RUNEINNSKRIFTER FRA FYN OG DET FYNSKE ØYHAV


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det Fynske Øhav (Dvs med Fyn, Tåsinge, Lolland og Ærø)
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.

DK Fyn 1 - REVNINGE-FINGERRING - REVNINGE SOGN, BJERGE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en gullring. Oppbevares på Nationalmuseet i København (DXLIV). Alternativ tittel er Lundsgård-fingerring.

Runene lyder:

a=rot=a
a=gla g=ala
laga


"arota" agla gala laga.

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

English: " "arota" agla gala laga. ("agla" = Thou art strong in eternity, Lord)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 203, Fyn 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 2 - FLEMLØSE-STEN 1 - FLEMLØSE SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev. Runeristeren er Åver, se DR 189 og Dr 190. Runestenen er av granit og er står i Jægerspris slotts have på samme sted som DR 191, men 20 m nord for for foten av grevinde Danners gravhaug.

Innskriften lyder:

Aft ruulf stotR
[st]Ain sAsi is uAs nu
Ra kuþi satu su[niR aftiR
ouAiR faaþi]


Ept Hróðulf stendr steinn þessi, er var nœra goði. Settu synir eptir. Ávarr fáði.

Norsk: "Etter Roulv står denne sten. Han var "nuRa"-gode, sønnene satte (den) etter. Åver malte (ristet)."

English: "In memory of Hróðulfr stands this stone; he was priest of the Nes-dwellers. Sons placed in memory. Ávarr coloured."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Flemløse I runesten.
¤ Alternativ signum: DR 192, Fyn 2
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften

Foto: www.arild-hauge.com

DK Fyn 3 - FLEMLØSE-STEN 2 - FLEMLØSE SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev. Runestenen er av granit og står i slottsparken ved Jægerspris ca. 9 m nordvest for foten af grevinde Danners gravhaug.

Innskriften lyder:

ruulfR sis

Hróðulfr ...

Norsk: "Roulf..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Flemløse II runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 193, Fyn 3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 4 - KRAGEHUL-HORN - FLEMLØSE SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Runene er ristet på horn (av hjort?), som muligvis er en amulett. Innskriften er tapt.

Innskriften som er urnordisk lyder:

[...]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 194, Fyn 4
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.


DK Fyn 5 - KRAGEHUL-TRÆSKIVE - FLEMLØSE SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften som er ristet på en treplate. Srpåket er urnordisk. Innskriften er tapt.

Innskriften lyder:

[...]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 197, Fyn 5
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 6 - KRAGEHUL-KNIVSKAFT - FLEMLØSE SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften som er ristet på et knivskaft av tre er datert til år 350-550, muligvis 400-tallet og er plassert på Nationalmuseet (2259).

Innskriften er ristet på urnordisk og lyder:

...uma ' bera
...aau...


... bera/Bera
... ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 195, Fyn 6
¤ Bilde av Kragehul knivskaft.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 7 - KRAGEHUL-SPYDSKAFT - FLEMLØSE SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYNInnskriften er datert til år 350-550 og er ristet på et spydskaft av tre. Innskriften er oppbevart på Nationalmuseet (C. 3158).

Innskriften er ristet på urnordisk og lyder:

ek e=rila=R asugisalas m=uh=a h=aite g=ag=ag=a ginu g=ah=e ... lija ... hagala wiju big- ...

Ek erilar Ásugíslas "muha" haite ... ginnu ... ... ... ... ... vigju(?) ... ...

Norsk: "Jeg Asgisls eril heter {muha} ... kraft ... vier(?) ... "

English: "I, Asugisl's eril am called "muha" ... power ... ... ... ... ... hallow(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Kragehul spydskaft.
¤ Alternativ signum: DR 196, Fyn 7
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 8 - HELNÆS-STEN - HELNÆS SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev (ca år 750-900) og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er Åver, se DR 189 og DR 192. Runestenen er plassert på Nationalmuseet, København.

Innskriften lyder:

rHuulfR sati stain nuRa
kuþi aft kuþuMut bruþur
sunu sin truknaþu --...
ouaiR faþi


Hróðulfr setti stein, nœra goði, ept Guðmund, bróðurson sinn. Druknaðu ... Ávarr fáði.

Norsk: "Roulv, "nuRa"-gode, satte stenen etter Gudmund, sin brorsønn, ...[de] druknede. Åver malte (dvs. ristet runene)."

English: "Hróðulfr, priest of the Nes-dwellers, placed the stone in memory of Guðmundr, his nephew. They drowned ... Ávarr coloured."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Helnæs runesten.
¤ Alternativ signum: DR 190, Fyn 8
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK Fyn 9 - KØNG-STATUETTE - KØNG SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til år 400-600 og er ristet på en en bronsstatuett. Den er bevart på Nationalmuseet (C. 13688).

Innskriften lyder:

--ño eller oñ--

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Køng bronsestatue med runeinnskrift.
¤ Alternativ signum: DR 198, Fyn 9
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 10 - KØNG-STENRELIEF - KØNG SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en mursten av kalksten. Stenen er i Køng kirke på triumfmuren i skibets nordøstlige hjørne. Innskriften er tilgjenglig når det er kirkegårdsarbeidere til stedet, dvs. i arbejdstiden mandag til fredag.

Runene lyder:

kotæo------...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 199, Fyn 10
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK Fyn 11 - KØNG-ALABASTAMULET - KØNG SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er ristet på en amulett av bløt, uren alabast som ikke er av dansk opprinnelse. Innskriften er datert til 1200-1500.

Innskriften lyder:
: aue : maria :

Ave Maria.

Norsk: "Ave Maria"

Engelsk: "Hail Mary"

Literatur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR AUD1998;301, Fyn 11
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 12 - SØNDERBY-STEN - SØNDERBY SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i Jægerspris Slottspark på Sjælland, ca. 14 m nordøst for foten av grevinde Danners gravhaug. Alternativ tittel er Hagenskov-sten.

Innskriften lyder:

þauriAþ eller /þaurihþ

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Alternativ signum: DR 191, Fyn 12
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia

DK Fyn 13 - ØRSTED-KVADERSTEN - ØRSTED SOGN, BÅG HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til ca år 1150, og er ristet på en sten av granit. Stenen er innmurt utvendig i muren i Ørsted kirke, øst for skipets syddør.

Runene lyder:

æskil i karþi skar sa
mson han tarab
tiur


Áskell í Garði skar Samson. Hann drap dýr.

Norsk: "Eskil i gård skar Samson. Han drebte dyret."

English: "Áskell in Garðr cut Samson. He killed the animal."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av lokaliteten til innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com
¤ Bilde av optrukket innskrift. Foto: www.arild-hauge.com
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 200, Fyn 13
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 14 - ÅLEBÆK-STEN - LUNDE/OTTERUP SOGN, LUNDE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1050-1150, og er ristet på en runesten. Stenen er tapt.

Runene lyder:

... buru aftir au-ka

... brú eptir "au-ka"

Norsk: "... bro etter 'au-ka'."

English: "... bridge in memory of "au-ka""

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 551.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 210, Fyn 14
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 15 - BRÆNDEKILDE-ØKSE - BRÆNDEKILDE VÆDE, BRÆNDEKILDE SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er ristet på stenalderøks som er gjenbrukt som tordenkile i middelalderen eller senere. Innskriften er datert til 1300-1660.

Innskriften lyder:

æsf : tþ

???

Literatur:
¤ Alternativ signum: Fyn 15
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 16 - VIMOSE-BÆLTESPÆNDE - NÆSBYHOVED-BROBY SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til år 200-400, og er ristet på en spenne av bronse. Oppbevares på Nationalmuseet (11650).

Innskriften lyder:

aadagas(u)
laasauwija


????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1995:330.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av spenne i bronse fra Vismose med runeinnskrift.
¤ Alternativ signum: DR 208, Fyn 16
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 17 - VIMOSE-REMBØJLE - NÆSBYHOVED-BROBY SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til år 200-400, og er ristet på et beslag av sølv. Tegnene kan eventuelt bare være runelignende tegn. Oppbevares på Nationalmuseet (13678).

Innskriften lyder:

.../awñs/lw?(k) ...

.../Awings/...

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1995:333.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR 207A, Fyn 17
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk


DK Fyn 18 - VIMOSE-HØVL - NÆSBYHOVED-BROBY SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN


Foto: Ogneslav

Innskriften er datert til år ca 160-300, og er ristet på en høvel av tre. Høvelen oppbevares på Nationalmuseet (24373).

Innskriften lyder:

talijo
gisaioj ÷ wiliR --lao--- ...

t--is : hleuno : an- : regu

talijo/Talijo ... "wiliz" ... ...
????

Norsk: "Høvel/Talijo ..."wiliR" ... ... "

English: "A plane / Talijo ... "wiliz" ... ... ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1995:331.
¤ Bilde av Vismose høvelen.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Vismose høvelen med runeinnskrift.
¤ Alternativ signum: DR 206, Fyn 18
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 19 - VIMOSE-KAM - NÆSBYHOVED-BROBY SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT,FYN

Innskriften er datert til år 150-200, og er ristet på en kam av ben. Kammen er oppbevart på Nationalmuseet (22657).

Innskriften lyder:

harja

Harja.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1995:333.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Vismose kam med runeinnskrift.
¤ Alternativ signum: DR 207, Fyn 19
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK Fyn 20 - VIMOSE-DUPSKO 1 - NÆSBYHOVED-BROBY SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til år 210-300 , og er ristet på en duppsko av bronse. Oppbevares på Nationalmuseet (C. 11329).

Innskriften lyder:

makija
mari ha iala

makija
"mari" ... Alla.

Norsk: "Alle..."mari"... sverdet(?)"

English: "blade "mari" ... Alla."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Stoklund 1995:329.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Vismose dupsko med runeinnskrift.
¤ Bilde av Vismose dupsko med runeinnskrift.
¤ Alternativ signum: DR 205, Fyn 20
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Fyn 21 - VIMOSE-DUPSKO 2 - NÆSBYHOVED-BROBY SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er arkeologisk datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en duppsko av bronse. Eventuellt kan tegnene bare være runeliknende tegn. Oppbevares på Fyns Oldtid-Hollufgård, Odense (3201 x 237).

Innskriften lyder:

.../ttnþ

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A;334A, Fyn 21
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Fyn 22 - VIMOSE-LANSESPIDS - NÆSBYHOVED-BROBY SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en lansespiss av jern. Oppbevares på Fyns Oldtid-Hollufgård, Odense (3201 x 316).

Innskriften lyder:

wagnijo

Wagnijo

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A;334B, Fyn 22
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Fyn 23 - ODENSE-BLYAMULET - ODENSE SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en blyplate. Oppbevares på Odense Museum. Skrevet på Latin.

Runene lyder:

+ (u)nguænsinæ : pr(i)nsin + sal : kotolon
anakristi : anapisti (k)ard--r : nardiar
: ipodiar : kristus uinkit kristus ræg
net : kristus imperat * kristus ab omni
malo mæ asam : liparet : krux kristi
sit : super me * asam * hik : æt ubikuæ *
+ khorda * + inkhorda + khord(a)i
+ agla + sanguis kristi signet me +


... ... ... ... ... ... ... ... ... Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab omni malo me asam liberet, crux Christi sit super me asam, hic et ubique ... ... ... agla, sanguis Christi signet me.

Norsk: "... Kristus seirer, Kristus regerer, Kristus byder, Kristus befri meg, Åse, fra alt ondt, Kristi kors være over meg, Åse, her og overalt ... 'agla' Kristi blod (vel)signe mig."

English: "... ... ... ... ... ... ... ... ... Christ conquers, Christ reigns, Christ commands, Christ from all evil deliver me, Asa, the cross of Christ be over me, Asa, here and everywhere ... ... ... 'agla' (Thou art strong in eternity, Lord) the blood of Christ bless me."

Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 204, Fyn 23
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 24 - ODENSE-VÆVEVÆGT -, ODENSE SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en vevvekt (Odense-vævevægt). Oppbevares på Nationalmuseet.

Runene lyder:

þlunl(b)(k)i(i) + (l)nkþr(u)k(s)þ

??? ????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;537A, Fyn 24
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 25 - NØRRE NÆRÅ-STEN - NØRRE NÆRÅ SOGN, SKAM HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev, og er ristet på en sten av granit. Runtypene er Helnæs-Gørlev. Stenen står i våpenhuset i Nørre Nærå kirke.

Innskriften lyder:

niout ÷ kubls
þurmutR


Njót kumls! Þormundr.

Norsk: "Bruk kumblet. Tormund."

English: "Make good use of the monument! Þormundr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Nørre Nærå runesten.
¤ Alternativ signum: DR 211, Fyn 25
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK Fyn 26 - GLAVENDRUP-STEN - GLAVENDRUP, SKAMBY SOGN, SKAM HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til vikingtid, før-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er Sote.

Innskriften lyder:

raknhiltr ' sa ti ' stain þonsi ' auft ala ' saulua kuþa uia l(i)þs haiþuiarþan þia kn
ala ' suniR ' karþu kubl ' þausi ' aft ' faþur sin ' auk ' hons ' kuna ' auft uar ' sin ' in ' suti ' raist ' run aR ' þasi ' aft ' trutin ' sin þur ' uiki ' þasi ' runaR
at ' rita ' sa ' uarþi ' is ' stain þansi ailti ' iþa aft ' onon ' traki

Ragnhildr setti stein þenna ept Alla Sôlva, goða véa, liðs heiðverðan þegn. Alla synir gerðu kuml þessi ept fôður sinn ok hans kona ept ver sinn. En Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. Þórr vígi þessar rúnar. At ræta(?) sá verði er stein þenna ælti(?) eða ept annan dragi.

English: "Ragnhildr placed this stone in memory of Alli the Pale, priest of the sanctuary, honourable þegn of the retinue. Alli's sons made this monument in memory of their father, and his wife in memory of her husband. And Sóti carvedthese runes in memory of his lord. Þórr hallow these runes. A warlock be he who damages(?) this stone or drags it (to stand) in memory of another."

eller

raknhiltr ' sa ti ' stain þonsi ' auft ala ' saulua kuþa uial(i)þs haiþuiarþan þia kn
ala ' suniR ' karþu kubl ' þausi ' aft ' faþur sin ' auk ' hons ' kuna ' auft uar ' sin ' in ' suti ' raist ' run aR ' þasi ' aft ' trutin ' sin þur ' uiki ' þasi ' runaR
at ' rita ' sa ' uarþi ' is ' stain þansi ailti ' iþa aft ' onon ' traki

Ragnhildr setti stein þenna ept Alla, salvéa goða, véaliðs heiðverðan þegn. Alla synir gerðu kuml þessi ept fôður sinn ok hans kona ept ver sinn. En Sóti reist rúnar þessar ept dróttin sinn. Þórr vígi þessar rúnar. At ræta(?) sá verði er stein þenna ælti(?) eða ept annan dragi.

English: "Ragnhildr placed this stone in memory of Alli, priest of the Sølve, honourable þegn of the sanctuary-retinue. Alli's sons made this monument in memory of their father, and his wife in memory of her husband. And Sóti carvedthese runes in memory of his lord. Þórr hallow these runes. A warlock be he who damages(?) this stone or drags it (to stand) in memory of another."

Norsk: "Ragnhild satte denne sten efter Alle "saulua" gode, "uial(i)þs" hederverdige thegn. Alles sønner gjorde disse kumbler efter deres fader og hans kone etter sin mann, men Sote ristet disse runer etter sin drot. Thor vie disse runer. Til en "ræte" vorde den, som "ailti" denne sten eller drager den etter en anden (fjerner den og setter den som minde over en anden)."

"Thegn", oldnordisk þegn, af germansk *þegna- 'tjener, kriger', svarende til gresk teknon 'barn', av indoeuropeisk *tek- 'frembringe, føde'.
"Thegn" er i det angelsaksiske England et medlem af det jordeiende aristokratiet. Ordet er kjent fra 600-tallet, men mest brukt på 900-1000-tallet.

I Norge betegner "thegn" en klasse av frie undersåtter, som var særlig forpliktet over for kongsmakten, men hadde særlig innflytelse og krav på å bli spurgt.
I Sverige og Danmark forekommer betegnelsen kun i runeinnskrifter og stednavn. Det har været foreslått, at de utgjorde en særlig gruppe af kongstjenere, men storbønder er like så sannsynlig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 226
¤ Kousgård Sørensen 1989:17ff (Om personnavne på -vi/-væ ..., Danske studier).
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Tegning av Glavendrup runesten (Side A, B og C).
¤ Bilde av Glavendrup runesten (Foto av side A).
¤ Bilde av Glavendrup runesten (Foto av side C og B).
¤ Alternativ signum: DR 209, Fyn 26
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften
¤ Niels Åge Nielsen: "Glavendrupstenen og Tryggevældestenen".

Foto: natmus.dk

DK Fyn 27 - VEFLINGE-KALKRISTNING - VEFLINGE SOGN, SKOVBY HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften enristet på veggen i kirken og er datert til 1100-1300.

Innskriften lyder:

uita-(-)-iþ

Vita(?)...

Norsk: "Liv(?)..."

Engelsk: "Life(?)..."

Literatur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: Fyn 27
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 28 - RUGÅRD-ØKSE - VEFLINGE SOGN, SKOVBY HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er ristet på stenalderøks og er datert til 1050-1660.

Innskriften lyder:

sloku

???

Literatur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: Fyn 28
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 29 - ALLERUP-STEN - ALLERUP SOGN, ÅSUM HERRED, ODENSE AMT, FYN

Runestenen med innskriften er datert til vikingtid. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

[... sun : þolfs : han : hanti : stin : þansi : a : ...
... sati : aft : faþur (:) -(k) : moþor : (t)on(o) *]


... son Þólfs, hann hendi stein þenna á ... ... setti ept fôður [o]k móður Tonnu.

Norsk: "... Tholfs sønn, han tok denne sten i ... (og) satte den etter (sin) far og (sin) mor Tonne(?)."

English: "... Þólfr's son, he acquired this stone in ... ... placed in memory of (his) father and (his) mother Tonna."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 201, Fyn 29
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 30 - RØNNINGE-STEN - RØNNINGE SOGN, ÅSUM HERRED, ODENSE AMT, FYN

Innskriften er datert til vikingtid, før-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er Sote. Stenen står i Rønninge Kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

suti ' sati ' stain ' þansi ' aft
ailaif ' bruþur ' sin ' sun ' oskaus
rauþum'skialta


Sóti setti stein þenna ept Eileif, bróður sinn, son Ásgauts Rauðumskjalda.

Norsk: "Sote satte denne sten etter Elev, sin bror, sønn av Asgot med det røde skjold."

English: "Sóti placed this stone in memory of Eileifr, his brother, Ásgautr Red-shield's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Rønninge runesten.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Alternativ signum: DR 202, Fyn 30
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia

DK Fyn 31 - MØLLEGÅRDSMARKEN-KNIV - GUDME SOGN, GUDME HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 300-tallet, og er ristet på en kniv av jern. Oppbevares på Fyns Oldtid-Hollufgård.

Innskriften lyder

hth
sh(k)o


???????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A;340, Fyn 31
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Fyn 32 - GUDME-SKJOLDBULEBESLAG - GUDME SOGN, GUDME HERRED, SVENDBORG AMT

Innskriften er ristet på et skjoldbulebeslag og er datert til 210/20-375/400.

Innskriften lyder:

...eþro

...[L]eþro(?)

Norsk: "Leþro(?)"

Engelsk: "Leþro(?)"

Literatur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: Fyn 32
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 33 - HESSELAGER-RØGELSESKAR - HESSELAGER SOGN, GUDME HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (440).

Runene lyder:

+ mæst=æ=r : iako=p ÷ ry=þ ÷ a=f sinnæbu=uhr ÷ gør=æ * mik : gesus krist

Meistari Jakob Rauðr af Svineburg gerði mik. Jésús Kristr.

Norsk: "Mester Jakob Rød av Svendborg gjorde mig. Jesus Krist."

English: "Master Jakob Red of Svineburg made me. Jesus Christ."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 175, Fyn 33
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 34 - SVINDINGE-RØGELSESKAR - SVINNINGE SOGN, GUDME HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Røkelsekaret er tabt.

Runene lyder:

[mæstær : iakobus ruffus me fesit aufe maria kra]

Meistari Iacobus Rufus me fecit. Ave Maria gra[tia].

English: "Master Iacobus Red made me. Hail Mary, full of) grace."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 181, Fyn 34
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 35 - BØSTRUP-RØGELSESKAR - BØSTRUP SOGN, LANGELANDS NØRRE HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på et røkelsekar av bronslegering av runeristeren Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (6548).

Runene lyder:

magistær : ia-(o)bus : ruffus : me fesiþ : ÷

Magister Ia[c]obus Rufus me fecit.

Norsk: "Mester Jakob Rød gjorde mig."

English: "Master Iacobus Red made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 172, Fyn 35
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 36 - RUDKØBING-“KIRKEKLOKKE” - RUDKØBING SOGN, LANGELANDS NØRRE HERRED, SVENDBORG AMT, FYN
Denne tapte kirkeklokke skulle ha en runetekst skrevet på latin.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 171, Fyn 36
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 37 - FÅBORG-RØGELSESKAR - FÅBORG SOGN, SALLINGE HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (702).

Runene lyder:

ma=gist=æ=r ÷ ia=ko=bus ÷ ruffus ÷ fabær ÷ me fesiþ ÷ guþ ÷ si

Magister Iacobus Rufus faber me fecit. Guð si[gni].

Norsk: "Mester Jakob Rød, smed, gjorde meg. Gud velsigne"

English: "Master Iacobus Red, smith, made me. May God bless."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 173, Fyn 37
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 38 - HEDEN-RØGELSESKAR - HEDEN SOGN, SALLINGE HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Tilhører Nationalmuseet i København (402), men er deponert i Odense Museum.

Runene lyder:

+ mæst=æ=r røþ + kras da=bo=r toto diæ : sik(u)(e) : a=go : koti die

Meistari Rauðr. Cras dabor toto die, sicque ago quotidie.

Norsk: "Mester Rød. I morgen skal jeg gives hele dagen, sådan som jeg gør det hver dag."

English: "Master Red. Tomorrow I will be supplied all day, and thus I work every day."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 174, Fyn 38
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 39 - HUNDSTRUP-RØGELSESKAR - HUNDSTRUP SOGN, SALLINGE HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 10259).

Runene lyder:

magistæ=r røþ

Magister Rauðr.

Norsk: "Mester Rød"

English: "Master Red."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 176, Fyn 39
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 40 - ULBØLLE-RØGELSESKAR - ULBØLLE SOGN, SALLING HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (MDLXXIII).

Runene lyder:

+ mæst... ... ...þ : gørþæ : mik : ha=n : gifær : mik : þæn
+ hæ=l : rik * k-------talletkr * kær : hus:rkø : mærut=æ : siul : guþ : sihnn :
þæn : mik : kørþæ : aue maria= =grasia : plena : domi=n : t=i=kum *
bentik:ta t=u : in : m=leri:irus : ebmRæflnhi


Meist[ari] [Jakob] [Rau]ðr gerði mik. Hann gefr mik þeim ... ... ... kærrar húsfrú Meretu sál. Guð signi þann mik gerði. Ave Maria, gratia pleno Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. ...

Norsk: "Mester [Jakob(?)] Rød(?) gjorde meg. Han gir meg den ... kjære hustru Meretes sjel. Gud velsigne den som gjorde meg. Hill deg Maria, full av nåde, Herren være med deg: Du velsignede blant kvinder ..."

English: "Master [Jakob] Red made me. He gives me to ... ... ... dear wife Mereta's soul. God bless him who made me. Hail Mary, full of grace; the Lord is with Thee: blessed art Thou among women ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 183, Fyn 40
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 41 - BREGNINGE-GRAVSTEN - BREGNINGE SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen er plassert i våpenhuset i Bregninge kirke.

Runene lyder:

+ su=en : sa
sær suæn : ligær hæunde : helge
diakææ=n : ri
stæ mek : mæstær : bo : gyo=rþæ mk ::


Sveinn Sassurs sonr liggr hérundir. Helgi Djákn risti mik, meistari Búi gerði mik.

Norsk: "Svend Sassersøn ligger under her. Helge Degn ristet meg. Mester Bo gjorde meg."

English: "Sveinn Sassurr's son lies hereunder. Deacon Helgi carvedme, master Boi made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 184, Fyn 41
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK Fyn 42 - EGENSE-FONT - EGENSE SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1150-1200, og er ristet på en døpefont av granit. Døpefonten står i kirken.

Runene lyder:

astret : ikkrei : filius :

Ástráðr "ikkrei" filius.

Norsk: "Astrid "ikkrei"'s sønn."

English: "Ástráðr "ikkrei"'s son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 185, Fyn 42
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 43 - LUNDE-RØGELSESKAR - LUNDE SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (350).

Runene lyder:

: magis÷tær ÷ ia=ko=bus ÷ ruffus ÷ fabær : me fesit ÷

Magister Jacobus Rufus faber me fecit.

Norsk: "Magister Jakob Rød, smed, gjorde meg."

English: "Master Jacobus Red the smith made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 178, Fyn 43
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 44 - OLLERUP-RØGELSESKAR - OLLERUP SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

+ magistær : iakobus : me fesit : toke : køptæ mik : mariia

Magister Jacobus me fecit. Tóki keypti mik. María.

Norsk: "Magister Jakob gjorde meg. Toke kjøpte meg. Maria"

English: "Master Jacobus made me. Tóki bought me. Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 179, Fyn 44
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 45 - STENSTRUP-RØGELSESKAR - STENSTRUP SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (DK 349).

Runene lyder:

: mik : iækop rolut [gorte]

Mik Jakob Rauðlitr gerði.

Norsk: "Jakob Rødfarvet gjorde mig."

English: "Jakob Red-tinted made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 180, Fyn 45
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 46 - SVENDBORG-KNIV - SVENDBORG SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til middelalderen, og er ristet på en knivskaft av horn. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 8728).

Runene lyder:

-(a)rl mærge sg- a=u hæftæ a=ræ læ(k)æþe sgæ(f)(t)-

[K]arl merki sk[ar] á hepti, Ari lamdi/lengði skept[i].

Norsk: "Karl skar merke på heftet, Are ... skaftet."

English: "Karl cut the mark(s) on the haft, Ari lamed (ie. castrated) / lengthened the shaft."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 468.
¤ Alternativ signum: DR 186, Fyn 46
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 47 - SØRUP-STEN - SVENDBORG SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

m- * srnes-sn : urn=u=kb(h) -a=si
s(n)rþmi : itssih(k)i × li

isifuþrlak * iseRa * li

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogenslav.
¤ Alternativ signum: DR 187, Fyn 47
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogenslav

DK Fyn 48 - AVNSLEV-STEN - AVNSLEV SOGN, VINDINGE HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til vikingtid, og ristet med samme runetyper som Helnæs-Gørlev. Runeristerens navn er Åver, se DR 190 og DR 192. Stenen ble tapt under Københavns brann i 1728.

Innskriften lyder:

[...--(o)(t)R stAin sAsi sAti ru...]
[... kArþi Auk ruul(f)(R) ...]

[St]endr steinn þessi, setti Hró[ð]... ... gerði ok Hróðulfr ...

Norsk: "... står denne sten. Ro... satte... og Roulv gjorde... "

English: "Stands this stone, placed (by) Hróð-... ... made and Hróðulfr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 189, Fyn 48
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 49 - KULLERUP-RØGELSESKAR - KULLERUP SOGN, VINDINGE HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en røkelsekar av bronslegering. Runeristeren er Jakob Rød. Det finnes 12 røkelsekar med runer av Jakob Rød. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 5097).

Runene lyder:

+ gesus krt

Jésús Kristr.

Norsk: "Jesus Krist"

English: "Jesus Christ."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 177, Fyn 49
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Fyn 50 - ØRBÆK-STEN - ØRBÆK SOGN, VINDINGE HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

[uþ(u)friþR : last : oft : þiauburi-]

Guðfríðr reist ept Þjóðbjôr[g].

Norsk: "Gudfred rejste efter Thjodborg."


English: "Guðfríðr raised in memory of Þjóðbjôrg."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 188, Fyn 50
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Fyn 51 - FAABORG-STEN - DIERNÆS SOGN, SALLINGE HERRED, SVENDBORG AMT, FYN

Stenen ble funnet i 2007/2008, da den lå som en del af kystsikringen i Faaborg havn. Stenens opprinnelige plass er ukjent

Innskriften lyder:

ãslak(R)

ÁslakR

Norsk: "Aslak"

English: "Aslak."

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com
¤ Alternativ signum: Fyn 51
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK Fyn 52 - ODENSE-TRÆAMULET - THOMAS B. TRIGES GADE, ODENSE SOGN, ODENSE HERRED, ODENSE AMT, FYN

Amuletten av tre ble funnet under akeologiske udgravninger omkring Thomas B. Triges Gade i Odense centrum og datert til 1200-1300.

Innskriften lyder:

| (t)(a)men (:) est : salu- ... (t) : sukr : | (f)(a)mul(u)(m) : suum : t=um(i)

... tamen est salu…/salv... sýkr(?). ... famulum suum. Tumi.

Norsk: "... allikevel/dog er ... syk/den syke(?). ... hans/sin tjener. Tommi."

Engelsk: "... anyway / yet is ... sick / the sick (?). ... his / her servant. Tommy"

Literatur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: Fyn 52
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften
¤ Alternativ signum:

Fyn IK 225 - BROHOLM BRAKTEAT 1 - SVENDBORG, FYN, DANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevarers på Nationalmuseet. Datert til år 400-650. A-type.

Innskriften lyder:

uiþuluhng
uoiwhug


???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet (2808)
¤ Tidligere signum: DR BR30
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 295 - LUNDEBORG BRAKTEAT - ORE, GUDME, SØNDERBORG, FYN, DANMARK

Innskriften er blanding mellom forvanskede latinske bokstaver, runelignende tegn og symboler. A-type. Datert til år 400-650.

Innskriften lyder:

{C}--(s)bz n(k)a(w)i{IN}nu---(o)-i---

???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet (Dnr. 1908 no. 1)
¤ Tidligere signum: DR BR32
¤ Imer, Lisbeth, 2007: Runer og runeindskrifter. Kronologi, kontekst og funktion i Skandinaviens jernalder og vikingetid. 1 Tekst, 2 Katalog. København 2007 side 245.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 75,1 - HESSELAGER BRAKTEAT - SVENDBORG, GUDME, FYN

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. Samme stempel som DR IK75,2 og DR IK75,3. C-type.

Innskriften lyder:

t e d o
luz þ-


... ... ... ... l[a]u[ka]z? ...

Norsk: "... ... ... ... løk?".

Engelsk: "... ... ... ... leek? ..."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (15615)
¤ Tidligere signum: DR BR33, KJ 114
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 147 - RYNKEBYGÅRD BRAKTEAT - SVENDBORG, FYN

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

lzo-(l)

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 147: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (10037)
¤ Tidligere signum: DR BR34
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 51,2 - KILLERUP BRAKTEAT - ODENSE, FYN

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. Kun et fragment av brakteaten er bevart. Samme stempel som DR IK51,3. B-type.

Innskriften lyder:

...undz

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 51.2: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (C. 1767)
¤ Tidligere signum: DR BR35
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 91 - KILLERUP BRAKTEAT - ODENSE, FYN

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 1764) og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

(g)ui

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 91: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (C. 1764)
¤ DR BR36
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 13,2 - BOLBRO BRAKTEAT 1 - ODENSE, FYN

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. Brakteaten er slått med samme stempel som DR IK13,1 og DR IK13,3. Datert til år 400-650. B-type

Innskriften lyder:

...(a)uz ÷ owa
zlut : eaþl


[l]au[ka]z ... ... ...

Norsk: "Løk? ... ... ...".

Engelsk: "Leek? ... ... ..."

eller etter Grønvik 1996:236-240:

...(a)uz goþ a
z lute a þl


[H]æyz, goþ, a iz lute a þel!

Norsk: "Hør, Gud, til hvem / når man bøyer seg ned mot bakken!".

Engelsk: "Listen, god, to whom/when one bends towards the ground!"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av brakteat DR BR38 og DR BR39
¤ Nationalmuseet (12430)
¤ Tidligere signum: DR BR38
¤ Grønvik, Ottar: Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo. side 236-240
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 31 - BOLBRO BRAKTEAT 2 - ODENSE, FYN, DANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. Innskriften er en En blandning av runer og forvanskede runer. C-type.

Innskriften lyder:

Bolbro 2

het-(f)a-iku-iu(þ)(ñ)z(þ)owl(f)-ir(þ)zho-...

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av brakteat DR BR38 og DR BR39
¤ Nationalmuseet (12431)
¤ Tidligere signum: DR BR39
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Fyn IK 13,1 - ALLESØ BRAKTEAT - ODENSE, FYN

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København og er datert til år 400-650. Brakteaten er slått med samme stempel som DR IK13,2 og DR IK13,3. B-type.

Innskriften lyder:

lauz ÷ owa
zlut : eaþl


lau[ka]z? ... ... ...

Norsk: "Løk (?)... ... ...".

Engelsk: "Leek? ... ... ..."

eller etter Ottar Grønvik, 1996:236-240:

(h)^(a)uz goþ a
z lute a þl


Hæyz, goþ, a iz lute a þel!

Norsk: "Hør, Gud, til hvem / når man bøyer seg ned mot bakken!".

Engelsk: "Listen, god, to whom/when one bends towards the ground!"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 13.1: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR40, KJ 113.
¤ Nationalmuseet (Dnf. 6/08)
¤ Otter Grønvik: Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo 1996 side 236-240
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 13,3 - VEDBY BRAKTEAT - ODENSE, FYN

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (19248) og er datert til år 400-650. Brakteaten er slått med samme stempel som DR IK13,2 og DR IK13,1. B-type.

Innskriften lyder:

lauz ÷ owa
zlut : eaþl


lau[ka]z? ... ... ...

Norsk: "Løk (?)... ... ...".

Engelsk: "Leek? ... ... ..."

eller etter Ottar Grønvik, 1996:236-240:

(h)^(a)uz goþ a
z lute a þl


Hæyz, goþ, a iz lute a þel!

Norsk: "Hør, Gud, til hvem / når man bøyer seg ned mot bakken!".

Engelsk: "Listen, god, to whom/when one bends towards the ground!"


Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 13.3: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (19248)
¤ Tidligere signum: DR BR41;
¤ Otter Grønvik: Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo 1996 side 236-240
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: natmus.dk

Fyn IK 58 - BRAKTEAT UKJENT STED FYN 1

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (8650) og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

ho(u)az
laþu aaduaaalii(u)-
al(u)


Houaz laþu ... alu.

Norsk: ".HouaR invitasjon øl."

English: "HouaR invitation ale"

eller etter Ottar Grønvik 1996:230-232:

houaz
laþu aa duaaalii(a)
al(u)


Houhaz! Laþu aa dwalja: Alu!

Norsk: "Du) Houhaz, Invitasjon til oldefar: Øl!".

Engelsk: "(You) Houhaz, Invitation of great-grandfather: Ale!"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Krause, Wolfgang, 1966.
¤ IK 58: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (8650)
¤ Tidligere signum: DR BR42, KJ 119
¤ Otter Grønvik: Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo 1996 side 230-232
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 249 - BRAKTEAT UKJENT STED FYN 2

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (8648), og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

n(e) ÷ tbllll

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Nationalmuseet (8648)
¤ Tidligere signum: DR BR43
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 51,3 - GUDME BRAKTEAT - SVENDBORG, FYN, DANMARK

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. Samma stempel som DR IK51,2. Funnet i 1982. B-type.

Innskriften lyder:

undz

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Nationalmuseet (D 38/83)
¤ Moltke 1985:115
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 392 - GUDME BRAKTEAT - GUDME, SVENDBORG, FYN, DANMARK

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. C-type. Finnes i fire eksemplarer.


Innskriften lyder:

(f)uþar

fuþa(rkgw)

Innskriften er den første ætt i futharken.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Nationalmuseet (C. 36513, D 39-41/83)
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Moltke, Erik, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985, side 115
¤ RGA-E 40:913f. (Wilhelm Heizmann och Morten Axboe (red.): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde, Berlin – New York 2011. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde - Ergänzungsbände 40)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 393 - GUDME BRAKTEAT - GUDME, SVENDBORG, FYN, DANMARK

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

ditlllihnl?uus(k)glþ---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Nationalmuseet (D 45/83)
¤ Moltke, Erik, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985, side 120
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 75,2 - HESSELAGER BRAKTEAT - HESSELAGER, SVENDBORG, GUDME, FYN

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. Samme stempel som DR IK75,1 og DR IK75,3. C-type.
Innskriften lyder

:t e d o
luz þ-


... ... ... ... l[a]u[ka]z? ...

Norsk: "... ... ... ... løk? ...".

Engelsk: "... ... ... ... leek? ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet (Dnf. 9/45)
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 75,3 - BRAKTEAT UKJENT STED FYN

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. Samme stempel som DR IK75,1 og DR IK75,2. C-type.

Innskriften lyder:

:t e d o
luz þ-


... ... ... ... l[a]u[ka]z? ...

Norsk: "... ... ... ... løk? ...".

Engelsk: "... ... ... ... leek? ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Odense bys museer (3505z)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: Digi20

Fyn IK 251 - GAMMEL STENDERUP BRAKTEAT - VESTER HÆSINGE, FAABORG-MIDTFYN, SALLINGE, FYN

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

: lalllltigþtluuuugl--þls?o-la(u)ilatl

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Kgl. Mønt- og Medaljesamling (KP 2126a)
¤ Bilde fra Digi20.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

Foto: natmus.dk

DR BR 31 - BROHOLM BRAKTEAT - GUDME, SØNDERBORG, FYN, DANMARK


Brakteaten er av gull og oppbevarers på Nationalmuseet. Innskriften består av forvanskede latinske bokstaver. Brakteaten har ikke fått et IK-nummer og er heller i tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.

Foto: natmus.dk

DR BR 37 - ELMELUND BRAKTEAT - SANDERUM, ODENSE, FYN


Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København. Innskriften består av forvanskede latinske bokstaver og enkelte runelignende tegn. Brakteaten har ikke fått et IK-nummer og er heller i tatt med i Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av runeinnskriften.

Foto: OgneslavHurtiglinker til danske runeinnskrifter:

Tilbake til forsiden

Danske runeinnskrifter fra Bornholm, Fyn og Det Fynske Øhav, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Lolland og Falster, Syddanmark, Ukjent sted, Halland, Blekinge, Skåne, Lund, Slesvig og Slesvig by.

Danske runeinnskrifter med De eldre runer, De yngre runer og runer fra middelalderen.

Danske runeinnskrifter på Brakteater og runemynter

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2022


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 25.8.2022