RUNEKASTING

Det finnes en mengde utenlandske bøker, særlig amerikanske, som er utgitt de senere årene og som omhandler den Eldre Futhark. Et av hovedpoengene i disse bøkene er runekasting. Disse bøkene er stort sett en del av New age bevegelsen.

Den historiske sannhetsgehalten om runekasting som kommer fram i disse bøkene, kan jeg ikke garantere, men noe som ligner runekastingen de beskriver
(metode 1), er beskrevet som en metode hos goterne av Tacitus (i en skildring av en oppdagelsesreise år 100 e. Kr.). Derfor tar jeg det med, men med et forbehold om at det er historisk korrekt.

Runekasting er en måte å spå på eller en måte å få orakelsvar på ved hjelp av runer. En ristet runer inn på brikker av tre, bein, keramikk eller stein.

FIRE MÅTER Å KASTE RUNER PÅ

METODE 1
Kast alle brikkene utover en duk. Brikkene som viser runer skal tolkes som svar. Metoden er beskrevet som brukt av germanerne av Tacitus
(i en skildring av en oppdagelsesreise år 100 e. Kr.). Men husk at denne teksten er skrevet før runene beviselig ble tatt i bruk - i alle fall i følge arkeologiske svar.

Tacitus skriver kapittel 10:
VARSLER OG ORAKELSVAR akter de på likeså ivrig som noe annet folk. De kaster lodd på en meget enkel måte. En gren blir skåret av et fruktbærende tre, hugger de opp i små biter, som hver for seg blir merket med bestemte tegn og strødd som det faller seg, om hverandre, på et hvitt klede. Dersom det er samfunnet som helhet som ønsker et råd, blir handlingen utført av dets prest.

Foretas loddkastingen for privat regning, er det familiefaren som utfører seremonien. Mens han oppsender en bønn til gudene og løfter blikket mot himmelen, tar han opp biter tre ganger, en ad gangen, og tolker av dem skjebnens vilje etter det innrissede merke.

Såfremt utfallet av loddkastingen forbyr et eller annet tiltak, skjer ingen ny rådespørring om dette den dag; men dersom loddkastingen tillater det, må vidre bekreftes ved hjelp av nye varsler.
Også i Germania kjennes den meget utbredte skikk med å søke varsler av fuglenes kvitring og flukt.

Men særegent for germanerne er at de også innhenter varsler og påminnelser fra hester. Hester av dette slag blir alt opp på det offentliges bekostning i de før nevnte hellige lunder og skoger; de er helt hvite og blir aldri vanhelliget ved å nyttes til verdslig arbeid. De spennes for en hellig vogn, og stammens prest eller konge eller høvding følger dem og gir akt på hvordan de knegger og pruster. Og intet varsel blir mottatt med større tiltro, ikke bare av menigmann, men også av de høyættede og prestene. Prestene betrakter nemlig seg selv bare som gudenes tjenere, mens hestene etter deres mening er gudenes fortrolige.

Det er også en annen måte å ta varsel på, når de utforsker utfallet av større krigstiltak. De lar da en fange av det folket de er i krig med - det spiller ingen rolle hvordan han er tatt til fange - kjempe en tvekamp med en mann som er valgt ut fra deres egne rekker. Begge bruker sine nasjonale våpen, og den enes eller den annens seier blir tatt som en avgjørelse på forhånd.


METODE 2
Trekk en brikke opp fra en pose. Runen brikken viser tolkes som svar.

METODE 3
Trekk tre runer opp fra en pose. Den første runen viser situasjonen som den er. Den andre runen viser mulig handlemåte. Den tredje runen viser den nye situasjonen som oppstår.

METODE 4
Legg alle brikkene med runene ned på en duk. Plukk opp det ønskede antall brikker. Runene tolkes som svar.

ET AMERIKANSK NUMEROLOGISYSTEM FOR RUNEKASTING
Dette nummerologi systemet er utviklet av og brukt i New Age miljøer, spesielt i USA, og senere spredd utover i det europeiske New Age-miljøet. Den historiske sannhetsgehalten i dette systemet er neppe stor. Systemet har heller ikke røtter i den nordiske sed angående tolkning av runer. Det er altså et moderne fenomen som har oppstått i New Age bevegelsen

Dette numereologi systemet kalles 7 - dagers systemet, fordi det er konstruert rundt 7 dagers uka.

DAG / TALL
RUNE
PLANET / STJERNE
ÆTT / GUD
1
Søndag
s Sigel
d Daeg
 • Solen

 • Solen (nordlig knutepunkt)
 • Soldagen
  Sunday
  2
  Mandag
  b Berorc
  l Lagu
 • Månen, Jupiter

 • Månen
 • Moonday
  månedagen
  3
  Tirsdag
  k Ken
  p Peorth
  t Tir
  u Ur
 • Mars, solen

 • Mars (sydlige knutepunkt)

 • Mars (aktiv)

 • Mars (passiv)
 • Tiw
  Ty
  Tir
  4
  Onsdag
  a Ansur
  r Rad
  j Jara
  e Eoh
 • Merkur (passiv)

 • Merkur (nordlige knutepunkt)

 • Merkur (nøytral)

 • Merkur (aktiv)
 • Wodan's day
  Wodan
  Odin
  5
  Torsdag
  th Thorn
  eo Yr
 • Jupiter (aktiv)

 • Jupiter (sydlige vendepunkt)
 • Thor
  Thor's day
  6
  Fredag
  f Feoh
  g Geoufu
  w Wynn
  ng Ing
 • Venus, Solen

 • Venus (aktiv)

 • Venus, Saturn

 • Venus (passiv)
 • Freja
  7
  Lørdag
  n Nied
  o Othel
 • Saturn (aktiv)

 • Saturn, Mars
 • Nornene
  8
  (faller utenfor
  dagsystemet)
  h Hagall
  m Mann
 • Saturn (passiv)

 • Saturn (sydlig knutepunkt)
 • Skoll
  9
  (faller utenfor
  dagsystemet)
  i Is
  R Eolh
 • Jupiter (passiv)

 • Jupiter, Venus
 • Hati
  0
  (faller utenfor
  dagsystemet)
  Blank rune En del av skjebnen Nornene:
  Urd
  Skuld
  Verdandi
  DAG / TALL
  RUNE
  PLANET / STJERNE
  ÆTT / GUD  Litteratur for spesielt interesserte i runekasting:

  BLUM, Ralph:
  Boken om runene
  Tiden Forlag A/S, Oslo
  ISBN 82-10-03383-2

  WILLIS, Tonny:
  The Runic Workbook. The understanding and using the power of runes
  The Aquarian Press
  Wellingborough, Northamptonshire
  ISBN 0-85030-469-5

  Linker finner du under kapitlet Andre "runesider", spesielt de utenlandske linkene, her på Arilds hjemmeside.  Hurtiglinker til de andre kapitlene:
  |.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsøy.runer.| |.USSR.runer.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

  Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


  Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002


  Referanser - Kildelitteratur

  Sist oppdatert kl. 16:24:11 den 19.06.2004.