DANSKE RUNEINNSKRIFTER MED ELDRE RUNERDR 7 (DK Sl 11) - TORSBJERG (Thorsberg), SÜDERBRARUP, ANGELN, SCHLESWIG-HOLSTEIN (Tyskland)

Innskriften er datert til år 200-250 og er skrevet på urnordisk på en dupsko av bronse. Dupskoen oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel.

Innskriften lyder:

owlþuþewaR
ni waje= =mariR

Wulþuþewaz
ni "waje" Mariz.

eller

o wlþuþewaR
ni waje=mariR

O Wulþuþewaz
ni Wajemariz

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund, Marie: Die Runen der Römischen Kaiserzeit, I: Himlingøje-Seeland-Europa. Ed. Ulla Lund Hansen. Nordiske Fortidsminder, bd. 13. København.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av innskriften.
¤ Bilde av Torsbjerg dupsko med runeinnskrift.
¤ Bilde av Torsbjerg dupsko med runeinnskrift.
¤ Bilde fra runer.ku.dkr
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 8 (DK Sl 12) - TORSBJERG (Thorsberg), SÜDERBRARUP, ANGELN, SCHLESWIG-HOLSTEIN (Tyskland)

Innskriften er datert til år 100-500 og er skrevet på urnordisk på en skjoldbule av bronse. Skjoldbulen oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel.

Innskriften lyder:

aisgRh
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund, Marie: Die Runen der Römischen Kaiserzeit, I: Himlingøje-Seeland-Europa. Ed. Ulla Lund Hansen. Nordiske Fortidsminder, bd. 13. København.
¤ Bilde av Torsbjerg Skjoldbule med runeinnskrift.
¤ Bilde fra runer.ku.dk
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 10 (DK Sl 14) - FRØSLEV, BOV, VIS, SØNDERJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er skrevet på en trepinne og har usikker datering, men kan være skrevet på urnordisk. Oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel (F. S. 6976).

Innskriften lyder:

' gR-liR ÷
????

eller

' -m-lim ÷
????

eller

' gR-liR ÷
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Bilde fra runer.ku.dk

DR 11 (DK SJy 59) - GALLEHUS, MØGELTØNDER, LØ, SØNDERJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Horn av gull som har samme ornematikk som DR 12, men uten runer. Hornet er datert til år 400-450.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Bilde fra runer.ku.dk

DR 12 (DK SJy 60) - GALLEHUS, MØGELTØNDER, LØ, SØNDERJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften på Gallehushornet er datert til år 400-450 og er skrevet på urnordisk. Hornet var av guld, men er gått tapt etter at det ble stjålet og smeltet om. Kun kopier finnes.

Innskriften lyder:

[ek hlewagastiR ÷ holtijaR ÷ horna ÷ tawido ÷]

Ek Hlewagastiz Holtijaz horna tawido.

Norsk: "Jeg HlewagastiR (Lægæst) HoltijaR (fra Holt eller Holtes sønn) gjorde hornet."

English: "I Hlewagastiz Holtijaz (of Holt, Holti's son) made the horn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Gallehushornets runeinnskrift .
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Runinskriften på Gallehus-hornet. Några anmärkningar, Elias Wessén, Fornvännen 1930 side 165..

Bilde fra runer.ku.dk

DR 13 (DK SJy 64) - NYDAM, NYDAM ENGMOSE, SOTTRUP, NYBØL, SØNDERJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 200-350 og er ristet på en pil.

Innskriften lyder:

lua

alu(?)

Norsk: "Øl(?)"

English: "Beer(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Bilde fra runer.ku.dk

DR 18 (DK SJy 7)- STRÅRUP, DALBY, TYRSTRUP, SØNDERJYLLAND

Innskriften er datert til år ca 400 og er ristet på en halsring av guld. Tidligere blev halsringen tolket som et diadem, og derfor kalles gjenstanden i eldre litteratur ofte for Strårup diadem. Oppbevares på Nationalmuseet (8563).

Innskriften lyder:

leþro

Leþro.

Norsk: "Lethro"

English: "Leþro"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Strårup halsring med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 194 (DK Fyn 4) - KRAGEHUL MOSE, FLEMLØSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Runene er ristet på horn (av hjort?), som muligvis er en amulett.

Innskriften som er urnordisk lyder:

[...]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 195 (DK Fyn 6) - KRAGEHUL, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften som er ristet på et knivskaft av tre er datert til år 350-550, muligvis 400-tallet og er plassert på Nationalmuseet (2259).

Innskriften er ristet på urnordisk og lyder:

...uma ' bera
...aau...


... bera/Bera
... ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Kragehul knivskaft.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 196 (DK Fyn 7) - KRAGEHUL, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARKInnskriften er datert til år 350-550 og er ristet på et spydskaft av tre. Innskriften er oppbevart på Nationalmuseet (C. 3158).

Innskriften er ristet på urnordisk og lyder:

ek e=rila=R asugisalas m=uh=a h=aite g=ag=ag=a ginu g=ah=e ... lija ... hagala wiju big- ...

Ek erilar Ásugíslas "muha" haite ... ginnu ... ... ... ... ... vigju(?) ... ...

Norsk: "Jeg Asgisls eril heter {muha} ... kraft ... vier(?) ... "

English: "I, Asugisl's eril am called "muha" ... power ... ... ... ... ... hallow(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Kragehul spydskaft.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 197 (DK Fyn 5) - KRAGEHUL MOSE, FLEMLØSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften som er ristet på en treplate, er urnordisk og lyder:

[...]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 198 (DK Fyn 9) - KØNG, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 400-600 og er ristet på en en bronsstatuett. Den er bevart på Nationalmuseet (C. 13688).

Innskriften lyder:

--ño eller oñ--

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Køng bronsestatue med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 205 (DK Fyn 20) - VIMOSE, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 210-300 , og er ristet på en duppsko av bronse. Oppbevares på Nationalmuseet (C. 11329).

Innskriften lyder:

makija
mari ha iala

makija
"mari" ... Alla.

Norsk: "Alle..."mari"... sverdet(?)"

English: "blade "mari" ... Alla."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Stoklund 1995:329.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Vismose dupsko med runeinnskrift.
¤ Bilde av Vismose dupsko med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 206 (DK Fyn 18)- VIMOSE, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK


Foto: Ogneslav

Innskriften er datert til år ca 160-300, og er ristet på en høvel av tre. Høvelen oppbevares på Nationalmuseet (24373).

Innskriften lyder:

talijo
gisaioj ÷ wiliR --lao--- ...

t--is : hleuno : an- : regu

talijo/Talijo ... "wiliz" ... ...
????

Norsk: "Høvel/Talijo ..."wiliR" ... ... "

English: "A plane / Talijo ... "wiliz" ... ... ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1995:331.
¤ Bilde av Vismose høvelen.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Vismose høvelen med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 207 (DK Fyn 19) - VIMOSE, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 150-200, og er ristet på en kam av ben. Kammen er oppbevart på Nationalmuseet (22657).

Innskriften lyder:

harja

Harja.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1995:333.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Vismose kam med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR 207A (DK Fyn 17) - VIMOSE - ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 200-400, og er ristet på et beslag av sølv. Tegnene kan eventuelt bare være runelignende tegn. Oppbevares på Nationalmuseet (13678).

Innskriften lyder:

.../awñs/lw?(k) ...

.../Awings/...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1995:333.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 208 (DK Fyn 16) - VIMOSE, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 200-400, og er ristet på en spenne av bronse. Oppbevares på Nationalmuseet (11650).

Innskriften lyder:

aadagas(u)
laasauwija


????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1995:330.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av spenne i bronse fra Vismose med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 232 (DK Sj 73) - HIMLINGØJE, PRÆSTØ, SJÆLLAND, REGION SJÆLLAND

Innskriften er datert til år begynnelsen av 300-tallet, kanskje yngre (etter arkeologisk datering) og er ristet på en fibula. Oppbevares på Nationalmuseet (3506).

Innskriften lyder:

hariso

Hariso.

Norsk: "Hariso"

English: "Hariso"

Det er tale om et manns eller kvindenavn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Himlingøje Fibula med runeinnskrift.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 261 (DK Sk 69) - LINDHOLMEN, MALMÖHUS LÄN, SKÅNE, SVERIGE 1)Innskriften er ristet på en amulett av ben og er datert til 500-tallet. Amuletten er oppbevart på Lunds historiska museum (5084).

Innskriften lyder:

ek erilaR sa wilagaR hateka :
aaaaaaaaRRRnnn-b- muttt : alu :

Ek erilar sá Wilagar haite'ka
... ... alu

Norsk: "Jeg, erilen, kalles den listige .... øl"

English: "I the eril am called the wily ... ... 'alu' (ale?)"

eller

ek erilaR sa(=i)wilagaR hateka :
aaaaaaaaRRRnnn-b- muttt : alu :
Ek erilar Sawilagar haite'ka
... ... alu

Norsk: "Jeg, erilen, heter SawilagaR ... øl?"

English: "I the eril am called Sawilagaz ... ... 'alu' (ale?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Antonsen 1975:37f, Andersen 1947:166ff (Namn och bygd).
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Tegning av Linholmamuletten med runeinnskrift).
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DR 357 (DK Bl 3) - STENTOFTEN, LISTERS HD, BLEKINGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år etter-folkvandringstid, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i Sølvesborgs kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

niu hAborumR niu hagestumR hAþuwolAfR gAf j hAriwolAfR (m)A--u snuh-e hideRrunono fe(l)(A)h ekA h ed|erA ginoronoR herAmAlAsAR ArAgeu we(l)AdudsA þAt bAriutiþ

niu haborumR, niu hangistumR HaþuwulfR gaf j[ar], HariwulfR ... hideRrunono, felh eka hedera ginnorunoR. Heramala[u]saR arageu, welad[a]uþs= =sa þat bariutiþ.

Norsk: "Med ni bukker (og) ni hingster ga HaþuwulfR (Hådulv) godår. HariwulfR (Hærulv) ... Himmelglansrunerekken skjuler jeg her, kraftruner. Uavlatelig med argskab, troldomsdøden den som bryter det [mindesmerket]."

English: "With nine bucks (and) nine stallions, HaþuwulfR (Höðulfr) gave fruitful year, HariwulfR (Herulfr) ... A row of brightness-runes I hid here, mighty runes. Unceasingly (?) encumbered by sorcery, to death through malicious guile (is) he who breaks it (this monument)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke 1985:140. Santesson 1993:248ff (Frühmittelalterische Studien).
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Stentoften runesten.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ En blekingsk blotinskrift, En nytolkning av inledningsraderna på Stentoftenstenen, Lillemor Santesson, Fornvännen 1989.

Foto: runer.ku.dk


DR 358 (DK Bl 2) - GUMMARP, LISTERS HD, BLEKINGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år etter-folkvandringstid, og er ristet på en runsten.

Innskriften lyder:

[(h)AþuwolAfA]
[sAte]
[(s)tA(b)A þr(i)a]
[fff]

HaþuwulfR/HaþuwulfaR satte staba þria fff.

Norsk: "Haþuwulfar satte tre staver fff."

English: "Haþuwulfar placed three staves fff."

eller

[... (h)AþuwolAfA]
[... sAte]
[... (s)tA(b)A þr(i)a]
[fff]

[Apt] Haþuwolfa [...] satte [þessa] staba þria fff.

Norsk: "Etter Haþuwulfar [....] satte [disse] tre staver fff"

English: "[In memory of] Haþuwulfar [...] placed [these] three staves fff"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Krause 1966:207.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR 359 (DK Bl 4) - ISTABY, LISTERS HD, BLEKINGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år etter-folkvandringstid, og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Statens Historiska Museum,Stockholm (6249).

Innskriften lyder:

AfatR hAriwulafa
hAþuwulafR hAeruwulafiR
warAit runAR þAiAR


Aftr Hariwulfa. Haþuwulfz Heruwulfiz wrait runaz þaiaz.

Norsk: "Etter HariwulfR (Hærulf), skrev HaþuwulfR (Hådulf), HaeruwulfR's (Hjorulfs) ætling, disse runer."

English: "In memory of Hariwulfar. Haþuwulfar, Heruwulfar's son wrote these runes."

eller

hAþuwulafR hAeruwulafiR
AfatR hAriwulafa
warAit runAR þAiAR


Haþuwulfz Heruwulfiz aftr Hariwulfa wrait runaz þaiaz.

Norsk: "Haþuwulf(a)r, Heruwulfar's son, in memory of Hariwulfar wrote these runes."

English: "Haþuwulf(a)r, Heruwulfars sønn, skrev disse runer etter Hariwulfar."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jansson 1976:20ff.
¤ Bilde av runestenen. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av runestenen. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Istaby runesten.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: . Foto: Ogneslav


DR 360 (DK Bl 6) - BJÖRKETORP, MEDELSTADS HD, BLEKINGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år etter-folkvandringstid, og er ristet på en sten av granit. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

hAidR runo ronu
fAlAhAk hAiderA g
inArunAR ArAgeu
hAerAmAlAusR
utiAR welAdAude
sAR þAt bArutR

uþArAbA sbA

Haidz runo runu, falh'k hedra ginnarunaz. Argiu hermalausz, ... weladauþe, saz þat brytz. Uþarba spa.

Norsk: "Himmelglansrunerekken (hAidRrunoronu) skjulte jeg her, kraftruner (ginArunAR). Med argskab (ArAgeu) uopphørlig (hAerAmAlAusR),"utiAR" med trolddomsdød (welAdAude), (blir) den som bryter det [mindesmerket]. Jeg spår forderv."

English: "A row of brightness-runes I hid here, mighty runes. Unceasingly (?) encumbered by sorcery, "utiAR" to death through malicious guile (is) he who breaks it (the monument). I prophesy destruction. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Björketorp runesten.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR DR EM85;88 (DK Sj 62) - GARBØLLE, STENMAGLE, SJÆLLAND

Innskriften er datert til den urnordiske språkperiode, og er ristet på en eske av ebenholts.

Innskriften lyder:

hagiradaR ÷ tawide ÷

Hagiradaz tawide.

Norsk: "HagiradaR (Hagråd) gjorde."

English: "HagiradaR made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 88.
¤ Tidligere signum: DR EM85;88
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ognslav

DR EM85;93 (DK Syd 13) - SLEMMINGE, LOLLAND

Innskriften er er ristet på en skinnskrape av reinshorn.

Innskriften lyder:

witrñ

witring/Witring[(w)aR](?)

eller

witro

Witro(?)

eller

witri=ñ

Witring

Det antakelig snakk om et personnavn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Krause 1966:89, Odenstedt 1990 (On the origin ...).
¤ Moltke, Erik, 1985 side 93.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;123 (DK Sj 21) - VÆRLØSE, REGION HOVEDSTADEN, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på en fibula av sølv og lyder:

alugod

Alugod[o].

eller

alu god

Alu god.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1994B.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 123.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;126 (DK SJy 46) - NÆSBJERG, REGION SYDDANMARK, JYLLAND

Innskriften er ristet på en rosettfibula og lyder:

-ara(f)n(i)s-

[W]arafnisa(?)

Lesningen og tolkningen av innskriften er meget usikker.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1994B. Moltke, Erik, 1985 side 126.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;128A (DK Sk 41) - GÅRDLØSA, SMEDSTORPS SN, SKÅNE, SVERIGE 1)

Innskriften er ristet på en armbyrstfibula av sølv. Den oppbevares på Statens Historiska Museum,Stockholm (25302).

Innskriften lyder:

ek unwod(R)

Ek Unwodz.

Norsk: "Jeg, UnwodR./ Jeg, Unwod (gjorde)."

English: "I, UnwodR./ I, Unwod made"

UnwodR kan oversettes til "den urasende, den rolige".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1994B. Moltke, Erik, 1985 side 128.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;128B (DK Sj 74) - HIMLINGØJE, PRÆSTØ, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på en rosettfibula.

Innskriften lyder:

(w)iduhudaR

Widuhundaz

Norsk: "WiduhundaR (DK Skoghund, ulv) / ...WiduhundaR (...Skoghund, ulv)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1994B.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 128.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;129 (DK NJy 48) - LUNDEGÅRDE, NØVLING, JYLLAND

Nøvling fibulaen ble funnet på Lundegaarde gravplassen i Nøvling sogn, Fleskum herred, Region Nordjylland i 1963. En fibula er en praktspenne eller en nål til pynt eller nytte. Den er i dag i Nationalmuseet. Innskriften som er skrevet i urnordisk, kan i forbindelse med andre funn dateres til 200-talletallet.

Innskriften lyder:

bidawarijaR talgidai

bidawarijaR er et navn og betyr "edsbeskytter" eller "paktsvokter". I en yngre form ville navnet være Bivar. talgidai er et verb i 3. person, men skulle da ende på -e og bety "skjære, snitte", egentlig i tre, men innskriften er ristet i metall. Det antas derfor at endelsen -ai er en feilskrivning. Innskriften kan da oversettes "Bivar skar"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Stoklund 1994B. Moltke, Erik, 1985 side 129.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR EM85;161 (DK Bh 47) - LOUSGÅRD, BORNHOLM

Innskriften er ristet på en perle og er fra frå 600-tallet, inskriften kan være urnordisk eller overgangsform.

Innskriften lyder:

...-jhiltn-/...-Ahiltn-/...-sHilta

t(m)/t(M)

?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke 1956:1ff (Festskr. t. P. Skautrup).
¤ Moltke, Erik, 1985 side 161.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR MS1995;322 (DK Sj 79) - SKOVGÅRDE, PRÆSTØ, UDBY SN, REGION SJÆLLAND, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en rosettfibula i sølv med gullbeleggning. Oppbevares på Sydsjællands museum, Vordingborg.

Innskriften lyder:

lamo ÷
talgida


Lamo talgide

Norsk: "Lamo Skar."

English: "Lamo cut."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR MS1995;334A (DK Fyn 21) - VIMOSE, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er arkeologisk datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en duppsko av bronse. Eventuellt kan tegnene bare være runeliknende tegn. Oppbevares på Fyns Oldtid-Hollufgård, Odense (3201 x 237).

Innskriften lyder:

.../ttnþ

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR MS1995;334B (DK Fyn 22) - VIMOSE, ODENSE, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en lansespiss av jern. Oppbevares på Fyns Oldtid-Hollufgård, Odense (3201 x 316).

Innskriften lyder:

wagnijo

Wagnijo

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR MS1995;334C (DK MJy 85) - ILLERUP, SKANDERBORG, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et skoldhåndtaksbeslag i bronse. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård (FHM 1880 EBH)

Innskriften lyder:

swart a

Swarta

Norsk: "Sorte", dvs et mannsnavn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av skoldhåndtaksbeslaget i bronse. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR MS1995;335A (DK MJy 88) - ILLERUP, SKANDERBORG, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en lansespiss av jern. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård (FHM 1880 INL).

Innskriften lyder:

wagnijo

Wagnijo

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av lansespissen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR MS1995;335B (DK MJy 89) - ILLERUP, SKANDERBORG, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en lansespisss av jern. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård (FHM 1880 IMZ)

Innskriften lyder:

wagnijo

Wagnijo

wagnijo er et navn, avledet av roten i "vogn" og navnet "Vagn". Navnet kan være våpensmedens mestersignatur, navnet til krigsherren eller lanses navn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av lansespissen<. Foto: www.arild-hauge.com/A>.
¤ Ekstern link:
Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com
DR MS1995;336A (DK MJy 90) - ILLERUP, SKANDERBORG, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en høvel av tre. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

af(i)(l)a---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR MS1995;336B (DK MJy 86) - ILLERUP, SKANDERBORG, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et skjoldhåndtaksbeslag av sølv. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

niþijo tawide

Niþijo tawide.

Norsk: "Niþijo gjorde."

English: "Niþijo made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av skjoldhåndtaksbeslaget av sølv.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR MS1995;336C (DK MJy 87) - ILLERUP, SKANDERBORG, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et skjoldhåndtaksbeslag av sølv. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

laguþewa

Laguþewa / LaguþewaR

Norsk: "Sjøtjener"/"Lovtjener"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DR MS1995;337 (DK MJy 91) - ILLERUP, SKANDERBORG, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en duppsko av bronse. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

fir(h)a / fir(u)a

?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av duppskoen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com


DR MS1995;338 (DK MJy 93) - ILLERUP, SKANDERBORG, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et håndtak i tre til ildstål. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård.

Innskriften lyder:

gauþR

Gauþz(?).

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av ildstålet. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR MS1995;339 (DK MJy 92) - ILLERUP, SKANDERBORG, REGION MIDTJYLLAND, JYLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på et beslag til et drikke- eller signalhorn av bronse. Oppbevares på Forhistorisk museum Moesgård i Aarhus.

Innskriften lyder:

fu--R
fra

Fu[ni]z(?) ??????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av drikke-/signalhornbeslaget. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DR MS1995;340 (DK Fyn 31) - MØLLEGÅRDSMARKEN, SVENDBORG, FYN, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 300-tallet, og er ristet på en kniv av jern. Oppbevares på Fyns Oldtid-Hollufgård.

Innskriften lyder

hth
sh(k)o


???????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR MS1995;341 (DK SJy 67) - NYDAM ENGMOSE, SØNDERBORG, JYLLAND

Innskriften er datert til år 300-350, og er ristet på et økeskaftav tre. Oppbevares på Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

wagagastiR

alu : -(-)hg(u) sikijaR : aiþalataR

Wagagastir. Alu. [Wi]hgu(?) Sikijar(?) Aiþalatar.

Norsk: "WagagastiR. "Alu". [Jeg] vier/kjemper(?). SikijaR, AiþalataR."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer 9 (1994) side 4.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk
DR MS1995;344 (DK SJy 65) - NYDAM ENGMOSE, SØNDERBORG, JYLLAND

Innskriften er datert til år ca 300-350, og er ristet på et pilskaft av tre. Oppbevares på Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

la

al[u](?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Se DR AUD1994;266.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AUD1994;266 (DK SJy 66) - NYDAM ENGMOSE, SØNDERBORG, JYLLAND

Innskriften er datert til år ca 300-350, og er ristet på et pilskaft av tre. Oppbevares på Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

alu

alu

Engelsk: "Ale"

Norsk: "Øl".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DR AUD1994;268 (IK 578) - GADEGÅRD, BORNHOLM

Innskriften er datert til år ca 500 og er på en brakteat. Oppbevares på Bornholms Museum (1781).

Runene lyder:

ota

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

NIæR 9 (N KJ81) - NORSK RUNESTEN PÅ SJÆLLAND, STENSTAD RUNESTEN, JÆGERPRIS

Runestenen ble funnet på gården Stenstad i Helgja, Nome kommune i Nedre Telemark sommeren 1781. Steinen er 60 cm lang, 55 cm bred og 63 cm tykk, og ble merkelig nok funnet oppe i haugen et stykke over gravkammeret. Graven inneholdt bl.a. en korsformet bronsenål, et forgylt sølvsmykke, perler og en fingerring av gull, og tolkes derfor som en kvinnegrav. Runeinnskriften som er høyrevendt, tidsfestes til ca. år 450.

Runene lyder:

Stenstad runestein

igijon halaR

igijon kan være en bøyning av kvinnenavnet *Igijo. Betydningen av halaR er mer uvisst, men det kan svare til gno. hallr som betyr "sten". Da kan innskriften oversettes "Igijos sten"

Gravgodset og runestenen ble i løpet av vinteren 1782 sendt til kongen København, og mesteparten av gravgodset befinner seg derfor i dag i det danske Nationalmuseet. Runestenen, derimot befinner seg i dag på Nord-Sjælland, nærmere bestemt ved slottet Jægerpris nær Roskildefjorden, reist på en sokkel på toppen av et merkelig "fortidsminne" kalt Julianehøj. Selve Julianehøj er en kjempestor ganggrav eller "jættestue" fra yngre stenalder, dvs. ca 3000 f.Kr., utgravd av den daværende danske arveprins Frederik i 1776, og ble "restaurert" i førromansk 1700-talletallsstil av arveprinsens lærer, Ove Høegh Guldberg i de nærmeste følgende år.

Gravhaugen hette i lokaltradisjonen Væverhøj eller Monses høj, men ble omdøpt til et minnesmerke over Frederiks mor, enkedronning Juliane Marie. Rundt gravhaugen ble det reist 7 sylinderformede "bautasteiner" over nordiske urtids- eller oldtidskonger: Skjold, Frode Fredegod, Dan Mykillati, Harald Hildetann, Gorm Gamle, Harald Hårfagre og sakserhøvdingen Wittekind. På toppen av haugen, over selve gravkammeret, ble så den norske runesteinen reist på en marmorsokkel.

Gravhaugen og runestenen plassering er et lite stykke utenfor godset tett ved hovedveien.

Litteratur:
Bilde av Julianehøj. Foto: www.arild-hauge.com
Bilde av det "restaurerte" gravkammeret. Foto: www.arild-hauge.com.
Bilde av stenen på sokkel. Foto: www.arild-hauge.com
Bilde av runeinnskriften på stenen. Foto: www.arild-hauge.com
The Stenstad Rune Stone
Lund 1976: 9-16: Oldtidsfundene og Julianehøj.)

DRIKKEBEGER AV LEIRE (KERAMIKK) FRA UGLVIG ØST FOR ESBJERG, REGIGON SYD. PUBLISERT MARS 2019

For første gang er det funnet runer på et leirkar i Danmark. Funnet blev gjort af Sydvestjyske Museer i Uglvig øst for Esbjerg. Innskriften er med de eldre runer.

Innskriften lyder:

alu

Norsk: "øl"

Engelsk: "ale/beer"

Hva alu betyr er omstridt, men vi støter på ordet i Skandinavia i tidsrommet fra mellom år 160 til år 560/570 (Lisbet M. Imer, 2007), og særlig på amuletter/brakteater. I Norge finnes bl.a. ordet "alu" på den såkalte Bjørnerud gullbrakteat (Vestfold), Førde runesøkke (Sogn og Fjordane), Årstadsteinen (Rogaland) og Fosse bronsebeslag (Rogaland) og Elgesem runesten, Sandar, Vestfold osv.

Noen mener alu er ristet som et magisk virkende trylleord for å holde borte onde makter fra graven og den døde og beskytte menneskene mot gjengangere, særlig når det som i dette tilfellet er ristet på en gravstein.

Andre mener at alu betyr øl. Ølet spilte en stor rolle i våre forfedres liv ved viktige rituelle handlinger og fester, som for eks. barsel ("barnsøl"), gravøl, bryllup og offerfester.

Litteratur:
¤ Runebægeret fra Uglvig, artikkel fra Sydvestjyske Museer 28.03.2019
¤ Bilde fra Natinal museumet.
¤ Pressemedelse fra Nationalmuseet 28.03.2019
¤ Artikkel i Jydskevestkysten 28.03.2019
¤ Artikkel i Berlinske 29.03.2019
¤ Bilde av runeinnskriften på begeret. Foto: Sydvestjyske Museer
¤ Bilde av glassbegeret som drikkebegeret er inspirert av. Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet
Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 3.3.2022