DANSKE RUNEINNSKRIFTER FRA SYDSLESVIG


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.DK Sl 1 - HADDEBY-STEN 1 - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er risstet på en sten av rød granit. Stenen står på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby. En kopi er opstillet ved fundstedet. Alternativ tittel er Hedeby-sten.

Innskriften lyder:

× þurlfr| × |risþi × stin × þonsi ×
× himþigi × suins × eftiR ×
erik × filaga × sin × ias × uarþ
: tauþr × þo × trekiaR
satu × um × haiþa×bu
× i=a=n : h=a=n : u=a=s : s=t=u=r=i:m=a=t=r : t=r=e=g=R ×
× harþa : kuþr ×


Þórulfr reisti stein þenna, heimþegi Sveins, eptir Eirík, félaga sinn, er varð dauðr, þá drengjar sátu um Heiðabý; en hann var stýrimaðr, drengr harða góðr.

Norsk: "Thorulv, Svends hirdmand, reiste denne sten etter Erik, sin felle, som døde, da 'drenge' beleirete Hedeby; men han var 'styrmann' (skipsfører, skipshøvding), en såre 'god' 'dreng'."

English: "Þórulfr raised this stone, Sveinn's retainer, in memory of Eiríkr, his partner, who died when valiant men besieged Hedeby; and he was a captain, a very good valiant man."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Haddeby I runesten (Side A). Foto: Molkte.
¤ Bilde av Haddeby I runesten (Side B). Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 1, Sl 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sl 2 - HADDEBY-STEN 2 - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, etter år 934 og er ristet på en sten av granit. Stenen har skålgroper. Oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel. Alternativ tittel er Vedelspang I.

Innskriften lyder:

osfriþr : karþi : kum
bl ' þaun
oft : siktriku :

sun (:) (s)in : oui : knubu

Ásfríðr gerði kuml þau ept Sigtrygg, son sinn ok Gnúpu.

Norsk: "Asfrid gjorde disse kumler (=runer/minnesmerke) etter Sigtryg, hennes og Gnupas sønn."

English: "Ásfríðr made this monument in memory of Sigtryggr, her son and Gnúpa's."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Haddeby II rune sten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 2, Sl 2
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sl 3 - HADDEBY-STEN 3 - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling og er ristet på en sten av granit. Alternative titler er Danevirke-sten og Bustorf-sten.

Innskriften lyder:

: suin : kunukR : sati :
stin : uftiR : skarþa
sin : himþiga : ias : uas :
: farin : uestr : ion : nu :

: uarþ : tauþr : at : hiþa:bu

Sveinn konungr setti stein eptir Skarða, sinn heimþega, er var farinn vestr, en nú varð dauðr at Heiðabý.

Norsk: "Kong Svend satte stenen etter sin hirdmand Skarde, som var dratt vestpå, men nå fant døden ved Hedeby."

English: "King Sveinn placed the stone in memory of Skarði, his retainer, who travelled to the west, but who then died at Hedeby."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Haddeby III runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 3, Sl 3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK Sl 4 - HADDEBY-STEN 4 - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)


Foto: www.arild-hauge.com

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, etter år 934 og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby. Alternative titler er Vedelspang II og Gottorp-sten.

Innskriften lyder:

÷ osfriþr ÷ karþi
kubl ÷ þausi ÷ tutiR ÷ uþinkaurs ÷ oft ÷ siktriuk ÷ kunuk ÷

÷ sun ÷ sin ÷
÷ auk ÷ knubu ÷

kurmR (÷) raist (÷) run(a)(R) (÷)

Ásfríðr gerði kuml þessi, dóttir Óðinkárs, ept Sigtrygg konung, son sinn ok Gnúpu. Gormr reist rúnar.

Norsk: "Asfrid, Odinkars datter, gjorde disse kumler etter kong Sigtryg, hennes og Gnupas sønn. Gorm ristet runene."

English: "Ásfríðr, Óðinkárr's daughter, made this monument in memory of King Sigtryggr, her son and Gnúpa's. Gormr carved the runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Haddeby IV runesten (Side A og B). Foto: Molkte.
¤ Bilde av Haddeby IV runesten (Side A og C). Foto: Molkte.
¤ Bilde av Haddeby IV runesten (toppen). Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 4, Sl 4
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sl 5 - HADDEBY-SKÅL - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til år ca 1000, og er ristet på et fragment av en skål av sten. Skålfragmentet oppbevares på Kiels Museum vorgesch. Altertümer (Archäologisches Landesmuseum in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen).

Innskriften lyder:

fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 417, Sl 5
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sl 6 - HADDEBY-KAM - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til 800-tallet, og er ristet på en kam. Kammen oppbevares på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby.

Innskriften lyder:

Ausu(t).../husu(t)...

ausut.../husut...

????
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 151.
¤ Alternativ signum: DR EM85;151A, Sl 6
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sl 7 - HADDEBY-BENSTYKKE - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en benbit. Innskriften er ristet med langkvistruner. Benbiten oppbevares på Wikinger Museum Haithabu, Vikingemuseet i Hedeby.

Innskriften lyder:

likasisakasi

???????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk
¤ Bilde fra natmus.dk
¤ Moltke, Erik, 1985 side 355.
¤ Alternativ signum: DR EM85;355, Sl 7
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sl 8 - HADDEBY-PIND 1 - HADDEBY SOGN, TREJA OG ARNS HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til 800-tallet, og er ristet på en trepinne. Innskriften har den eldste bevarte kortkvist-futharken. oppbevares på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby. Alternativ tittel er Hedeby III.

Innskriften lyder:

÷ safuR ÷ sofu ÷ hiþini ÷ fiui ÷
÷ faki ÷ kl

÷ fuþorkhniastbmlR ÷
÷ kuka ÷ kuikui ÷ saoR


??????????? fuþorkhniastbmlR ??????????????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Ogenslav.
¤ Bilde fra Ogenslav.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 371.
¤ Alternativ signum: DR EM85;371A, Sl 8
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogenslav

DK Sl 9 - HADDEBY-PIND 2 - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til 800-tallet, og er ristet på en trepinne. Det er brukt kortkvistruner. Runepinnen oppbevares på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby. Alternativ tittel er Hedeby I.

Innskriften lyder:

raþi ' utlfR ' utufR ' sati ' auriki ' itarku ' in ' aurik ' salti ' utlfi ' utur
auþikR ' bion ' fur ' uk ' þat ' fu : suiarþ : -lt ' ul---li : kafiþu : at : ualR ' okiu : likR ÷
... : nu : suiarþ : ilt

Ráði Oddulfr. Oddulfr sendi Auðríki/Eyríki ... ... Auðríkr/Eyríkr ... Oddulfi ... "auþikR" ... ... ... ... ... sverð [i]lt "ul---li" ... ... ... ... ... ... nú sverð ilt.

eller

raþi ' ut lfR ' ut ufR ' sati ' auriki ' i tarku ' in ' aurik ' salti ' ut lfi ' utur
auþikR ' bion ' fur ' uk ' þat ' fu : suiarþ : -lt ' ul- --li : kafi þu:at : ualR ' okiu:likR ÷
... : nu : suiarþ : ilt

Ráði und Ulfr und Ulfr setti Auðríki í tôrgu, en Auðríkr seldi und Ulfi út-ór; úþekkr ben fyr hôgg þat fyr sverð [i]lt oll[i] [eð]li. Gefi þó-at vôlr engjuligr ... nú sverð ilt.

Norsk: "Oddulv råde (dette). Oddulv solgte (ga) Eyrikr(?) (en odder ?)... og Eyrikr(?) solgte (ga) Oddulv ... et dårlig sverd. / Ulv gav Audrikr(?) et sår i skjoldet, man Audrikr(?) gav til gjengeld/ Ulv et sår tvers gjennom kroppen."

English: "Let Oddulfr interpret! Let Oddulfr send Auðríkr/Eyríkr ... Auðríkr/Eyríkr ... Oddulfr ... "auþikR" ... wretched sword "ul---li" ... now wretched sword. / May Ulfr overcome the wound! Ulfr placed a wound in Auðríkr's shield, but (for that) Auðríkr gave to Ulfr a wound right through (his body); (The) unbearable evidenced (its) character (after the) sore because of that cut from (a) wretched sword. Let the staff of oppression nevertheless effect ... now (a) wretched sword."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Ogenslav.
¤ Bilde fra Ogenslav.
¤ Kabell 1977:64ff (ANF).
¤ Moltke, Erik, 1985 side 371.
¤ Alternativ signum: DR EM85;371B, Sl 9
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogenslav

DK Sl 10 - HADDEBY-RUNDSTOK - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til 800-tallet, og er ristet på en trebit. Oppbevares på Wikinger Museum Haithabu/Vikingemuseet i Hedeby. Alternativ tittel er Hedeby II og Haddebyrundstokk.

þlua nuta

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Ogenslav.
¤ Bilde fra Ogenslav.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 370.
¤ Alternativ signum: DR EM85;370B, Sl 10
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogenslav

DK Sl 11 - TORSBJERG-DUPSKO - SØNDER BRARUP SOGN. ANGEL HERRED. TØNDER AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til år 200-250 og er skrevet på urnordisk på en dupsko av bronse. Dupskoen oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel. Alternativ adresse er Sønder Brarup Sogn, Slis og Fysing Herred, Gottorp Amt.

Innskriften lyder:

owlþuþewaR
ni waje= =mariR

Wulþuþewaz
ni "waje" Mariz.

eller

o wlþuþewaR
ni waje=mariR

O Wulþuþewaz
ni Wajemariz

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund, Marie: Die Runen der Römischen Kaiserzeit, I: Himlingøje-Seeland-Europa. Ed. Ulla Lund Hansen. Nordiske Fortidsminder, bd. 13. København.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Torsbjerg dupsko med runeinnskrift. Foto: Molkte.
¤ Tegning av Torsbjerg dupsko med runeinnskrift.
¤ Bilde fra runer.ku.dk
¤ Alternativ signum: DR 7, Sl 11
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sl 12 - TORSBJERG-SKJOLDBULE - ANGEL HERRED, TØNDER AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til år 100-500 og er skrevet på urnordisk på en skjoldbule av bronse. Skjoldbulen oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel. Alternativ adresse er Sønder Brarup Sogn, Slis og Fysing Herred, Gottorp Amt.

Innskriften lyder:

aisgRh
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund, Marie: Die Runen der Römischen Kaiserzeit, I: Himlingøje-Seeland-Europa. Ed. Ulla Lund Hansen. Nordiske Fortidsminder, bd. 13. København.
¤ Bilde av Torsbjerg Skjoldbule med runeinnskrift. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra runer.ku.dk
¤ Alternativ signum: DR 8, Sl 12
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sl 13 - NØRRE BRARUP-STEN - NØRRE BRARUP SOGN, STRUKSTRUP HERRED, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev, og er ristet på en sten av granit. Stenen er tapt. Alternativ tittel er Arrild-sten

Innskriften lyder:

[fatuR]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 9, Sl 13
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sl 14 - FRØSLEV-PIND - HANVED SOGN, VIS HERRED, FLENSBORG AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er skrevet på en trepinne og har usikker datering, men kan være skrevet på urnordisk. Oppbevares på Museum vorgesch. Altertümer i Kiel (F. S. 6976).

Innskriften lyder:

' gR-liR ÷
????

eller

' -m-lim ÷
????

eller

' gR-liR ÷
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR 10, Sl 14
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Bilde fra runer.ku.dk

DK Sl 15 - HYRUP-BILLEDSKÆRERRUNER - HYRUP SOGN, HUSBY HERRED, FLENSBORG AMT, TYSKLAND 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i tre. Inntil 1892 satt trerelieffene på sin opprinnelig plass over kirkens korbue, men etter restaureringen ble de flyttet til kirkens nordvæg. Runeinnskriften, eller retter sagt de alene stående runene er, en for en risset, i buenene over søilene i reliefrekken. Dvs i snitt, ca en rune over hver søile. Se bilde av hvor runenene er plasseret. Forøverig er "Prekestolen" hentet fra Djursland nordøst for Aarhus*
* I følge samtale med kirkeværgen.
Runene lyder (dvs meget spredt, ca én per søile):

fuþor

fuþor[k]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR EM85;440B, Sl 15
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK Sl 16 - HADDEBY-BENNÅL - HADDEBY SOGN, ARNS OG TREJA HERRED, GOTTORP AMT 1)


Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sl 16

DR IK 255 - GELTORF 2, GOTTORP AMT, TYSKLAND 1)

Brakteaten er av gull og oppbevares på Kiels Museum vorgesch. Altertümer, og datert til år 400-650.

Innskriften lyder:

lalgwu

??

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR BR2
¤ IK 254: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Archäologisches Landesmuseum Schleswig (4984)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 237 - EKERNFØRDE, HÜTTEN AMT, TYSKLAND 1)

Brakteaten er av gull og oppbevares i privat tysk eie er datert til år 400-650. C type

Innskriften lyder:

tþad l-ita

???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 237: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.


Noter:
1)


Grensen mellom Danmark og Tyskland er flyttet fram og tilbake flere ganger. Altona, som nå en forstad til Hamburg, var en av de vigtigste danske havnebyer før den Sleswiske krig i 1864.

Etter den Sleswiske krig i 1864, hvor Danmark tabte, ble grænsen mellom Danmark og TYskland satt ved Kongeåen (Se kort).

Etter folkeavstemungen i 1920 ble den nuværdende grense satt.

Denne "flytende grense" over flere løngere tid, har ført til at det har oppstått mange stedsnavnavn i Jylland som er historiske motivert.

Begrepet Nørrejylland, beskriver den delen av Den Jyske Halvøy som ligger nord for Kongeåen, og utgjør sammen med området nord for Limfjorden "Nord-, Midt- og Sydjylland". Denne underinndeling stammer fra tiden før Genforeningen i 1920. "Sydjylland" utgjør historisk sett området syd for Kongeåen og nord for Ejderen, og må ikke forveksles med det vi i dag kalder "Sønderjylland", dvs den sydlige del av det danske Jylland.

Den danske gjenforening av Sønderjylland heter på tysk Teilung, dvs delingen av Slesvig, og ble avgjort ved en folkeavsteming i grenseområdet i 1920 om hvor riksgrensen mellom Danmark og Tyskland slulle trekkes. I dag er det et tyskt mindretall som bor på den danske side av grensen, og et danskt mindretall som bor på den tyske side av grensen.

Nørrejyske Ø er vanligvis ansett som integreret del av Den Jyske Halvøy, selvom området geografisk sett har vært en øy siden en stormflod i 1825 adskilte dette område fra resten af Den Jyske Halvø.

Sønderjylland eller De Sønderjyske Landsdele (tysk: Nordschleswig) var en integrert del av Danmark i vikingetid og tidlig middelalder, og utskilt som særskilt hertugdømme Slesvig som len av Danmark fra 1200-tallet indtil 1864. Tysk fra 1864 til 1920, men dansk igjen fra 1920.

Sydslesvig var en integrert del av Danmark i vikingetid og tidlig middelalder , og utskilt som særskilt hertugdømme Slesvig som len av Danmark fra 1200-tallet indtil 1864. Tysk siden 1864. Historisk set en del av Sønderjylland, men sidstnevnte navn henviser nå oftere til det tidligere Sønderjyllands Amt. Nå en del av Region Syddanmark.

Det er i Sydshleswig Hedby lå og danene bygget forsvarsverket

Holstein og mindre tilgrensende områder. Noen ganger ansett som del av Den Jyske Halvyø. Omtrentlig avgrrnsning fra Europa ved Elben og Elben-Lübeckkanalen.
Danevirke museumet
Haithabu - Hedeby museumet


https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Schleswig_War
https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/altona


Hurtiglinker til danske runeinnskrifter:

Tilbake til forsiden

Danske runeinnskrifter fra Bornholm, Fyn og Det Fynske Øhav, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Lolland og Falster, Syddanmark, Ukjent sted, Halland, Blekinge, Skåne, Lund, Slesvig og Slesvig by.

Danske runeinnskrifter med De eldre runer, De yngre runer og runer fra middelalderen.

Danske runeinnskrifter på Brakteater og runemynter

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2022


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 4.11.2022