GERMANSKE RUNERS NAVN

Vi vet ikke med sikkerhet hvor, når og av hvem runene ble oppfunnet, men den eldste runeinnskrift, som vi med sikkerhet vet er korrekt datert, er ristet på Vimose-kammen fra Fyn i Danmark, som ble lagt ned i myren år 150-160 e.Kr. Det kan selvsagt være andre runeinnskrifter som er eldre, men ingen er med sikkerhet per 2022, datert til å være eldre enn runeinnskriften på Vimose-kammen.


Innskriften lyder harja og er tolket som et mannsnavn, og runeinnskriften på kammen er dermed det eldste mannsnavnet vi kenner fra våres oldtid.

Disse runene var en 24-runers Futhark lik den vi kaller Den Eldre Futhark, som er den europeiske fellesarven. Årsaken til at runenavnet har en * foran seg, er at runenavnet er konstrukert fra nyere kilder, med andre ord har vi ikke samtidige kilder som forteller om dette. Vi har heller ingen samtidige kilder som forteller oss om de tre ættenes navn, det er først fra opplysninger fra yngre kilder vi har det.

G 88 Kylverstenen Ög 178 Vadstenabrakteat
G 88 Kylverstenen Ög 178 Vadstenabrakteaten

Kylverstenen (G 88) som er arkeologisk datert til 400-tallet, ble funnet på gården Kylver i Stånga sogn på Gotland i 1903. Kylverstenen var en av sidehellene i en gravkiste og har en futhark-innskripsjon på den side av hellen som vendte innad mot den døde i graven. Vadstenabrakteaten (Ög 178) ble funnet i Vadstena i Östergötland i 1774, og er datert til 500-tallets første del. Vadstenabrakteaten har en inndeling av futharken i tre grupper. Disse to innskrifter har gitt kjenskap til den fulstendige og riktige rekkefølgen til den urnordiske futharken.

De kilder som er brukt for å gjenskape runenavnene er håndskrifter om de angelsaksiske runer, det norske runedikt og det islandske runedikt om de yngre runer. Bokstavnavnene i det gotiske abc-alfabetet, som ble konstruert av biskop Wulfila på 300-tallet, for å oversette Bibelen fra gresk til gotisk, er den eldste kilden. Ordner man biskop Wulfilas gotiske alfabet i futhark-ordning, ser man at bokstavnavnene har mange likheter med runenavnene: fe, uraz, thyth, aza, reda, chozma, geuua, uuinne, haal, noicz, iiz, gaar, (ï finnes ikke i gotisk), petra, ezec, sugil, tyz, bercna, eyz, manna, laaz, enguz, daaz, utal. Det er bevist at runene er minst 150 år eldre enn Wulfilas gotiske alfabet.

Enkelte runer i denne Futharken endret form i løpet av de 300 årene denne Futharken var i bruk.


f f u0 u th0 th / þ a0 a r0 r k0 k g0 g w0 w
*fehu *uruR *þurisaR *ansuR *raidu *kauna *gebu *wunju

h0 h n0 n i i j j p p ë ï / ë R R / z s s
*hagalaR *naudiR *isaR *jara *perþu *iwaR *algiR *sowilu

t t b b e e m m l l ng ɳ / ng d d o o
*tiwaR *berkana *ehwaR *mannaR *laguR *ingwaR *dagaR *oþila


Les mer om betydningen til hver rune ved å klikke på dem, og mer om historikken til runene i kapitlene om goterne , herulerne og i Historikk om runer


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Bilder.av.runeinnskrifter.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 9.7.2022