RUNEINNSKRIFTER FRA SYDJYLLAND


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.


DK SJy 1 - ELTANG-STEN - ELTANG SOGN, BRUSK HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Oppbevares i Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

i--iæþik--
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 35, SJy 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 2 - ELTANG-KALKRISTNING - ELTANG SOGN, BRUSK HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og var ristet i murpussen, men den befant seg ca. 1 meter over gulvet på skipets nordvegg.

Runene lyder:

...kiri-(s)o

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;523A, SJy 2
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 3 - SØNDER VILSTRUP-STEN - SØNDER VILSTRUP SOGN, BRUSK HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på et fragment av sten av granit. Stenen står på Sønder Vilstrup kirkegård.

Innskriften lyder:

[... lit ' ku]bl ' þisi '
[kaurua ' haralt ...rm... ...
faþ(u)(r) ...
...]


... lét kuml þessi gera, Harald ... ... fôður ... ...

Norsk: "... lot gjøre disse kumler, Harald... far... "

English: " had this monument made, Haraldr ... ... father ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke: Jon Skonvig og de andre runetegnere. Bibl. Arnam. Suppl. vol. 1-2, 1958, side 183.
¤ Bilde av Sønder Vilstrup runesten. Foto: Molkte.
¤ Tegning av Worm av Sønder Vilstrup runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 36, SJy 3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Tegning av Worm av Sønder Vilstrup runesten

DK SJy 4 - PJEDSTED-KISTE - PJEDSTED SOGN, HOLMANS HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en kiste av eik, men bare lokket er bevart. Oppbevares i Nationalmuseet (5139).

Innskriften lyder:

(g)uNi ÷ smiþ ÷ ga=rþ ÷ mæk

Gunni Smiðr gerði mik.

Norsk: "Gunne Smed gjorde mig."

English: "Gunni Smith made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 38, SJy 4
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 5 - PJEDSTED-STEN - PJEDSTED SOGN, HOLMANS HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Oppbevares i Nationalmuseet (D. 1425).

Innskriften lyder:

÷ lai ÷ ristæ ÷

Lagi(?) risti.

Norsk: "Lagi(?) ristet"

English: "Lagi(?) carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 39, SJy 5
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 6 - EGTVED-STEN - EGTVED SOGN, JERLEV HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i Egtved kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

... ... ...at ' fai(n) ['] (t)u ÷ i suiu ' raist
... ...uþiR ' aft ' bruþur
stain ' sasi ' skarni ' ...


... ... ... Fáinn, dó í Svíu. Reist ... [br]óðir ept bróður. Steinn sá / þessi ... ...

Norsk: "... Fáinn ("den fargerike"), (som) døde i Sverige. Ristet ... bror til minne om bror. Denne sten... "

English: "... ... ... (the) Coloured, (who) died in Svía. Raised ... brother in memory of brother. This stone ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Egtved runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 37, SJy 6
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 7 - STRÅRUP-HALSRING - DALBY SOGN, NØRRE-TYRSTRUP HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år ca 400 og er ristet på en halsring av guld. Tidligere blev halsringen tolket som et diadem, og derfor kalles gjenstanden i eldre litteratur ofte for Strårup diadem. Oppbevares på Nationalmuseet (8563).

Innskriften lyder:

leþro

Leþro.

Norsk: "Lethro"

English: "Leþro"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Strårup halsring med runeinnskrift. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 18, SJy 7
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Molkte

DK SJy 8 - GIVE-RUDE - GIVE SOGN, NØRVANG HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på et fragment av en større malet glassrute. Oppbevares i Nationalmuseet (D.5820).

Innskriften lyder:

furðik...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 45, SJy 8
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 9 - VEJLE-ØKSE - VEJLE, NØRVANG HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en stenøks fra stenalderen, som er gjenanvendt som en amulett i middelalderen. Oppbevares i Collectio Wimmeriana.

Innskriften lyder:

lRfætRiø

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 43, SJy 9
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJY 10 - JELLING-STEN 1 - JELLING SOGN, TØRRILD HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en runsten granit.

Innskriften lyder:

: kurmR : kunukR :
: k(a)(r)þi : kubl : þusi :
: a(f)(t) : þurui : kunu
÷ sina ÷ tanmarkaR ÷ but ÷


Gormr konungr gerði kuml þessi ept Þyrvé, konu sína, Danmarkar bót.

Norsk: "Kong Gorm gjorde disse kumler etter Thyre sin kone, Danmarks bod (=pryd?)."

English: "King Gormr made this monument in memory of Þyrvé, his wife, Denmark's salvation."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning av den lille Jellinge runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra danmarkshistorien.dk. Foto: BioPix..
¤ Bilde fra danmarkshistorien.dk. Foto: BioPix..
¤ Jellingemonumenten, Sune Lindqvist, Forvännen 1928.
¤ Kungshögarna i Jellinge, Sten Anjou, Fornvännen 1934.
¤ Alternativ signum: DR 41, SJy 10
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 11 - JELLING-STEN 2 - JELLING SOGN, TØRRILD HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit.

Innskriften lyder:

: haraltr : kunukR : baþ : kaurua
kubl : þausi : aft : kurm faþur sin
auk aft : þourui : muþur : sina : sa
haraltr (:) ias : soR * uan * tanmaurk

ala * auk nuruiak
(*) auk t(a)ni (k)(a)(r)(þ)(i) kristno

Haraldr konungr bað gera kuml þessi ept Gorm, fôður sinn, ok ept Þyrvé, móður sína, sá Haraldr er sér vann Danmôrk alla ok Norveg ok dani gerði kristna.

Norsk: "Kong Harald ba gjøre disse kumler etter Gorm, sin far og etter Thyre sin moder, den Harald, som vant seg hele Danmark, og Norge, og gjorde Danene kristne."

English: "King Haraldr ordered this monument made in memory of Gormr, his father, and in memory of Þyrvé, his mother; that Haraldr who won for himself all of Denmark and Norway and made the Danes Christian."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av den store Jellinge runesten (side A).
¤ Bilde av den store Jellinge runesten (side B).
¤ Bilde av den store Jellinge runesten (side C).
¤ Jellingemonumenten, Sune Lindqvist, Forvännen 1928.
¤ Kungshögarna i Jellinge, Sten Anjou, Fornvännen 1934.
¤ Alternativ signum: DR 42, SJy 11
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com (Av utstillingsmonter i gamle Moesgård Museum, Aarhus)

DK SJy 12 - JELLING-STEN 3 - JELLING SOGN, TØRRILD HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en runesten. Stenen står i Jelling museum.

Innskriften lyder:

... : b(a)si : karþi : kubl
...---la : i :


... Bassi gerði kuml ... ...

Norsk: "... Basse gjorde kumblet ... "

English: "... Bassi made (the) monument ... "
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Erik Moltke, 1985 side 221.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra The Germanic Travelogue.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR EM85;221, SJy 12
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK SJy 13 - SKOVBØLLING-ØKSE - JELLING SOGN, TØRRILD HERRED, VEJLE AMT


Litteratur:
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SJy 14 - RANDBØL-STEN - RANDBØL SOGN, TØRRILD HERRED, VEJLE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står på sin opprinnelige plass. Alternativ tittel er Store Rygbjerg-sten

tufi ÷ bruti ÷ risþi ÷ stin ÷ þansi ÷ aft ÷ lika ÷
brutia ÷ þir ÷ stafaR ÷ munu ÷
þurkuni ÷ miuk ÷ liki ÷ lifa ÷


Tófi Bryti reisti stein þenna ept líka brytja. Þeir stafar munu Þorgunni mjôk lengi lifa.

Norsk: "Tue bryde (=skipstjener) reiste denne sten etter brydens (=skipstjenerens) hustru. Disse stavene vil leve meget lenge for Thorgunn."

English: "Tófi Steward raised this stone in memory of the steward's helpmate. Very long will these staves live for Þorgunnr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Randbøl runesten. Foto: Molkte
¤ Alternativ signum: DR 40, SJy 14
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 15 - HANNING-STEN - HANNING SOGN, BØLLING HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Stenen er plassert i kirkens sydlige mur inn mod skipet, i femte stenskifte over sokkelen (265 cm over gulvet).

Innskriften lyder:
ua-- : tofa : su(n)
rsþi : sten : þene ×
eftir : Gyþu : moþ-
r : sina ×÷:
(×) (e)--kil : h...


"ua--", Tófa sonr, reisti stein þenna eptir Gyðu, móð[u]r sína. ...kell h[jó].

Norsk: "V..., Tues søn, reiste denne sten etter Gyde, sin mor, ...kil h[ugget?]"

English: "ua--, Tófi's son, raised this stone in memory of Gyða, his mother. ...-kell (cut)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 48, SJy 15
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 16 - SÆDDING-KVADERSTEN - SÆDDING SOGN, BØLLING HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 1150 og er ristet på en tilhogd bygningssten som sitter som tredje stenskifte over sokkelen (128 cm over bakken) på kirkens ytre nordmur.

Innskriften lyder:

ha=r
m

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 49, SJy 16
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 17 - EJSING-AMULETSTEN - EJSING SOGN, GINDING HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

En amulett, datert til middelalderen, av sandsten med runeliknende tegn. Oppbevareres på Nationalmuseet (D. 4918)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 52, SJy 17
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SJy 18 - IKAST-SVÆRDKNAP - IKAST SOGN, HAMMERUM HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til sist del av 1200-tallet og er ristet på en sverdknapp av bronse. Oppbevares i Nationalmuseet (D. 5003).

Innskriften lyder:

auæ : ma : grasia : btæna : þominu
{AV(E) (M)ARIA : O
MR ACIA : PLENA} :


Ave Ma[ria] gratia plena, Dominus. {Ave Maria ... ... [Gr]acia plena}.

Norsk: "Hill deg Maria, full av nåde, Herren. Hill deg Maria ... full av nåde."

English: "Ave Maria full of grace, the Lord. {Ave Maria ... ... full of (gr)ace}."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 50, SJy 18
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 19 - GAMMELSOGN-TØMRERRUNER - GAMMELSOGN SOGN, HIND HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet i kirkens takkonstruksjon og datert til middelalder.

Runene lyder:
fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, særlig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;524, SJy 19
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SJy 20 - DALGÅRD-BLYAMULET - BORBJERG SOGN, HJERM HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på en amulett av bly.l

Litteratur:
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SJy 21 - HANDBJERG-FONT - HANDBJERG SOGN, HJERM HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på kirkens dåpfont av granit.

Innskriften lyder:

isli

Ísli

Norsk: "Isli"

English: "Ísli."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 51, SJy 21
¤ Fornvännen 1906: L.Fr. Läffler, Tolkning af runinskrifterna på fyra danska dopfuntar.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 22 - EGVAD-TØMRERRUNER - EGVAD SOGN, NØRRE-HORNE HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i kirkens takkonstruksjon av tømmer.

Runene lyder:

uþorkh

[f]uþorkh[nias]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;522, SJy 22
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SJy 23 - LØNBORG-BESLAG - LØNBORG SOGN, NØRRE-HORNE HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på et dørbeslag. Oppbevares i Nationalmuseet (D.772).

Innskriften lyder:

... ... f(u)(r)-(æ)s------------ a ' hin dRr
... ... h... ... (þ)(i)t(g)ærni(k)
hær (:) i sol : uir(æ) (:) so=þ(æ) (:) lat(-)(i) m-(h) ...


... ... ... á hin dyr ... ... ... ... ... hér(?) æ(?) skal(?) vera(?) ... ... ... ...

Norsk: "... på denne dør ... her skal(?) ..."

English: "... ... ... on this door ... ... ... ... ... here(?) ever(?) shall(?) be(?) ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 47, SJy 23
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 24 - ODDUM-STEN - ODDUM SOGN, NØRRE-HORNE HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Stenen står på kirkegårdens sydøstlige hjørne mellem skipet og våpenhuset.

Innskriften lyder:

þurulfs * sati ' stain ' uftiR ' tuka ' tuka ' sun
hin * usta * kuþ ' hialbi * hans *


Þórulfr setti stein eptir Tóka Tóka son, hinn œzta. Guð hjalpi hans.

Norsk: "Thorulv satte sten etter Toke Tokesøn, den ypperste(?). Gud hjelpe hans."

English: "Þórulfr placed the stone in memory of Tóki Tóki's son, the ultimate. May God help his"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 46, SJy 24
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 25 - STABY-KVADERSTEN - STABY SOGN, ULFBORG HERRED, RINGKØBING AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en tilhogd bygningssten på kirkens norddør ca. 80 til 90 cm over soklen.

Runene lyder:

nomina (s)-(i) f ' þt : m na
r(æ)isokna

Nomina ... ... ... ... ...

Norsk: "navn ...."

English: "names ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;541A, SJy 25
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
DREM85;541A_SJy_25_STABY KIRKE-1.jpg
Foto: runer.ku.dk

DK SJy 26 - BÆKKE-STEN 1 - BÆKKE SOGN, ANST HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, før-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren kan være Tuve, Ravns ættling? Runestenen står mellom kirken og veien.

Innskriften lyder:

rafnuka:tufi : auk : futin :
auk : knubli : þaiR : þriR : kaþu :
: þuruiaR : hauk :


Hrafnunga-Tófi ok Fundinn ok Gnýpli þeir þrír gerðu Þyrvéar haug.

Norsk: "Ravnunge-Tue og Fundin og Gnyple, de tre gjorde Thyras (grav)haug."

English: "Tófi, of Hrafn's lineage, and Fundinn and Gnypli, these three made Þyrvé's mound.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Bække I runesten. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Bække I runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 29, SJy 26
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK SJy 27 - BÆKKE-STEN 2 - BÆKKE SOGN, ANST HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Innskriften kan ha en norsk innflytelse.

Innskriften lyder:

hribno : k tubi : kriu kub þsi
aft : uibruk mþu sin


Hrefna ok Tobbi gerðu kuml þessi ept Vébjôrg móður sína.

Norsk: "Revne og Tobbe(?) gjorde disse kumler etter deres mor Vibrog."

English: "Hrefna and Tobbi made this monument in memory of Vébjôrg, their mother."

eller

hribno : ktubi : kriukubþsi
aft : uibruk mþu sin


Hrefna(?) ... ... ept Vébjôrg móður sína.

Norsk: "Revne ........ etter Vibrog, sin mor."

English: "Hrefna(?) ... ... in memory of Vébjôrg, his mother."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Moltke, Erik: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen, 1985.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Bække II runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 30, SJy 27
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 28 - Vamdrup-gravsten 1 - Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt, JYLLAND, Region Syddanmark

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på et fragment av en gravhelle. Et fragment er på Koldinghus, et annet på Kongeåmuseet i Vamdrup.

Innskriften lyder:

a=gnus (d)æi

Agnus dei.

Norsk: "Guds lam"

English: "Lamb of God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 27, SJy 28
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DK SJy 29 - VAMDRUP-GRAVSTEN 2 - VAMDRUP SOGN, ANST HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle. Stenen gikk tapt ved Københavns brann i 1728.

Innskriften lyder:

[-ær(a) : likær þr : (k)(i)æ- æbbis sun]

[H]ér liggr ... "kiæ-" Ebbis sonr(?).

English: "Here lies ... ... Ebbi's(?) son."

Norsk: "Her ligger ... Ebbes søn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 28, SJy 29
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SJy 30 - DARUM-VIEVANDSKAR - DARUM SOGN, GØRDING HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på et vievannskar av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D7874).

Antakelig en nonsensinnskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 19, SJy 30
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DK SJy 31 - GØRDING-FINGERRING - GØRDING SOGN, GØRDING HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til 1200-tallet og er ristet på en ring av sølv. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D2572).

Innskriften lyder:

(÷) lomrikmitlr(þ)
÷ {GVTTATERLEGMT
÷ VGTTTTGTTG}


Antakelig en nonsensinnskrift.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 20, SJy 31
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DK SJy 32 - ÅSTRUP-KVADERSTEN 1 - ÅSTRUP SOGN, GØRDING HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1150-1200 og ristet i tilhugget bygningssten. Plasseringen av innskriften er over Åstrup Kirkes østre igjenmurte korvindue.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastb

fuþorkhniastb[mlR]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 21, SJy 32
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DK SJy 33 - ÅSTRUP-KVADERSTEN 2 - ÅSTRUP SOGN, GØRDING HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 1150-1200, og ristet i på en tilhogd bygningssten i koret, som befinder seg i Åstrup kirkekors yttermur mod nord.

Innskriften lyder:

fin * ka=rþi (÷)

Finnr gerði.

Norsk: "Finn gjorde"

English: "Finnr made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen.
¤ Alternativ signum: DR 22, SJy 33
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 34 - ÅSTRUP-KVADERSTEN 3 - ÅSTRUP SOGN, GØRDING HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er et bilde av en ridder. Den er ristet på en tilhogd bygningssten, som hører sammen med DR 22, og er datert til mellom år 1150-1200. Plasseringen er i korets yttermur, ved det igjenmurte nordvinduet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 23, SJy 34
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 35 - FØVLING-GRAVSTEN - FØVLING SOGN, MALT HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle av granit. Står i våpenhuset i Føvlings kirke.

Innskriften lyder:

p : æ=s=birn ik : la=n=gs=um : k=u=b=a=þ : in : k=risto : r=ek=uiæ=ssæ=ns

... Ásbjôrn hic Langsum cubat in Christo requiescens.

Norsk: "Her hviler i Kristus P. (=Provst/Pastor/Pater?) Espen Langsom."

English: "... Ásbjôrn Slow here lies at rest in Christ."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 25, SJy 35
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 36 - HOLSTED-KVADERSTEN - HOLSTED SOGN, MALT HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en profileret bygningssten. Innskriften befinner seg i Holsteds nye kirke, på østgavelveggen.

Innskriften lyder:

tuki

Tóki eller Tuki.

Norsk: "Toke"

English: "Tóki."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av avtrykk fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 24, SJy 36
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk '

DK SJy 37 - LÆBORG-STEN - LÆBORG SOGN, MALT HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, før-Jelling og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er Tuve, Ravns ættling. Stenen står på Læborgs kirkegård.

Innskriften lyder:

rhafnukatufi ÷ hiau ÷ runaR : þasi aft
þurui ÷ trutnik : sina

Hrafnunga-Tófi hjó rúnar þessar ept Þyrvé, dróttning sína.

Norsk: "Ravnunge-Tue hugget disse runer etter Thyre, sin dronning/frue."

English: "Tófi, of Hrafn's lineage, cut these runes in memory of Þyrvé, his lady."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Læborg runesten (108 Kb).
¤ Alternativ signum: DR 26, SJy 37
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK SJy 38 - MALT-STEN - AAGAARD, MALT SOGN, MALT HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til 800-900-tallet, og er ristet på en runesten av gneis. Stenen står på Museet på Sønderskov. Stenen har et lite ansikt, ofte kaldt Malthodet, innhugget til høyre for den lodrette linjen med Futhark.

Tolkningen av innskriften er usikker, og det er fremkommet mange forskjellige forslag, bla. av Marie Stoklund og Ottar Grønvik.
Innskriften kan lyde:

sua ai ÷ titultitul
fuþorkhniastbmlR
huaR is i : alisti osa : huaR is (:)
uifrþuR : karþi : afr aft asini fauþr
kul:finR : fal(s) : taitirunoR ' u
(a)iuinrunoR : sulialta : huaR : ?
utu ÷ tuuut bilikikR : tuR ra(k)(i)
(t)(u)(l)i


Svá æ(?) ... fuþorkhniastbmlR
Hverr er(?) í(?) ... Ása/ása, hverr er Véfriðr/Véfrøðr gerði ... ept ... fôður. Kolfinnr/Gullfinnr fal/fals teitirúnar o[k] ævinrúnar ... hverr ... ... ... Billingr(?) ... ... Tuli/Tóli.

Norsk: "Således alltid(?) ... fuþarkhniastbmlR. Hvem er (?) ... æsenes(?), hvem er. Vifred gjorde ... etter ...far. Kolfinn/Guldfinn skjulte gledesruner og evighetsruner ... Hvem ... Billing(?) ... Tule/Tole(?)"

English: "Thus ever(?) ... fuþarkhniastbmlR Who is(?) ... Æsir's, who is Véfriðr /Véfrøðr made ... in memory of ... father. Kolfinnr/Gullfinnr concealed runes of gladness and runes of eternal friendship ... who ... Billing(?) ... Tuli/Tóli."

Ottar Grønvik mener at innskriften forteller om et hedensk gravølsrituale, da han bl.a. leser den lodrette linjen sua ai ÷ titultitul som svá á i titul titull, dvs "således har innskriften en innskrift i seg". Innskriften inne i innskriften, mener Grønvik er Futharken.

I spørgsmålet huaR is i = Hverr er í = "Hvem er deri" (altså i futharken) svares elzti ása, dvs "den eldste av gudene".

På det gjentatte spørgsmål mener Grønvik, at vi finner svaret i personnavnet i begynnelsen av anden linje uifrþuR = wi-fr(i)þuR, dvs Véfrøðr. Selv om dette er et personnavn, venter Grønvik etter konteksten en gudebetegnelse, så Grønvik antar at navnet står i dets opprinelige betydning, og i Malt-innskriften fungerer navnet som et gude-heiti, dvs et poetisk ord for guden. Denne gud mener Grønvik er Tor, og dennes navn er bl.a. skjult i futharken, som også inneholder alle runer som bruges til å stave gudenes navn.

Ordet afr i andre linje brukes, i følge Grønvik også i Egils saga kapittel 43, i et dikt, om en slags drikk, og skal bety "sterk krydret øl". Dermed blir Grønviks fullstendige tolkning som følger:

"Således har innskriften en innskrift i seg. Hvem er deri (dvs. hvem er i futharken)? - den eldste av gudene: Vefrødr (=Tor). (Han) gjorde afr (=sterkt krydret øl) etter sin elskede far. Kolfinn plasserte i (=gravøllet) gledesruner og evighetsruner (=evige gyldige runer). Enhver mann blir stiv av frost, dekkes av islag (symbol for gudens nærvær = 3 x Ty-rune). Ut, ut, ut!.. Øyeblikkelig går den som er vansklig å jage bort, ut som en tomsing."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om runer 1988, side 5.
¤ Stoklund 1994C.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Nærbilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Foto av Sv. Aage Knudsens tegning av innskriften.
¤ Karen Thuesen, Maltstenen, En runologisk undersøgelse af den sydjydske Maltindskrift, Museum Tusculanums Forlag, København 1900.
¤ Kurt Braunmüller, Første tydning og tolkning, Frühmittelalterlichen Studien 26, 1992.
¤ Thomas Birkmann, Kann der neugefundene Runenstein vom Malt eine Fälschung sein?, Freiburg 1988.
¤ Ottar Grønvik, Den nyfunne runestein fra Malt i Jylland - en religionhistorisk innskrift fra omkring 900, Det Norske Videnskaps Akademi, Årbok 1900, Oslo 1991.
¤ Alternativ signum: DR NOR1988;5, SJy 38
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK SJy 39 - RIBE-HJERNESKAL - RIBE DOMKIRKE SOGN, RIBE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til 700-tallet, og er ristet på en bit av et kranium fra et mennske brukt som amulett. Kraniet oppbevares på Den Antikvariske Samling i Ribe.

Innskriften lyder:

ulfuR Auk uþin Auk HutiuR ' HiAlb buris ' uiþR
þAiMA uiArki Auk tuirkuniG buur


Ulfr ok Óðinn ok Hýdýr ... ... viðr þeima verki ok ... ...

eller

ulfuR Auk uþin Auk HutiuR ' HiAlb buri (i)s uiþR þAimA
uiArki Auk tuirkuniu buur


Ulfúrr ok Óðinn ok Hátýr. Hjalp Buri er viðr þeima verki ok dvergynni. Burr.

eller

ulfuR Auk uþin Auk HutiuR ' HiAlb buri (i)s uiþR
þAiMA uiArki Auk tuirk unin buur


Ulfr ok Óðinn ok Há"tiuR". Hjalp "buri" er viðr þeima verki. Ok dverg unninn. Bour(r).

Norsk: "Ulf/ulv og Odin og Høy-Tyr. Hullet/Buri er hjelp mot dette verk (denne smerte). Og dvergen overvundet. Bourr."

English: "Ulfr/ Wolf and Óðinn and HótiwR/High-Týr. The hole/Buri is help against this ache (pain). And the dwarf overcome. Bourr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Tegning fra natmus.dk.
¤ N.Å. Nielsen 1983:53ff
¤ Stoklund 1996.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 151.
¤ Bilde av Ribe kraniumet. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR EM85;151B, SJy 39
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 40 - RIBE-HVALBENSPLADE - RIBE SKT. KATHARINE, RIBE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 800-850, og er ristet på en plate av hvalben. Oppbevares i Den antikvariske samling i Ribe. Innskriften er trolig en nonsensinnskrift, men lyder:

kþ=niiisþ=nþs

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer 1994 side 6.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1993, side 261.
¤ Alternativ signum: DR AUD1993;261, SJy 40
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SJy 41 - RIBE-AMULET - RIBE DOMKIRKE SOGN, RIBE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 1300, og er ristet på en trepinne. Alternativ tittel er Ribe-lyfstav. Oppbevares på Nationalmuseet (innventarnr.: D 2/1955)

Runene lyder:

+ io=rþ ÷ biþ a=k ÷ ua=rþæ ÷ o=k ÷ uphimæn ÷ so=l ÷ o=k ÷ sa=nt=æ maria ÷ o=k ÷ salfæn ÷ gud| |drotæn ÷ þæt han ÷ læ mik ÷ læknæs÷ha=nd ÷ o=k lif÷tuggæ ÷ at= =liuæ
uiuindnæ ÷ þær ÷ botæ ÷ þa=rf ÷ or ÷ ba=k ÷ o=k or brRst ÷ or lækæ ÷ o=k or lim ÷ or øuæn ÷ o=k or øræn ÷ or ÷ a=llæ þe ÷ þær ÷ ilt ÷ kan i at
kumæ ÷ suart ÷ hetær ÷ sten ÷ ha=n ÷ stær ÷ i ÷ hafæ ÷ utæ ÷ þær ÷ ligær ÷ a ÷ þe ÷ ni ÷ no=uþær ÷ þæ
r ÷ l---r(a) ÷ (þ)en-nþþæþeskulhuærki

skulæ ÷ huærki ÷ søtæn ÷ sofæ ÷ æþ ÷ uarmnæn ÷ uakæ ÷ førr æn ÷ þu ÷ þæssa ÷ bot ÷ biþær ÷ þær ÷ a=k o=rþ ÷ at kæþæ ÷ ro=nti ÷ amæn ÷ o=k þæt ÷ se +

Jôrð bið ek varða ok upphimin, sól ok sankta Maríu ok sjalfan Guð dróttin, þet hann lé mik læknishônd ok lyf-talletungu at lyfja bifanda er bóta þarf ór bak[i] ok ór brjóst[i], ór líki ok ór lim, ór augum ok ór eyrum, ór ôllu því er ilt kann í at koma. Svartr heitir steinn, hann stendr í hafi úti, þar liggr á þær níu nauðir, þær ... ... skulu huárki sœtan sofa eða varman vaka fyrr en þú þessa bót bíðir, þar ek orð at kveða rúnti. Amen ok þat sé.

Norsk: "Jorden ber jeg vare på (sikre, sørge for) og den høye himmel, solen og Sankt Maria, og selve Gud Drotten, at han låner meg legehånd og helbredelsestunge, at helbrede "Bevende", når den behøver bod (=helbredelse). Ut av rygg og ut av bryst, ut av legeme og ut av lem, ut av øyne og ut av ører; ut av alt det, hvor ondt kan trenge inn. Sort heter (en) sten; han står ute i havet. Derpå ligger ni Nød'er (=ulykker). De skal hverken sove eller våke/våkne varmt (=de skal uopphørlig plage sygdomsdjevlen), før du får bot for denne [sykdom], for hvem jeg har runet ord å kvede. Amen. Og det være (=lad det ske)."

English: "I pray Earth to guard and High Heaven, the sun and Saint Mary and Lord God himself, that he grant me medicinal hands and healing tongue to heal the Trembler when a cure is needed. From back and from breast, from body and from limb, from eyes and from ears, from wherever evil can enter. A stone is called Svartr (DK Black), it stands out in the sea, there lie upon it nine needs, who ... shall neither sleep sweetly nor wake warmly until you pray this cure which I have proclaimed in runic words. Amen and so be it."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;493, SJy 41
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 42 - RIBE-HÅNDTAG - RIBE DOMKIRKESOGN, RIBE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et håndtak. oppbevares i Den antikvariske samling i Ribe. Alternativ tittel er Ribe-bismervægt.

En "bismervægt" er en stangvekt med en krok eller en skål i den ene ende med et skyvbart lodd i den anden ende. Gjenstandens vekt kan avleses ved loddets plassering på vektstangen når det er oppnådd likevekt.

Runene lyder:

in nomine patris æþ filii æþ spiri... ...

In nomine patris et filii et spiri[tus] [sancti].

Norsk: "I Faderens, Sønnens og i den Hellig ånds navn."

English: "In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;474B, SJy 42
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 43 - RIBE-TEGLSTEN - RIBE DOMKIRKE SOGN, RIBE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på en mursten og er datert til nyere tid?.

Litteratur:

Alternativ signum: DR NOR1992;4

DK SJy 44 - BRYNDUM-FONT - BRYNDUM SOGN, SKAST HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet på en døpfont av granit.

Innskriften lyder:

a+s+æ+r

Ôzurr eller Azær

Norsk: "Asser."

English: "Ôzurr"

eller

r+a+s+æ

Rasi eller Rasæ

Norsk: "Rase".

English: "Rasi"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Fornvännen 1906: L.Fr. Läffler, Tolkning af runinskrifterna på fyra danska dopfuntar.
¤ Alternativ signum: DR 31, SJy 44
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DK SJy 45 - BRYNDUM-STEN - BRYNDUM SOGN, SKAST HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en sten av granit. Oppbevares i Nationalmuseet (D 3989).

Innskriften lyder:

(h)(æ)l(s)- ...uil : ...
...u : er

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 32, SJy 45
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 46 - NÆSBJERG-FIBULA - NÆSBJERG SOGN, SKAST HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på en rosettfibula og lyder:

-ara(f)n(i)s-

[W]arafnisa(?)

Lesningen og tolkningen av innskriften er meget usikker.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1994B. Moltke, Erik, 1985 side 126.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;126, SJy 46
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SJy 47 - GRINDSTED-STEN - GRINDSTED SOGN, SLAVS HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på et fragment av sten av granit. Stenen står på Grindsted Museum (G. 270).

Innskriften lyder:

...(s)i ' uft ' ku(n)-r ' tr-...

... ept Gunnar ...

Norsk: "... disse (kumler)/ denne sten etter Gunnar, en (??såre god) "dreng". "

English: "... in memory of Gunarr .."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 44, SJy 47
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 48 - OKSBY-KLEMME - HVIDBJERG STRAND. OKSBY SOGN, VESTER-HORNE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til sen vikingtid eller tidlig middelalder, og er ristet på en kam av horn fra hjort. Kammen er ilandskylt på stranden og er pyntet med konsentriske sirkler. Eies av Nationalmuseet (D 310/1989) og stilles ut i Esbjerg museum?

Innskriften lyder:

* tulkr : r(i) (')

Tulkr/Tolkr ri[sti]

Norsk: "Tulk/Tolk/Dulk/Dolk ristet."

English: "Tulkr/Tolkr carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ AUD=Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København, 1989.
¤ Alternativ signum: DR AUD1989;222, SJy 48
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SJy 49 - ÅL-KVADERSTEN - ÅL SOGN, VESTER-HORNE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften som ristet på en tilhogd bygningssten og er datert til middelalder. Bygningsstenen sitter utvendig i kirkens sydlige kormur, ca. 1,5 m over bakken og ca. 9,5 m fra kirkens sydøstlige hjørne.

Runerne som står på hovedet lyder:

blomæ

Blómi

Norsk: "Blomme (=Blomst)"

English: "Blómi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR 33, SJy 49
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK SJy 50 - ÅL-KALKRISTNING - ÅL SOGN, VESTER-HORNE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er en kalkristning.

Litteratur:
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SJy 51 - HORNE-STEN - HORNE SOGN, ØSTER-HORNE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, før-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i herregården Nørholms hage. Runeristeren kan være Tuve, Ravns ættling.

Innskriften lyder:

...fnukatufi kaþi hauk þ--...

[Hra]fnunga-Tófi gerði haug ...

Norsk: "Ravnunge-Tue gjorde denne/Thyras (grav)haug... "

English: "Tófi, of Hrafn's lineage, made the mound ...""

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Horne runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 34, SJy 51
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK SJY 52 - ØLGOD-STEN - ØLGOD SOGN, ØSTER-HORNE HERRED, RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften har usikker datering, men runestenen består av to fragmenter og oppbevares på Ølgod museum.

Runene lyder:

...-(t)u ... ... ... (u)(t)(r) *

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;547, SJy 52
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SJy 53 - HOPTRUP-FONT - HOPTRUP SOGN, HADERSLEV HERRED, HADERSLEV AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til ca år 1175-1200 og er ristet på en døpfont av granit.

Innskriften lyder:

imi

Imi / Immi.

Norsk: "Imi/Immi", dvs mannsnavn eller mesterformel.

English: "Imi/Immi"

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Tegning fra natmus.dk.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1906: L.Fr. Läffler, Tolkning af runinskrifterna på fyra danska dopfuntar.
¤ Alternativ signum: DR 16, SJy 53
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 54 - STARUP-STEN - SØNDER-STARUP SOGN, HADERSLEV HERRED, HADERSLEV AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev, og er ristet på en sten av granit. Runestenen står syd for kirken.

Innskriften lyder:

oiriks (:) kubl

Eiríks kuml eller Eriks kumbl.

Norsk: "Eriks kuml/runer/minnesmerke."

English: "Eiríkr's monument"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Starup runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 17, SJy 54
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK SJY 55 - BRØNS-TØMRERRUNER - BRØNS SOGN, HVIDING HERRED, TØNDER AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i tre. Runene er ristet i kirkens takkonstruksjon (i apsis).

Runene lyder:

fuþorkhn ÷ þidrik

fuþorkhn[iast] Þjóðrekr

Norsk: "fuþorkhniast Didrik"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Alternativ signum: DR EM85;440A, SJy 55

Foto: runer.ku.dk

DK SJy 56 HVIDING-TØMRERRUNER - HVIDING SOGN, HVIDING HERRED, TØNDER AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet i kirkens takkonstruksjon og datert til middelalder.

Runene lyder:

fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;528, SJy 56
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJy 57 - NØRRE LØGUM-TEGLSTEN - NØRRE LØGUM SOGN, LØ HERRED, TØNDER AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en mursten som er gjeninnmuret i våbenhuset.

Runene lyder:

tihlsten

tiglsteinn

Norsk: "Teglsten."

English: "Brick."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;439C, SJy 57
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SJy 58 - RAVSTED-TØMRERRUNER - RAVSTED SOGN, SLOGS HERRED, TØNDER AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i tømmeret i kirkens takkontruksjon.

Runene lyder:

fuþo

fuþo[rk]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;537B, SJy 58
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SJy 59 - GALLEHUS-HORN 1 - MØGELTØNDER SOGN, TØNDER HERRED, TØNDER AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Horn av gull som har samme ornematikk som DR 12, men uten runer. Hornet er datert til år 400-450.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR 11, SJy 59
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Bilde fra runer.ku.dk


DK SJy 60 - GALLEHUS-HORN 2 - MØGELTØNDER SOGN, TØNDER HERRED, TØNDER AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften på Gallehushornet er datert til år 400-450 og er skrevet på urnordisk. Hornet var av guld, men er gått tapt etter at det ble stjålet og smeltet om. Kun kopier finnes.

Innskriften lyder:

[ek hlewagastiR ÷ holtijaR ÷ horna ÷ tawido ÷]

Ek Hlewagastiz Holtijaz horna tawido.

Norsk: "Jeg HlewagastiR (Lægæst) HoltijaR (fra Holt eller Holtes sønn) gjorde hornet."

English: "I Hlewagastiz Holtijaz (of Holt, Holti's son) made the horn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Gallehushornets runeinnskrift .
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR 12, SJy 60
¤ Runinskriften på Gallehus-hornet. Några anmärkningar, Elias Wessén, Fornvännen 1930 side 165..
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Bilde fra runer.ku.dk

DK SJy 61 - BJOLDERUP-GRAVSTEN - BJOLDERUP SOGN, RISE HERRED, ÅBENRÅ AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på en gravsten.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR 14

DK SJy 62 - ØSTER LØGUM-STEN - ØSTER LØGUM SOGN, SØNDER RANGSTRUP HERRED, ÅBENRÅ AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til vikingtid, før-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Alternativ tittel er Hovslund-sten, eller Hærulf-sten. Stenen står i dag igjen på sin opprinnelige plass i Sønderjylland.

Innskriften lyder:

hairulfR

Herjulfr eller HærulfR.

Norsk: "Hærulf"

English: "Herjulfr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Øster Løgum runesten. Foto: Molkte.
¤ Informasjonskilt på stedet påstedet. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Hærulfstenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av innskriften. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av informasjonskiltet på stedet. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR 15, SJy 62
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK SJy 63 - KEGNÆS-HVÆSSESTEN - HJORTHOLM, KEGNÆS SOGN, ALS SØNDER-HERRED, SØNDERBORG AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder eller yngre middelalder eventuelt fra nyere tid, og er ristet på et fragment av slipesten i sandsten. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

knns

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1992.
¤ Alternativ signum: DR AUD1992;261, SJy 63
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SJy 64 - Nydam-pileskaft 1 - Sottrup Sogn, Nybøl Herred, Sønderborg Amt, JYLLAND, Region Syddanmark

Innskriften er datert til år 200-350 og er ristet på en pil.

Innskriften lyder:

lua

alu(?)

Norsk: "Øl(?)"

English: "Beer(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR 13, SJy 64
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Bilde fra runer.ku.dk


DK SJy 65 - NYDAM-PILESKAFT 2 - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år ca 300-350, og er ristet på et pilskaft av tre. Oppbevares på Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

la

al[u](?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Se SJy 66, DR AUD1994;266.
¤ Alternativ signum: DR MS1995;344, SJy 65
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SJy 66 - NYDAM-PILESKAFT 3 - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år ca 300-350, og er ristet på et pilskaft av tre. Oppbevares på Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

alu

alu

Engelsk: "Ale"

Norsk: "Øl".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR AUD1994B;266, SJy 66
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SJY 67 - NYDAM-ØKSESKAFT - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til år 300-350, og er ristet på et økeskaft av tre. Oppbevares på Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

wagagastiR

alu : -(-)hg(u) sikijaR : aiþalataR

Wagagastir. Alu. [Wi]hgu(?) Sikijar(?) Aiþalatar.

Norsk: "WagagastiR. "Alu". [Jeg] vier/kjemper(?). SikijaR, AiþalataR."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer 9 (1994) side 4.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A;341, SJy 67
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk
DK SJy 68 - NYDAM-REMBØJLE - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på en rembøyle.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1995;275, SJy 68

DK SJy 69 - NYDAM-LANSESKAFT 1 - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på et lanseskaft.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1996;272, SJy 69

DK SJy 70 - NYDAM-LANSESKAFT 2 - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på et lanseskaft.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: AUD1999;285, SJy 70

DK SJy 71 - NYDAM-LANSESKAFT 3 - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på et lanseskaft.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1999;286, SJy 71

DK SJy 72 - NYDAM-REMENDEBESLAG - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på en remediebeslag.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1997;259, SJy 72

DK SJy 73 - NYDAM-SVÆRDPERLE - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på en sverdperle.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1997;261, SJy 73

DK SJy 74 - SOTTRUP-RULLESTEN - SOTTRUP SOGN, NYBØL HERRED, SØNDERBORG AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Innskriften er datert til middelalder (?), og er ristet på en amulett av sten (Sottrup-rullesten). Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 148/1992).

Runene lyder:

÷÷ -sæl ÷ (þ)(l)(f)

?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1992, side 260.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR AUD1992;260, SJy 74
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SJy 75 - ÅDUM-TØMRERRUNER - ÅDUM (ODDUM) SOGN, NØRRE HORNE HERRED, RINGKØBING AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet i tre.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: SJy 75

DK SJy 76 - GL. HVIDING-AMULET - HVIDING SOGN, HVIDING HERRED, TØNDER AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på en amulett

Litteratur:
¤ Alternativ signum: SJy 76.

DK SJy 77 - RIBE-STEN - RIBE DOMKIRKE, RIBE HERRED, RIBE AMT, REGION SYDDANMARK

Innskriften er ristet på en sten.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: SJy 77

DR IK 353 - TØNDER - TØNDER AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og og er datert til år 400-650. B-type.

Innskriften lyder:

lþd=ul-- uldaul

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 353: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Kiels Museum vorgesch. Altertümer (12192)
¤ Tidligere signum: DR BR4
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 358 - ULLERUP - NYBØL, SUNDEVED, SØNDREJYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og ble innsendt til Nationalmuseet 1856, etter at den ble funnet på Ullerup mark. Samme sted som det tidligere var funnet gullsaker.

Innskriften lyder:

Ullerup

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR5
¤ Nationalmuseet (15807)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 166 - SKRYDSTRUP - HADERSLEV AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (8676) og datert til år 400-650. B-type.

Innskriften lyder:

lauk=aR alu lauk=aR alu

Laukar alu. Laukar alu.

Norsk: "Løk øl Løk øl"

English: "'Leek' 'alu' (ale?). 'Leek' 'alu' (ale?)."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 166: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (8676)
¤ Tidligere signum: DR BR6, KJ 109
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 61 - GALSTED - HADERSLEV AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (DCLVIII) og er datert til år 400-650. B-type

Innskriften lyder:

la

??

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 61: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR7
¤ Nationalmuseet (657)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK1 61 - SKODBORG - HADERSLEV AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (20880) og er datert til år 400-650. B-type

Innskriften lyder:

auja alawin auja alawin auja alawin jalawid

Auja Alavin! Auja Alavin! Auja Alavin! ...

Norsk: "Lykke Alavin! Lykke Alavin! Lykke Alavin..."

English: "Luck, Alavin! Luck, Alavin! Luck, Alavin! ..."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Krause, Wolfgang, 1966.
¤ IK 161: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR8, KJ 105
¤ Nationalmuseet (20880)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 42 - DARUM 1 - RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5229) og er datert til år 400-650. B-type

Innskriften lyder:

frohila laþu

Froila laðu.

Norsk: "Froila 'laþu' (verneord/invitasjon?)"

English: "Froila 'laþu' (invitation?)"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Krause, Wolfgang, 1966.
¤ IK 42: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (C. 5229)
¤ Tidligere signum: DR BR9, KJ 117
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 41,1 - DARUM 2 - RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5229) og er datert til år 400-650. Identisk med DR IK41,2. A-type.

Innskriften lyder:

arañ- ti(k)a------

?????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (C. 5228)
¤ Tidligere signum: DR BR10
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 162,2 - DARUM 3 - RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5229) og er datert til år 400-650. Inskriften identisk med DR IK162,1 og tidligere signum DR BR11. A-type

Innskriften lyder:

liRaiwui ildaituha

?????????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (C. 5229)
¤ Tidligere signum: DR BR11
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 129,2 - DARUM 4 - RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5228) og er datert til år 400-650. B-type

Innskriften lyder:

Dr-Br12-darum4.jpg

lïïaþRet lae : t÷oRrï

?????

Til sammenlikning vises her Danneberg (Tyskland) brakteatens innskrift:lïïaþRmtl laet÷oRrï
????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Darum 4 brakteaten.
¤ Bilde av brakteaten fra Danneberg.
¤ Nationalmuseet (C. 5228)
¤ Tidligere signum: DR BR12, KJ 115
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 43 - DARUM - RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5230) og er datert til år 400-650. C-type

Innskriften lyder:

niujil alu

Niujila alu.

Norsk: "Niujila øl."

English: "Niujila 'alu' (ale?)."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Krause, Wolfgang, 1966. IK 43: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (C. 5230)
¤ Tidligere signum: DR BR13, KJ 104
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 41,2 - SKONAGER 1 - RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 712) og er datert til år 400-650. Identisk med DR IK41,1. A-type

Innskriften lyder:

arañ- ti(k)a------

???????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Nationalmuseet (C. 712)
¤ DR BR14
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 162,1 - SKONAGER 2 - RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 715) og er datert til år 400-650. Brakteaten er funnet i 2 eksemplarer og innskriften er indentisk med DR IK162,2. A-type

Innskriften lyder:

liRaiwui ildaituha

???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Nationalmuseet (C. 715)
¤ Tidligere signum: DR BR15
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 163 - SKONAGER 3 - RIBE AMT, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 713-14) og er datert til år 400-650. Brakteaten er funnet i 3 eksemplarer. C-type

Innskriften lyder:

niuwila lþ-

Niujila lað[u].

Norsk: "Niujila 'laþu' (invitasjon?)/Alu (øl)?"

English: "Niujila 'laþu' (invitation ?)."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Krause, Wolfgang, 1966.
¤ IK 163: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (C. 713-14)
¤ Tidligere signum: DR BR16, KJ 118
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 145 - REVSGÅRD - ALLERSLEV, OUTRUP, VARDE, VESTER HORNE, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. A-type

Innskriften lyder:

ara---
tiua------


????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Nationalmuseet (Dnf. 4/46)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 148 - SÆDDING - LYDUM, VARDE, VESTER HORNE, JYLLAND, REGION SYDDANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650. B-type.

Innskriften lyder:

ihhhu(d)uuzead(f)iiuhwsh-aiiuzm(l)hþila(l)(u)----z

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Moltke, Erik, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985, side 520.
¤ Tidligere signum: DR IK148EM85;520B
¤ Nationalmuseet (Dnf. 3/42)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.Hurtiglinker til danske runeinnskrifter:

Tilbake til forsiden

Danske runeinnskrifter fra Bornholm, Fyn og Det Fynske Øhav, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Lolland og Falster, Syddanmark, Ukjent sted, Halland, Blekinge, Skåne, Lund, Slesvig og Slesvig by.

Danske runeinnskrifter med De eldre runer, De yngre runer og runer fra middelalderen.

Danske runeinnskrifter på Brakteater og runemynter

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2022


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 4.11.2022