VESTERHAVSØYENES RUNER

FÆRØYENE - HEBRIDENE - SHETLAND - ORKENØYENE - SKOTTLAND - ISLE OF MAN - IRLAND - ENGLAND - GRØNLAND - ISLAND -

De Futharker eller runeinnskrifter som presenteres her er å betrakte som norrøne, dvs. innskrifter skrevet av østmenn eller med Futharker som har hatt sterk innflytelse fra Norden. Det vil si at Anglosaksiske runeinnskrifter fra de britiske øyer ikke er tatt med her.

Austmaðr - Østmann - var betegnelsen på en som kom fra øst i forhold til England. Norge og Danmark ligger øst for vesterhavsøyene, derav navnet austmaðr.Runeinnskrifter fra Færøyene

FR 1 - KIRKJUBØ RUNESTEN, KIRKJUBØUR, TÓRSHAVNAR, STREYMOY SÝSLA, FÆRØYENE
Innskriften som ble funnet ved Kirkjubøur er datert til vikingtid. Plasseringen er Føroya Fornminnissavn, Tórshavn. Leses fra høyre mot venstre.

Innskriften lyder:

...-----i- uikuf(i) uni ruo

... Vígulfi(?) unni róa

Norsk: "... Vígulfi(?) ... unnes ro"

Engelsk: "... may grant peace to Vígulf"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Simonsen, Marie Ingerslev, The Kirkjubø Runic Stone, APhS 24, 1959 (1961) side. 107-124
¤ Tidligere signum: L 2052
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn, s. 109-124.

FR 2 - SANDAVÁGUR RUNESTEN, SANDAVÁGUR, SANDAVÁGUR, VÁGA, VÁGAR SÝSLA, FÆRØYENE
Runestenen står ved Sandavágur kirke. Innskriften er datert til middelalder. Både runer og språkform stemmer Sandavágur-innskriften godt overens med hva som ellers er kjent fra Rogaland ca. 1200.

Innskriften lyder:

Færøyene 2þo^rkæl ÷ o^no^nda^r su^n
a^ustma^þr af ruha
la^nde × bygþe (÷) þe(n)
a : sa^þ ÷ fyst ×


Þorkell Ônundar sonr, austmaðr af Rogalandi, bygði þenna stað fyrst

Norsk: "Þorkell Ônundrs sønn, østmand fra Rogaland, bygde denne plass først".

Engelsk: "Þorkell Ônundr's son, man of the east from Rogaland, lived in this place first"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Brøndum-Nielsen, Johs.: Sandevåg-runestenen. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1923, s. 111-122
¤ Johannes Brøndum-Nielsen, Sandevåg-runestenen. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1923 s. 111-122.
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110, 113 (foto)

FR 3 - RUNEPINNE FRA DURHÚS, EIÐI (I), DURHÚS, , EIÐI, EIÐIS, EYSTUROY SÝSLA FÆRØYENE
Runepinnen er oppbevart på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn og er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

mklobi u

????

eller etter Stoklund 2005:

---o--...u
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Andreasson, Leon, Rúnakelvi, Mondul 6,1 1980, side 28.
¤ RunLab upubl. 29/8 1990
¤ Føroya Fornminnissavn, Tórshavn (SNR 4401/530)
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110
¤ Leon Andreasson, Rúnakelvi. I: Mondul 6,1 1980 side 28

FR 4 - RUNEPINNE FRA DURHÚS, EIÐI (II), DURHÚS, EIÐI, EIÐI, EIÐIS, EYSTUROY SÝSLA, FÆRØYENE
Runepinnen er oppbevart på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn og er datert til Vikingtid. Det er brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastb(m)...

fuþorkhniastbm[lR]

Norsk: "fuþorkhniastbmlR"

Engelsk: "fuþorkhniastbmlR"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Andreasson, Leon, Rúnakelvi, Mondul 6,1 1980, side 28.
¤ Føroya Fornminnissavn, Tórshavn (SNR 4401/552)
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110

FR 5 - RUNEINNSKRIFT FRA SKÚVOY, SKÚVOY, SKÚVOYAR, SANDOY SÝSLA, FÆRØYENE
Innskriften som er ristet i sten er funnet i Skúvoy og er oppbevart på Føroya Fornminnasavn, Tórshavn (RL 1990 0829). Den er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

... (i)(s)l(i)
...(g)isl(a)
...m(e)r


... Ísli(?) ...gísl/Gísl... ...

Norsk: "... Íisli(?) ...-gísl/Gísl-... ... "

Engelsk: "... Íisli(?) ...-gísl/Gísl-... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Arge, Símun V., Ein rúnastenur, Mondul 8,3 1982, s. 3-10, 29.
¤ RunLab upubl.
¤ Føroya Fornminnasavn, Tórshavn (RL 1990 0829), (SNR 4676)
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110

FR 6 - RUNEINNSKRIFT FRA KIRKJUBØUR, KIRKJUBØUR, KIRKJUBØUR, TÓRSHAVNAR, STREYMOY SÝSLA, FÆRØYENE
Innskriften er ristet på et "prælatsæde" (korstol) av tre og er datert til middelalder. Oppbevarers på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn.

Innskriften lyder:

g(e)fas a mik

Kefas(?) á mik

Norsk: "Kefas(?)/Cephas(?) eier meg".

Engelsk: "Kefas(?)Kefas(?)/Cephas(?) owns me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Marie Stoklund, Rúnir á skriftastólinum í Kirkjubø, Mondul 9,1 1983, side. 3-6
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110

FR 7 - LEIRVÍK-STENEN, LEIRVÍK, UPPISTOVUBEITI, LEIRVÍK, EYSTUR, EYSTUROY SÝSLA, FÆRØYENE
Runestenen ble funnet i Uppistovubeiti, Leirvík i 1989, og er i dag oppbevart på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn. Innskriften som dateres til middelalderen er skrevet på en basaltsten. Runestenen kan ha vært en bygnings- eller gravsten.

Innskriften lyder:

Færøyene Lervik

÷ olaf(r)

Ólafr

Norsk: Mannsnavnet "Ólafr".

English: "Ólafr".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Føroya Fornminnissavn, Tórshavn (SNR 4815/127)
¤
Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1996 side 4
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110

FR 8 - RUNEINNSKRIFT FRA LEIRVÍK, UPPISTOVUBEITI, LEIRVÍK, EYSTUR, EYSTUROY SÝSLA, FÆRØYENE
Runepinnen ble funnet i Uppistovubeitinum, Leirvík, Eysturoy og er oppbevart på Føroya Fornminnissavn (SNR:4815/1294). Den er datert til 1100- 1200-talletallet.

Innskriften lyder:

+ -(i)ksharþr
þuiufu-
þi(n)-...(u)-


[V]ígsharðr(?) ... ...

Norsk: "Vígsharðr(?) ... ..."

Engelsk: "Vígsharðr(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Føroya Fornminnissavn (SNR:4815/1294)
¤ Tidligere signum: FR NOR1995;7
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1995 side 6f

FR 9 - RUNEINNSKRIFT FRA FROÐBA KIRKJA, FROÐBA,TVØROYRI, TVØROYRAR, SUÐUROY SÝSLA, FÆRØYENE
Graffiti-liknende innskrifter med kors og bumerker på byggesten. Meldt til Nationalmuseet i 1823 (Oldnordisk Museum kat. CMXXXVI), og gjenfunnet i 2003.

Innskriften lyder:

l(i)ni
(-)arkr
(t)a(i)
fu


... ... ... fu[þork](?)

Norsk: "... ... ... fu[þork](?".

Engelsk: "... ... ... fu[þork](?"

English: "... ... ... fuþork(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2004 side 9
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110


Runeinnskifter fra Hebridene (Suðreyjar)
På den lille øya Holy Island (i Hákonar saga kalt Melas- eller Melansey) ved østsiden av Arran (norr. Herey), som tilhører den sydlige fortsettelsen av Hebridene, finnes 8 runeinnskrifter. De er alle ristet i den bløte sandstenveggen som har fått navnet the Cell of St. Molaise etter en irsk eneboer og helgen.
SC3 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 1
(+) (n)[ik]ul(o)(s) (:) [a] (h)(æ)[n]e [:] ræist (:)

Nikulás á Hæni reist.

English: "Nikulás of Hæn carved."

Norsk: ""Nikolas på Hæn ristet (disse runer)"

"Nikolas på Hæn ristet (disse runer)".

Hæn (*Há-vin) kan være en av de 6 kjente norske gårder med dette navnet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sc3
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

SC4 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 2
suæin

Sveinn

Norsk: Mannsnavnet "Svein""

Engelsk: "Sveinn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Br Sc4
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

SC5 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det er brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 3

ono(n)tr : r(a)-st : ru

Ônundr re[i]st rú[nar]

Norsk: "Ônundr ristet (disse) runer"

English: "Ônundr carved the runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169B, Br Sc5.
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954 side 169
¤ Tidligere signum: Barnes & Page 2006

SC6 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:
Hebridene 4

amundar

Ámundr

Norsk: Mannsnavnet "Åmund", her med innskutt (sydøstnorsk) a foran -r.

Engelsk: "Ámundr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc6
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
SC7 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1263(?). Det brukt kortkvistruner. Det hersker ingen tvil om at det er Vigleik Audunson stallare (senere lendmann) - også kalt prófastsson og prestsson - som har ristet disse runene. Han omtales flere ganger i kongesagaene og i islandske annaler mellom 1251 og fram til hans dødsår i 1280. Vigleik deltok bl.a. Håkon Håkonsons Skottlandstog i 1263.

Innskriften lyder:

Hebridene 8

uiglæikr s-alla^re ræi-s(t)

Vígleikr s[t]allari re[i]st.

Norsk: "Vigleik stallare ristet (disse runer)".

English: "Vígleikr [the king's] marshal carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Br Sc7.
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

SC9 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran. Det brukt kortkvistruner

Innskriften lyder:

Hebridene 6

ioan

Jóan .

Norsk: "Jóan ".

English: "Joan"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc9
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

SC12 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner. Innskriften leses fra høyre mot vestre.

Inskriften lyder:

Hebridene 5

olabr

Ólafr

Norsk: Mannsnavnet "Ólafr".

Engelsk: "Ólafr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. Oslo 1954 side 169.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169A, Br Sc12
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

SC13 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner. Innskriften inneholder bare en m-rune, og kan det kan kanskje henspeile på den helgenen som plassen har navn sitt navn etter - St. Molaise?

Innskriften lyder:

(m)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Br Sc13
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

Runeinnskrifter fra Irland

IR 1 - GREENMOUNT, CO. LOUTH, IRLAND
Innskriften er ristet på et endebeslag til en rem av bronse og er dateret til ca. 1100. Oppbevares på National Museum of Ireland.
Innskriften lyder:

tomnal selshofoþ a soerþ| |þeta

Domnall Selshôfuð á sverð þetta

Norsk: "Domnall Selshôfuð eier dette sverd".

English: "Domnall seal's head owns this sword"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin, s. 50ff.
¤ National Museum of Ireland (X2893)

IR 2 - KILLALOE, ST FLANNAN'S CATHEDRAL, CO. CLARE, IRLAND
Innskriften er ristet på et fragment av stammen til et stenkors datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

(þ)(u)rgri- [÷] risli +
(k)rus þina


Þorgrí[mr] reisti/risti kross þenna

Norsk: "Þorgrímr riste/risset dette kors"

Engelsk: "Þorgrímr erected/carved this cross"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin side 53ff.

IR 3 - BEGINISH, CO. KERRY, IRLAND
Innskriften er ristet på en overligger av sten til en dør og er datert til 1000-tallet. Innskriften oppbevarers på Cork Public Museum.

Innskriften lyder:

-(i)r (·) r(i)(s)ti (·) st(i)- (·) --n- -m(u)-(u)--- (r)(i)(s)t(i) ...

... reisti stei[n] [þe]nn[a]. ... risti ...

Norsk: "... reiste denne sten ... ristet ..."

Engelsk: "... erected this stone. ... carved ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 56ff.

IR 4 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på en åre av tre og er datert til vikingtid. Oppbevares på National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

kirlak-

Geirlak[r]

Norsk: "Geirlak".

Engelsk: "Geirlak"

eller

kirlak -

Geirlakr [á]

Norsk: "Geirlak eier".

Engelsk: "Geirlak owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ National Museum of Ireland (E122:361)
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin side 18ff
¤ National Museum of Ireland (E122:361)

IR 5 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på et runeben av kreatur og er datert til 1000-tallet. Plasseringen på National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

on a a?su ??

Ónn á Ásu ...

Norsk: "Ónn eier Ása"

Engelsk: "Ónn owns Ása"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 20ff.
¤ National Museum of Ireland (E122:6982)

IR 6 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på en høvel av tre og er datert til vikingtid. Oppbevares på National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

so[þ]r miþ [f]ris...
...u(m)-oþ · sis : is-m--...


Saðr(?) með(?) frís[um](?). ... ... ...

Norsk: "En sannferdig mann blant friserne. ... ... ... ..."

Engelsk: "A truthful man among the Frisians. ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 22f.
¤ National Museum of Ireland (E122:13655)

IR 7 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på et trehåndtak med duppsko av kopperlegering og er datert til midten av 1000-talletallet, men ingen runer er synlige i dag. Oppbevares på National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

[stil(t)(i)r-]
[stili(n)r ka...]


.... Stillingr/Stílingr ...

Norsk: ".... Stillingr 'Den stille en / Stílingr 'Kappen med pennen'"

English: ".... Stillingr 'The quiet one/Stílingr 'The chap with the stylus'"

eller

[stil(i)(n)r-]
[stili(n)r ka...]


Norsk: ".... Stillingr 'Den stille en / Stílingr 'Kappen med pennen'"

English: "Stillingr 'The quiet one'/Stílingr 'The chap with the stylus'"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 25ff.
¤ National Museum of Ireland (E122:15554)

IR 8 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på et runeben av kreatur og er datert til vikingtid. Oppbevares på National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

nubR nubþi-

Gnúpr(?) gnúfði(?).

Norsk: "Gnúpr hang ned(ad)".

English: "Gnúpr drooped."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 28ff.
¤ National Museum of Ireland (E141:167)

IR 9 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på et skulderblad av kreatur og er datert til midten av 1000-tallet. oppbevares på National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

teli --...
sua : sua...
...(i)--ir ehhe
tal


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 30ff.
¤ National Museum of Ireland (E122:18103)

IR 10 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på et ben av får og er datert til vikingtid. Oppbevares på National Museum of Ireland (E141:1575).

Innskriften lyder:

(s)(a)- riti sanat kaolu a^mn -...
a(i)kua(i)tu


... riti sanat gálu. Amen ...

Norsk: "... ved skriving helbreder den gale kvinnen. Amen ...".

Engelsk: "... by writing heals the crazy woman. Amen ..."

eller

(s)(a)- rit is anat i saolu a^mn -...
a(i)kua(i)tu


... rit es annat í sálu. Amen ...

Norsk: "... skrive er noe annerledes i sjelen. Amen ...".

Engelsk: "... writing is something different in the soul. Amen ..."

eller

(s)(a)- riti| |is a| |an ati saolu a^mn -...
a(i)kua(i)tu


... riti es á en átti sálu. Amen ...

Norsk: "la ... skrive hvem som eier og opplevd lykke / flaks. Amen ...".

Engelsk: "let ... write who owns and experienced happiness/luck. Amen ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 33ff.
¤ National Museum of Ireland (E141:1575)

IR 11 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på en trepinne og dateres til midten av 1000-tallet. Oppbevares på National Museum of Ireland.
Innskriften lyder:

fuþork × hniastbmlR
fuþorkhniastbmlR


fuþork hniastbmlR fuþorkhniastbmlR

Norsk: "fuþork hniastbmlR fuþorkhniastbmlR"

Engelsk: "fuþork hniastbmlR fuþorkhniastbmlR"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 37ff.
¤ National Museum of Ireland (E172:6158)

IR 12 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på horn av hjort og dateres til ca 1000. Oppbevares på National Museum of Ireland.
Innskriften lyder:

hurn : hiartaR · la : a ys aR

Horn hjartar lá á ósi ár

Norsk: "Hjortens trollmann lå ved elvemunnen"

Engelsk: "The deer's antler lay at the river mouth"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublins. 39ff.
¤ National Museum of Ireland (E172:9630)

IR 13 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på et runeben og er datert til anndre halvdel av 900-tallet, men det er tvilsomt om det er runer eller runeliknende tegn. Plasseringen er National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublins s. 42ff.
¤ National Museum of Ireland (E172:12464)

IR 14 - DUBLIN CASTLE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på en kam av ben og er datert til 1000-talletallet. Oppbevares på Office of Public Works.
Innskriften lyder:

fuþor u^n/n^u

fuþor[k] Unnr(?))

Norsk: "fuþork Unnr".

English: "fuþork Unnr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublins. s.44f
¤ Office of Public Works (E296:50058)

IR 15 - ROOSKY, CO. DONEGAL, IRLAND
Innskriften er ristet på en armring av sølv og er datert til begynnelsen av 1000-tallet. Oppbevares på National Museum of Ireland.
Innskriften lyder:

r ... ...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 59ff.
¤ National Museum of Ireland (1966:23)

IR 16 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet på et runeben og er datert til 1000-tallet. Oppbevares på National Museum of Ireland (E172:5820).
Innskriften lyder:

- sb---

... sp[ýta](?)

Norsk: "... pinne(?)/tap(?) ".

English: "... stick(?)/pin(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 45ff.
¤ National Museum of Ireland (E172:5820)
Runeinnskrifter fra Isle of Man

Manske runer


Manske runer
Futharker som ble brukt på Isle of Man


IM MM99 (BR OLSEN;183) - STENKORS FRA ANDREAS (I), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner, er datert til vikingtiden. Stenkorset er i kirken.  I kirken, (MM 99).

Innskriften lyder:

... (þ)[an](a) : [aft] (u)(f)(a)ik : fauþur : sin : in : kautr : kar[þ]i : sunr : biarnar f(r)(a) : (k)(u)(l)(i) [:]

... þenna ept Ófeig, fôður sinn, en Gautr gerði, sonr Bjarnar frá Kolli.

Norsk: ""... denne etter Ófeig, sin far, og Gautir gjorde, sønn av Bjôrn, fra Kolli"".

Engelsk: "... this [cross] in memory of Ófeigr, his father, but Gautr made (it), the son of Bjôrn from Kollr. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤
Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ Tidligere signum: Br Olsen;183
¤ Koordinater: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 73
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995

IM MM131 (BR OLSEN;184) - STENKORS FRA ANDREAS (II), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til ca 940. Runerister er den samme som på BR OLSEN;185A. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

sont:ulf : hin : suarti : raisti : krus : þona : aftir : arin:biaurk · kuinu : sina (u) [·] k : au [·]: (o)ks/(b)ks

Sandulfr hinn Svarti reisti kross þenna eptir Arinbjôrgu, konu sína. ... ... ... ...

Norsk: "Sandulfr den svarte reiste dette kors etter Arinbjôrg, sin kone ... ... ...".

Engelsk: "Sandulfr the Black erected this cross in memory of Arinbjôrg his wife. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 74
¤ Tidligere signum: L 1619, Br Olsen;184
¤ SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken (MM 131).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 103

IM MM128 (BR OLSEN;185A) - STENKORS FRA ANDREAS (III), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til ca 940. Samme runerister som på BR OLSEN;184. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

þurualtr ÷ (r)[aisti] (k)(r)(u)(s) ÷ (þ)[...]

Þorvaldr reisti kross þe[nna]

Norsk: "Þorvaldr reiste dette kors"

Engelsk: "Þorvaldr raised (this) cross"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;185A
¤ Tidligere signum: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken, (MM 128).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 102


IM MM113 (BR OLSEN;185B) - STENKORS FRA ANDREAS (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet på et stenkors med kortkvistruner og er datert til 900-talletallet. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

[... ...ai]s[t]i : [k]rus : þaina : aftiR ...

... reisti kross þenna eptir ...

Norsk: "... ... reiste dette kors etter ...".

Engelsk: "... raised this cross in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;185B
¤ SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken, (MM 113).
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 87

IM ANDREASVIII - ANDREAS (VIII), ISLE OF MAN
Stenkorstet er datert til vikingtid, og er kjent via en tegning, som muligvis være av Andreas IV (IM MM113).

Innskriften lyder:

[--uban : sun : m-r--ns : -a-:s-- : -rus : þ---a : -ftir : -ufu : ku--u : sin- : -u:--r : uf-- (:)]

"--uban" sonr "m-r--ns" [r]e[i]s[ti] [k]ross þenna eptir "-ufu", kv[enn]u sína, dóttur "uf--"

Norsk: "... søn av ... reiste dette kors etter ...., sin kone ...s satter".

Engelsk: "... son of ... raised this cross in memory of ..., his wife, ...'s daughter"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ Manus til utgave av Runinskrifterna från Isle of Man
¤ Tegning av Wanley i British Library (BL MS Add. 70484, Misc 17)

IM MM111 (BR OLSEN;185C) - ANDREAS (V), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med binderuner og kvistruner på et fragment av et stenkors. Runene er meget spesielle med mange kvister og lar seg ikke tyde. Datert til Vikingtid. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;185C
¤ SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken, (MM 111).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 84

IM MM106 (BR OLSEN;189) - STENKORS FRA BALLAUGH, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til ca 950-1000.

Innskriften lyder:

oulaibr ÷ liu(t)ulbs| |sunr : r[ai](s)[ti k]rs · þ-na : ai(f)(t)ir · ...-b : sun [s]in

Áleifr/Óleifr Ljótulfs sonr reisti kross þ[e]nna eptir [Ul]f, son sinn

Norsk: "Áleifr/Óleifr, Ljótulfrs reiste dette kors etter Ulfr, sin sønn".

Engelsk: "Áleifr/Óleifr, Ljótulfrs son raised this cross in memory of Ulfr, his son"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;189
¤ Koordinater: SC 344939 (54.3136352777778 ; -4.54601888888889)
¤ I kirken MM 106
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ K.M. Nielsen Runedansk akk. âumuta. I: SAS 6, 1988 side 5-10
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 77

IM MM159 (BR OLSEN;190A) - BALLEIGH, ISLE OF MAN
På fragmentet av stenkorset kan man se noen spor etter runer som er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;190A
¤ Koordinater: SC442953 (54.330 ; -4.397)
¤ I kirken MM 159
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 5

IM MM112 (BR OLSEN;190B) - STENKORS FRA BRADDAN (I), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 930-950. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

(þ)(u)(r)... : raisti : krus : þono : ift : ufaak : sun : krinais

Þorsteinn reisti kross þenna ept Ófeig, son Krínáns

Norsk: "Þorsteinn reiste dette kors etter Ófeigr, Krínáns sønn"

Engelsk: "Þorsteinn raised this cross in memory of Ófeigr, the son of Krínán"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;190B
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ I kirken (MM 112).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 86

IM MM138 (BR OLSEN;191A) - STENKORS FRA BRADDAN (II), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 950-1000. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

.. ...(n) roskitil : uilti : i : triku : aiþsoara : siin

... [e]n Hrossketill vélti í tryggu eiðsvara sinn

Norsk: "... men Hrosketill forrådte den trygge edsvorne ed".

Engelsk: "... but Hrosketill betrayed the faith of his sworn confederate"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;191A
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ I kirken, (MM 138)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 110

IM MM136 (BR OLSEN;191B) - STENKORS FRA BRADDAN (III), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 980-990. Runeristeren er Thorbiorn. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

utr : risti : krus : þono : aft : fro(k)(a) [: f](a)(þ)[ur sin : in :] (þ)[urbiaurn : ...]

Oddr reisti kross þenna ept Frakka, fôður sinn, en Þorbjôrn ...

Norsk: "Oddr reiste dette kors etter Frakki, sin far, men Torbjørn(?) ...".

Engelsk: "Oddr raised this cross in memory of Frakki, his father, but ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;191B
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ I kirken, (MM 136)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 109

IM MM135 (BR OLSEN;193A) - BRADDAN (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 980-990. Runeristeren er Thorbiorn. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

þurlibr : nhaki : risti : krus : þono : aft [:] fiak : s(u)[n] (s)in : (b)ruþur:sun : habrs × {IHSVS}

Þorleifr Hnakki reisti kross þenna ept Fiak, son sinn, bróðurson Hafrs. IHSVS

Norsk: "Þorleifr Nakkereiste dette kors etter Fiak, sin sønn, Hafrs brorsønn. IHSVS".

Engelsk: "Þorleifr the Neck raised this cross in memory of Fiak, his son, Hafr's brothers son. IHSVS"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;193A
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ I kirken, (MM 135).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 108

IM MM118 (BR OLSEN;193B) - STENKORS FRA BRIDE, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid 930-950.

Innskriften lyder:

[t]ruian : sur [t]u(f)kals : raisti krs þina : a(f)[t] aþmiu... : kunu si[n...]

Druian, sonr Dufgals, reisti kross þenna ept Aþmiu[l], konu sín[a]

Norsk: "Druian, Dufgals sønn, reiste dette kross etter Aþmiu[l, sin kone]".

Engelsk: "Druian, Dufgal's son raised this cross in memory of Aþmiu[l], his wife"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;193B
¤ Koordinater: NX 449012 (54.3824894444444 ; -4.38854722222222)
¤ I kirken, (MM 118).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 9f
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 92

IM_MM141 (BR OLSEN;194) - STENKORS FRA ONCHAN (CONCHAN), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner på et gammelt iriskt stenkors. Det er fire forskjellige runeristere som har ristet runer på korset, linjene A og B er gjort av en runerister, C av en annen, D av en tredje og E, F och G av en fjerde runerister. Innskriftene er datert til vikingtid, bortsett fra linje D som trolig er ristet på 1100-tallet.

Innskriften lyder:

...(a) sunr × raisti × if(t) [k](u)[i](n)(u) (s)(i)(n)(a) ×
murkialu × m...
× uk ik at × auk raþ ik r...t ×
a^læns
kru...
isu krist
þuriþ × raist × rune... ×


... sonr reisti ept konu sína Myrgjôl ... Hygg ek at ok ræð ek r[é]tt. Alleins. Kro[ss]. Jésu Krist. Þúríð reist rúna[r]

Norsk: ""... s sønn reiste etter sin kone Myrgjôl ... spørg og råd ret. I enighed. Kors. Jesus Kristus. Þúríð ristet runer.

Engelsk: "...'s son raised (this) in memory of his wife Myrgjôl ... I examine (the runes) and I interpret (them) rightly.(?) in agreement(?) Cross Jesus Christ Þúríð carved the runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;194
¤ Koordinater: SC 401782 (54.1744644444444 ; -4.45010166666667)
¤ Plassering (MM 141)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 113

IM MM107 (BR OLSEN;199) - STENKORS FRA GERMAN (I), ST JOHN, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 930-950. Den bevarede innskriften er sekundær. Av den opprinnelige innskriften synes bare noen hovedstaver. Plasseringen er i St Johns kapell.

Innskriften lyder:

... in o(s)(r)(u)(þ)(r) : raist : runar : þsar ×
----- -


... En Ásrøðr reist rúnar þessar. ... ...

Norsk: "... og Ásrøðr risset disse runer ... ...".

Engelsk: "... and Ásrøðr carved these runes. ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;199
¤ Koordinater: SC 277819 (54.2036736111111 ; -4.64200722222222)
¤ St Johns kapell, (MM 107)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 81

IM MM140 (BR OLSEN;200A) - STENKORS FRA GERMAN (II), PEEL, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid eller muligvis middelalderen. Plasseringen er i Manx Museum.

Innskriften lyder:

... ...(u)s : þense · efter · asriþi · kunu sina · (t)(u)(t)ur · ut... ...

... [kr]oss þenna eptir Ástríði, konu sína, dóttur Odd[s]. ...

Norsk: "... dette kors etter Ástríðr, sin kone, Oddrs datter ...".

Engelsk: "... this cross in memory of Ástríðr, his wife, Oddr's daughter ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;200A
¤ Koordinater: SC 241846 (54.226821 ; -4.699890)
¤ Manx Museum (MM 140)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 112

IM MM127 (BR OLSEN;200B) - STENKORS FRA JURBY, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid 950-1000. Plasseringen er i Manx Museum.

Innskriften lyder:

[... ... ...un · si]n : in : onon : raiti
--- · aftir þurb-...


... ... [s]on sinn, en annan reisti/rétti [hann](?) eptir Þor...

Norsk: "... ... sin sønn, og en annen reiste/rettet den(?) etter Þorb-..."

Engelsk: "... ... his son and raised(?) another ... in memory of Þorb-..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;200B
¤ Koordinater: SC 350985 (54.355249 ; -4.540541)
¤ Manx Museum (MM 127)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 99

IM MM139 (BR OLSEN;201) - STENKORS FRA MAROWN, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Korset er i St Trinians Chapel.

Innskriften lyder:

þurbiaurn : risti : krus : þ(o)-...

Þorbjôrn reisti kross þe[nna]

Norsk: "Þorbjôrn reiste dette kors"

Engelsk: "Þorbjôrn raised this cross"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;201
¤ Koordinater: SC 350807 (54.1952994444444 ; -4.52953527777778)
¤ St Trinians Chapel, (MM 139)
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 26
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 111

IM MM145 (BR OLSEN;202A) - RUNESTEN FRA MAUGHOLD (I), ISLE OF MAN
Innskriften er datert til 2. halvdel av 1100-tallet og er ristet på en gravhelle av skifer. På stenen er det også ristet inn første halvdel av av ogham-alfabetet. Samme runerister som BR OLSEN;202B.

Innskriften lyder:

(i)(u)an + brist + raisti + þasir + runur +
[f]uþor(k)(h)niastbml +


Jóan prestr reisti þessar rúnar. fuþorkhniastbml

Norsk: "Jóan prest ristet disse runer. fuþorkhniastbml"

Engelsk: "Jóan the priest carved these runes. fuþorkhniastbml"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;202A
¤ Koordinater: SC 493917 (54.2984922222222 ; -4.31604611111111)
¤ I kirken, (MM 145).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 115
¤ Diverse Rune- og Ogham-innskrifter på Isle Of Man

IM MM144 (BR OLSEN;202B) - RUNESTEN FRA MAUGHOLD (II), UPPER END OF CORNA VALLEY, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 2. halvdel av 1100-tallet og er ristet på en gravhelle av skifer. Samme runerister som BR OLSEN;202A.

Innskriften lyder:

+ krisþ : malaki : ok baþr(i)k : (a)þ(a)(n)man (×)
÷ [...nal] · sauþ · a... · iuan · brist · i kurnaþal ·


Kristr, Malaki ok Patrik. Adamnán ... ... ... Jóan prestr í Kornadal

Norsk: "Kristus, Malachi, og Patrick. Adamnán ... Joán pesten i Kornadalr.".

Engelsk: "Christ, Malachi, and Patrick. Adamnán ... Joán the priest in Kornadalr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;202B
¤ Koordinater: SC 4589 (54.2730974267719 ; -4.38192871232582)
¤ Ved kirken, (MM 144).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 114

IM MM133 (BR OLSEN;205A) - STENKORS FRA MAUGHOLD (III), BALLAGILLEY, ISLE OF MAN
Kun toppen av 4 runer er synelige på dette lille fragmentet fra et stenkors. Innskriften er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:
???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;205A
¤ Koordinater: SC 457914 (54.2947236111111 ; -4.37116638888889)
¤ Ved kirken, (MM 133).
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 11
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 106

IM MM142 (BR OLSEN;205B) - RUNESTEN FRA MAUGHOLD (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet på en gravhelle er ristet med langkvistruner, bortsett i fra s-runen og er datert til vikingtid, trolig ca 1000. Mye tyder på at insnkriften ikke er gjort av noen fra Man.

Innskriften lyder:

heþin : seti : krus : þino : eftir : tutur : sino
lif...
lifilt
arni : risti : runar : þisar
sikuþr


Heðinn setti kross þenna eptir dóttur sína Hlíf[hildi]. Hlífhildi. Árni risti rúnar þessar. Sigurðr

Norsk: "Heðinn satte dette kors etter sin datter, Hlíf(hildr). Hlífhildr. Árni ristet disse runer. Sigurd"

Engelsk: "Heðinn placed this cross in memory of his daughter Hlíf(hildr). Hlífhildr. Árni carved these runes. Sigurðr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;205B
¤ Koordinater: SC 493917 (54.2984922222222 ; -4.31604611111111)
¤ Ved kirken, (MM 142).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983

IM MM102 (BR OLSEN;208A) - STENKORS FRA MICHAEL (I), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner på et fragment av et stenkors og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

... [kru](s) : þna : af[tir : ...]

... kross þenna eptir ...

Norsk: "... dette kors etter ...".

English: "... this cross in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;208A
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 102).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 75

IM MM101 (BR OLSEN;208B) - STENKORS FRA MICHAEL (II), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

× mail:brikti : sunr : aþakans : smiþ : raisti : krus : þano : fur :
salu : sina : sin:bruku in : kaut ×
kirþi : þano : auk
ala : i maun ×


Melbrigði, sonr Aðakáns Smiðs, reisti kross þenna fyr sálu sína synd...(?), en Gautr gerði þenna ok alla í Môn.

Norsk: "Melbrigði, Aðakáns Smeds sønn, reiste dette kors for for sin sjel ..., men Gautr gjorde dene og balle i Man".

Engelsk: "Melbrigði, the son of Aðakán the Smith, raised this cross for his sin ... soul, but Gautr made this and all in Man."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;208B
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 101).

IM_MM130 (BR OLSEN;215) - STENKORS FRA MICHAEL (III), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med langkvistruner på et gammelt irskt stenkors og er datert til vikingtid, trolig 1000-tallet. Trolig ristet av en danske. Oghaminskrifter både på fram og baksiden. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

mal:lymkun : raisti : krus : þena : efter : mal:mury : fustra : si(n)e : tot(o)r : tufkals : kona : is : aþisl : ati +
...etra : es : laifa : fustra : kuþan : þan : son : ilan +
"mallymkun" reisti kross þenna eptir "malmury" fóstra sín, dóttur Dufgals, kona er Aðísl átti. Betra er leifa fóstra góðan en son illan

Norsk: ""mallymkun" reiste dette kors etter "malmury" sin foster-(mor), Dufgals datter, en kvinde med navnet Athísl. Det er bedre å forlate et foster godt enn en sønn er ondskabsfuld.

Engelsk: ""Mallymkun" raised this cross in memory of "Malmury", his foster(-mother?), Dufgal's daughter, the wife whom Aðísl owned (= was married to). (It) is better to leave a good foster-son than a wretched son"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: L 1618, Br Olsen;215
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 130).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 104

IM MM126 (BR OLSEN;217A) - STENKORS FRA MICHAEL (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 950-1000.

Innskriften lyder:

[k](r)i(m) : risti : krus : þna : ift : rum(u)... ...

Grímr reisti kross þenna ept Hróðmu[nd] ...

Norsk: "Grímr reiste dette kors etter Hróðmundr ... sin ..."

Engelsk: "Grímr raised this cross in memory of Hróðmundr ... his ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;217A
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 126).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 100

IM MM132 (BR OLSEN;217B) - STENKORS FRA MICHAEL (V), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 980-990. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

+ iualfir : sunr : þurulfs : hins : rauþa : ris(t)i : krus : þono : aft : friþu : muþur : sino +

"iualfir", sonr Þórulfs hins Rauða, reisti kross þenna ept Fríðu, móður sína

Norsk: " "iualfir", Þórulfr Rødes sønn, reiste dette kors etter Fríða, sin mor".

Engelsk: " "iualfir", the son of Þórulfr the Red, raised this cross in memory of Fríða, his mother"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: L 1617, Br Olsen;217B
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 132).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 105

IM MM129 (BR OLSEN;218A) - STENKORS FRA MICHAEL (VI), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 950-1000. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

... (k)rims : ins : suarta ×

... Gríms/...gríms hins Svarta

Norsk: "... Grímr/-grímr Svarte".

Engelsk: "... (of) Grímr/-grímr the Black"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Br Olsen;218A
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 129)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 101

IM MM110 (BR OLSEN;218B) - STENKORS FRA MICHAEL (VII), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet på et fragment av et stenkors med kortkvistruner og er datert til 930-950. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

...--þur ...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;218B
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 110).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 16f
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 85

IM MM123 (BR OLSEN;219) - STENKORS FRA MICHAEL (VIII), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet på et fragment av et stenkors med kortkvistruner og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

... : [ai](f)(t)(i)(r) · (m)(u)... · (u)...

... eptir mu- ...

Norsk: "... etter ...".

Engelsk: "... in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;219
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 123).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983

IM MM200 (BR NOR1992;6A) - BRADDAN (VI), BRADDAN, ISLE OF MAN
Innskriften er riset på et fragment av skiffer og er plassert i Manx Museum.

Innskriften lyder:

...---r--nr · kirþi · l...

... gerði ...

Norsk: "... gjorde ..."

Engelsk: "... made ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1992 side 6
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br NOR1992;6A
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ Manx Museum (MM 200)

IM MM193 (BR NOR1992;6B) - ANDREAS (VII), LARIVANE COTTAGE, ANDREAS, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle og er ikke leselig.

Innskriften lyder:

...----...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1992 side 6
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br NOR1992;6B
¤ Koordinater: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ Manx Museum (MM 193)

IM MM121 (BR PAGE1998;9) - ANDREAS (VI), ANDREAS, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle, som er plassert i kirken.

Innskriften lyder:

ka-

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Page, Manx runic symposium, March 1998, A traveller's guide to the Manx rune-stones.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Page1998;9
¤ Koordinater: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken, (MM 121).
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 8f

IM MM176 (BR PAGE1998;20) - BRADDAN (V), BRADDAN, ISLE OF MAN
Innskriften er på et fragment og er plassert i Manx Museum . Muligvis fra vikingtid. Innskriften var ennå ikke gransket ferdig i 2014.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Page, Manx runic symposium, March 1998, A traveller's guide to the Manx rune-stones.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Page1998;20
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ Manx Museum (MM 176)
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 20

IM MM175 (BR PAGE1998;21) - MAUGHOLD (V), MAUGHOLD, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner på en gravhelle og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Manx Museum.

Innskriften lyder:

kuan sunr × mailb---ak... + kirþi + lik+tinn i(f)tir +
+ kuina sina +


"kuan", sonr "mailb---ak..." gerði líkstein(?) eptir kona sína

Norsk: " "kuan", "mailb---ak..."s sønn gjorde liksten(?) etter sin kone"

Engelsk: " "kuan", son of "mailb---ak..." made the tomb-stone(?) in memory of his wife"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Page, Manx runic symposium, March 1998, A traveller's guide to the Manx rune-stones.
¤ Fornvännen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna på ön Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo- Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Page1998;21
¤ Koordinater: SC 493917 (54.2984922222222 ; -4.31604611111111)
¤ Manx Museum (MM 175)
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 21


Diverse litteratur angående Isle of Man:
¤ The runic and other monumental remains of the isle of Man.
¤ Diverse Rune- og Ogham-innskrifter på Isle Of Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo- Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Michael P. Barnes: The Manx Runes and the Supposed Jæren Connection
¤ The Ogham-runes and El-Mushajjar. A study
Runeinnskrifer fra Orknøyene


OR 1 - BROCH OF STACKRUE, SANDWICK, MAINLAND, ORKNØYENE
En runeinnskrift er funnet på en liten rund plate av steatit ved Broch of Stackrue, Sandwick. Innskriften er ristet med kortkvistruner, men dateringen er uviss. Innskriften bevares på Skaill House, Sandwick

Innskriften lyder:

k(o)(þ) fa h(n) r

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤
Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or1
¤ Koordinater: HY ?271152 (59.0180461111111 ; -3.26971527777778)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 2 - UNSTAN, MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på en stenblokk. Av nyere dato?

Innskriften lyder:

(n) (u)(k)(f)/(t)(k)(f) (i){(K)}----

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or2.
¤ Koordinater: HY 282117 (58.9868047222222 ; -3.2494225)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 3 - UKJENT STED, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på en håndtensnelle med kortkvistruner. Funnstedet på Orkenøyene er ukjent, men stenstorten kommer fra Shetland. Snellen oppbevares på Royal Museum, Edinburgh.

Innskriften lyder:

--ka---r (r)es- run--

... reis[t] rún[ar]

Norsk: "... ristet runer"

Engelsk: "... carved the runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Olsen 1954 s.161, Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or3
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.BE 360)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 4 - RING OF BROGAR (I), MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er ristet med kvistruner på en monolit. Magnus Olsen foreslår at første kvistrunen 2/2 (n) er trolig en skrivefeil for 1/2 (b), hvilket gir lesningen niorn, dvs Bjôrn.. Olsen leser inskriften fra høyre til venstre, men tolningen og lesningen er meget usikker.

Innskriften lyder:

nro(i)(n)>

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts
¤ Koordinater: HY 294133 (59.0013716666667 ; -3.22905833333333)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 5 - RING OF BROGAR (II), MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er ristet med kvistruner på en stenblokk.

Innskriften lyder:

[O]

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or5
¤ Koordinater: HY 294133 (59.0013716666667 ; -3.22905833333333)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 6 - BIRSAY (I), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på sandsten med kortkvistruner, bortsett fra b-runen. Ytterligere en innskrift synes på stenen, men av den er det bare noen få svake spor. Stenen er plassert på Royal Museum, Edinburgh.

Innskriften lyder:

????????? ????? filibus ra^nru

... ... Philippus rúnar(?)

Norsk: ".... Philippus runer(?)"

Engelsk: "... ... Philippus runes(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or6
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.IB 191)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 7 - BROGAR FARM, MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på en blokk av rød sandsten med kvistruner og er plassert på Royal Museum, Edinburgh.

Innskriften lyder:

im -

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000 (manus)
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or7
¤ Koordinater: HY ca 302129 (58.9979111111111 ; -3.21500833333333)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.IB 211)
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 8 - BIRSAY (II), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på to sammenhørende fragmenter av en runesten og er datert til vikingtid. Befinner seg på Birsay, Shop and site museum. Kan tilhøre samme runsten som Or 9 og Or 16.

Innskriften lyder:

× ------ × (r)(a)-(s)-- ...

... re[i]s[ti](?) ...

Norsk: "... reiste(?) ..."

Engelsk: "... raised(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side s. 40
¤ Aslak Liestøl, Runes. I: A. Fenton & H. Pálsson (ed.) The Northern and Western Isles in the Viking World, Edinburgh, s. 224-238. 1984 s. 225f.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or8
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Birsay, Shop and site museum
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Aslak Liestøl, Runes. I: A. Fenton & H. Pálsson (ed.) The Northern and Western Isles in the Viking World, Edinburgh, s. 224-238. 1984
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 9 - BIRSAY (III), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten og er datert til vikingtid. Befinner seg på Birsay, Shop and site museum. Kan tilhøre samme runsten som Or 8 og Or 16. Tidigare signum: Br Or9.

Innskriften lyder:

...----- ----- --....

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Aslak Liestøl, Runes. I: A. Fenton & H. Pálsson (ed.) The Northern and Western Isles in the Viking World, Edinburgh, s. 224-238. 1984
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or9
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Birsay, Shop and site museum
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233.
¤ Aslak Liestøl, Runes. I: A. Fenton & H. Pálsson (ed.) The Northern and Western Isles in the Viking World, Edinburgh, s. 224-238. 1984
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 10 - ORPHIR (I), MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er datert til middelalderen og befinner seg på Kirkwall, Orkney Museum (Orkney Museum). Det er brugt grønlandske r-runer
Innskriften som er meget usikker lyder kanskje:

ik ir girgia koþ (l)(i)uf (:) s-... ...

Eng(?) er kirkja goði(?) ljúf(?) s[em](?) ...

Norsk: Ingen (?) Kirke er behagelig (?) Til (?) Gud (?) Som (?) ...."

Engelsk: "No(?) church is pleasing(?) to(?) God(?) as(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or10
¤ Koordinater: HY ?335044 (58.9221097222222 ; -3.15502361111111)
¤ Kirkwall, Orkney Museum (OM 690)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 11 - BIRSAY (IV), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på en seltann og er datert til vikingtid. Tannen befinner seg på Royal Museum, Edinburgh (Museum of Scotland).

Innskriften lyder:

fuþork-

fuþork[h]

Norsk: "fuþorkh".

Engelsk: "fuþorkh"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or11
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.HB 253)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 12 - WESTNESS, ROUSAY, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på en nål av ben og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

---

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Funnnr 1972/16
¤ Tidligere signum: Br Or12
¤ Koordinater: HY 382289 (59.1428186111111 ; -3.08028666666667)
¤ Edinburgh, National Museums of Scotland study collection
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 13 - SKARA BRAE, MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er ristet med kvistruner på sten og befinner seg nå på Tankerness House Museum, Kirkwall.

Innskriften lyder:

iba
r-r


????-?

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or13
¤ Koordinater: HY 231187 (59.0487713888889 ; -3.34058555555556)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 14 - TUQUOY, WESTRAY, ORKNØYENE
Innskriften datert til middelalder og befinner seg nå på Edinburgh, Croft-an-Righ Historic Scotland store.

Innskriften lyder:

þorst--n (æ)inar(s) (s)unr : ræist : ru-ar þ(i)sar

Þorst[ei]nn [E]inars sonr reist rú[n]ar þessar

Norsk: "Þorsteinn Einarrs sønn ristet disse runer"

Engelsk: "Þorsteinn Einarr's son carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or14
¤ Koordinater: HY 454431 (59.2713191666667 ; -2.95801472222222)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 15 - ORPHIR (II), MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på et ribbben og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...-ta : bain : uas · (i)-(u)--...

[Þe]tta bein var ...

Norsk: "Dette ben vaar ..."

Engelsk: "This bone was ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or15
¤ Koordinater: HY 335045 (58.9230077777778 ; -3.15505361111111)
¤ Kirkwall, Orkney Museum (OM.EB.314)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 16 - BIRSAY (V), BROUGH OF BIRSAY, ORKNØYENE
En runeinnskrift ristet på et fragment av en runesten i kirkeruinene, men bare nedre delen av ca 15 runer er bevart. Innskriften kan tilhøre Or 8 og Or 9. Datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or16
¤ Koordinater: HY 239285 (59.1369080555556 ; -3.33004611111111)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 17 - LITTLE ISEGARTH ON SANDAY, SANDAY, ORKNØYENE
Innskriften ble funnet som et fragment av en gravhelle i rester av en stenmur i 1995 og er datert til vikingtid. Befinner seg i dag på Kettletoft Hotel.

Innskriften lyder:

...n × in : osk(a)-- : r... ...

... en Ás... r[eist](?) ...

Norsk: "... og As-... ristet(?) ..."

Engelsk: "... and Ás-... carved(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg.1995 side 12
¤ Barnes & Page 2000 (manus)
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or17
¤ Koordinater: HY 669397 (59.2430138888889 ; -2.580285)
¤ Kettletoft Hotel, Sanday (OM 1996.26)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 18 - SKAILL HOME FARM, SANDWICK, MAINLAND, ORKNØYENE
Runestenen er av sandsten og ble funnet på Skaill Home Farm, Sandwick og er i dag plassert på Tankerness House Museum, Kirkwall. Det er også 16-18 runer på baksiden. Innskriften er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

þurfinr : r---- ----- : --n- : --... ...

Þorfinnr r[eisti](?) [stein](?) [þe]n[na](?) [eptir](?) ... ...

Norsk: " Þorfinnr reiste(?) denne(?) sten(?) etter(?) ... ...".

Engelsk: "Þorfinnr raised(?) the stone(?) in memory of(?) ... ..."
...
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 21
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or18
¤ Koordinater: HY 230180 (59.0421476975988 ; -3.34363303134012)
¤ Placering: Kirkwall, Orkney Museum (1997.125)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 19 - EARL'S BU, ORPHIR (I), MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på et runeben og er datert til vikingtid. Ca 12 andre uleselige tegn finnes på runebenet. Har hatt nummer BR OR19A. Se OR19B.

Innskriften lyder:

...----ssr......

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 21
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or19A, Br Or19
¤ Koordinater: HY 335045 (58.9230077777778 ; -3.15505361111111)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)


BR OR19B - EARL'S BU, ORPHIR (II), ORKNØYENE)
Innskriften er ristet på et runeben og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...(o)/(f)....

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, men er fjernet i 2004 og 2014 udgaven.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997 side 22
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

OR 20 - BRECKNESS, MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er ristet på et stenfragment og er datert til vikingtid/middelalder. Oppbevares på Orkney Museum, Kirkwall.

Innskriften lyder:

...þ--br-(u)..

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer nr. 17 side 18f
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Or20
¤ Koordinater: HY 225093 (58.9642605555556 ; -3.34773833333333)
¤ Kirkwall, Orkney Museum (EN 1203)
¤ Michael Barnes & R. I. Page, The Scandinavian Runic Inscriptions of Britain. Uppsala 2006. (Runrön 19.)

OR 21 - BROUGH OF DEERNESS, ST ANDREWS AND DEERNESS, MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er på et kopperblik og ble funnet i 2009. Fundet i 2009 ikke runologisk gransket. Innskriften er datert til 1000-tallet.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fyndnr 3052. Funnen 2009. Ännu ej runologiskt granskad.
¤ Koordinater: HY 595087 (58.9636665217134 ; -2.70589368755285)
¤ Ekstern Linnk: Brough Of Deerness.
¤ James Gerrard & James Barrett, The Brough of Deerness Excavations 2009. Annual Data Structure Report. University of Cambridge, 2010 side 10f.

OR 22 - QUOYS, DEERNESS, ST ANDREWS AND DEERNESS, MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er på et runeblekk av bly som ble funnet i 2011. Datert til middelalderen. Plasseringen er i Kirkwall, Orkney Museum.

Innskriften lyder:

...-rasab-...
...y-iþik-...


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: HY 572049 (58.929319 ; -2.745145)
¤ Ekstern link: Quoys.
¤ Michael B. Barnes Deerness Runic Inscribed Plague. I: Orkney Archaeological Society Newsletter 06 November 2011, s. 7.

OR 23 - NAVERSDALE, ORPHIR, MAINLAND, ORKNØYENE
Innskriften er på en sten og datert til middelalderen(?). Latininskrift. Funnet 2013. Runeteksten er en del av innledningen til Fader vår.

Innskriften lyder:

... -(s) in silis| |santifi(t)s(i)tor ÷

Latin: ... [e]s in cœlis sanctificetur

Norsk: "... [e] er i himmelen".

Engelsk: "... art in heaven hallowed"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: HY 349091 (58.964 ; -3.134)

OR BARNES1 - MAESHOWE GRAVKAMMER (I), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet i norsk språkdrakt. Innskriften dateres til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

þat ir uikin^kr ... -a^ ^kom utir hir til

Þat er víkingr/Víkingr ... [þ]á kom undir hér til.

Norsk: "Det er en viking/Víkingr ... so kom under her".

Engelsk: "That is a viking/Víkingr ... then came here underneath"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Tidligere signum: Br Barnes1.
¤ Tidligere signum: Br Barnes1
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES2 - MAESHOWE GRAVKAMMER (II), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

?o^lfr ko^lbæins so^nr ræest^ ^ru^nar þesa^r haut

Eyjulfr Kolbeins sonr reist rúnar þessar hátt

Norsk: "Eyjulfr Kolbeinns sønn ristet disse høyt"

Engelsk: "Eyjulfr Kolbeinn's son carved these runes high"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes2.
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES3 M - MAESHOWE GRAVKAMMER (III), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:
þorer fomir
Þórir Fómir(?)

Norsk: "Þórir Fómir(?)".

English: Þórir Fómir(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes, The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes3
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES4 - MAESHOWE GRAVKAMMER (IV), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

þat · man · sat · er (·) ek · sæhe · at fe · uar · ført · a brot · þrim · notom · uar fe · brôt · ført · hæltr · æn þæir br(e) hôh þ(e)na

Þat mun satt, er ek segi, at fé var fœrt á brott. Þrim nóttum var fé brott fœrt, heldr en þeir bryti haug þenna

Norsk: Det vil være sant, som jeg sier, at velstand føres bort. Tre netter, penger var borte, før de bryter den haugen"

Engelsk: "That which I say will be true, that wealth was brought away. Wealth was brought away three nights before they broke this mound"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes4
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES5 - MAESHOWE GRAVKAMMER (V), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

uemuntr ræist

Vémundr reist.

Norsk: "Vémundr ristet".

English: "Vémundr carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes5
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR Barnes6 - MAESHOWE GRAVKAMMER (VI), Maeshowe, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

fuþork hnias tbynu

fuþork hnias tbynu

Norsk: "fuþork hnias tbynu"

Engelsk: "fuþork hnias tbynu"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes6
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR Barnes7 - MAESHOWE GRAVKAMMER (VII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

otar fila ræist runar þisar

Óttarr "fila" reist rúnar þessar

Norsk: "Óttarr "fila" ristet diseruner"

Engelsk: "Óttarr "fila" carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes7
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES8 - MAESHOWE GRAVKAMMER (VIII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

...h(a) -r m-r (s)--t (a)t f- -r --r f-l--t -r-(t) u(i)l sæhia f--r som (o)tr
orka sonr sahþi a runom þæim ir han rist-


... [e]r m[é]r s[ag]t at f[é e]r [hé]r f[o]l[gi]t [œ]r[i]t vel. Segja f[ái]r sem Oddr Orka sonr sagði á rúnum þeim er hann reist

Norsk: "... det er sagt til meg at rikdom er skjult godt nok her. Få sier at Oddr Orkis (?)sønn sa i de runene som han ristet"

Engelsk: "... is said to me that wealth is concealed well enough here. Few say as Oddr Orki's(?) son said in those runes which he carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes8
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES9 - MAESHOWE GRAVKAMMER (IX), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

ingibiorh · hin fahra · æhkia
môrhk · kona · hæfer · faret · lu(t) in her mihgil oflate
ærlikr


Ingibjôrg, hin fagra ekkja. Môrg kona hefir farit lút inn hér. Mikill ofláti. Erlingr.

Norsk: "Ingibjôrg, den fagre enke. Mang en kone har reist, kommer inn her. En flott show-off. Erlingr".

Engelsk: "Ingibjôrg, the fair widow. Many a wife has travelled stooping in here. A great show-off. Erlingr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes9
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES10 - MAESHOWE GRAVKAMMER (X), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

þorny sarþ
hælhe ræist

Þorný sarð. Helgi reist.

Norsk: "Torny knullet. Helgi ristet"

English: "Þorny fucked. Helgi carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes10
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES11 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XI), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

a-isris

a-isris

Norsk: ""a-isris" (... ristet?)".

English: " "a-isris" (... carved?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes11
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES12 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

-h--(n)tr ... ...--(k)

[A]g[mu]ndr [reist] ....

Norsk: "Ôgmundr ristet ...".

English: "Ôgmundr carved ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes12
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES13 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XIII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

r-(s)- (o)rm- -(n) y-(i)

R[ei]s[t] Orm[r i]nn ý[r]i(?)¨

Norsk: "Ormr "Yri" ristet

English: "Ormr the "yri" carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes13
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES14 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XIV), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet

Innskriften lyder:

iorsalamin burtu hauk þ(æ)--

Jórsalamenn brutu haug þe[nna]

Norsk: "Jorsalfarere-menn brøt denne haug"

Engelsk: "Jerusalem men (crusaders) broke this mound"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes14
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES15 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XV), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

-r--- ræist runar þesar

... reist rúnar þessar

Norsk: "... ristet dise runer"

Engelsk: "... carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes15
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES16 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XVI), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

(t) arnfiþr ræist runar þesar so^nr stæins
þ(u)-st --t


(t) Arnfinnr reist rúnar þessar, sonr Steins. "þu-st" ...

Norsk: "Arnfinnr ristet disse runer, Steinns sønn. ...."

Engelsk: "Arnfinnr, Steinn's son, carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes16
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES17 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XVII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

[o^framr sih]urþa^r sonr
ræist r[u]n[ar] þæs(a)^r


Óframr Sigurðar sonr reist rúnar þessar

Norsk: "Óframr, Sigurðrs sønn ristet disse runer"

Engelsk: "Óframr, Sigurðr's son, carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes17
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES18 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XVIII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

arnfiþr matr ræist^ ^runar þæsar

Arnfinnr Matr reist rúnar þessar

Norsk: "Arnfinnr Mat ristet disse runer"

Engelsk: "Arnfinnr Food carved these runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes18
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES19 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XIX), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

hærmuntr harþeksi ræis
ru^n
Bar


Hermundr Harð-"eksi" reist rúnar

Norsk: "Hermundr Harð-"eksi" ristet runer"

Engelsk: "Hermundr Hard-"eksi" carved
runes
"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes19
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES20 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XX), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:
Maeshowe XVIII(Siste linje mangler i billdet)

"þisar runar"
rist sa maþr · er · runstr er · fyrir
uæstan haf
mæþ · þæiri øhse · er ate · kôukr · trænils| |sonr fyrir · sunan lant


Þessar rúnar reist sá maðr, er rúnstr er fyrir vestan haf, með þeiri øxi, er átti Gaukr Trandils sonr fyrir sunnan land

Norsk: "Disse runer ristet den mann som er den runekyndigste vestenfor havet med den øks som Gaukr Trandills sønn eide syd i landet (Island)"

Engelsk: "That man who is most rune-skilled west of the sea carved these runes with that axe which Gaukr Trandill's son owned in the south of the country (= Iceland)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes20
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES2 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXI), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

igikærþ ir kynæna in u^ænsta

Ingigerðr er "kynæna" in vænsta

Norsk: "Ingigerðr er den mest vene kvinne(?)"

Engelsk: "Ingigerðr is the most beautiful woman(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes21
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES22 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

binitit k(i)rþi kros þæ(n)a

Benedikt gerði kross þenna

Norsk: "Benedikt gjorde dette kors"

Engelsk: "Benedikt made this cross"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes22
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES23 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXIII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

sia · hôuhr · uar · fyr · laþin : hælt^r · loþbroka^r · syner · hænar
þæir uôro · huater · slit uôro · mæn · sæm þæir uôro fyre ser


Sá haugr var fyrr hlaðinn heldr Loðbrókar. Synir hennar, þeir váru hvatir, slíkt váru menn, sem þeir váru fyrir sér

Norsk: "Denne haug var laft før Loðbróks. Hennes sønn, de var motiverte, slik var menn, som de var noe for seg selv"

Engelsk: "This mound was constructed before Loðbrók's. Her sons, they were daring; such were men as they were of themselves (= they were the sort of people you would really call men)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes23
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES24 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXIV), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

iorsalafarar brutu orkôuh · lif mtsæilia ia^rls
ræist


Jórsalafarar brutu Orkhaug. Hlíf, matselja jarls, reist

Norsk: "Jorsalfarer brøt Orkenhaugen. Hlíf, jarlens husholderske ristet"

Engelsk: "Jerusalem-travellers broke Orkhaugr. Hlíf, the earl's houskeeper, carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes24
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES25 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXV), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

utnorþr : er fe · folhit · mikit

Útnorðr er fé folgit mikit

Norsk: "I nord-vest er stor rikdom skjult".

Engelsk: "In the north-west is great wealth concealed"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes25
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES26 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXVI), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

· þat ua^r lôko er her uar fe folhket miket

Þat var lôngu, er hér var fé folgit mikit

Norsk: "Det var lenge siden den store rikdommen var skjult her"

Engelsk: "It was long ago that great wealth was concealed here"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes26
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

Or Barnes27 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXVII), Maeshowe, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

sæl er sa er fina ma þan ôuþ hin mikla

Sæll er sá, er finna má þann auð hinn mikla

Norsk: "Velsignet er han som kan finne de store rikdommene"

Engelsk: "Fortunate is he who can find the great riches"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes27
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES28 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXVIII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

· ôkôn æin ba^r fe yr ôuhi þisum

Hákon einn bar fé ór haugi þessum

Norsk: "Hákon alene bar rikdom ut fra denne haug"

Engelsk: "Hákon alone carried wealth out of this mound"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes28
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES29 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXIX), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

simon

Símon.

Norsk: "Simon".

English: "Símon"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes29
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES30 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXX), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

sih(r)(-)

Sigr[íðr](?)

Norsk: "Sigrid".

English: "Sigríðr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes30
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES31 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXXI), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet av en nordmann. Den er datert til midten av 1100-tallet.
Innskriften uleselig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes31
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES32 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXXII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet med norske runetyper. Den er datert til midten av 1100-tallet.

Innskriften lyder:

sihriþ

Sigríðr

Norsk: "Sigrid".

English: "Sigríðr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes32
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

OR BARNES33 - MAESHOWE GRAVKAMMER (XXXIII), MAESHOWE, ORKNØYENE
Innskriften befinner seg i gravkammeret i Maeshowe og er ristet av nordmenn. Den er datert til midten av 1100-tallet.
Innskriften uleselig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ M.P. Barnes: The Runic Inscriptions of Maeshowe, Orkney.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Barnes33
¤ Koordinater: HY 318127 (58.9963736111111 ; -3.18710222222222)

BR ORNOR1997;22 - RUNEINNSKRIFT FRA BELSAIR, WHITEMILL BAY, ORKNØYENE
Fragmet av en runesten av sandsten. Runestenen befinner seg på Tankerness House Museum, Kirkwall. Dateringen er usikker og det er dessuten tvil om runene er ekte. Innskriften er fjernet fra Projektet Samnordisk runtextdatabas 2004- og 2014-utgaven.

Innskriften lyder:
...---um-....

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1997, side 22.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

BR OROLSEN;166 - RUNEINNSKRIFT FRA LOCH OF STENNESS, ORKNØYENE
Innskriften betår av 2 kvistruner og er ristet i en avlang stenblokk. Det er tvil om runeinnskriften er ekte. Innskriften befinner seg på Royal Museum, Edinburgh. Innskriften er fjernet fra Projektet Samnordisk runtextdatabas 2004- og 2014-utgaven.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.


Diverse Litteratur:
¤ Michael P. Barnes, Runic tradition in orkney: From orphir to the belsair guest house
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts
Runeinnskrifter fra Shetland (Hjaltland)


SH1 - RUNEINNSKRIFT FRA CUNNINGSBURGH (I), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Royal Museum, Edinburgh.

Innskriften lyder:

... (k)(r)(i)(m)(r) + ...

... Grímr(?) ...

Norsk: ".. Grímr(?) ..."

Engelsk: "... Grímr(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, Oslo. 1954 s. 159
¤ Barnes & Page 2000 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sh1
¤ Koordinater: HU ?437286 (60.0403530555556 ; -1.21548805555556)
¤ Edinburgh, National Museums of Scotland study collection (NMS X.IB 104)
¤ Barnes & Page 2006

SH2 - RUNEINNSKRIFT FRA CUNNINGSBURGH (II), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle (?) med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Royal Museum, Edinburgh.
Innskriften lyder:

...-- + --...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, Oslo. 1954 s. 160.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh2
¤ Koordinater: HU 437286 (60.0403530555556 ; -1.21548805555556)
¤ Edinburgh, National Museums of Scotland study collection (NMS X.IB 105)
¤ Barnes & Page 2006

SH3 - RUNEINNSKRIFT FRA CUNNINGSBURGH (III), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Museum of Scotland, Edinburgh.

Innskriften lyder:

...þi---- (+) -ftir + foþur (:) sin (:) þurbio-...
f


... [e]ptir fôður sinn Þorbjô[rn]. ...

Norsk: "... etter sin far Þorbjôrn. ...".

Engelsk: "... in memory of his father Þorbjôrn. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh3.
¤ Koordinater: HU 432279 (60.0341205555556 ; -1.22461055555556)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.IB 103)
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, Oslo. 1954 side 158
¤ Barnes & Page 2006

SH4 - RUNEINNSKRIFT FRA PAPIL, WEST BURRA, BURRA, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av sandsten med kortkvistruner og er datert til 1000-tallet. Fragmentet befinner seg på Shetland Museum, Lerwick.
Innskriften lyder:

...r : ra(i)s(t)(i) : s... ...

... reisti s[tein] ...

Norsk: "... reiste sten ....".

Engelsk: "... raised the stone ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh4.
¤ Koordinater: HU 369315 (60.0670611111111 ; -1.33703083333333)
¤ Lerwick, Shetland Museum (ARC 65860)
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, Oslo. 1954 side 160
¤ Barnes & Page 2006

SH5 - RUNEINNSKRIFT FRA ESHANESS (I), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av sandsten og befinner seg i dag på Shetland Museum, Lerwick. Usikker datering.

Innskriften lyder:

...-- : -(k)ku--...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh5.
¤ Koordinater: HU 212780 (60.4857213888889 ; -1.61421194444444)
¤ Lerwick, Shetland Museum (ARC 65467)
¤ Michael B. Barnes, Towards an Edition of the Scandinavian Runic Inscriptions of the British Isles - Some Thoughts. I: Northern Studies vol 29. The Journal of The Scottish Society for Northern Studies 1992 side 40
¤ Barnes & Page 2006

SH6 - RUNEINNSKRIFT FRA ESHANESS (II), MAINLAND, SHETLAND
Innskriften er ristet på en gravsten av sanssten på Eshaness, Cross Kirk kirkegård, Eshaness.

Innskriften er datret til middelalder og lyder:

+ þenna staen --...(n)-(n)(i)o-...

þenna stein ... ...

Norsk: "Denne sten ... ....".

English: "This stone ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤
Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1993 side 13
¤ Barnes & Page 2000 (manus).
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: Br Sh6.
¤ Koordinater: HU 212780 (60.4857213888889 ; -1.61421194444444)
¤ Barnes & Page 2006

SH7 - RUNEINNSKRIFT FRA GUNGSTIE PENINSULA, UNGSTIE PENINSULA, NOSS, SHETLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en gravhelle funnet i Gungstie peninsula, Island of Noss. Innskriften som antakelig er fra middelalderen er trolig en grafitti og fragmentet befinner seg på Shetland Museum, Lerwick.

Innskriften lyder:

...-uko^ktu

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sh7.
¤ Koordinater: HU 530409 (60.149695 ; -1.04536805555556)
¤ Lerwick, Shetland Museum (ARC 1995.88)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1993 side 13
¤ Barnes & Page 2006Runeinnskrifter fra Skottland


SC1 - RUNEINNSKRIFT FRA LAWS, LAWS, ANGUS, MONIFIETH, TAYSIDE/ANGUS, SKOTTLAND
Innskriften er ristet på en bronseplate med kortkvistruner, borsett fra a-runen som er en langkvistrune. Innskriften er datert til vikingtid. Funnet i 1796, avtegning fra etter 1856.

Innskriften lyder:

[...mkitil : þa...]

[Grí]mketill(?) ...

Norsk: "[Grí]mketill(?) ..."

Engelsk: "Grimketill(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤
Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Tidligere signum: Br Olsen;178 og Br Sc1.
¤ Tidligere signum: Koordinater: NO 492350? (56.50443 ; -2.82539583333333)
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Barnes & Page 2006

SC2 (BR OLSEN;169C) - RUNEINNSKRIFT FRA HUNTERSTONE, HUNTERSTON, STRATHCLYDE/AYRSHIRE, SKOTTLAND
Innskriften er ristet på en keltisk brosje med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Ytterligere ca 25 tegn finnes. Brosjen er i Edinburgh, Museum of Scotland.
Innskriften lyder:

malbriþa a stilk ÷ ...

Melbrigða á stilk ...

Norsk: "Melbrigða eier denne pin ... / Melbrigða stilkr eier [dette] ...".

Engelsk: "Melbrigða owns the pin ... / Melbrigða stilkr owns [this] ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169C og Br Sc2.
¤ Koordinater: NS 178505 (55.7136366666667 ; -4.90070555555556)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.FC 8)
¤ Barnes & Page 2006

SC3 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 1
(+) (n)[ik]ul(o)(s) (:) [a] (h)(æ)[n]e [:] ræist (:)

Nikulás á Hæni reist.

English: "Nikulás of Hæn carved."

Norsk: ""Nikolas på Hæn ristet (disse runer)"

"Nikolas på Hæn ristet (disse runer)".

Hæn (*Há-vin) kan være en av de 6 kjente norske gårder med dette navnet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sc3
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC4 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 2
suæin

Sveinn

Norsk: Mannsnavnet "Svein""

Engelsk: "Sveinn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Br Sc4
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC5 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det er brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 3

ono(n)tr : r(a)-st : ru

Ônundr re[i]st rú[nar]

Norsk: "Ônundr ristet (disse) runer"

English: "Ônundr carved the runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169B, Br Sc5.
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954 side 169
¤ Tidligere signum: Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC6 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:
Hebridene 4

amundar

Ámundr

Norsk: Mannsnavnet "Åmund", her med innskutt (sydøstnorsk) a foran -r.

Engelsk: "Ámundr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc6
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC7 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1263(?). Det brukt kortkvistruner. Det hersker ingen tvil om at det er Vigleik Audunson stallare (senere lendmann) - også kalt prófastsson og prestsson - som har ristet disse runene. Han omtales flere ganger i kongesagaene og i islandske annaler mellom 1251 og fram til hans dødsår i 1280. Vigleik deltok bl.a. Håkon Håkonsons Skottlandstog i 1263.

Innskriften lyder:

Hebridene 8

uiglæikr s-alla^re ræi-s(t)

Vígleikr s[t]allari re[i]st.

Norsk: "Vigleik stallare ristet (disse runer)".

English: "Vígleikr [the king's] marshal carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Br Sc7.
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC8 (BR OLSEN;174) - RUNEINNSKRIFT FRA KILBAR, BARRA, WESTERN ISLES/INVERNESS-SHIRE, SKOTTLAND
Innskriften er ristet på et stenkors med kortkvistruner og er datert til begynnelsen av 900-tallet. Stenkorset er nå i Edinburgh, Museum of Scotland.

Innskriften lyder:

...-ir : þur(:)kirþu : s(t)i-(a)r
...-r (:) is (:) kurs : s-- (:) ristr
...- (:) --


[Ept]ir(?) Þorgerðu Stei[n]ars [dóttu]r(?) er kross s[já] reistr. ... ...

Norsk: "Etter Þorgerðr, Steinarrs datter(?), korset er reist ... ..."

Engelsk: "In memory of Þorgerðr, Steinarr's daughter(?), this cross is raised. ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Tidligere signum: Br Olsen;174 og Br Sc8.
¤ Koordinater: NF 705074 (57.0397338888889 ; -7.43370222222222)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.IB 102)
¤ Barnes & Page 2006

SC9 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran. Det brukt kortkvistruner

Innskriften lyder:

Hebridene 6

ioan

Jóan .

Norsk: "Jóan ".

English: "Joan"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc9
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC10 (BR OLSEN;172) - RUNEINNSKRIFT FRA INCHMARNOCK, BUTESHIRE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, SKOTTLAND
Innskriften er ristet et sønderbrudt kors av skifer med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Placering: Edinburgh, Museum of Scotland

Innskriften lyder:

... (k)rus : þine : til : kuþ-e--...
...(i) : k(r)u(s) : ...


... kross þenna til ... ... kross ...

Norsk: "... dette kors til ... ... kors ..."

Engelsk: "... this cross for(?) ... ... cross ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Tidligere signum: Br Olsen;172, Br Sc10
¤ Koordinater: NS 024597 (55.7901541666667 ; -5.15213694444444)
¤ Edinburgh, Museum of Scotland (NMS X.IB 93)
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Barnes & Page 2006

SC11 (BR OLSEN;179) - RUNEINNSKRIFT FRA THURSO, HIGHLAND/CAITHNESS, SKOTTLAND
Innskriften er ristet på et liggende kors med kortkvistruner, bortsett fra b-runen. Innskriften er datert til 1000-tallet. Korset er i Thurso (Heritage) Museum. Innskriften er datert til 1000-tallet.

Innskriften lyder:

... ...-þi ÷ ubirlak þita ÷ aft : ikulb ÷ foþur (s)in

... [ger]ði yfirlag þetta ept Ingulf, fôður sinn

Norsk: "... gjorde dette overlag etter Ingulfr, sin far"

Engelsk: "... made this overlay in memory of .

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
¤ Tidligere signum: Br Olsen;179, Br Sc11
¤ ND 120686 (58.5968022222222 ; -3.51427083333333)
¤ Thurso (Heritage) Museum (Caims Arc 63)

SC12 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner. Innskriften leses fra høyre mot vestre.

Inskriften lyder:

Hebridene 5

olabr

Ólafr

Norsk: Mannsnavnet "Ólafr".

Engelsk: "Ólafr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. Oslo 1954 side 169.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169A, Br Sc12
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC13 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner. Innskriften inneholder bare en m-rune, og kan det kan kanskje henspeile på den helgenen som plassen har navn sitt navn etter - St. Molaise?

Innskriften lyder:

(m)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Br Sc13
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.

SC14 - IONA, ARGYLL, SKOTTLAND
Innskriften er ristet på et liggende stenkors og er datert til 1000-tallet. Det er brukt kortkvistrunert, bortset fra en a-langkvistrune.
Innskriften lyder:

× kali × ouluis × sunr × laþi × stan × þinsi × ubir × fukl × bruþur ...

Kali, Ôlvis sonr, lagði stein þenna yfir Fugl, bróður ...

Norsk: "Kali, Ôlvirs sønn, la denne sten over Fugl, bror ..."

Engelsk: "Kali, Ôlvir's son, laid this stone over Fugl, (his) brother"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc14
¤ Koordinater: NM 286245 (56.3349816666667 ; -6.39173194444444)
¤ Placering: Abbey Museum, Iona (69)
¤ Barnes & Page 2006

SC15 - THURSO (II), HIGHLAND/CAITHNESS, SKOTTLAND
Innskriften er ristet på en sten og er datert til 1000-tallet(?). Plasseringen er innmuret i veggen 6,2 meter over bakken, i Old St Peter's Kirk, Thurso.

Innskriften lyer:

... ...unil-i (:) kunu : s(i)(n)... ...

... [G]unnhil[d]i konu sín[a] ...

Norsk: "... Gunnhildr sin kone"

Engelsk: "... Gunnhildr his wife ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc15
¤ Koordinater: ND 120686 (58.5968022222222 ; -3.51427083333333)
¤ Barnes & Page 2006

BR OLSEN;177 - RUNEINNSKRIFT FRA KNOCKANDO, MORAY, SKOTTLAND
Innskriften er ristet på en gravhelle med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Er ikke tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
Innskriften lyder:
sikuik
Sigveig(?)

Norsk: "Sigveig"

Engelsk: "Sigveig"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
¤ Magnus Olsen: Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954
Diverse litteratur:
¤ Michael P. Barnes, Towards an edition of the Scandinavian runic inscriptions of The British isles: Some thoughts.
Runeinnskrifter fra England


E1 - BRIDEKIRK, CUMBRIA / CUMBERLAND, ENGLAND
Innskriften er ristet på en døpefont fra 1100-tallet, og er skrevt i middelalder-engelsk. Runer blandet med håndskrifttegn. Plasseringer i Bridekirk Parish Church.

Innskriften lyder:

+ rikarþ : he : m^e : i{w}r(o)kt^e : {7} : to : þis : me:r{Ð} : {3}er : -- : m^e : brokt^e

Ricarþ he me i{w}rocte. {And} to þis mer{ð} {3}er ... me brocte

Norsk: "Ricarþ gjorde han meg. Og til denne prakten .... brakte meg"

Engelsk: "Ricarþ he made me. And to this splendour ... brought me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Tidligere signum: L 1979, Br E1
¤ Koordinater: NY 117338 (54.6913783333333 ; -3.3700475)

E2 - ST PAUL'S, LONDON, ENGLAND
Innskriften er ristet på en gavelsten av kalksten til en gravkiste og er datert til begynnelsen av 1000-tallet. Reliefhogget og med mørkeblå og rød farge. Placering en er i Museum of London.

Innskriften lyder:

: k-na : let : legia : st¶in : þensi : auk : tuki :

G[i]nna(?)/G[í]na(?) lét leggja stein þenna ok Tóki

Norsk: "Ginna(?)/Gína(?) lot legge dene sten og Toki".

Engelsk: "Ginna(?)/Gína(?) had this stone laid and (i.e. with) Tóki"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤
Bilde av runeinnskriften.
¤ Koordinater: TQ 320811 (51.5129027777778 ; -0.0975336111111111)
¤ Museum of London (4075)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Henrik Williams, ; $=Williams 2004a

E3 - CARLISLE CATHEDRAL, CUMBRIA/CUMBERLAND, ENGLAND
Innskriften er en vegginnskrift i Carlisle Cathedral og er datert til 1100-tallet. Det er brugt kortkvistruner, men en rune er ristet med en langkvist-t-rune. Plasseringen er i Carlisle Cathedral

Innskriften lyder:

tolf(i)n urait þ-sar| |runr a þ-sa stain
ai-


Dólgfinnr vreit þ[e]ssar rúnar á þ[e]ssa stein. ...

Norsk: "Dólgfinnr uthugget disse runer på denne sten ".

Engelsk: "Dólgfinnr carved these runes on this stone. ..."

English: "Dólgfinnr carved these runes on this stone. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E3.
¤ Koordinater: NY 400559 (54.8941438888889 ; -2.93560444444444)
¤ Barnes & Page 2006

E4 - LINCOLN (I), LINCOLNSHIRE, ENGLAND
Innskriften er ristet på et fuderal til en kam av ben/horn og er datert til vikingtid. Plasseringen er i British Museum.
Innskriften lyder:

kamb : koþan : kiari : þorfastr

Kamb góðan gerði Þorfastr

Norsk: "En god kam. Þorfastr gjorde".

English: "A good comb Þorfastr made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Tidligere signum: DR 418, Br E4
¤ Koordinater: SK 976709 (53.2258844444444 ; -0.537852222222222)
¤ British Museum (67 3-20 12)
¤ Barnes & Page 2006

E5 - SETTLE, NORTH YORKSHIRE/WEST RIDING, ENGLAND
Innskriften er på en sten, og det brugt kortkvistruner. Innskriften er forholdsvis av ny dato. Privar eie.

Innskriften lyder:

o^framr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
Barnes & Page 2006
¤ Tidligere signum: Br E4

E6 - DEARHAM, CUMBRIA / CUMBERLAND, ENGLAND
Innskriften er ristet på en garvhelle og er datert til 1100-tallet. Plasseringen er i Dearham Parish Church.
Innskriften lyder:

hnirm

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E6
¤ Koordinater: NY 073364 (54.7139480555556 ; -3.43912055555556)
¤ Referens: Barnes & Page 2006

E7 - ROCHESTER, KENT, ENGLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en garvhelle og datert til begynnelsen av 1000-tallet. Plasseringen er i British Museum.

Innskriften lyder:

[...-(k)(i) : -...]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: DR 412A, Br E7
¤ Koordinater: TQ 743685 (51.3882394444444 ; 0.505360833333333)
¤ Barnes & Page 2006

E8 - SKELTON-IN-CLEVELAND, SKELTON, REDCAR AND CLEVELAND / YORKSHIRE, NORTH RIDING, ENGLAND
Innskriften er ristet på et solursten og er datert til 1000-tallet. Plasseringen er ved Skelton (new) Parish Church.
Innskriften lyder:

...--...
...---ebel : ok : ...


... ... ok ...

Norsk: "... ... og ..."

English: "... ... and ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Br E8
¤ Koordinater: NZ 652190 (54.5619011111111 ; -0.991590833333333)
¤ Barnes & Page 2006

E9 - PENNINGTON, CUMBRIA / LANCASHIRE NORTH-OF-THE SANDS, ENGLAND
Innskriften er i Pennington Parish Church er datert til 1100-tallet

Innskriften lyder:

... kml : leta : þena : kirk : -ub-rt : masun : --- : ----... +

... Gamall(?) léta(?) þenna kirk. [H]ub[e]rt mason/Mássonr [vann](?) ...

Norsk: ".. Gamall(?) .... lot denne kirke. Hubert Mason / Mars sønn produserte (?) ...".

Engelsk: "... Gamall(?) ... this church. Hubert the mason/Már's son produced(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E9.
¤ Koordinater: SD 262774 (54.1868863888889 ; -3.13106972222222)
¤ Referens: Barnes & Page 2006

E10 - CANTERBURY, KENT, ENGLAND
Innskriften er ristet i et stenfragment og er datert til begynnelsen av 1000-tallet. Plasseringen er på British Museum.
Innskriften lyder:

[...an--...]/[...naþ-...]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E10
¤ Koordinater: ?TR 155579 (51.2789086111111 ; 1.0903125)
¤ Barnes & Page 2006

E11 - CONISHEAD, CUMBRIA/LANCASHIRE NORTH-OF-THE SANDS, ENGLAND
Innskriften er ristet på en sten fra et alter og er datert til 1200-tallet.
Innskriften lyder:

[dotbrt]

Dotbert

Norsk: "Dotbert".

English: "Dotbert"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E11.
¤ Koordinater: SD 304757 (54.1721958333333 ; -3.06631944444444)
¤ Barnes & Page 2006

E12 - WINCHESTER, S:T MAURICE'S CHURCH, WINCHESTER CITY MUSEUM (334), ENGLAND
Innskeriften er ristet på en runesten og er datert til beynnelsen av 1000-tallet. Det er bevart rød farge i runene. Plasseringen er i Winchester City Museum. Det er rød fage bevart i runenen.

Innskriften lyder:

...(R) : auk : ol:-... ...
...-usk--...


... ok Ól... ... ...

Norsk: "... og Ól-... ... .."

Engelsk: "... and Ól-... ... .."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E12
¤ Koordinater: SU 484294 (51.0613611111111 ; -1.30926138888889)
¤ Barnes & Page 2006

E13 - ST ALBANS (I), HERTFORDSHIRE, ENGLAND
Innskriften er ristet på et skulderplbad av rådyr(?) og er datert til 1000-tallet. Innskriften er i privat eie. Runerekkefølgen ...-þ:þu:uur:uur plasseres under utolket belegg i NRL.

Innskriften lyder:

...-þ:þu:uur:uur
risti
runaR : tr...


Þórr(?)/...Þórðr(?) risti rúnar ...

Norsk: "Þórr(?)/...Þórðr(?) ristet runer ..."

Engelsk: "Þórr(?)/-Þórðr(?) carved runes ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E13
¤ Koordinater: TL 145071 (51.7504236111111 ; -0.3411275)
¤ Referens: Barnes & Page 2006
¤ Magnus Källström, Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 43.) 2007 side 178f
¤ Lena Peterson, Nordiskt runnamnslexikon. Femte reviderade utgåvan. Uppsala 2007, side 303

E14 - ST ALBANS (II), HERTFORDSHIRE, ENGLAND
Innskriften er ristet på et skulderblad og er datert til 100-tallet. I privat eie. W-en er en anglosaxisk rune.
Innskriften lyder:

wufri(k)

Wulfric/Ulfríkr

Norsk: "Wulfric/Ulfríkr "

Engelsk: "Wulfric/Ulfríkr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E14
¤ Koordinater: TL 145071 (51.7504236111111 ; -0.3411275)
¤ Barnes & Page 2006;
¤ Lena Peterson, Nordiskt runnamnslexikon. Femte reviderade utgåvan. Uppsala 2007 (om Ulfrikr)

E15 - PENRITH, CUMBRIA / CUMBERLAND, ENGLAND
Innskriften er ristet på et sølvsmykke og datert til 900-tallet. Det er brugt kortkvistruner. Plasseringen er i British Museum.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastbmm
fu


fuþorkhniastbm[lR] ...

Norsk: "fuþorkhniastbm[lR] ..."

Engelsk: "fuþorkhniastbm[lR] ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E15
¤ Koordinater: NY 464288 (54.6513344444444 ; -2.83081388888889)
¤ British Museum (1991 1-9,2)
¤ Barnes & Page 2006

E16 - RUNEBEIN FRA ST. BENEDICT'S SQUARE, LINCOLN, Lincolnshire, England
Innskriften er ristet på et runeben med kortkvistruner og er datert til mellom sist på 800-tallet til midt på 1000-tallet. Funnet ved utgravning i 1992. Plasseringen er Lincoln City and County Museum.
Innskriften lyder:

------l × hitir × stin × ...

... heitir stein/Stein ...

Norsk: "... heter Stein/sten .../ ... heter stenen"

Engelsk: "... is called stone/Stein ... / ... heats the stone ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ BR NOR1995;10, BR E16
¤ Koordinater: SK 975711 (53.2277 ; -0.539288611111111)
¤ Lincoln City and County Museum (LCNCC 103.99 SB85 104)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1995 side 10Referens: NOR 1995:10,
¤ ; Barnes & Page 2006

E17 - CARLISLE CATHEDRAL, CUMBRIA / CUMBERLAND, ENGLAND
Innskriften er på en vegg i Carlisle Cathedral og datert til 1100-tallet eller begynnelsen av 1200-tallet. Oppdaget i 2008.

Innskriften lyder:

r--n(a)lt

R[ag]nvaldr

Norsk: "Ragnvaldr"

Engelsk: "Ragnvaldr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: NY 400559 (54.8941438888889 ; -2.93560444444444)
¤ Barnes 2010

E18 - SALTFLEETBY, ST CLEMENT, LINCOLNSHIRE, ENGLAND
Innskriften er på en håndteintrinse av bly og datert til 1000-tallet. Funnet 2010. Privar eie.

Innskriften lyder:

× oþen · ok · einmtalr · ok : þalfa ' þeir
(') ielba ' þer uolflt ' ok ' kiriuesf '


Óðinn ok Heimdallr ok Þjálfa, þeir hjálpa þér Úlfljót, ok ...

Norsk: "Odin od Heimdall og Tjalve, de hjelper deg, Ulfljót, og"

Engelsk: "Óðinn and Heimdallr and Þjálfa, they help you, Úlfljót, and ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: TF 450914 (53.40 ; 0.18)
¤ John Hines, A glimpse of the 'heathen' Norse in Lincolnshire, 2014 (manus)
¤ Spindle whorl. LIN-D92A22

E19 - SOCKBURN HALL, CONYERS CHAPEL, DURHAM, ENGLAND
Innskriften er på et fragment av et stenkors av rødbrun sandsten og er datert til vikingtid. Det er brukt kortkvistruner. Funnet i 2013.

Innskriften lyder:

... ...isti : krus : -...
...ir : mol:mu... ...


... [r]eisti kross ... [ept]ir Maelmu[ire] ...

Norsk: "... reiste kors ... etter Maelmuire ..."

Engelsk: "... raised (this?) cross in memory of Maelmuire ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: NZ 349070 (54.4572035 ; -1.463173)
¤ Barnes' granskningsrapport från juli 2014

E DR419 - CANTERBURY, CANTERBURY, KENT, ENGLAND
Innskriften er en håndskrift av pergament og er datert til vikingtid etter 1073. Oppbevarers på British Museum, London.

Innskriften lyder:

kuril sarþuara far þu nu funtin istu þur uigi þik þorsa trutin iuril sarþuara uiþr aþra uari·

Gyrill sárþvara, far þú nú, fundinn ertu; Þórr vígi þik, þursa dróttinn, Gyrill sárþvara. Viðr aðra vari

Norsk: "Gyril sår-årsak, gå nå, du er funnet. Thor hilser deg (til fortvilelse), herre av giganter (demoner), Gyril sår-årsak. Mot blodgift (bokstavelig talt: blodkar-pus)".

Engelsk: "Gyril wound-causer, go now, you are found. Thor hallow you (to perdition), lord of giants (demons), Gyril wound-causer. Against blood-poison (literally: blood-vessel pus)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativt signum: DR 419
¤ Koordinater: TR 150579 (51.28 ; 1.0828)
¤ British Museum, London, MS. Cottonianum Caligula A XV 4:o, fol. 119v-120r (nyere paginering: fol. 123v-124r).
¤ Danmarks runeindskrifter nr 419;
¤ Erik Moltke, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985 side 366.

IK374 - BRAKTEAT FRA UNDLEY, SUFFOLK, ENGLAND
Brakteaten er datert til 400-tallet og ble funnet i Undley i Suffolk.

Innskriften lyder:
ga.go.ga.maga.medu
????

Litteratur:
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av brakteaten.

NORSK RUNEINNSKRIFT I DANMARK
Litt misvisende er det i følge overskriften til denne siden, men jeg tar allikevel med den eneste runeinnskriften i Danmark som med sikkerhet har latt seg påvise å være norsk. Innskriften er fra Tornby kirke i Hjørring på Jylland, er ristet i kirkens kor og lyder:.

Norske runer i Tornby kirke
þorstæin bræ[...]ræist runar þessar apikiz dahum[....]
han [h]af(þ)i mikit gaman af tonom um morhen(e)n þ(æ)r
þorsteinn bre[iði] reist rúnar þessar á pikisdogum [...] Han hafði mikit gaman af tónum um morginin þar.

Oversatt blir dette "Torstein Bre(de) ristet disse runer i pinsedagene [...] Han hadde stor glede av toner (antakelig sang) om morgenen der"..

Det er sjelden man hører om kirkesang i runeinnskrifter.
Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z Æ Ø Å.


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002.


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 2.11.2019