Jesus, my God, Eloi, and the son and the spirit."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Nationalmuseet, København (D10639)

GR 14 - TREKORS FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES (IX), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

(·) isus · kristr (·) (h)ialbi
-ristus (n)atus ist nubis


Jesus Kristr hjalpi. [Ch]ristus natus est nobis

Norsk: "Jesus Kristus hjelpe. Kristus er født for oss".

Engelsk: "May Jesus Christ help. Christ was born for us."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.com Bilde av runeinnskriften
¤ Nationalmuseet, København (D10653)
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København

GR 15 - TREPINNE FRA IKIGAAT / HERJOLFSNES, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er funnet i en kiste gravlagt på Herjolfsnes kirkegård. Ø-runene har gjennomgående bistavar oppover mot høyre. Runepinnen oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:+ þæsi : kona : uar : lagþ ÷ firi : borþ : i : grøna
laz : haf(e) : ær : guþu(e)h : het


Þessi kona var lagð fyrir borð í Grœnalands hafi, er Guðveig hét.

Norsk: "Denne kvinne, var lagt over bord i Grønlandshavet, som het Guðveig".

Engelsk: "This woman, who was called Guðveig, was laid overboard in the Greenland sea".

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København (upublisert)
¤ . Ekstern link fra www.runesnruins.com Bilde av runeinnskriften
¤ Nationalmuseet, København (D10676)

GR 16 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (I), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er på en støpeform og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

...(l)·dur : a : mik ÷ (t)

"...ldur" á mik ...

Norsk: " "...ldur" eier meg".

Engelsk: " "...ldur" owns me ..."

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Marie Stoklund, Nordboruner. I: Grønland 1982 nr. 5-6-7, s. 197-206
¤ Nationalmuseet, København (D11166)

GR 17 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (II), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er på en støpeform og oppbevares på Nationalmuseet, København. K-runen er speilvendt. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

r·o·k·n÷...

Rôgn[valdr]

Norsk: "Rôgnvaldr".

Engelsk: "Rôgnvaldr"

eller

÷ (a)·k·o·r...

???

Litteratur:
¤ Olsen, Magnus: Sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Fra norrøn filologi, Oslo 1949, s. 51-71 delvis gjenoptrykt fra: Kingigtórsoak-stenen og sproget i de grønlandske runeinnskrifter. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 5 1932, s. 189-194, 232-250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København (upublisert)
¤ Nationalmuseet, København (D11166,97)
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København

GR 18 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (III), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er på en støpeform og tilhører på Nationalmuseet, København, men er deponert i Qaqortoq/Julianehåb. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

...ge-...

???

eller

...ue -...

[A]ve ...

Norsk: "Ave ...".

English: "Hail ..."

Litteratur:
¤ Rune Jónsson, Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Grønland 76, Copenhagen, 1929 side 174.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11166,62)

GR 19 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (IV), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er på en støpeform og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

...-þ-...

..??...

Litteratur:
¤ Jónsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Grønland 76, Copenhagen, 1929 side 174.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11166,96)

GR 20 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (V), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er på en støpeform og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

...(i)l : d...

????.

Litteratur:
¤ Jónsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Grønland 76, Copenhagen, 1929 side 174.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11166,98)

GR 21 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (VI), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

g^r^i (u)

Grímr(?) ...

Norsk: "Grímr(?) ...".

English: "Grímr(?) ... "

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Marie, Greenland Runic Inscriptions. I: Michigan Germanic studies 7,1 1981, s. 138-147..
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11168,115)

GR 22 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (VII), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er på et fragment av en skål og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

g^(l)n^r?

?????

eller

g^lþ^rt^u

????
Litteratur:
¤ Jónsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Grønland 76, Copenhagen, 1929 side 174.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11169,111)

GR 23 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (VIII), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

a^ue

Ave

Norsk: "Ave".

English: "Hail"
Litteratur:
¤ Jónsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Grønland 76, Copenhagen, 1929 side 174.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11169,1)

GR 24 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (IX), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

-g^(n)
+ ^k^u

???
???

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Marie, Greenland Runic Inscriptions. I: Michigan Germanic studies 7,1 1981, s. 138-147.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11168,53)

GR 25 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (X), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

bi^a^r^n^i

Bjarni

Norsk: "Bjarni".

English: "Bjarni"

eller

b?...

b???

Litteratur:
¤ Jónsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Grønland 76, Copenhagen, 1929 side 175.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D10461)

GR 26 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (XI), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

+ ^(a)^r

????

eller

???

Litteratur:
¤ Jónsson, Rune Inscriptions from Gardar. Meddelelser om Grønland 76, Copenhagen, 1929 side 175.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D6746)

GR 27 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU / GARDAR (XII), ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

... (k)u...

???

Litteratur:
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1993.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11168,131)

GR 28 - TREKROK FRA QASSIARSUK / BRATTAHLID, NORDGÅRDEN, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

ku

??.

Litteratur:
¤ Nörlund, Poul og Stenberger, Mårten, 1934: Brattahlid. I: Meddelelser om Grønland 88. Nr. 1, København. s. 126.
¤ Nörlund, Poul og Stenberger, Mårten, 1934: Brattahlid. I: Meddelelser om Grønland 88. Nr. 1, København.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12207)

GR 29 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften kan være ment som et bumerke. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften tydet som bumerke:

??

??

eller som binderune:

io^{P}

??

Litteratur:
¤ Holm 1883 s. 141.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Gustav F. Holm, Gustav F., Beskrivelse af Ruiner i Julianehaabs Distrikt, undersøgte i Aaret 1880. I: Meddelelser om Grønland 6, Kjøbenhavn, 1883, s. 57-145 + 34 tavler. [nr. 29]
¤ Nationalmuseet, København (D1588)

GR 30 - RUNEINNSKRIFT FRA IGALIKU KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

?
(o)(a)(d))


???

eller

+ ^(r)?
(a)(l)


???

Litteratur:
¤ Boye, Vilhelm, 1896: Beskrivelse af og Fortegnelse over de ved Premierlietenant D. Bruun i Nordboruinerne fremgravede Oldsager. I: Meddelelser om Grønland 16, Kjøbenhavn, s. 438-461.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D7502,41)

GR 31 - RUNEINNSKRIFT FRA TINGIMIUT, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

(a)^lau

??

eller

o)^lau

Ólaf[r](?)

Norsk: "Ólafr(?)".

English: "Ólafr(?)"

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Marie, Greenland Runic Inscriptions. I: Michigan Germanic studies 7,1 1981, s. 138-147.,
¤ Boye, Vilhelm, 1896: Beskrivelse af og Fortegnelse over de ved Premierlietenant D. Bruun i Nordboruinerne fremgravede Oldsager. I: Meddelelser om Grønland 16, Kjøbenhavn, s. 438-461.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D7498,16)
¤ Marie Stoklund, Marie, Greenland Runic Inscriptions. I: Michigan Germanic studies 7,1 1981, s. 138-147.

GR 32 - RUNEINNSKRIFT FRA QASSIARSUK / BRATTAHLID, ELVGÅRDEN, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er på en støpeform av kleberstein og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder og er ikke lesbar.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D7500,2)
¤ Boye, Vilhelm, 1896: Beskrivelse af og Fortegnelse over de ved Premierlietenant D. Bruun i Nordboruinerne fremgravede Oldsager. I: Meddelelser om Grønland 16, Kjøbenhavn, s. 438-461.

GR 33 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (I), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en utskåret plate av hvaltann og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

..ri(a)

[Ma]ría

Norsk: "Maria".

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Moltke 1936 s. 224.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11766)
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.

GR 34 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (II), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et tilskåret trestykke med sirkelrunde fordypninger og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

aue mari(a) : grasia blna

Ave Maria gratia plena.

Norsk: "Ave Maria, full av nåde"

English: "Hail Mary, full of grace"

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11740)
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.

GR 35 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (III), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en armlene til en stol eller på et rorhåndtak og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

Helgi ...

Helgi ...

Norsk: "Helge ...".

English: "Helgi ..."

eller

hæl(k)i (y)(-)

Helgi ..

Norsk: "Hellig ...".

English: "Holy(?) ..."

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12016)

GR 36 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (IV), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på noe som kan være en trådsploe av tre og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

fuþork(h)---l?????
fi

fuþorkh[niastbmly] ??

Norsk: "fuþorkhniastbmly ...".

English: "fuþorkhniastbmly ..."

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.com Bilde av runeinnskriften
¤ Nationalmuseet, København (D11752,315)

GR 37 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (V), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften tilhører Nationalmuseet, København, men er deponeret i Forhistorisk Museum Moesgård, Aarhus. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

+· i:g·ura(a) mari÷a
(a)^(n)


.... María ...

Norsk: "... Maria ...".

English: "... Mary ..."

eller

+· i?g·ur-- mar÷ia
(a)=(n)

???? María ...

Norsk: "... Maria ...".

English: "... Mary ..."

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11986)

GR 38 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (VI), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en tønnestav og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

talkrk(?)u(d)(i)o^ræ

??

eller

talkr k(?)ut (k) o^ ^ræ

Dálkr kút g[erði] o[k] re[ist]

Norsk: "Dálkr gjorde tønnestaven og risset"

Engelsk: "Dálkr made the keg and carved (the runes)

eller

(t)a(l)kru(t)(i)o^r-

??

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Magnus Olsen, Runeinnskrifter fra Grønlands Vesterbygd, Fra norrøn filologi, Oslo, s.73-84.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11853)

GR 39 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (VII), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften ristet på en tønnestav og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

(t)brþrfk

???

eller etter Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København:

-(a)=(n)rþrk(i)k

???

eller etter Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København etter notering av Jan Ragnar Hagland 1993:

t(y)(r)þrik

Þjóðríkr

Norsk: "Þjóðríkr".

English: "Þjóðríkr"

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert notering av Jan Ragnar Hagland 1993.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11822)

GR 40 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (VIII), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på bunden av et trekar og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

bunt

pund /????

Norsk: "pund/...".

English: "pound/... "

Litteratur:
¤ Magnus Olsen, Runeinnskrifter fra Grønlands Vesterbygd, Fra norrøn filologi, Oslo, s.73-84.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11886)

GR 41 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (IX), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en talerken av tre og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

(a)^(l)(l)a^ruk^r

???

eller

(a)^lla^rur

????

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 42 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (X), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en regnestav og oppbevares på Nationalmuseet, København. Þ-runa er speilvendt. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

liþuadr

Liðvarðr / Liðvandr.

Norsk: "Liðvarðr / Liðvandr".

English: "Liðvarðr / Liðvandr"

Litteratur:
¤ Magnus Olsen, Runeinnskrifter fra Grønlands Vesterbygd, Fra norrøn filologi, Oslo, s.73-84.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11753)

GR 43 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XI), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND
Innskriften er ristet på en trepinne / treamulett og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

÷ ilon ÷ (æ)(l)rikum : nonim ÷ ilon
illy : þ : ilon : r : br · sabaot : zion
ilion : giun : a^þ:o(n)ay : luc : (i)a(i)r :
gr(a)maton : saba:ag : mizial : gabrel
rafa(e)l


Elon ... ... Elon ... ... Elon ... ... Sebaoth Zion Elion ... Adonai lux(?) ... grammaton Sebaoth(?) Mikjáll Gabriel Rafael."

Norsk: "Allon Allon ... ... ... ... ... ... Sebaoth Elon av Zion Elion ... Jeg var den lys (?) ... grammaton Sebaoth (?) Michael Gabriel, Rafael".

Engelsk: "Elon ... ... Elon ... ... Elon ... ... Sebaoth Zion Elion ... Adonai lux(?) ... grammaton Sebaoth(?) Michael Gabriel Rafael"

eller

÷ elon ÷ (a)^Priqum : nonem ÷ elon
il(i)y : þ : (e)lon : r : a^br sabaot : sion
(e)lion : giu(n) : a^þ:onay : luc : -a(t)ra
(g)r(a)maton : saða:ag : misia(l) : gabr(e)e^l
rafa(e)l


Elon ... ... Elon ... ... Elon ... ... Sabaoth Zion(?) Elion ... Adonai lux [t]etragrammaton Sadai(?) Mikjáll Gabriel Rafael"

Norsk: "Allon Allon ... ... ... ... ... ... Elon vert Sion (?) ... Jeg var Elion lys tetragrammation Saday (?) Michael Gabriel, Rafael".

Engelsk: "Elon ... ... Elon ... ... Elon ... ... Sabaoth Zion(?) Elion ... Adonai lux tetragrammaton Sadai(?) Michael Gabriel Rafael"

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Nationalmuseet, København (D11885)
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København

GR 44 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XII), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en trepinne og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

(t)u(t)^(l)(t)u

????

eller

(i)u-(i)u

????

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11887)

GR 45 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XIII), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Fragmentet innskriften er ristet på kan være et fragment av en tønnestav og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

k(o)(t)ahe(t)l(e)rkan-t-

????

eller

k-(t)ahe(d)(s)(i)rk(a)-(s)t-

????

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11888)

GR 46 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XIV), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en trepinne og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

þat : uin:(i)uin:iuinuin ÷ (þ)(a)(t)(i)...

Þat ... ...

Norsk: "Det ... ...".

English: "That ... ... "

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11751)

GR 47 - RUNEINNSKRIFT FRA KILAARSARFIK / SANDNES (XV), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et fragment av tegelstein og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

it eller ki

???

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D11918)

GR 48 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (I), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

na

??.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12336,191)
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.

GR 49 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (II), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet i et objekt av tre og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

-nu-
--
???

eller

· (i)(n)u ·
--

????

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1993, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12393)

GR 50 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (III), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en talerken av tre og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

ar...---rirkisa

????

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12467)

GR 51 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (IV), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en trefisk og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

(m)aria m(e)mor (e)- tu u(e)bit ti suo auo
i ko^n miki sm oi(a)ii


Maria. Memor e[s] tu verbum(?) tui(?) s[er]vo(?) tuo(?), in(?) quo(?) mihi(?) s[pe]m(?) dedisti(?)

Latin: Maria. Memor e tu verbum tui servo tuo, in quo mihi spem dedisti

Norsk: "Maria. Husk ordet til din tjener, fra kunst, hvorpå du har gitt meg å håpe".

Engelsk: "Mary. You are mindful of the word of your servant, in which you gave me hope(?)"

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Liestøl 1980:45 f. (Norges Innskrifter med de Yngre runer bind 6, 1980, side 82)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12487)

GR 52 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (V), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et håndtak av bein og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

uok^nim

????

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12510)

GR 53 - RUNEINNSKRIFT FRA UMIVIIARSUK (VI), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et trestykke og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

...rfulsar (·) (s)-(u)--...

???

Litteratur:
¤ Moltke, Erik, 1936: Greenland Runic Inscriptions IV. I: Meddelelser om Grønland 88, Copenhagen, s. 223-232, Plate 1-6.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12511)

GR 54 - SPINNESTEIN FRA ILLUTALIK, QEQQATA, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. K-runen er speilvendt. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

kæmt

???.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (L15-626)
¤ Mathiassen, Therkel (in collaboration with Holtved, Erik), 1936: The Eskimo Archaeology of Julianehaab District. I: Meddelelser om Grønland 118. Nr. 1.

GR 55 - RUNEINNSKRIFT FRA UJARASSUIT / ANAVIK, SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et vevlodd av kleberstein og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

mra-
klia^r


María(?) kljár

Norsk: "Maria vevlodd"

Engelsk: "Mary(?) Loom-weight"

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Greenland Runes: Isolation or Cultural Context? I: The Viking Age in Caithness, Orkney and the North Atlantic. Select Papers from the Proceedings of the Eleventh Viking Congress, Thurso and Kirkwall, 22 August-1 September 1989. Ed. Colleen E. Batey, Judith Jesch, Christopher D. Morris. Edinburgh 1993, s. 528-554.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12559,83)

GR 56 - RUNEPINNE FRA VESTERBYGD (AUSTMANNADAL), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.


Innskriften lyder:
¤ Nationalmuseet, København (D12809,467)

÷ fledin : t^udo : une deus · meus : omnis : {P}atris · e^þ selo · (e)^þ in teram · num(i)m^numnat^ur

Latin: ... ... unus deus meus omnis {P}atris et [in] celo et in terram nominatur(?)

Norsk: ". ... en av guden i himmelen og på jorden er oppkalt".

Engelsk: "... ... He is called my one God of all lands in heaven and on earth(?)"

Litteratur:
¤ Roussell, Aage, 1941: Farms and Churches in the Medieval Norse Settlements of Greenland. I: Meddelelser om Grønland 89,1, Copenhagen. s. 250.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1993, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.


GR 57 - TRESKÅL FRA VESTERBYGD (AUSTMANNADAL?) (I), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en treskål og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

aki a

Áki á

Norsk: "Áki eier".

English: "Áki owns."

eller

???

???

Litteratur:
¤ Roussell, Aage, 1941: Farms and Churches in the Medieval Norse Settlements of Greenland. I: Meddelelser om Grønland 89,1, Copenhagen.
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København, upublisert.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12809,223)

GR 58 - TRESKÅL FRA VESTERBYGD (AUSTMANNADAL?) (II), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

to

????

Litteratur:
¤ Roussell, Aage, 1941: Farms and Churches in the Medieval Norse Settlements of Greenland. I: Meddelelser om Grønland 89,1, Copenhagen.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12809,134)

GR 59 - TRESKÅL FRA VESTERBYGD (AUSTMANNADAL?) (III), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder og er ikke lesbar.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12809)
¤ Roussell, Aage, 1941: Farms and Churches in the Medieval Norse Settlements of Greenland. I: Meddelelser om Grønland 89,1, Copenhagen. s. 250. 1941

GR 60 - TRESTYKKE FRA VESTERBYGD, SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er registrert på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

------------
hæltri
??????

Litteratur:
¤ Roussell, Aage, 1941: Farms and Churches in the Medieval Norse Settlements of Greenland. I: Meddelelser om Grønland 89,1, Copenhagen. s. 250.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 61 - RUNEINNSKRIFT FRA NIPAATSOQ, SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands Landsmuseum, Nuuk/Godthåb. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

liot^r a mk

Ljótr á mik

Norsk: "Ljótr eier meg".

English: "Ljótr owns me"

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Nordboruner. I: Grønland 1982 nr. 5-6-7, s. 197-206
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands Landsmuseum, Nuuk/Godthåb) (GLM 991x316)

GR 62 - RUNEINNSKRIFT FRA NIVIARSIAT, NUUK KOMMUNE, SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands Nationalmuseum, Nuuk). Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

(?)tr(a)tiseli(d)es-
s:(i)


????.

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Nordboruner. I: Grønland 1982 nr. 5-6-7, s. 197-206
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands Nationalmuseum, Nuuk) (KNK 1106x1)

GR 63 - RUNEINNSKRIFT FRA FREDERIKSDAL, KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København og er datert til middelalder

Innskriften lyder:

+ þurfinna +

Þórfinna.

Norsk: "Þórfinna"

English: "Þórfinna"

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Greenland Runes: Isolation or Cultural Context? I: The Viking Age in Caithness, Orkney and the North Atlantic. Select Papers from the Proceedings of the Eleventh Viking Congress, Thurso and Kirkwall, 22 August-1 September 1989. Ed. Colleen E. Batey, Judith Jesch, Christopher D. Morris. Edinburgh 1993, s. 528-554.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 64 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSARSUAQ, UUNARTOQ (I), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et skjeskaft og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

[sboa
n
sbon]
r


Spón spón r

Norsk: "Skje skje ...".

English: "Spoon spoon. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D1-1991-27)
¤ Maria Stoklund, Objects with runic inscriptions from Narsarsuaq. I: Christen Leif Vebæk: The Church Topography of the Eastern Settlement and the Excavation of the Benedictine Convent at Narsarsuaq in the Uunartoq Fjord. Meddelelser om Grønland, Man & Society 14. København 1991 s. 63-65.

GR 65 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSARSUAQ, UUNARTOQ (II), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften ristet på en del av et trekar og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

...- : ask-(-)...

... ????..

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D1-1991-37)
¤ Maria Stoklund, Objects with runic inscriptions from Narsarsuaq. I: Christen Leif Vebæk: The Church Topography of the Eastern Settlement and the Excavation of the Benedictine Convent at Narsarsuaq in the Uunartoq Fjord. Meddelelser om Grønland, Man & Society 14. København 1991 s. 63-65. s. 65

GR 66 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSARSUAQ, UUNARTOQ (III), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften ristet på en pinne og oppbevares på Nationalmuseet, København. I translittereringen har o blitt valgt framfor de formelt mulige n^n eller b. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

(e)aloorunittri÷þukirþi
roast


???

eller

(e)aloorunittri ÷ þu kirþi
r
oast


... þú(?) gerðir(?) óast(?)

Norsk: "... du (?) gjorde (?) frykt (?)".

Engelsk: "... You(?) did(?) fear(?)."

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Narsarsuaq. I: Christen Leif Vebæk: The Church Topography of the Eastern Settlement and the Excavation of the Benedictine Convent at Narsarsuaq in the Uunartoq Fjord. Meddelelser om Grønland, Man & Society 14. København 1991 s. 63-65.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D1-1991-175)

GR 67 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (I), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et skaft av hvalbein og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

+^ ^g^unnar a^+

Gunnarr á.

Norsk: "Gunnar eier".

English: "Gunnarr owns."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D-23-1991-225)
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Vatnahverfi. I: Christen Leif Vebæk: Vatnahverfi. An inland district of the Eastern Settlemant in Greenland. Meddelelser om Grønland, Man & Society 17. København 1992

GR 68 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (II), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

magne

Magni

Norsk: "Magni".

English: "Magni"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ ationalmuseet, København (D-23-1991-269)
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Vatnahverfi. I: Christen Leif Vebæk: Vatnahverfi. An inland district of the Eastern Settlemant in Greenland. Meddelelser om Grønland, Man & Society 17. København 1992 s. 90-93.

GR 69 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (III), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

k^ua^ra(d)i

????.

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Vatnahverfi. I: Christen Leif Vebæk: Vatnahverfi. An inland district of the Eastern Settlemant in Greenland. Meddelelser om Grønland, Man & Society 17. København 1992 s. 90-93.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D22-1991-69)

GR 70 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (IV), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

... ...rþe sikri...

... [ge]rði(?) Sigrí[ðr] / Sigrí[ðu](?).

Norsk: "... gjorde(?) Sigríðr(?)/til Sigríðr(?).".

English: "... made(?) Sigríðr(?)/to Sigríðr(?)."

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Vatnahverfi. I: Christen Leif Vebæk: Vatnahverfi. An inland district of the Eastern Settlemant in Greenland. Meddelelser om Grønland, Man & Society 17. København 1992 s. 90-93.
¤ Nationalmuseet, København (D24-1991-30)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 71 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (V), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et benstykke og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

bæn

bein(?).

Norsk: "ben"(?)

English: "bone(?)"

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Vatnahverfi. I: Christen Leif Vebæk: Vatnahverfi. An inland district of the Eastern Settlemant in Greenland. Meddelelser om Grønland, Man & Society 17. København 1992 s. 90-93.
¤ Nationalmuseet, København (D24-1991-250)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 72 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (VI), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et fragment som kan være en vevvekt, fiskesøkke eller en skål og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

g·i

???

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Vatnahverfi. I: Christen Leif Vebæk: Vatnahverfi. An inland district of the Eastern Settlemant in Greenland. Meddelelser om Grønland, Man & Society 17. København 1992 s. 90-93.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D24-1991-240)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 73 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (VII), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et fragment som kan være en vevvekt, fiskesøkke eller en skål og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

ki

???

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Vatnahverfi. I: Christen Leif Vebæk: Vatnahverfi. An inland district of the Eastern Settlemant in Greenland. Meddelelser om Grønland, Man & Society 17. København 1992 s. 90-93.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D22-1991-21)

GR 74 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI (VIII), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et fragment som kan være en vevvekt, fiskesøkke eller en skål og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

?(?)+/t^ki+

????

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Vatnahverfi. I: Christen Leif Vebæk: Vatnahverfi. An inland district of the Eastern Settlemant in Greenland. Meddelelser om Grønland, Man & Society 17. København 1992 s. 90-93.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D24-1991-130b)

GR 75 - RUNEINNSKRIFT FRA VATNAHVERFI / TASERSUAQ, KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften riiset på et trestykke som kan være en korsarm og er datert til middelalder. A-innskriften er ristet på det som formontlig er venstre korsarm, mens B-innskriften er ristet på høyre korsarm. Trestykket ble funnet i kulturlag nedenfor en skrent, hvor man trolig har kastet avfald. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

maria
saitl


María ...

Norsk: "Maria ...".

English: "Mary ..."

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1988 side 6
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 76 - RUNEPINNE FRA NARSAQ (I), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLANDInnskriften er ristet på en trepinne og er funnet på Narssaq litt nordøst for Julianehåb. Den er trolig ristet i begynnelsen av 1000-årene, det vil si at den er i fra den første landnåmstiden.

På tre av pinnens sider er det ristet henholdsvis en fullstendig 16-runers Futhark, lønnruner og en tekst. Det er brukt en eldre type kortkvistruner av de yngre runer som gikk ut av bruk i Norge omkring år 1000. Men det er allikevel to runer som er typiske i form for Grønlandske runer, B- og R-runen (Erik Moltke,1959).

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København og er datert til ca år 1000.

Runene lyder:

Linje A: + o : sa ÷ sa ÷ sa ÷ is ÷ osa ÷ sat + bibrau ÷ haitir ÷ mar ÷ su ÷ is ÷ sitr ÷ o ÷ blan--
Linje B: ---- fuþorkhniastbml(R) -
Linje C: ...aaal??? · ?????? · ??? · ?? · ??????aaaaa??? · ??? · ??? · ??? · ??? · ????(?)...
Linje D: ----

Linje A: Á sæ, sæ, sæ, es Ása/ása sat/sát. "bibrau" heitir mær sú es sitr á Blán[i](?)/Blán[um](?)
Linje B: ... fuþorkhniastbmlR ...
Linje C: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Linje D: ...

English: "On the sea, the sea, the sea, is the ambush of the Æsir/where Ása sat. "bibrau" is the name of the maid who is sitting on The Blue One/Ones (= the blue vault(s) of heaven)(?). ... fuþorkhniastbmlR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."

Norsk: "På sjøen er havet, havet, bakholdet til Æsir/der Ása satt. Bibrau heter den mø som sitter i det blå ... fuþorkhniastbmlR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."

Litteratur:.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Ø 17a. I: Christen Leif Vebæk: Narsaq - a Norse landnáma farm. Meddelelser om Grønland, Man & Society 18. København 1993 s. 47-52.

GR 77 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (II), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et fragment av tre (treskjed?) og oppbevares på Nationalmuseet, København. Den høyrevendte o-runen kan være en b-kortkvistrune. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

----so-t--(-)
kar--(l)(u)--

????

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Ø 17a. I: Christen Leif Vebæk: Narsaq - a Norse landnáma farm. Meddelelser om Grønland, Man & Society 18. København 1993 s. 47-52.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D5/1992-2)

GR 78 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (III), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften ristet på et tilskåret trestykke og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

snimt is at ulask
aulsllutkusi


Snemmt(?) er(?) at(?) ... ...

Norsk: "Det er for tidlig å ... ..."

Engelsk: "It is too early to ... ..."

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Ø 17a. I: Christen Leif Vebæk: Narsaq - a Norse landnáma farm. Meddelelser om Grønland, Man & Society 18. København 1993 s. 47-52.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D5/1992-3)

GR 79 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (IV), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en trebit og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

(·) iariara

???

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Ø 17a. I: Christen Leif Vebæk: Narsaq - a Norse landnáma farm. Meddelelser om Grønland, Man & Society 18. København 1993 s. 47-52.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D5/1992-4)

GR 80 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (V), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en vevvekt eller fiskesøkke og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

iø/øi
{E}


??

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Ø 17a. I: Christen Leif Vebæk: Narsaq - a Norse landnáma farm. Meddelelser om Grønland, Man & Society 18. København 1993 s. 47-52.
¤ Nationalmuseet, København (D 24/1991-103 eller D 24/1991-30)
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 81 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (VI), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en vevvekt eller fiskesøkke og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften er datert til middelalder og er ikke lesbar.

Litteratur:
¤ Marie Stoklund, Objects with runic inscriptions from Ø 17a. I: Christen Leif Vebæk: Narsaq - a Norse landnáma farm. Meddelelser om Grønland, Man & Society 18. København 1993 s. 47-52.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D5/1992-6)

GR 82 - RUNEINNSKRIFT FRA NARSAQ (VII), KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en vevvekt eller fiskesøkke og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

k(i)lt--
ba^(l)(k)(l)(a)

???

Litteratur:
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1980.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D232-1980)

GR 83 - RUNEPINNE FRA QORLORTUP ITINNERA, KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk, Narsaq museum. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

---k(o)- (:) -- (:) --- (:) g- (:) ---k(o)i (:) (a)^þ(i)Pþa : sank:u(b) :
glr : o^ra : sank ÷ siesi(t)


Latin: ... ... ... ... ... ... sanctus(?) ... ora sanc[tus](?) ...

Norsk: "St. St. ..."

Engelsk: "... ... ... ... ... ... holy(?) ... pray/mouths, holy(?) ...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk, Narsaq museum (Nrq 93/28x25)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1994 side 9

GR 84 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en regnestav og oppbevares på Grønlands nationalmuseum & arkiv. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

+ t^o^r

Þórr(?)

Norsk: "Þórr(?)".

English: "Þórr(?)"

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1994 side 10
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x964)

GR 85 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en spade av hvalbein og oppbevares på Grønlands nationalmuseum & arkiv. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

+^ ^b^ardr -

Bárðr [á].

Norsk: "Bárðr [eier]".

English: "Bárðr [owns]."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1994 side 11
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x1129)

GR 86 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et tilskåret trestykke og oppbevares på Grønlands nationalmuseum & arkiv. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

sbors(t)ol

sporðstóll(?)

Norsk: "hale-stol(?)"

English: "tail-chair(?)"

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1994 side 11
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950×1158)

GR 87 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et fragment av tre og oppbevares på Grønlands nationalmuseum & arkiv. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

...- : -a : (d)ur

????

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1994 side 12
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x1201)

GR 88 - RUNEINNSKRIFT FRA "GÅRDEN UNDER SANDET" (64V2-III-555), SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på bunnen av et trekar og er datert til middelalder. Trolig et bumerke.

Innskriften lyder:

÷^ ^ko(-)

???

Litteratur:
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1995.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: GR NOR2001;9C
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x2460)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2001 side 9

GR 89 - RUNEINNSKRIFT FRA IPIUTAQ, KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København, og den er datert til middelalder

Innskriften lyder:

... o(r)(a) P(r)
o no(b)-- (u)--
... (s)(o)g(t)(t)-(l)gran
... rfae^l


Latin: ... ora pro nob[is] ... ... ... ... Rafael

Norsk: "... be for oss ... ... ... ... Rafel"

Engelsk: "... pray for us ... ... ... ... Rafael"

Litteratur:
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1995.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D39/2010)

GR 90 - RUNEINNSKRIFT FRA QEQERTANGUAQ, SERMERSOOQ, VESTERBYGD,GRØNLAND

Innskriften er i fast fjell og er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

i(u)(a)r(þ) ÷ h--
(s)----...


Ívarr(?)/Ívarðr(?) ... ...

Norsk: "Ívarr(?)/Ívarðr(?) ... ...".

Engelsk: "Ívarr(?)/Ívarðr(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1993.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

GR 91 - RUNEINNSKRIFT FRA UKJENT STED, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en skål eller en vevvekt og oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

fin

Finnr(?)

Norsk: "Finnr(?)".

English: "Finnr(?)"

Litteratur:
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1993.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (A 426)

GR 92 - RUNEINNSKRIFT FRA UJARASSUIT / ANAVIK, SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften oppbevares på Nationalmuseet, København. Innskriften er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

g^u(e)(+)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet, København (D12559), Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (04x1041)
¤ Runologisk Laboratorium, Nationalmuseet, København 1993

GR NOR1997;10A - "GÅRDEN UNDER SANDET", SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et hvalben og er plassert på Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv). Innskriften er datert arkeologisk til ca 1350.

Innskriften lyder:

iii(k)þin · m(b)(o)?iii??

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x2917)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 10
¤ Marie Stoklund, Runes. I: J. Arneborg & H. C. Gulløv (eds.): Man, Culture and Environment in Ancient Greenland. Report on a Research Programme. Copenhagen 1998 side 56

GR NOR1997;10B - "GÅRDEN UNDER SANDET", SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er risset i tre og datert til middelalderen. Foran innskriften er et ufuldstendig dyrehode. Plasseringen er i Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv)

Innskriften lyder:

bia^urk

Bjôrg

Norsk: "Bjørg".

English: "Bjôrg"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 10
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x3348)

GR NOR1998;10 - QORLORTUP ITINNERA, KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en trepinne og datert til middelalderen. Trepinnen er plassert på Qaqortoq Museum. Runeteksten synes i følge John McKinnell at være (delvis?) metrisk utformet.
I følge Jonna Louis Jensen finnes det i runeteksten likhet med begyndelsen av en islandsk lausarvísa i dróttkvad; "Hér megu hælibörvar, hvis andre linje begynner med det utolkede hart. B-siden kan inneholde en kjenning som inneholder sjøkongenavnet Ræfill.

Innskriften lyder:

: hier hafa høliba^uruar har
t tial^ltaþan^nstaþan^nrartatan^n
hy
(g)i ag laþ gotalyþum la(g)hara^þ
an^nstaþan^nuaruriþum ræfuil


Hér(?) hafa(?) hælibôrvar(?) "hart" ... ... á'k(?) láð(?) gotalyðum(?) ... ... Ræfils(?)

Norsk: "Her(?) de prisende trær (=krigere)(?) har(?) ... ... Jeg har(?) folket av landhester (=sløkrigere) Ræfiles(?)".

Engelsk: "Here(?) the praising trees (= warriors)(?) have(?) ... ... I have(?) the people of the landhorses (= sea warriors) ... Ræfils(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1998 side 10
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk, Qaqortoq Museum. (Museumsnr. Ø 34x177)

GR NOR1998;11 - QORLORTUP ITINNERA, KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en trepinne og dateret til middelalderen. Plasseringen er Qaqortoq Museum.

Innskriften lyder:

(t)tiiiiuiuiit(þ)iiiþiiui(i)
(s)mirin


????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1998 side 11
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk, Qaqortoq Museum. (Museumsnr. Ø 34x427)

GR NOR1999;7 - "GÅRDEN UNDER SANDET", SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en runepinne av tre og er datert til middelalderen. Plasseringen er i Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv). Runepinnen ble fundet i 1996.

Innskriften lyder:

fuþork
-stbmly


fuþork [hnia]s tblmy

Norsk: "fuþork hnias tblmy".

English: "fuþork hnias tblmy

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 7
¤ Marie Stoklund, Runes. I: J. Arneborg & H. C. Gulløv (eds.): Man, Culture and Environment in Ancient Greenland. Report on a Research Programme. Copenhagen 1998 side 57
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x3434)

GR NOR1999;8 - "GÅRDEN UNDER SANDET", SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er datert til middelalder og er plassert på Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv). Funnet i 1994 og kan ha sammenheng med GR 84.

Innskriften lyder:

to^r(d)(u)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 8
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x1869)

GR NOR2001;8 - QORLORTUP ITINNERA, KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på et nålefragment av ben eller rensdyrhorn og er datert til middelalderen. Plasseringen er på Qaqortoq Museum.

Innskriften lyder:

bo(k)bra

????

Litteratur:'
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 8
¤ aqortoq Museum, Museumsnr. Ø 34x1350
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk, Qaqortoq Museum. (Museumsnr. Ø 34x1320)

GR NOR2001;9A - QORLORTUP ITINNERA, KUJALLEQ, ØSTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet i tre og er datert til middelalderen og lyder:

nau^ar : ha^l(d)os :

Nafarr Halldórs.

Norsk: "Halldórrs borr".

English: "Halldórr's auger"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 9
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk, Qaqortoq Museum. (Museumsnr. Ø 34x1323)

GR NOR2001;9B - "GÅRDEN UNDER SANDET", SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften er ristet på en treklubbe og datert til middelalderen. Plasseringen er på Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv).

Innskriften lyder:

kylbæ

kylfa

Norsk: "klubb / klubbe".

English: "club/mallet"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 9
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk KNK 1950x2841
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x2841)

GR NOR2001;9C - "GÅRDEN UNDER SANDET", SERMERSOOQ, VESTERBYGD, GRØNLAND

Innskriften, som trolig er et bumerke, er ristet på på bunden av et trekar og er datert til middelalderen. Plasseringen er på Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk (Grønlands nationalmuseum & arkiv) (KNK 1950x2460). Innskriften er ikke med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Innskriften lyder:

÷= =ko(-)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 9
¤ Nunatta Katersugaasiviata Allagaateqarfiatalu, Nuuk KNK 1950x2460.

THE INSCRIPTION ON (THE LOST) HØNEN RUNE STONE

RUNIC INSCRIPTION ON A WHALE BONE FROM UNKNOWN PLACE


.LITTERATUR om GRØNLANDSKE RUNER
¤ Bilder av grønlandske runeinnskrifter
¤ The Tradition of Writing in Norse Greenland, Lisbeth M.Imer


Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 23.9.2021