RUNEINNSKRIFTER FRA REGION NORDJYLLAND


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.
DK NJy 1 - BØRGLUM-SØJLEFOD - BØRGLUM SOGN, BØRGLUM HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til år 1150-1175, og er ristet i granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 1641).

Runene lyder:

mes*ter * t=ufi * me
fesit * mit *

Meistari Tófi me fecit ...

Norsk: "Mester Tofi gjorde mig ..."

English: "Master Tófi made me ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Børglum runeinnskrift. Foto: Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR 165, NJy 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK NJy 2 - HÆSTRUP-KLOKKE - HÆSTRUP SOGN, BØRGLUM HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en kirkeklokke. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 5086).

Runene lyder:

+ ake maria : kpasia plena : tominus * tikum beneeedik=ta u : in : muliær(i)ibus : æ=þ : be=netiktus : fruktus fentrikis : tui : iskil afe maria : kr

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta [t]u in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Áskell. Ave Maria gr[atia].

Norsk: "Hill deg Maria, full av nåde, Herren være med deg: Du velsignede blant kvinner, og velsignet være dit livs frugt. Eskil. Hill deg Maria, full af nåde."

English: "Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee: blessed art Thou among women, and blessed is the fruit of Thy womb. Áskell. Hail Mary, grace."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Hæstrup runeinnskrift. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Hæstrup runeinnskrift. Foto: Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR 166, NJy 2
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK NJy 3 - JERSLEV-AMULETSTEN - JERSLEV SOGN, BØRGLUM HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder (?), og er ristet på en amulettsten av sandsten. Oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 11150).

Runene lyder:

mlbl(m)b mbl

??? ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 170, NJy 3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK NJy 4 - LYNGBY-FONT - LYNGBY SOGN, BØRGLUM HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en døpefont av granit. Runene ble oppdaget i 1935. Fonten i Nørre Lyngby Kirke fra 1913, stammer fra den tidligere nedrevne romanske kirke.

Runene lyder:

kuþ

Guð.

Norsk: "Gud"

English: "God."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 167, NJy 4
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 5 - VEJBY-TEGLSTEN 1 - VEJBY SOGN, BØRGLUM HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en mursten som er gjeninnsatt i det murte alterbordet

Runene lyder:

o=lof o=lof

Ólafr Ólafr

Norsk: "Olaf Olaf."

English: "Olafr Olafr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;439A, NJy 5
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK NJy 6 - VEJBY-TEGLSTEN 2 - VEJBY SOGN, BØRGLUM HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en mursten som er gjeninnsatt i det murte alterbordet.

Runene lyder:

fuþø(r)k(h)(a)

fuþorkhn[ias]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;439B, NJy 6
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK NJy 7 - VREJLEV-STEN - VREJLEV SOGN, BØRGLUM HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Runestenen er fra vikingtid. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

[...-u * stainiifak * faaþum * (e)iniRl(o)i(a)]

?????

Norsk: "...(rejste?) sten (efter?) ..."

English: "... (raised?) stone (in memory of?) .."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 547.
¤ Alternativ signum: DR 164, NJy 7
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK NJy 8 - ØSTER BRØNDERSLEV-KARMSTEN - ØSTER BRØNDERSLEV SOGN, BØRGLUM HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til år 1150-1200, og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

kirkia : er : kriste : kænt : ma=nom
suen : su=n : germu=nta=r × til : misgu=nta r

Kirkja er Kristi kend, mônnum, Sveinn sonr Geirmundar, til miskundar.

Norsk: "Kirken er viet til Kristus, til miskund for menneskene. Sven Germunds sønn."

English: "The church is dedicated to Christ, for mercy towards men. Sveinn, Geirmundr's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 163, NJy 8
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 9 - ØRUM-FONT - ØRUM SOGN, DRONNINGLUND HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200-1250, og er ristet på en døpefont av granit. Døpefonten står i kirken.

Runene lyder:

me fesiþ
nikotaus


Me fecit Nikulás.

Norsk: "Nikolaus gjorde mig."

English: "Nikulás made me."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 162, NJy 9
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 10 - MOSBJERG-KALKRISTNING - MOSBJERG SOGN, HORNS HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innvendig.

Innskriften lyder:

kandælabrum

candelabrum

Norsk: "Kandelaber."

English: "candelabrum"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;430B, NJy 10
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 11 - HUNE-STEN - HUNE SOGN, HVETBO HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Runeristeren er trolig den samme som har gjort 160. Stenen står i Hune kirkes tårnrom.

Innskriften lyder:

hufi ' þurkil ' þurbiurn ÷ satu ÷ stin ÷ runulfs ÷ hins ' raþ'sbaka '
' faþur ' sins '


Hofi, Þorkell, Þorbjôrn settu stein Rúnulfs hins Ráðspaka, fôður síns.

Norsk: "Hove, Torkil, Torbjørn satte deres far Runulv den Rådsnildes sten."

English: "Hofi, Þorkell, Þorbjôrn placed the stone of Rúnulfr the Quick-Witted, their father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Hune runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 161, NJy 11
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 12 - JETSMARK-KLOKKE - JETSMARK SOGN, HVETBO HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og var ristet på en kirkeklokke. Eneste opplysninger om innskriften er fra 1638 som forteller at det fantes ord skrevet med "runebogstaff" på klokken. Klokken er tapt.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativ signum: DR 159, NJy 12
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK NJy 13 - JETSMARK-STEN - JETSMARK SOGN, HVETBO HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er ristet på en sten av granit og er datert til vikingtid, Jelling. Runeristeren er trolig den samme som har gjort DR 161. Stenen står i Jetsmark kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

hufi ÷ sati ' stin ÷ ift ' bruþr
sino þurlak auk ' hriþi


Hofi setti stein ept brœðr sína Þorlak ok Hríði / Hreiði.

Norsk: "Hove satte stenen etter sine brødre Thorlak og Ride (Rede)."

English: "Hofi placed the stone in memory of his brothers Þorlakr and Hríðir/Hreiðir."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Jetsmark runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Alternativ signum: DR 160, NJy 13
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia

DK NJy 14 - ASTRUP-TEGLSTEN - ASTRUP SOGN, VENNEBJERG HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200-1250, og er ristet på en mursten. Oppbevares på Nationalmuseet i København, men en gipsavstøpning finnes i kirken. Futhark-innskrift.

Runene lyder:

fuþor(k)

fuþork

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR 168, NJy 14
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK NJy 15 - TORNBY-KALKRISTNING 1 - TORNBY SOGN, VENNEBJERG HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er skrevet av en nordmann. Runene er ristet i murpussen i kirkens kor.

Innskriften lyder:

Norske runer i Tornby kirke
þorstæin bræ[...]ræist runar þessar apikiz dahum[....]
han [h]af(þ)i mikit gaman af tonom um morhen(e)n þ(æ)r

þorsteinn bre[iði] reist rúnar þessar á pikisdogum [...] Han hafði mikit gaman af tónum um morginin þar.

Norsk: "Torstein Bre(de) ristet disse runer i pinsedagene [...] Han hadde stor glede av toner (antakelig sang) om morgenen der".

English: "Þorsteinn Bre(de) carved these runes on Whitsunday ... He had great joy of the tones on the morning there."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 169, NJy 15
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 16 - TORNBY-KALKRISTNING 2 - TORNBY SOGN, VENNEBJERG HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet i murpussen innendørs. Både þ-runen og k-runen er stungnet med to punkter.

Runene lyder:

þa(g)

???

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Wimmer 1914:206 (De danske Runmindesmærker).
¤ Norges Innskrifter med de yngre runer, bind V, side 235.
¤ Alternativ signum: DR 169A, NJy 16
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 17 - TORNBY-KALKRISTNING 3 - TORNBY SOGN, VENNEBJERG HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200 og er ristet i murpussen innendørs.

Runene lyder:

þo=rstæ--

Þorste[inn].

Norsk: "Torstein"

English: "Thorsteinn"

Litteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Wimmer 1914:206 (De danske Runmindesmærker).
¤ Norges Innskrifter med de yngre runer, bind V, side 235.
¤ Alternativ signum: DR 169B, NJy 17
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 18 - VENNEBJERG-KALKRISTNING - VENNEBJERG SOGN, VENNEBJERG HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND


¤ Alternativ signum: NJy 18, DR AUD2002;138

DK NJy 19 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 1 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på korets nordvegg 142-148 cm over nuværende gulv og 80-108 cm fra østveggen.

Runene lyder:

uk ... s(a)ul ... a ...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516A, NJy 19
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 20 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 2 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på På korets nordvæg 153-157 cm over nuværende gulv og 125-130 cm fra østveggen.

Runene lyder:

a=u=e m=aria

Ave Maria.

Norsk: "Ave Maria."

English: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516B5, NJy 20
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 21 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 3 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på korets nordvegg 135-150 cm over nuværende gulv og 4,45-4,85 m fra østveggen.

Runene yder:
ð-=rs=n : ku-(-)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516C, NJy 21
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 22 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 4 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 130 cm over nuværende gulv og 150-160 cm fra triumfveggen.

Runene lyder:

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516D, NJy 22
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 23 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 5 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 250-285 cm fra triumfveggen og ca. 135-150 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

(n)a=nnaba=r(i)s---mo=t---- ÷ (p)(a)(t)(æ)(r)

... pater.

Norsk: ".....Fader"

English: "......Father"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516E, Sj 23
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 24 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 6 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skibets nordvegg ca 3,6-4,25 m fra triumfveggen og 148-154 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

g=u=þ ÷ g=(ø)-æ ÷ t=ho=rlis=h ÷ o=r ÷ hæræ ÷ s=tat ÷ t=he=r ÷ pet=(e)=r ÷ s=(u)(a)=(l)=(e) ÷ m=æ=s ÷ s=s=re=f ÷ a=m=(e)(n)

Guð ... Þorleikr ór Hæra. Stand þar! Pétr Svali mik skrifaði. Amen.

Norsk: "Gud ... Thorlek fra Hæra. Stå der! Peter Svale skrev meg. Amen."

English: "God ... Þorleikr of Hæra. Stand there! Pétr Swallow wrote me. Amen."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516F, NJy 24
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 25 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 7 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 6,3-5,5 m fra triumfveggen og 150 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:
ma=rgaræta '
Margareta

Norsk: "Margareta"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516G, NJy 25
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 26 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 8 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 5,50-5,96 m fra triumfveggen og ca. 140 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

b-----

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516H, NJy 26
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 27 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 9 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg 6,55-9,95 m fra triumfveggen og ca. 85-105 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

(t)bar(e)æu

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516I, NJy 27
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 28 - AGGERSBORG-KALKRISTNING 10 - AGGERSBORG SOGN, ØSTER HAN HERRED, HJØRRING AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendørs på skipets nordvegg ca. 9,75-9,90 m fra triumfveggen og ca 165-170 cm over nuværende gulv.

Runene lyder:

t=y(i)-k

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516J, NJy 28
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 29 - Aggersborg-kalkristning 11 - Aggersborg Sogn, Øster Han Herred, Hjørring Amt, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen innendøres på skipets nordvegg 14,25-14,60 m fra triumfveggen og ca. 55-95 cm fra tårnets østvegg og ca. 175-180 cm over gulvet.

Runene lyder:

a=u=æ m=a=r a=fs=h=t(u)=k-

Ave Ma[ria] ...

Norsk: "Ave Maria ..."

English: "Hail Mary ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;516K, NJy 29
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 30 HØRDUM-BILLEDSTEN - HØRDUM SOGN, HASSING HERRED, THISTED AMT
¤ Alternativ signum: EM85;252/274, NJy 30

DK NJy 31 - SKYUM-FONT - SKYUM SOGN, HASSING HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en døpefont av granit. Døpefonten står i Skyum kirke.

Runene lyder:

+ kir

Geirr.

Norsk: "Geir"

English: "Geir."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 153, NJy 31
¤ Fornvännen 1906: L.Fr. Läffler, Tolkning af runinskrifterna på fyra danska dopfuntar.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 32 - HILLERSLEV-GRAVSTEN - HILLERSLEV SOGN, HILLERSLEV HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200-1250, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen sitter i kirketårnets vestmur.

Runene lyder:

...s... ku- mario : ...
{THOR CHIL MERG RET}


... Gu[ð] Maríu ... {Thorchil Mergret}

Norsk: "... Gud, Maria ... Thorchil, Mergret "

English: "... God, Mary ... Thorchil, Mergret"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av gravhellen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR 157, NJy 32
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK NJy 33 - SJØRRING-STEN - SJØRRING, HUNDBORG HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling. Runeristeren er den samme som har gjort DR 154. Runestenen er av granit. Stenen står i Vang kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

: osa : sati : stin : þonsi : iftiR :
oumuta : uir (:) sin : is : uaR :

himþiki : finulfs

Ása setti stein þenna eptir Eymunda, ver sinn, er var heimþegi Finnulfs.

Norsk: "Åse satte denne sten etter Omunde, sin mann, som var Finulvs hirdmand."

English: "Ása placed this stone in memory of Eymundi, her husband; he was Finnulfr's retainer."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Sjørind runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 155, NJy 33
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 34 - THISTED-GRAVSTEN - THISTED, HUNDBORG HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen sitter i Thisted kirkes tårnmur.

Runene lyder:

+ þorh ÷ amdis ÷ so=n ÷ huil=er ÷ hæræ ÷

Þórðr Amdis sonr hvílir hér.

Norsk: "Thord Amdis sønn hviler her."

English: "Þórðr Amdir's son rests here."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av gravhellen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR 156, NJy 34
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

NJy 35 - TVORUP-STEN - VANG SOGN, HUNDBORG HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er ristet på en runesten og er datert til vikingtid, etter-Jelling. Runeristeren er den samme som har gjort DR 155. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

[(o)sa : sati : stin * þonsi : aftiR : tuku ----iR * -a : -ir * sin : kuþon *
is uarþ : uikin * (o) : aufu:hiþi :
* uk * ua:s : him(þ)iki (:)
saga : iutis *]


Ása setti stein þenna eptir "tuku" ... ... ... sinn góðan, er varð veginn á "aufu" heiði ok var heimþegi "saga" "iutis".

Norsk: "Åse satte denne sten etter T... sin gode ..., som ble drebt på "aufu" Hede og var Saka-Juters(?) hirdmand."

English: "Ása placed this stone in memory of "tuku" , her good ... ... ... ; he was slaughtered (on) "aufu" heath and was "saga" "iuti"'s retainer."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 544.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 154, NJy 35
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 36 - GALTRUP-GRAVSTEN - GALTRUP SOGN, MORSØ NØRRE HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen sitter innmuret i Galtrup kirkes tårn, ca. 90 cm over bakken.

Runene lyder:

hær ligr ÷
isulfr : þo
r(g)ils : sun


Hér liggr Ísulfr Þorgísls sonr.

Norsk: "Her ligger Isulv Torkils sønn"

English: "Here lies Ísulfr Þorgísl's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av gravhellen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Alternativ signum: DR 152, NJy 36
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK NJy 37 - ELSØ-GRAVSTEN - ELSØ SOGN, MORSØ SØNDER HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på et fragment av gravhelle av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 997).

Runene lyder:

thru:iþt :

Þorgautr.

Norsk: "Torgaut"

English: "Þorgautr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 414.
¤ Alternativ signum: DR 151, NJy 37
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 38 - RAKKEBY-KALKRISTNING - RAKKEBY SOGN, BØRGLUM HERRED, HJØRRING AMT


Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR NOR2002;8, NJy 38

DK NJy 39 - HURUP-STEN - HURUP SOGN, REFS HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står på kirkegården syd for kirken.

Innskriften lyder:

: þurmuþr : r-... ...
-- : þ(i)(s)... : iftiR ... ...þur : sin kuþr : ...

Þormóðr r[eisti] ...
... þess[i] eptir ... ... sinn, góðr ...

Norsk: "Tormod reiste disse etter sin ..., en god ...."

English: "Þormóðr raised ... ... these in memory of ... his, a good ..."

eller

: þurmuþr : r-... ...
--: þ(i)(s)... : iftiR ... kuþr : ... ..þur : sin
Þormóðr r[eisti] ...
... þess[i] eptir ... Góðr ... [fô]ður sinn.

Norsk: "Tormod, en 'god' ('dreng') r(eiste) disse (kumbler) etter NN. sin far/bror."

English: "Þormóðr raised ... these in memory of ... -góðr ... his father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 528.
¤ Bilde av Hurup runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 150, NJy 39
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 40 - SØNDBJERG-SOKKELSTEN - SØNDBJERG SOGN, REFS HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til år 1150-1200, og er ristet på en sokkelsten av granit. Stenen er innsatt som hjørnesokkelsten i tårnet.

Runene lyder:

÷ iakop ÷ uulæ ÷ skia=lm ÷ gurþæ ÷ ubi a=ra
ibi o=kulus

Jakob olli, Skjalm gerði. Ubi ara, ibi oculus.

Norsk: "Jakob voldte, Skjalm gjorde. - Hvor alteret er, der er øyet."

English: "Jakob commissioned, Skjalm made. Where the altar, there the eye."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 149, NJy 49
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 41 - YDBY-STEN - YDBY SOGN, REFS HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en runesten. Stenen omtales første gang 1741, men var vekk da den ble ettersøgt 1821. Stednavnene Hellehøj og Hellesager er knyttet til funnstedet og kan (if. Øeby Nielsen 2005:131) tyde på, at det har vært en kult- eller begravelsesplass. Deler av runestenen ble gjenfunnet som kløvde stykker i marts 2016. Alternativ tittel er Flarup-sten

Innskriften lyder:

[þurkisl * sati * au(k) (*)
suniR (*)

lifa * i * staþ * þa
nsi *

stin ÷ uftiR * lifa]

Þorgísl setti ok synir Leifa í stað þenna stein eptir Leifa.

Norsk: "Troels satte sammen med Leves sønner på dette sted stenen etter Leve."

English: "Þorgísl and Leifi's sons placed at this place the stone in memory of Leifi."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 547.
¤ Alternativ signum: DR 149, NJy 41
¤ Ander Bæksted, Flarup Runestenen, Historisk Aarbog for Thisted Amt, side 89-107, 1941.
¤ Artikkel i Jyllandsposten 17.03.2016 om den gjenfundete Ydby-stenen.
¤ Artikkel i TV MIDTVEST 17.03.2016 om den gjenfundete Ydby-stenen.
¤ Artikkel i Ekstrabladet.dk 17.03.2016 om den gjenfundete Ydby-stenen.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 42 - VESLØS-GRAVSTEN - VESTLØS SOGN, VESTER HAN HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en gravhelle av granit. Stenen er muret ned i våpenhusets gulv på høykant, så den står på loddrett, men på hodet.

Runene lyder:

niklas

Nikulás.

Norsk: "Niklas."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 158, NJy 42
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 43 - FERSLEV-STEN 1 - FERSLEV SOGN, FLESKUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en runesten av granit som er blitt tilhugget til byggemne. Stenen står i våpenhuset.

Innskriften lyder:

(t)uki : sati : stin : þonsi : aft :
: osta : sun : sin : lutaris : sun


Tóki(?) setti stein þenna ept Ásta, son sinn, "lutaris" son.

Norsk: "Toke(?), 'Lutaris'' sønn, satte denne sten etter Asta sin søn."

English: "Tóki(?), "lutaris"'s son, placed this stone in memory of Ásti, his son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Ferslev I runesten.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Alternativ signum: DR 145, NJy 43
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

. Foto: Wikipedia

DK NJy 44 - FERSLEV-STEN 2 - FERSLEV SOGN, FLESKUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en runesten, eventuellt en gravhelle. Stenen er tapt.

Runene lyder:

[... ...sti : runar : þ(e)...]

... risti rúnar ...

Norsk: "... ristet runer...."

English: "... carved runes ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 146, NJy 44
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 45 - GUDUM-STEN - GUDUM SOGN, FLESKUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en runesten som er tapt.

Runene lyder:

[Rsten : let : resa : sten : þena : for (:) siol × uþuakins : faþur : sins ×]

Eysteinn lét reisa stein þenna fyrir sál Óþvegins, fôður síns.

Norsk: "Øystein lot reise denne sten for sin far Utvagens sjel"

English: "Eysteinn had this stone raised for the soul of Óþveginn, his father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 147, NJy 45
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK NJy 46 GUNDERUP-STEN 1 - GUNDERUP SOGN, FLESKUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i kirkens våpenhus.

Innskriften lyder:

: tuki : raisþi : stini : þoisi : auk : karþi : kub(l) (:)
: þausi : aft aba : mak : sin : þaikn : kuþan : auk :

: tufu : muþur : sino : þau : lika : baþi : i : þaum : hauki :
abi : uni : tuka : fiaR : sins : aft : sik :


Tóki reisti steina þessa ok gerði kuml þessi ept Apa/Ebba, mág sinn, þegn góðan, ok ófu, móður sína. Þau liggja bæði í þeim haugi. Api / Ebbi unni Tóka fjár síns ept sik.

Norsk: "Toke reiste disse sten og gjorde disse kumbler etter sin måg (stefar) Abe (Ebbe), en ‘god’ thegn, og Tove, sin mor. De ligger begge i denne haug. - Abe (Ebbe) ‘unte’ Toke sit gods etter sig."

English: "Tóki raised these stones and made this monument in memory of Api/Ebbi, his kinsman-by-marriage, a good þegn, and Tófa, his mother. Both of them lie in this mound. Api/Ebbi granted Tóki his wealth after himself."

"Thegn", oldnordisk þegn, af germansk *þegna- 'tjener, kriger', svarende til gresk teknon 'barn', av indoeuropeisk *tek- 'frembringe, føde'.
"Thegn" er i det angelsaksiske England et medlem af det jordeiende aristokratiet. Ordet er kjent fra 600-tallet, men mest brukt på 900-1000-tallet.

I Norge betegner "thegn" en klasse av frie undersåtter, som var særlig forpliktet over for kongsmakten, men hadde særlig innflytelse og krav på å bli spurgt.
I Sverige og Danmark forekommer betegnelsen kun i runeinnskrifter og stednavn. Det har været foreslått, at de utgjorde en særlig gruppe af kongstjenere, men storbønder er like så sannsynlig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Gunderup I runesten (Side A og B).
¤ Bilde av Gunderup I runesten (Side A og B).
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Alternativ signum: DR 143, NJy 46
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia

DK NJy 47 - GUNDERUP-STEN 2 - GUNDERUP SOGN, FLESKUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev, og er ristet på en sten av granit. Trolig ristet av en nordmann eller svenske. Stenen står i våpenhuset.

Innskriften lyder:

austain ÷ sati ÷ stain ' þonsi ÷ abt ' osulb ' faþur ' sin '

Eysteinn setti stein þenna ept Ásulf, fôður sinn.

Norsk: "Øystein satte denne sten etter Asulv, sin far."

English: "Eysteinn placed this stone in memory of Ásulfr, his father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Gunderup II runesten.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Alternativ signum: DR 144, NJy 47
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia

DK NJy 48 - NØVLING-FIBULA - NØVLING SOGN, FLESKUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Nøvling fibulaen ble funnet på Lundegaarde gravplassen i Nøvling sogn, Fleskum herred, Region Nordjylland i 1963. En fibula er en praktspenne eller en nål til pynt eller nytte. Den er i dag i Nationalmuseet. Innskriften som er skrevet i urnordisk, kan i forbindelse med andre funn dateres til 200-talletallet. Alternativ tittel er Lundegårde-fibula.

Innskriften lyder:

bidawarijaR talgidai

bidawarijaR er et navn og betyr "edsbeskytter" eller "paktsvokter". I en yngre form ville navnet være Bivar. talgidai er et verb i 3. person, men skulle da ende på -e og bety "skjære, snitte", egentlig i tre, men innskriften er ristet i metall. Det antas derfor at endelsen -ai er en feilskrivning. Innskriften kan da oversettes "Bivar skar"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Stoklund 1994B. Moltke, Erik, 1985 side 129.
¤ Alternativ signum: DR EM85;129, NJy 48
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk


DK NJy 49 - DURUP-STEN - DURUP SOGN, GISLUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLANDLitteratur:
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 129, NJy 49

Foto: natmus.dk

DK NJy 50 - FARSØ-STEN - FARSØ SOGN, GISLUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en runsten. Stenen står i våpenhuset.

Innskriften lyder:

: tu(s)(t)i : uk : osbiurn : rsþu : stin : þonsi : (a)ft : tufa
: bruþur : (s)(i)(n)/---...


Tosti ok Ásbjôrn reistu stein þenna ept Tófa, bróður sinn/...

Norsk: "Toste og Asbjørn reiste denne sten etter Tue, bror (...) (deres bror?)."

English: "Tosti and Ásbjôrn raised this stone in memory of Tófi, their brother/..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 523.
¤ Alternativ signum: DR EM85;523B, NJy 50
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk


DK NJy 51 - LYNGBY-STEN - LYNGBY SOGN, HELLUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i Lyngbys kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

...(n)untr : a : aisku : sina :

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 140, NJy 51
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 52 - ØLS-STEN - ØLS SOGN, HINDSTED HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en gravhelle. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

[fuþruf : þa : ko- * anal]

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 128, NJy 52
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK NJy 53 - GRAVLEV-PIND - GRAVLEV SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, trolig år 1000-1050, og er ristet på en trepinne. Runepinnen inngår i Regnar Pedersens samling (overdraget til Sydhimmerlands Museum?)

Innskriften lyder:

÷ kukukuburRikikiki ÷ i--(a)--lh(n)i(f)ka : uiRsiiue :

????????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 356.
¤ Alternativ signum: DR EM85;356, NJy 53
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 54 - SULDRUP-GRAVSTEN - SULDRUP SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en gravhelle av granit. Den står i våpenhuset ved inngangen til kirken. Alternativ tittel er Suldrup II.

Runene lyder:

k : nik :

?? ???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 137, NJy 54
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 55 SULDRUP-STEN - SULDRUP SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står ved våpenhusets sydmur. Alternativ tittel er Suldrup I.

Innskriften lyder:

: riuskR : risþi : s(t)... ...R : ufah : bruþu
r : sin :


"riuskR" reisti st[ein] [epti]r Ófeig, bróður sinn.

Norsk: " 'riuskR' reiste [denne] (sten etter) Ufej, sin bror."

English: "Ryskr raised the stone in memory of Ófeigr, his brother."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Suldrup runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 138, NJy 55
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 56 - VEGGERBY-VINDUESOVERLIGGER - VEGGERBY SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriftens opprinnelige plassering er Torndal, men oppbevares på Vest-Himmerlands Museum. Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en vindusoverligger av granit.

Runene lyder:

kst

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 139, NJy 56
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 57 - VOKSLEV-BLYAMULET - VOKSLEV SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til senmiddelalderen, og er ristet på et sammenrullet blystykke. Trolig en nonsensinnskrift. Oppbevares på Nationalmuseet (D 29/1993).

???

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Alternativ signum: DR AUD1993;266, NJy 57
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK NJy 58 - ÅLBORG-BENNÅL - ÅLBORG SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en nål. Oppbevares på Aalborg Historiske Museum.

Runene lyder:

* skefnikr *

skefningr

Norsk: " 'skevning' (=sværd, blankpoleret nål)."

English: "Glove-needle (Sword or polished needle)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;470A, NJy 58
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 59 - Ålborg-benstykke - Ålborg Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et ben. Oppbevares på Ålborgs museum.

Runene lyder:

mþ(y)r
m(y)i

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;550, NJy 59
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 60 - ÅLBORG-FIBULA - SCHEELSMINDE, ÅLBORG SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til 700-tallet, og er ristet på en brosje. Oppbevares på Nationalmuseet. Alternativ tittel er Scheelsminde-fibula

Innskriften lyder:

futis eller kutis

Gutis/Gotis eller ???

Norsk: "... Gotes (mandsnavn?)"

English: "... Gutir's/Gotir's"
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 160.
¤ Alternativ signum: DR EM85;160, NJy 60
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 61 - LINDHOLM HØJE-KNIVSKAFT - LINDHOLM SOGN, KÆR HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 800, og er ristet på et knivskaft. Oppbevares på ÅHM Aalborg Historiske Museum.

Innskriften lyder:

sikasuaio
þurufiriþi likaþi

"sikasuaio"
Þorfríði líkaði.

Norsk: " 'sikasuaia' polerte for Torfrid(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 348.
¤ Alternativ signum: DR EM85;348, NJy 61
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 62 - HEMDRUP-PIND - SKARP SALLING SOGN, SLET HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til 800-tallet, og er ristet på en trepinne av ask. Trepinnen oppbevares på Moesgård Museum, Aarhus.

Innskriften lyder:

uan þik iba ' fiukati ' osa ' auaoubi
(f)u ÷ (n)iluiai ...

Vann þik æva fjúkandi, Ása(?) ...
????


eller

uan þik iba ' fiukati ' osa ' au a o ubi
(f)u ÷ (n)iluiai ...

Vann þik æva fjúkandi, Ása ey á á úfi
????


Norsk: "Den Fykende (feberdjevelen?) overvant deg aldri, Åse, ..."

English: "The storming one never won you over, Ása(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Hemdrup trepinne
¤ Hemdrup trepinne
¤ N.Å. Nielsen 1983:58ff.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 350.
¤ Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Hemdrupstaven - ett nytt tolkningsförslag. Av Ing-Marie Back Danielsson, Fornvännen 2001.
¤ Alternativ signum: DR EM85;350, NJy 62
¤ Hemdrupstaven: ett redskap för medicinsk magi, Maria A. Röstberg, Fornvännen 2009.

Foto: natmus.dk

DK NJy 63 - Skarp Salling-håndtag - Skarp Salling Sogn, Slet Herred, Ålborg Amt, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet på en håndtak av hjortehorn. Oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 5479).

Runene lyder:

um * * stæf * ... i * (r)eiers * hus * suii * uii
...(r)(i) (*) (u)nts * * (m)y

... ... ... í Hreiðars hús ... ... ... ... ...

Norsk: "... i Reidars hus ... "

English: "... ... ... in Hreiðarr's house ... ... ... ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 141, NJy 63
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 64 - FLEJSBORG-STEN - FLEJSBORG SOGN, ÅRS HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i kirkens våpenhus.

Innskriften lyder:

þurkal : sati : stia : aft : ... ... sun : faþur : sin :

Þorkell setti stein ept ... ... son, fôður sinn.

Norsk: "Torkil(?) satte stenen etter ..., N.N.s sønn, sin far."

English: "Þorkell placed the stone in memory of ... ... son, his father. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Bilde av Flejsborg runesten.
¤ Alternativ signum: DR 132, NJy 64
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia

DK NJy 65 - GIVER-STEN - GIVER SOGN, ÅRS HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Oppbevares i våpenhuset i kirken.

Innskriften lyder:

kali : sati : stin
þonsi : ift : þursin
faþur : sia : ha(þ)
a : kuþon : þign :


Kali setti stein þenna ept Þorstein, fôður sinn, harða góðan þegn.

Norsk: "Kale satte denne sten etter Torstein, sin far, en meget 'god' thegn."

English: "Kali placed this stone in memory of Þorsteinn, his father, a very good þegn."

"Thegn", oldnordisk þegn, af germansk *þegna- 'tjener, kriger', svarende til gresk teknon 'barn', av indoeuropeisk *tek- 'frembringe, føde'.
"Thegn" er i det angelsaksiske England et medlem af det jordeiende aristokratiet. Ordet er kjent fra 600-tallet, men mest brukt på 900-1000-tallet.

I Norge betegner "thegn" en klasse av frie undersåtter, som var særlig forpliktet over for kongsmakten, men hadde særlig innflytelse og krav på å bli spurgt.
I Sverige og Danmark forekommer betegnelsen kun i runeinnskrifter og stednavn. Det har været foreslått, at de utgjorde en særlig gruppe af kongstjenere, men storbønder er like så sannsynlig.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Giver runesten. Foto: Molkte.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 130, NJy 65
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 66 - VITSKØL-SOKKELSTEN - OVERLADE SOGN, SLET HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til ca år 1160-1170 og er ristet på en sokelsten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 5791).

Runene lyder:

asir (o)p...

Ôzurr ...

Norsk: "Assaer...."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 142, NJy 66
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 67 - RAVNKILDE-STEN 1 - RAVNKILDE SOGN, ÅRS HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenens bakside har mange skålgroper, hvilket tyder på gjenbruk. Stenen står på en stor gravhaug på Ravnkilde kirkrgård.

Innskriften lyder:

osur lat:hirþiR :
kukis : sun : raist
runar þasi
at os-uþ trunik


Ôzurr landhirðir, Kuggis/Kúgis/Kýgis sonr, reist rúnar þessar at Ás[b]oð/Ás[m]óð dróttning.

Norsk: "Asser landhyrde, Køges/Kugges(?) sønn, ristet disse runer etter ‘dronning’ Asbod/As[m]od."

English: "Ôzurr Estate-steward, Køgir's(?) son, carved these runes in memory of (his) lady Ásboð/Ásmóð. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Peterson 1987:213f (Runor och runinskrifter). Lerche Nielsen 1997:29ff.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av skålgropene på runestenens bakside. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Bilde av Ravnkilde I runesten.
¤ Alternativ signum: DR 134, NJy 67
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia

DK NJy 68 - RAVNKILDE-STEN 2 - RAVNKILDE SOGN, ÅRS HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Plassering er ved Kongens Tisted kirke på venstre side av vejen opp til prestegården. Stenes opprinnelig plassering var kanskje ved Lille Rørbæk. Alternativ tittel er Lille Rørbæk-sten.

Innskriften lyder:

× osgutr × tuguta × sun × risþi × stin : ift
isgi : bruþur : sin


Ásgautr "tuguta" sonr reisti stein ept Ásgeir, bróður sinn.

Norsk: "Asgot, 'tuguta' sønn, reiste stenen etter Esge, sin bror."

English: "Ásgautr "tuguta"'s son raised the stone in memory of Ásgeirr, his brother."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Ravnkilde II runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av Ravnkilde II runesten. Foto: Melgert Rink.
¤ Bilde av Ravnkilde II runestens plassering. Foto: Melgert Rink.
¤ Alternativ signum: DR 135, NJy 68
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK NJy 69 - Ravnkilde-teglsten - Ravnkilde Sogn, Års Herred, Ålborg Amt, REGION NORDJYLLAND

Oppbevares på Nationalmuseet i København, men den opprinnelige plassering kan være Skårup. Innskriften som er datert til senromansk middelalder er ristet på en mursten.

Runene lyder:

peder

Pétr.

Norsk: "Peter"

English: "Pétr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 136, NJy 69
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 70 - SKIVUM-STEN - SKIVUM SOGN, ÅRS HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i kirkens våpenhus.

Innskriften lyder:

: þau : muþ(r)kin :
þurui : auk (:) uþinkau(r) : a(u)k : kuþmu
ntr : þri- (:) --is(þ)- (:) kumbl :
þausi : aift : ki-- : (h)in : huþska
hon : uas : l(o)nt:mono : baistr : i : ton
marku : auk : furstr :


Þau mœðrgin Þyrvé ok Óðinkárr ok Guðmundr þrj[ú] [r]eist[u] kuml þessi ept ... hinn "huþska", hann var landmanna beztr í Danmôrku ok fyrstr.

Norsk: "Moderen Thyre og sønnene Odinkar og Gudmund, de tre reiste disse kumbler etter G.../K... den "huþska"; han var den beste og første av 'landmand' i Danmark."

English: "Þyrvé and Óðinkárr and Guðmundr, mother and sons, these three raised this monument in memory of ... the "huþska", he was the first and best of landholders in Denmark. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Skivum runesten .
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 133, NJy 70
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 71 - ÅRS-STEN - ÅRS SOGN, ÅRS HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND


Foto: www.arild-hauge.com

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Samme runemester som på DR 129 - Durupstenen. Stenen står på Aars kirkegård ved kirken.

Innskriften lyder:

: osur : sati : stin : þonsi : aft : ual:tuka : trutin :
× sin

× stin : kuask : hirsi : stonta : loki : saR : ual:tuka ×
× uarþa : nafni


Ôzurr setti stein þenna ept Valtóka, dróttin sinn. Steinn kveðsk hérsi standa lengi, sá Valtóka varða nefni.

Norsk: "Asser satte denne sten etter Valtoke, sin ‘drot’. Stenen forkynder, at den lenge vil stå her; den skal nevne (omtale) Valtokes varde."

English: "Ôzurr placed this stone in memory of Valtóki, his lord. The stone proclaims that it will long stand here; it will name Valtóki's cairn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenes A-side. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av runestenens B-side. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Års runesten (side A).
¤ Bilde av Års runesten (side B) Jylland.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 131, NJy 71
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK NJy 72 - SKJELLERUP-KVADERSTEN - SKJELLERUP SOGN, ONSILD HERRED, RANDERS AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i kirkens murpuss/Skjellerup-kvadersten? på korets nordvegg i ansigtshøyde og i høyde med det bevarte innvielseskors, dvs. andre sten fra triumfmuren.

Innskriften lyder

nikolaus Nicholas(?)
Nicholaus. Nicholas(?)

Norsk: "Nikolaus. Nikolaus(?)"

English: "Nicholas. Nicholas(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;539, NJy 72
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK NJy 73 - HOBRO-STEN 1 - HOBRO SOGN, ONSILD HERRED, RANDERS AMT, REGION NORDJYLLAND

Runestenen er er datert til vikingtiden. Runestenen er tapt.

Innskriften lyder:

[þar-talletin : rasþi : stin : þansi : aftir : aukuta ok i-al : faþur : -rt : kuþ- (r)(u)nar]

Þor[s]teinn reisti stein þenna eptir Eygota ok "i-al" fôður ... "kuþ-" rúnar.

Norsk: "Thorsten(?) reiste denne sten etter Øgote og 'i-al' fader ... 'kuþ-' runer"

English: "Þorsteinn raised this stone in memory of Eygoti and "i-al" father ... "kuþ-" runes. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 126, NJy 73
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK NJy 74 - Hobro-sten 2 - Hobro Sogn, Onsild Herred, Randers Amt, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i den gamle inngangen til Hobro Museum. Stenen kan sees i biblotekets åpningstid.

Innskriften lyder:

: þuriR : risþi : stin : þoasi : aufti : karl : hin : kuþoa : fRlaka : sin : harþ
a : kuþoan : trRk :


Þórir reisti stein þenna eptir Karl hinn Góða, félaga sinn, harða góðan dreng.

Norsk: "Tore reiste denne sten etfter sin felle Karl den gode, en meget god dreng."

English: "Þórir raised this stone in memory of Karl the good, his partner, a very good valiant man. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runestenen. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde av Hobro runesten.
¤ Alternativ signum: DR 127, NJy 74
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: www.arild-hauge.com

DK NJy 75 - SVENSTRUP-STEN - KJELLERUP, SVENSTRUP SOGN, ONSILD HERRED, RANDERS AMT, REGION NORDJYLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, og er ristet på en runesten. Stenen står i den østlige innkjørsel til Kjellerup Hovedgård fra vestsiden af vejen Randers-Mariager.

Innskriften lyder:

þurkutr : risþi : stin : þonsi : iftiR : osuiþ : faþur : sin : hon : uai : fan ÷ arskab ÷
miþ ÷ ilta ÷ sunum


Þorgautr/Þorgunnr reisti stein þenna eptir Ásvið fôður sinn. Hann vei fann argskap með Ilda sonum.

Norsk: "Torgot/Torgunn reiste denne sten etter sin far Asved. Til ve fant han argskap sammen med Ildes/Eldes sønner."

English: "Þorgautr/Þorgunnr raised this stone in memory of ÁsviÞr his/her father. He woefully encountered maleficence with Eldi's sons."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra Wikipedia.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 312.
¤ Alternativ signum: DR EM85;312, NJy 75
¤ Bilde av Svenstrup runesten.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia

DK NJy 76 - SOFIENDAL-BESLAG - HASSERIS SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Litteratur:
¤ Alternativ signum: NJy 76

DK NJy 77 - ALGADE-RIBBEN - ÅLBORG SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Litteratur:
¤ Alternativ signum: NJy 77

DK NJy 78 - VOKSLEV-KALKMALERI -VOKSLEV SOGN, HORNUM HERRED, ÅLBORG AMT, REGION NORDJYLLAND

Litteratur:
¤ Alternativ signum: NJy 78

DK NJy 79 - TYGSTRUP-BLYAMULET -VESTERVIG SOGN, REFS HERRED, THISTED AMT, REGION NORDJYLLAND

Litteratur:
¤ Alternativ signum: NJy 79Hurtiglinker til danske runeinnskrifter:

Tilbake til forsiden

Danske runeinnskrifter fra Bornholm, Fyn og Det Fynske Øhav, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Lolland og Falster, Syddanmark, Ukjent sted, Halland, Blekinge, Skåne, Lund, Slesvig og Slesvig by.

Danske runeinnskrifter med De eldre runer, De yngre runer og runer fra middelalderen.

Danske runeinnskrifter på Brakteater og runemynter

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2022


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 4.11.2022