DANSKE RUNEINNSKRIFTER FRA LUND BY I SKÅNE


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.

Noter:
1) I dag er Skåne, Halland og Blekinge en del av Sverige, men var dansk territorie ca år 800—1332 og 1360—1658. (Svensk 1332—60).
Derfor regnes disse runeinnskriftene som danske runeinnskrifter.
DK SkL 1 - LUND DOMKIRKE-SOKKEL 1 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN., SVERIGE 1)

Innskriften er yngre enn "runetiden", datert til 1525 og består av både runer og latinske bokstaver. Innskriften er ristet på en sokkelsten i krypten. Språket er lavtysk og dansk. Runene er skrevet av Adam van Düren.

Innskriften lyder:

kot * help {ADAMS BØRN}

Guð hjalpi {Adams bôrn}. eller Got help {Adams børn}.

Norsk: "Gud hjelpe Adams barn."

English: "God help {Adam's children}."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 312, SV1927, SkL 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 2 - LUND DOMKIRKE-SOKKEL 2 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er yngre enn "runetiden", datert til 1527 og består av både runer og latinske bokstaver. Innskriften er ristet på en sokkelsten som oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum. Språket er lavtysk og dansk. Runene er skrevet av Adam van Düren.

Innskriften lyder:

got * help

Guð hjalpi. eller Got help.

Norsk: "Gud hjelp."

English: "God help."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 313, SV1927, SkL 2
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 3 - LUND-STEN 1 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Stenen som kalles Lundagårdsstenen, står i universitetsbiblioteket i Lund. Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen er også prydet med et ulvlignende dyr og maske. Alternativ tittel er Lundagård-sten.

Innskriften lyder:

+ þu(r)[kisl ÷ sun ÷ i]sgis ÷ biarnaR ÷ sunaR ÷ risþi ÷ sti[no ÷ þisi] ÷ (u)(f)tiR ÷ bruþr +
+ sino ÷ baþa ÷ ulaf ÷ uk ÷ utar ÷ lanmitr ÷ kuþa +

Þorgísl, sonr Ásgeirs Bjarnar sonar, reisti steina þessa eptir brœðr sína báða, Ólaf ok Óttar, landmennr góða.

Norsk: "Troels, sønn av Esge Bjørns sønn, reiste disse sten etter begge sine brødre, Olav og Ottar, 'gode' 'landmenn'."

English: "Þorgísl, son of Ásgeirr Bjôrn's son, raised these stones in memory of both of his brothers, Ólafr and Óttarr, good landholders"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Foto: @Erling Jirle.
¤ Bilde av Lund I runesten (Side A, B og C). Foto: Molkte.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Alternativ signum: DR 314, SV1927, SkL 3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Bengt A Lundberg, Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild

DK SkL 4 - LUND-STEN 2 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen er inndmuret i porten til bispegården i Nørregade i København.

Innskriften lyder:

tuki : let : kirkiu : kirua : auk : ...

Tóki lét kirkju gera ok ...

Norsk: "Toke lot gjøre kirken og... "

English: "Tóki had the church made and ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Lund II runesten. Foto: Molkte.
¤ Alternativ signum: DR 315, SV1927, SkL 4
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 5 - LUND-KAM 1 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kam av ben og horn. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (11028).

Runene lyder:

arngun × (g)af (×) mær × kab

Arngunnr gaf mér kamb.

Norsk: "Arngun gav mig kammen"

English: "Arngunnr gave me (the) comb."

Litteratur:
¤
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 303, SV1927, SkL 5
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 6 - LUND-BENNÅL 1 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en nål av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (11028).

Runene lyder:

tøfaNa * skefniG

Tófa-Anna skefningr.

Norsk: "Tue-Annes (=Anne, datter af Tue) blankpoleret nål."

English: "Tófi's Anni(=Anni Tófisson)'s glove-needle."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 307, SV1927, SkL 6
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 7 - LUND-BENSTYKKE 1 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1300-tallet, og er ristet på en runeben av ku. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (12591).

Runene lyder:

bri ÷ tiæ ÷ iærlæ ÷ føl

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 300, SV1927, SkL 7
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 8 - LUND-KAM 2 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kam av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (5481).

Runene lyder:

...nus

[Mag]nús(?).

Norsk: "Magnus"

English: "Magnús(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 304, SV1927, SkL 8
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 9 - LUND-KAM 3 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kam av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (7798).

Runene lyder:

iatrink

Eadrinc/Auðrinkr.

Norsk: "?Eadric."

English: "Eadrinc/Auðrink."

Litteratur:
¤
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 461.
¤ Alternativ signum: DR 305, SV1927, SkL 9
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 10 - LUND-BENNÅL 2 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en nål av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (12792).

Runene lyder:

mæ(n)isi

???...
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 533.
¤ Alternativ signum: DR 308, SV1927, SkL 10
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 11 - LUND-KNIVSKAFT - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en knivskaft av ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (11670).

Innskriften lyder:

pætær ÷ gæd min
-(r)no=n(i)nanm
pæta=r

Pétr gæt mín ... ... Pétr.

Norsk: "Peter pass godt på mig ... Peter "

English: "Pétr protect me. ... Pétr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 306, SV1927, SkL 11
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 12 - LUND-TRÆGENSTAND - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Trebit av idegran (taks) med ornamenter med uviss funksjon med usikre runer. Lunds kulturhistoriska museum (KM 12926). Datret til middelalder, et sted mellom år 1100–1500

Innskriften lyder

?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 8, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium, København.
¤ Res Mediaevales; Festskrift till Ragnar Blomquist, Lund 1968, S. 17
¤ Alternativ signum: DR NOR2000;8B, SV1927, SkL 12
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SkL 13 - LUND-VÆVEBRIK - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en vevbrikke av ben. Brikkevevbrikken er oppbevart på Lunds kulturhistoriska museum.

Innskriften lyder:

skuaraR : iki
mar : afa
(:) -on : m=n * krat *
aallatti :


Sigvarar Ingimarr hafa [m]un minn/mín grát/grand ...

Norsk: "Sigvards Ingemar vil få min gråt/ulykke."

English: "Sigvôr's Ingimarr will have my weeping / unhappiness ..."

eller

skuaraR : iki
mar : afa
(:) -on : m=n*krat *
aallatti :


Sigvarar Ingimarr hafa mun meingrát ...

English: "Sigvôr's Ingimarr will have my misfortune?..."

Norsk: "Sigvards Ingemar vil få mit uheld/ulykke)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Lund vevbrikke. Foto: Molkte.
¤ Fornvännen 1908: Olson, Emil. Benplatta med runinskrift
¤ Alternativ signum: DR 311, SV1927, SkL 13
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

. Foto: Molkte

DK SkL 14 - Lund-benstykke 2 - Lunds stad, Skåne län, Sverige 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et runeben av hjort. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (20540).

Runene lyder:

fuþorkhniastbmlR
æfkar

fuþorkhniastbmlR
Efkar/Afkar.

Norsk: "Futharkhniastbmly. Æfkarr (den tvilrådige)."

English: "fuþorkhniastbmlR Efkarr/Afkarr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 301, SV1927, SkL 14
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 15 - LUND-BENSTYKKE 3 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum.

Runene lyder:

bin is þita bin is þt(o)

Bein er þetta, bein er þetta.

Norsk: "Dette er ben. Dette er ben."

English: "This is bone, this is bone."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 302, SV1927, SkL 15
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 16 - LUND-SKIFERAMULET - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulett av en type skiffer. Amuletten er tapt.

Runene lyder:

[inuk(a)=(l)uþ(k)rs +]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 308a, SV1927, SkL 16
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SkL 17 - LUND-SKIFERSTYKKE 1 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en skifferstykke. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (32979/80).

...himpr

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 309, SV1927, SkL 17
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 18 - LUND-SKIFERSTYKKE 2 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en skifferstykke. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum.

Runene lyder:

...m.../...R.../...y...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 310, SV1927, SkL 18
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk
DK SkL 19 - LUND-LÆDERSKEDE 1 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sverdslire av lær. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (20330).

Runene lyder:

l(i)-(l)a(t)(i)sartam(a)l(u)(k)i(k)koi--/---l-(i)-(u)artam-l---koi--
bariumfut(g)(æ)t(a)=um/bariumkutgæta=um


?????

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 475.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR TIL 7, SV1927, SkL 19
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 20 - LUND-BENSTYKKE 4 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en runeben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (39273).

Runene lyder:

bøndi × ris×ti × mal×runu
arar × ara × æru × fiaþrar (×)

Bóndi risti málrúnu, árar ara eru fjaðrar.

Norsk: "Bonde ristet målruner. Ørnens årer er fjærene (vingene)."

English: "Bóndi carved runes of speech. Eagle's oars are the feathers."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR TIL 5, SV1927, SkL 20
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 21 - LUND DOMKIRKE-KAPITÆL - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en kapitel av sandsten. Oppbevares på Lunds historiska museum.

Runene lyder:

ia=ko=b

Jakob.

Norsk: "Jakop"

English: "Jacob"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR TIL 6, SV1927, SkL 21
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DK SkL 22 - LUND-TEGLSTEN - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en bit av en mursten. Oppbevares på (Kulturen i Lund) Lunds kulturhistoriska mueum (42904).

Runene lyder:

uþo-

[f]uþo[rk]

Norsk: "fuþork"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;459F, SV1927, SkL 22
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 23 - LUND-BENSTYKKE 5 - LUNDS STAD. MALMÖHUS LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Inventarnr.: KM 44606:28

m-- (*)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;460B, SV1927, SkL 23
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 24 - LUND-BENSTYKKE 6 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Inventarnr. KM 49326:109a

Runene lyder:

fuþørkhniastbm

fuþorkhniastbm[ly]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;458A, SV1927, SkL 24
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 25 - LUND-TINBLBEIN - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en garnvinde av ben.

Runene lyder:

tinbl:bein

teinbeinn/...beinn

Norsk: "Tvinneben/Garnvinde / ...-ben."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;471, SV1927, SkL 25
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 26 - LUND-BENSTYKKE 7 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (runeben nr 7). Funnet i 1961, futhark-innskrift. Inventarnr. KM 53436:521

Runene lyder:

fu

fu[þork]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;458C, SV1927, SkL 26
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 27 - LUND-TRÆBÆGER - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en beger av tre. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (57135:1240).

Runene lyder:

bikk=a=r fa=r(u)n-

Bikarr ...

Norsk: "Beger..."

English: "Beaker ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;474A, SV1927, SkL 27
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 28 - LUND-KARBUND 2 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til 1200 - 1300-tallet og er ristet i bunden av en skål. Plasseringen er på Lunds kulturhistoriska museum (KM 57135:1589).

Innskriften lyder:

rikæ ×

Ríki(?)

Norsk: "Riki (?)".

Engelsk: "Riki(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 7, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Alternativ signum: DR NOR2000;7B, SV1927, SkL 28
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SkL 29 - LUND-SPADSERESTOK - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)


Innskriften er datert til år 1025-50, og er ristet på en spasserstokk av tre. Oppbevares i Kulturen i Lund.

Innskriften lyder:

ulfkil

Ulfkell.

Norsk: "Ulvkel."

English: "Ulvkel."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 472.
¤ Alternativ signum: DR EM85;472, SV1927, SkL 29
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 30 - LUND-BENSTYKKE 8 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 8). Inventarnr.: KM 61277:331

Runene lyder:

tutaþorere
æ????ra???

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Fornvännen 1970 side 311.
¤ Sven B. F. Jansson, Nytt runfynd i Lund, Kulturen 1970, side 112).
¤ Alternativ signum: DR EM85;460A, SV1927, SkL 30
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 31 - LUND-BLYAMULET - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften som er datert til mellom år 1100 og 1600, er ristet på en amulett av bly. Amuletten er utformet som en liten miniatyrøks med et bærehull i den smale enden

Innskriften lyder:

+ (s)han +

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer nr. 12 side 9, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 62892:2191)
¤ Koordinater: 6177975;1335900
¤ Alternativ signum: DR NOR1998;9B, SV1927, SkL 31
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 32 - LUND-MØNTPRØVESTYKKE - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til begynnelsen av 1070-tallet, og er ristet på en blyplate slått med myntverktøy. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

+ fadi : i lynti ÷

Fati í Lundi.

Norsk: "Fati i Lund."

English: "Fati in Lund."
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Jensen 1983:2ff (Nord. numismatisk medlemsblad 1).
¤ Alternativ signum: DR EM85;392, SV1927, SkL 32
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 33 - LUND-BENSTYKKE 9 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 9). Inventarnr.: KM 62892:2459

Runene lyder:

sia

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;460C, SV1927, SkL 33
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SkL 34 - LUND-BENSTYKKE 11 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (Lund-benstykke 11). Inventarnr.: KM 66118

Runene lyder:

ni/in

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;460D, SV1927, SkL 34
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 35 - LUND-BENSTYKKE 10 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit (runeben nr 10). Futhark-inskrift. Inventarnr.: KM 66166:370

Runene lyder:

fuþnkhi

fuþ[or]kh[nias]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;458D, SV1927, SkL 35
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SkL 36 - LUND-BENSTYKKE 12 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Inventarnr.: KM 66166:1541

Runene lyder:

fuþorkhniastbmlR

fuþorkhniastbmlR

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;458B, SV1927, SkL 36
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 37 - LUND-BENNÅL 3 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en nål.

Runene lyder:

ræþ| |þu : runær : þer : bæ : risti

Ráð þú rúnar þær Pái risti.

Norsk: "Tyd runene. På ristet."

English: "Interpret the runes which Pái carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;470B, SV1927, SkL 37
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 38 - LUND-BENSTYKKE 13 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (Lund-benstykke 13). Inventarnr.: KM 66166:2332

Runene lyder:

k(l)aþkakkþkþk

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Foto Ogneslav.
¤ Foto Ogneslav.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Alternativ signum: DR EM85;459A, SV1927, SkL 38
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften

Foto: Ogneslav

DK SkL 39 - LUND-KARBUND 3 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er ristet på bunden av et trekar og er datert til ca 1200 - 1300-tallet. Gjenstanden har samme inventarnummer som DR NOR2000;8A men tilhører ikke samme gjenstand.

Innskriften lyder:

m--(s)(-)(-)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 7, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Alternativ signum: DR NOR2000;7C, SV1927, SkL 39
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 66166:2563)
¤ Koordinater: 6177875;1335700

DK SkL 40 - LUND-KARBUND 4 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er ristet på bunden av et trekar og er datert til ca 1200 - 1300-tallet. Gjenstanden har samme inventarnummer som DR NOR2000;7C men tilhører ikke samme gjenstand.

Innskriften lyder:

... a mik

... a mik

Norsk: "Eier meg".

Engelsk: "... owns me"

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 8, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Alternativ signum: DR NOR2000;8A, SV1927, SkL 40
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 66166:2563)
¤ Koordinater: 6177875;1335700
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SkL 41 - LUND-KARBUND 1 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en laggskålsbunn av tre. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund (KM 70361:137).

Runene lyder:

o=la=uus mæ pos(i)

Olavus me possi[det].

Norsk: "Olav eier meg."

English: "Olav owns me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1981 side 194.
¤ Alternativ signum: DR EM85;534A, SV1927, SkL 41
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 42 - LUND-LÆDERSKEDE 2 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sverdslire av lær.

Runene lyder:

karm mail umail

???

eller


garm -m(a)=(k)i a=l umal

Garmr mæki ôll(?) ómál.

Norsk: "Garm (beskytter) sverdet mot alle forbandelser"

English: "Garmr (protect the) sword from all(?) curses(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1982 side 241f.
¤ Alternativ signum: DR EM85;475A, SV1927, SkL 42
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 43 - LUND-BENSTYKKE 14 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben (Lund-benstykke 14). Inventarnr.: KM 70361:652

Runene lyder:

øssa

ossa

Norsk: "Ben"

English: "Bones."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;459B, SV1927, SkL 43
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 44 - LUND-KAM 4 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-1150, og er ristet på en kam av hjorthorn. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund. (KM 70361:759).

Runene lyder:

fuorkhniastbmlR þork(æ)l/þork(e)-/þork-- *

fu[þ]orkhniastbmlR Þork[ell]/Þorg[nýr]

Norsk: "fuþorkhniastblmR Torkjell/Torgny "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Forvännen 1981 side 191-194.
¤ Alternativ signum: DR EM85;466B, SV1927, SkL 44
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 45 - LUND-LÆDERSKEDE 3 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sverdslire av lær i 2 fragmenter.

Runene lyder:

...--hrinsniþla=b(m)???? : li? ??

?????? ?????????

????

eller

-- hrensliþ la=b(m) (tb(i)(a)=(u)) liD þþ

o=l=a=u o=l=a=u o=l=a=u o=l=a=u o=l=a=u o=l=a=u ????o??hu

... hreinslíðr ... ...Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr ...

Norsk: " ... ren-skede ... Olav Olav Olav Olav Olav Olav ..."

English: "... (sword)sheath of reindeer ... Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr Ólafr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1982 side 245.
¤ Alternativ signum: DR EM85;475B, SV1927, SkL 45
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 46 - LUND-BENSTYKKE 15 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Inventarnr.: KM 70917:106

Runene lyder:

kø(e)phlu(e)(æ)lit pø
fkøkþr- pø

... Pái/Búi(?) f[uþ]o[r]k Pái/Búi(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;461A, SV1927, SkL 46
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 47 - LUND-BENSTYKKE 16 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Inventarnr.: KM 70917:238

Runene lyder:

---(b)(u)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;459C, SV1927, SkL 47
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 48 - LUND-BENSTYKKE 17 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Inventarnr.: KM 70917:401

Runene lyder:

---- ---...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;459D, SV1927, SkL 48
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 49 - LUND-BENSTYKKE 18 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Inventarnr.: KM 70917:426

Runene lyder:

fta(s)n

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;459E, SV1927, SkL 49
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 50 - LUND-BENSTYKKE 19 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til vikingtid, 1000-tallet (?), og er ristet på en benbit. Oppbevares i Kulturen i Lund.

Innskriften lyder:

...(k)kuuunkastitub
knif ' melti :

????????? knífr mælti.

Norsk: "... kniven talte."

English: "... the knife spoke."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke & Stoklund 1983:24 (SNF Årsber. 81-82).
¤ Moltke, Erik, 1985 side 462.
¤ Alternativ signum: DR EM85;462A, SV1927, SkL 50
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 51 - LUND-BENSTYKKE 20 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Inventarnr.: KM 71075:53

Runene lyder:

fuþokr

fuþork

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Bilde fra Ogneslavk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;461B, SV1927, SkL 51
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 52 - LUND-BENSTYKKE 21 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften har usikker datering, men er ristet på en benbit. Inventarnr.: KM 71075:176

Runene lyder:

...(i)(t)ønkugi : urat funti

... ... vrat fundi(?)/funti(?)

Norsk: "... rystet mødet(?) / fonten (?)"

English: "... shook (the) encounter(?) / font(?)"

Litteratur:
¤ Moltke & Stoklund 1983:26 (SNF Årsber. 81-82).
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;462C, SV1927, SkL 52
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 53 - LUND-BENSTYKKE 22 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en benbit. Oppbevares i Kulturen i Lund (KM 17075:220).

Innskriften lyder:

uakan : luh :
: fa : nu : þa


?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke & Stoklund 1983:26 (SNF Årsber. 81-82).
¤ Moltke, Erik, 1985 side 463.
¤ Alternativ signum: DR EM85;463A, SV1927, SkL 53
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 54 - LUND-BENSTYKKE 23 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til 1000-tallet, og er ristet på en benbit. Oppbevares i Kulturen i Lund.

Innskriften lyder:

...kuuunkaiii

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke & Stoklund 1983:24 (SNF Årsber. 81-82).
¤ Moltke, Erik, 1985 side 462.
¤ Alternativ signum: DR EM85;462B, SV1927, SkL 54
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 55 - LUND-BENSTYKKE 24 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en benbit. Oppbevares i Kulturen i Lund.

fuþtramR hnki b...

Fuðtramr hagi(?) ...

Norsk: "Måtte fittetrollet planlegge/arrangere(?) ..."

English: "May the cunt-demon arrange(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 463.
¤ Alternativ signum: DR EM85;463B, SV1927, SkL 55
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 56 - LUND-BENSTYKKE 25 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til 1000-tallet, og er ristet på en benbit. Oppbevares i Kulturen i Lund.

Innskriften lyder:

sibi : sitr : m(i)þ : asa
fur : asau :

Sibbi sitr "miþ" Ása ??? ????

Norsk: "Sibbe sidder "miþ" Åse... "

English: "Sibbi sits "miþ" Ása ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke & Stoklund 1983:26 (SNF Årsber. 81-82).
¤ Moltke, Erik, 1985 side 462.
¤ Alternativ signum: DR EM85;462D, SV1927, SkL 56
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 57 - LUND-BENSTYKKE 26 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-1150, og er ristet på en benbit. Inventarnr.: KM 71075:507

Runene lyder:

...(a)rþi- * meþ * hesti * r=øþa...
...hki * sbata * arkr (*) ...

... með hesti rauða . .. spat(?) argr(?) ...

Norsk: " ... med (en) rød hest ... spat(?) skadelig(?) ..."

English: "Side A ... with (a) red horse Side B ... spavin(?) maleficent(?) ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;464, SV1927, SkL 57
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 58 - LUND-BENSTYKKE 27 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Dateringen er usikker, men innskriften er atakelig i fra vikingtid og er ristet på en benbit. Inventarnr.: KM 71075:616

Innskriften lyder:

-ni : mma

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 466.
¤ Alternativ signum: DR EM85;466A, SV1927, SkL 58
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 59 - LUND-BENNÅL 4 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til vikingtid, 1000-tallet, og er ristet på en nål.

Runene lyder:

fuþrk(h)ai(n)s(l)

fuþ[o]rkhniast[bmlR]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR EM85;470C, SV1927, SkL 59
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 60 - LUND-LÆDERSKEDE 4 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en lærslire. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 71839:328).

Runene lyder:

-- fuþorkhnias
niastbmlR

... fuþorkhnias
[h]niastbmly

Litteratur:
¤
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1988, side 237. '
¤ Alternativ signum: DR FV1988;237, SV1927, SkL 60
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 61 - LUND-BENSTYKKE 28 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund, inventarnr.: KM 71839:468

Runene lyder:

RþrrRbn / mþ(b)(b)mb-

?? / ??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;533A, SV1927, SkL 61
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 62 - LUND-LÆDERSKEDE 5 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er ristet i en sverdslire av lær og er datreret til 1000-tallet.

Innskriften lyder:

(u)-- : (u)oasan : iar : lifar : kati : bau-s : (k)--...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer nr. 12 side 9, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Alternativ signum: DR NOR1998;9A, SV1927, SkL 62
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 71839:548)
¤ Koordinater: 6177875;1335700
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 63 - LUND-BENSTYKKE 29 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Benstykket er i 2 fragmenter. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

(u)tkl * æt * æ(s)(h)

??? ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;533B, SV1927, SkL 63
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 64 - LUND-BENSTYKKE 30 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

fuþorkhniaslbm-

fuþorkhniastbm[lR]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;533C, SV1927, SkL 64
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 65 - LUND-BENSTYKKE 31 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

fuþorkh

fuþorkh[nias]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR EM85;533D, SV1927, SkL 65
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 66 - LUND-BENSTYKKE 32 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

fuþ

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;533E, SV1927, SkL 66
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 67 - LUND-BENSTYKKE 32A - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

...l(u)--

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;533F, SV1927, SkL 67
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 68 - LUND-BENSTYKKE 33 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

mmmmmmmmmmmmmmmmmm
fuþ mmmmm(m)

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;533G, SV1927, SkL 68
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 69 - LUND-BENSTYKKE 34 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et benstykke. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund.

Runene lyder:

i * fuþ *

Flere innskrifter fra middelalderen består kun av de tre runene fuþ, som vaneligvis blir tolket som begynnelsen til en Fuþark, sælig dersom gjenstanden er skadet, slik at det er et brudd etter de tre runene. De som heller til denne tolkningen, mener at det ikke var nødvendig å skrive hele Fuþarken for å oppnå det en ville med innskriften. Det finnes også flere innskrifter med kun en f som tolkes på samme måte.

Imidlertid kan også fuþ bety fuð som er betegnelsen på det kvinnelige kjønsorgan. Ordet i denne betydning er belagt i mange innskrifter fra middelalderen, hvor sammnenhengen ikke gir tvil om hva som blir skrevet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;533H, SV1927, SkL 69
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 70 - LUND-BRONZEAMULET - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften har usikker datering, men er ristet på et bronseblekk. Oppbevares på KM (71839:2150).

Runene lyder:

-talletl(i)-u

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: Forvännen 1988, side 238.
¤ Alternativ signum: DR FV1988;238, SV1927, SkL 70
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SkL 71 - LUND-BENSTYKKE 36 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til 1000-tallet, og er ristet på et benstykke. Oppbevares på Kulturen i Lund.
Innskriften lyder

auarþ þt

Hávarðr(?) ...

Norsk: "Håvard(?) ..."

English: "Hávarðr(?) ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1988 side 234.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 72354:11)
¤ Alternativ signum: DR FV1988;234B, SkL 71, SV1927
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 72 - LUND-BENSTYKKE 35 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til 1000-tallet, og er ristet på et benstykke. Oppbevares på Kulturen i Lund.

Innskriften lyder:

ufþ

fuþ[ork](?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1988 side 234.
¤ Koordinater: 6178000;1335575
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 72354:11)
¤ Alternativ signum: DR FV1988;234A, SV1927, SkL 72
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 73 - LUND-BENSTYKKE 37 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 73504:305).

Runene lyder:

+ fuþorkhniastbmlR ÷

fuþorkhniastbmly

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1988, side 236.
¤ Alternativ signum: DR FV1988;236, SV1927, SkL 73
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 74 - LUND-METALAMULET - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er ristet på en metallbit og er datert til 1000-tallet. Oppbevares på Kulturen i Lund (KM 76420:172).

Innskriften lyder:

þþþþþtþ

???

Litteratur:
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Fornvännen 1993, side 226
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Alternativ signum: DR FV1993;226, SV1927, SkL 74
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 76420:172)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 75 - LUND-BENSTYKKE 38 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-1150 (dendrokronologi), og er ristet på et runeben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 76579:38).

Runene lyder:

knif bar i

knif bar i eller Knífr "barí".

Norsk: "Kniven bar/kom i/gikk til angrep?"

English: "The knife conveyed/went to attack/brought on?"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Forvännen 1993, side 224.
¤ Alternativ signum: DR FV1993;224, SV1927, SkL 75
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SkL 76 - Lund-benstykke 39a

Er slettet

DK SkL 77 - LUND-BENSTYKKE 39 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1100-1150 (dendrokronologi), og er ristet på en runeben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 76579:558).

Innskriften består av runeliknende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Ogneslav.
¤ Forvännen 1993, side 225.
¤ Alternativ signum: DR FV1993;225, SV1927, SkL 77
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 78 - LUND-BENSTYKKE 40 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til 1000-1100-tallet, og er ristet på et runeben. Oppbevares på Kulturhistoriska museet i Lund (KM 77655:455). Trolig en innskrift uten språklig innhold, men det er brukt langkvistruner.

Runene lyder:

b(l)(s)sah-nr

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1993, side 227.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK SkL 79 - LUND-BENSTYKKE 41 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er datert til år 1200-1300-tallet, og er ristet på et runben. Oppbevares på Lunds kulturhistoriska museum (KM 77714:663).

Runene lyder:

kuþanan

Guð ... eller Gyða ... eller góðan ...

Norsk: "Gud .../Gyda .../god ..."

English: "God .../Gyða .../good ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Forvännen 1993, side 227.
¤ Alternativ signum: DR FV1993;227B, SV1927, SkL 79
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 80 - LUND-PRAGTMØNT - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er på en praktmynt av sølv og er datert til ca 1065 (numismatisk datering)

Innskriften lyder:

+ lkeuo...(n)eþsifilu{H}

???

Litteratur: Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om Runer nr. 15 side 7, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 80675:303)
¤ Alternativ signum: DR NOR2000;7A, SV1927, SkL 80
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SkL 81 - LUND-KAM 5 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er ristet på en kam i 2 fragmenter av ben/horn. Den er funnet i jord fra utgravningen i 1954. Innskriften er datert til sist på 900-tallet til ca 1000.

Innskriften lyder:

...(l)ui : reist : runer : þesar : at : k...

...vi/...ve ræist runaR þessaR at K.../G...

Norsk: "...-vi/...-ve ristet disse runer for K-.../G-...".

Engelsk: "...-vi/...-vé carved these runes for K-.../G-..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om Runer nr. 12 side 8, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 80787)
¤ Alternativ signum: DR NOR1998;8, SV1927, SkL 81
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK SkL 82 - LUND-BENNÅL 5 - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er risset på en nål av ben/horn.

Innskriften lyder:

mii

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Nytt om Runer nr. 18 side 10, Arbejdet ved Runologisk Laboratorium.
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 85963:143)
¤ Alternativ signum: NOR2003;10, SV1927, SkL 82
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK SkL 83 - LUND-SPILLEBRIK - LUNDS STAD, SKÅNE LÄN, SVERIGE 1)

Innskriften er ristet på en spillebrikke af bøk og er datert til 1200-1235. Det er mulig innskriften kommer fra Norge.

Innskriften lyder:

þeta : ræist | rolfr : þorkissun | honom : uar : þa=ngar | blantat : um þa snæ | huitu : snot

Þætta rest Rolfr Þorgers/Þorgisls sun, hanum was þa angr blandat um þa snehwitu snot.

Norsk: "Dette ristet Rolf Torgislsønn / Torgsisls sønn, for ham var sorgen forårsaket av den snøhvite kvinnen.".

Engelsk: "This carved Hrólfr Þorgeirr's/Þorgísl's son, for him was then sorrow caused concerning the snow-white woman."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Karlsson, Mattias och Svensson, Ola 2005 “Runristad spelpjäs hittad i Lund” i Gamla Lund-nytt, 2005:3, side 4.
¤ Futhark 2012, Runes about a Snow-White Woman. The Lund Gaming-Piece Revisited. Rikke Steenholt Olesen..
¤ Alternativ signum: SkL 83, SV1927
¤ Lunds kulturhistoriska museum (KM 86581:1624)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Noter:
1) I dag er Skåne, Halland og Blekinge en del av Sverige, men var dansk territorie ca år 800—1332 og 1360—1658. (Svensk 1332—60).
Derfor regnes disse runeinnskriftene som danske runeinnskrifter.
Opdateret d. 10.8.2022