RUNEINNSKRIFTER FRA SJÆLLAND


Kart over det danske runeområdet

Nåværende Danmark
DK Bh = Runeinnskrifter fra Bornholm
DK Sj = Runeinnskrifter fra Sjælland
DK Fyn = Runeinnskrifter fra Fyn med det fynske øhav
DK NJy = Runeinnskrifter fra Region Nordjylland, omfatter Vendsyssel, Hanherred, Thy, Mors og Himmerland
DK MJy = Runeinnskrifter fra Region Midtjylland omfatter de tidligere Ringkøbing, Viborg og Århus Amter
DK SJy = Runeinnskrifter fra Region Syddanmark omfatter de tidligere Ribe og Åbenrå Amt (men fraregnet Fyn)
DK Syd = Runeinnskrifter fra Lolland-Falster

Tidligere danske landsdeler
DK Sl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Schleswig, Tyskland
DK SlB = Runeinnskrifter fra dansketiden i Slesvig By, Tyskland
DK Sk = Runeinnskrifter fra dansketiden i Skånes län, Sverige
DK SkL = Runeinnskrifter fra dansketiden i Lund by i Skåne, Sverige
DK Hal = Runeinnskrifter fra dansketiden i Hallands län, Sverige
DK Bl = Runeinnskrifter fra dansketiden i Blekinge län, Sverige
DK Uk = Runeinnskrifter fra ukjent sted


Jeg har valgt å bruke de danske titlene på runeinnskriftene, da det gjør det lettere å søke etter utfyllende informasjon om runeinnskriften.
DK Sj 1 - ESBØNDERUP-KVADERSTEN - ESBØNDERUP SOGN, HOLBO HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en bygningssten av sandsten. Stenen sitter utvendig i kirkens nordlige kormur.

Runene lyder:

mæ/æR

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 255, Sj 1
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 2 - SØBORG-GRAVSTEN - SØBORG SOGN, HOLBO HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit. Stenen er i kirkens skip.

Runene lyder:

a=u=æ ma=ria

Ave Maria.

Norsk: "Ave Maria."

English: "Hail Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 256, Sj 2
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 3 - SØBORG-TEGLSTEN - SØBORG SOGN, HOLBO HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en mursten. Stenen er i kirkens kor, 80 cm fra det sydøstlige hjørne, 16. skifte over bakken. Alternativ tittel er Søborg 2.

Runene lyder:

þæn : fRrst=æ

Þann fyrsti.

Norsk: "Den første."

English: "The first."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 257, Sj 3
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 4 - SØBORG-BENSTYKKE - SØBORG SOGN, HOLBO HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en benbit. Trolig et slags lønnskrift. Oppbevares på National museet.

Runene lyder:

iiiþiiþiiiiiþiipiii

"þuruþ"(?)

Norsk: "?????"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR DR EM85;133, Sj 4
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 5 - SØBORG-BLYAMULET - SØBORG SOGN, HOLBO HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Gilleleje Museum, Rostgårdsvej (skolen), 3250 Gilleleje.

Runene lyder:

*÷÷÷÷ --þþ(i)kr(r)(r)-hh- ÷÷÷
----...-----

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Alternativ signum: DR ARB1987;199, Sj 5
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 6 - SELSØ-BLYAMULET 1 - SELSØ SOGN, HORNS HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på amulett av bly og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

agla : (l)(a)ga gala þru(h) (k)ruks luk-s -ruks markus -...-s iohni(i)s -
...--(s)(þ(r)(u)-
artan : ga-(n(i)-n(k)a=rta(n) krstu(-) kristu ræhnaþ(:) -r(i)s(t)(u)s imp(e)r(a)þ
kristus (a)=þ(r) (l)hun(n)u pænit(i)(n)


Litteratur:
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Alternativ signum: Sj 6

DK Sj 7 - NØRRE HERLEV-STEN - NØRRE HERLEV SOGN, LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av sandsten. Innskriftens datering er usikker. Moltke regner stenen for å være falsk pga språk- og runeformer, mens Wimmer mener den kan være fra 1700. Stoklund (1994:195) mener innskriften kan være gammel, men utolket. Stenen oppbevares på Nationalmuseet. Alternativ tittel er Herlev-, Freerslev-sten.

Innskriften lyder:

' oslaikiR ' raisti stain '
' ikisafaisino(þ)
' in ' ukunitRsk(þ)lasa--...i ' i(þ)kafthon(s)rnr-(i)si


Ásleikr reisti stein ... ... ... ...

Norsk: "Aslak reiste sten ..."

English: "Ásleikr raised the stone ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Herlev runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 254, Sj 7
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 8 - DRONNINGHOLM-TEGLSTEN - KREGME SOGN, STRØ HERRED, FREDERIKSBORG AMT

Innskriften er ristet på en mursten og er datert til middelalderen.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1995;284, Alternativ signum: Sj 8

DK Sj 9 - ÆBELHOLT-STEN - TJÆREBY SOGN, STRØ HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en sandsten. Stenen er funnet ved arkeologiske utgravninger og er nå på Æbelholt Klostermuseum. Alternativ tittel er Æbelholt-alfabetstenen.

Runene lyder:

fuþork-

fuþork[h]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR TIL 2, Sj 9
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sj 10 - ÆBELHOLT-BENAMULET - TJÆREBY SOGN, STRØ HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en amulett av ben.

Runene lyder:

amo=ræmm : e(l)... þhækko ÷ staa=r ÷ t-...
a=go auro : uos ÷ ...-(l) ÷ sa=nro=r(o)=(n) * gasdaer a=ng...

Amorem ... ... ... ...ago auro vos ... ... ... ...

Norsk: "Elskov ... jeg driver jer med guld ... "

English: "Love ... with gold I drive you ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR TIL 3, Sj 10
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 11 - ÆBELHOLT-BLYAMULET - TJÆREBY SOGN, STRØ HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1200-1250, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Æbelholt Klostermuseum.

Runene lyder:

...im ...onho ...nmhm=(l)o ...hil(s)h

noro... hlþoh... horþ(l)...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR TIL 4, Sj 11
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 12 - TJÆREBY-KALKRISTNING - TJÆREBY SOGN, STRØ HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på korets nordvegg.

Innskriften lyder:

' tomas ' prest ' biþ ' fo=ri ' mik :

Tomás Prestr bið fyrir mik.

Norsk: "Tomas Prest be for meg."

English: "Priest Tomás pray for me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;432A, Sj 12
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 13 - STENLØSE-KALKRISTNING - STENLØSE SOGN, ØLSTYKKE HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen i tårnbuens nordre vange, i åpningen inn til skipet (i skipets opprinnelige vestgavl).

Innskriften lyder:

bo

Búi

Norsk: "Bo."

English: "Bo."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;541B, Sj 13
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 14 - KØGE-BLYAMULET - KIRKEMARKEN, GL. KØGEGÅRD, KØGE SOGN, RAMSØ HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulett av bly. Siste tegn på A-siden og tegnene på B-siden er runeliknende tegn. Oppbevares på Køge museum (j. nr. 652). (NM Nationalmuseet D410/1994).

Runene lyder:

a=yf=r?

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR AUD1994;269B, Sj 14
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 15 - NØRRE DALBY-KVADERSTEN - NØRRE DALBY SOGN, RAMSØ HERRED, KØBENHAVNS AMT

Innskriften er ristet på et tilhugget bygningsten og er datert til middelalderen.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 15

DK Sj 16 - GLOSTRUP-AMULET - GLOSTRUP SOGN, SMØRUM HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på en amulett, og oppbevares på Nationalmuseet i København (9203).

Runene lyder:

tu

??

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 251, Sj 16
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 17 - HØJE TÅSTRUP-STEN - HØJE TÅSTRUP SOGN, SMØRUM HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 700-800, og er ristet på en sten av granit. Stenen står ved den nye Ansgarkirken i Hedehusene. Runtypene er Helnæs-Gørlev. Alternativ tittel er Kallerup-sten

Innskriften lyder:

HurnburA
stAin * suiþks :Hornbora steinn Sviðings.

Norsk: "Hornbores, Svides ætlings, sten."

English: "Hornbori's stone, of Sviði's line."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Høje Tåstrup runesten. Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: Sj 17
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

. Foto: www.arild-hauge.com

DK Sj 18 - HØJE TÅSTRUP-BLYAMULET - HØJE TÅSTRUP SOGN, SMØRUM HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en liten remse eller amulett av bly. Kortkvist-s er benyttet. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 414/1993).

Runene lyder:

+ --(-)---nes markus (l)ukas +
+ -tallet(a)(s)(n)sius : gr=amaton

[Johan]nes Markus Lukas Dionysius(?) [tetra]grammaton.

Norsk: "Johannes, Markus, Lukas, Dionysius(?); [Tetra]grammaton."

English: "John, Mark, Luke. Dionysius(?) Tetragrammaton."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Alternativ signum: DR AUD1993;265, Sj 18
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 19 - LEDØJE-TEGLSTEN - LEDØJE SOGN, SMØRUM HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en mursten. Oppbevares på Nationalmuseet i København (2881 a-b).

Runene lyder:

al(-)naet : ri

"al-naet" rei[st](?)

Norsk: "'al naet' ristet(?). "

English: " "al-naet" carved(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ M. Stoklund i Forvännen 1990 side 30.
¤ Alternativ signum: DR 252, Sj 19
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 20 - MÅLØV-KALKRISTNING - MÅLØV SOGN, SMØRUM HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på nordveggen, ca. 125 cm øst for norddøren ca. 80 cm over nåværende gulv.

Innskriften lyder:

kar

ker eller kar

Norsk: "Kar (døpefont)."

English: "Vessel."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;432D, Sj 20
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 21 - VÆRLØSE-FIBULA - VÆRLØSE SOGN, SMØRUM HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på en fibula av sølv og lyder:

alugod

Alugod[o].

eller

alu god

Alu god.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1994B.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 123.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;123, Sj 21
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 22 - FREDERIKSBERG-AMULET - FREDERIKSBERG SOGN, SOKKELUND HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulettsten. Oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 1818). Alternativ tittel er Valby-amulet

Runene lyder:

liþ(r)s/liþ(r)(a)=(k) funþ R

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 253, Sj 22
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 23 - KØBENHAVN-BENNÅL - HØJBRO PLADS, KØBENHAVN, SOKKELUND HERRED, KØBENHAVNS AMT

Innskriften er ristet på en nål av ben.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1995;281, Sj 23
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sj 24 - HJORTHOLM-BRONZEAMULET - FURESØEN UD FOR HJORTHOLM VOLDSTED, LYNGBY SOGN, SOKKELUND HERRED, KØBENHAVNS AMT

Innskriften er ristet på amulett av bronse.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 24
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sj 25 - GLIM-BLYAMULET - ØM, GLIM SOGN, SØMME HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en korsfragment(?) av bly. Oppbevares på Roskilde museum. Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

Runene lyder:

iuan ma-... maþeus ...
h(s)- ...kisnm(k) ...aga ga=la

Johannes Ma[rkus](?) Mattæus ... ... ... agla gala

Norsk: "Johan[nes] Markus(?)Mathæus ... 'agla gala'"

English: "John Mark(?) Matthew ... 'agla gala'."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1992, side 259.
¤ Alternativ signum: DR AUD1992;259, Sj 25
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 26 - HIMMELEV-BLYAMULET - HIMMELEV SOGN, SØMME HERRED, ROSKILDE AMT

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD2002;134. Sj 26
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sj 27 - ROSKILDE-BRONZEAMULET - ROSKILDE SOGN, SØMME HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulett av bronse. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 29).

Runene lyder:

siuærþ (u)=(u)=(u) (u)=(u)=(u)=bfk=Rkt=(u)æ
lufrþ-nt ' (s)-rrr ×

Sigvarðr ... ... ... ...

Norsk: "Sigvard"

English: "Sigvarðr ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 246, Sj 27
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 28 - ROSKILDE-TRYLLEPIND - ROSKILDE SOGN, SØMME HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid eller eldre middelalder, og er ristet på en trepinne. Det er ristet runer på alle fire sider. Oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 9359).

Runene lyder:

uþuþuþuþuþuþuþuuþuþuþu(u)
uþuþuþþuþuþuþuþuþuþuþu
uþuþu(-)(u)þuþuþuþuþ
uþuþuþuþu

(þ)uþuþuþuþ(þ)(u)(þ)u-(-)-uþuþuþu


????

Trepinnen med runer kan være en form for tryllpinne med magisk formål if. Anders Bæksted (1952:47), eller en eller anden form for amulett.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 247, Sj 28
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 29 - ROSKILDE DOMKIRKE-KALKRISTNING 1 - ROSKILDE SOGN, SØMME HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på den nordre korskrankemurs innerside ca. 150 cm fra inngangsdørens karm.

Innskriften lyder:

godefridus : nafuam

Godefridus "nafuam"

Norsk: "Godefridus (Godfred) ..."

English: "Godefridus 'nafuam'"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;432B, Sj 29
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 30 - ROSKILDE DOMKIRKE-KALKRISTNING 2 - ROSKILDE SOGN, ROSKILDE, SØMME HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på den nordre korskrankemurs innerside nærmest knippestolpen.

Innskriften lyder:

{D} iasobus ru/ry

{D[ominus]} Iacobus "ru"/"ry"

Norsk: "[Herre] Jakob ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;432C, Sj 30
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 31 - ROSKILDE-BLYAMULET - HEDEGADE, ROSKILDE SOGN, SØMME HERRED, KØBENHAVNS AMT

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD2001;252, Sj 31

DK Sj 32 - ROSKILDE-SKAFT - ROSKILDE SOGN, SØMME HERRED, KØBENHAVNS AMT

Innskriften er ristet på et skaft av tre

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1997;264, Sj 32

DK Sj 33 - ROSKILDE SKT. JØRGENSBJERG-KALKRISTNING 1 - SKT. JØRGENSBJERG SOGN, SØMME HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen i vestkarmen over kragbåndet i kirkens tilmurte norddør.

Innskriften lyder:

a(u)kt / -ankt

??? / [s]ankt.

Norsk: ".../Sankt(?)"

English: ".../saint."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;538A, Sj 33
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sj 34 - ROSKILDE SKT. JØRGENSBJERG-KALKRISTNING 2 - SKT. JØRGENSBJERG SOGN, SØMME HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, er ristet i murpussen til kirkens triumfmurs østside.

Innskriften lyder:

(u)(þ)ru(s)
???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;538B, Sj 34
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 35 - SNOLDELEV-STEN - SNOLDELEV SOGN, TUNE HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev, og er ristet på en sten av granit. Runestenen står i Nationalmuseet, København. Runetypene er Helnæs-Gørlev. På stenen er det også ristet en treskell og et solkors.

Innskriften lyder:

kun'uAlts| |stAin ' sunaR ' ruHalts ' þulaR ' o salHauku(m)

Gunnvalds steinn, sonar Hróalds, þular á Salhaugum.

Norsk: "Gunvalds sten, sønn av Roald, thul i Salløv (egl. "på Salhhaug")"

English: "Gunnvaldr's stone, Hróaldr's son, reciter of Salhaugar."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Detalje av runestenenen (treskell). Foto: www.arild-hauge.com.
¤ Tegning av Snoldelev runesten.
¤ Bilde av Snoldelev runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 248, Sj 35
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 36 - TUNE-STEN DR - TUNE SOGN, TUNE HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid og er ristet på et fragment av en runsten. Stenen er tapt, men er datert til år 700-800.

Innskriften lyder:

[...-k ' rAuMa
...Auna]


?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Erik Moltke: Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere, Copenhagen 1985, side 158.
¤ Alternativ signum: DR 249, Sj 36
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 37 - KARLSTRUP-KALKRISTNING 1 - KARLSTRUP SOGN, TUNE HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1250-1300, er ristet i murpussen i korets sydvegg i det senromanske koret, ca. 80 cm fra triumfveggen, ca. 145 cm over gulvet og ca. 5 cm fra den sekundære niche, som kanskje har ødelagt siste del af innskriften.

Runene lyder:

ubbi ÷ urþ(a)-

Ubbi ...

Norsk: "Ubbe ... "

English: "Ubbi ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Alternativ signum: DR AUD1988;205C, Sj 37
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 38 - KARLSTRUP-KALKRISTNING 2 - KARLSTRUP SOGN, TUNE HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1250-1300, og er ristet på veggen i korets nordvegg ca. 15 cm under udskæringen til piscinaen (Piscina=vandkum med avløb).

Runene lyder:

a- maria

A[ve] Maria

Norsk: "Ave Maria"

English: "Hail Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Alternativ signum: DR AUD1988;205D, Sj 38
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 39 - KARLSTRUP-KALKRISTNING 3 - KARLSTRUP SOGN, TUNE HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1250-1300, og er ristet på veggen i korets nordvegg ca. 90 cm over det oppbrudte gulvet.

Runene lyder:

...-a=r(i)b(a)---

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Alternativ signum: DR AUD1988;205E, Sj 39
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 40 - KARLSTRUP-KALKRISTNING 4 - KARLSTRUP SOGN, TUNE HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er en kalkpussinnskrift og er datert til 1200-1300. Innskriften befinder sig koret mellom vinduet og nordveggen.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR AUD1988;205F, Sj 40
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net
¤ Koordinater: (55.55760 ; 12.20390)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJ 41 - KARLSTRUP-KVADERSTEN - KARLSTRUP SOGN, TUNE HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på innvendig på tårnets nordmur ca. 150 cm fra norvesthjørnet i femte skifte over gulvet, ganske tett ved hvelvet.

Runene lyder:

kuþ

Guð

Norsk: "Gud"

English: "God"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR AUD1994B;269A, Sj 41
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 42 - KIRKE HVALSØ-KALKRISTNING - KIRKE HVALSØ SOGN, VOLBORG HERRED, KØBENHAVNS AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder og er ristet i murpussen innendørs på norddørens østre vange ca. 155 cm over det nåværende gulv.

Runene lyder:

nr p

?? ?

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Alternativ signum: DR AARB1987;193, Sj 42
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 43 - KALUNDBORG-BLYAMULET - KALUNDBORG SOGN, ARS HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1300, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 332/1999)

Runene lyder:

???

????

Litteratur:
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR AARB1987;200, Sj 43
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 44 - KALUNDBORG-TAK - KALUNDBORG SOGN, ARS HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1250-1350, og er ristet på et hjorthorn. Oppbevares på Kalundsborg og Omegns museum.

Runene lyder:

floribus ÷ æ=þ lignis ÷ kþo÷dam ÷ mirabile vas ÷ fit=þ
iosep


Floribus et lignis quoddam mirabile vas fit Josef.

Norsk: "Det lages et kar for blomster og grener/ av blomster og tre. Josef"

English: "A wondrous vessel was prepared for flowers and branches/ of flowers and wood. Josef"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Alternativ signum: DR AARB1987;196, Sj 44
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 45 - KALMERGÅRDEN-FIBULA - STORE FUGLEDE SOGN, ARS HERRED, HOLBÆK AMT

Innskriften er ristet på en fibula.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1995;277, Sj 45

DK Sj 46 - GØRLEV-STEN 1 - GØRLEV SOGN, LØVE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND


Foto: natmus.dk

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev, og er ristet på en sten av granit. Stenen står i Gørlev Kirkes våpenhus.

Innskriften lyder:

þiauþui ÷ risþi ÷ stin þonsi ÷ aft uþinkaur ÷
fuþorkhniastbmlR ÷ niut ual kums :


þmkiiissstttiiilll (:) iak sata ru--r| |ri(t)
kuni armutR kru(b)------


Þjóðvé reisti stein þenna ept Óðinkár fuþorkhniastbmlR njót vel kumls!
þistill/mistill/kistill, ek setta rúnar rétt. Gunni, Arnmundr ...

Norsk: "Tjodvi reiste denne sten etter Odinkar. fuþorkhniastbmlR. Nyt kumblet vel!. Tistel, misteltein, liten kiste. Jeg satte runene riktigt. Gunne, Armund..."

English: "Þjóðvé raised this stone in memory of Oðinkárr fuþorkhniastbmlR Make good use of the monument! Thistle, mistletoe, casket; I placed the runes rightly. Gunni, Arnmundr ..."

En tilsvarende runeinnskrift som i linje 2, finder vi knyttet til galderediktet Buslubæn, dvs. Bulas forbannelse, som står i Bóses saga.r.a.þ.k.m.u:iiiiii:ssssss:tttttt:iiiiii:llllll

Denne runeteksten tolkes "ristil aistil þistil kistil mistil listil" ved at hver av de 6 første runene - r.a.þ.k.m.u. - knyttes til en rune i hver av de 5 gruppene med i s t i l.

Tilsvarende innskrift har vi antakelig i Nore kirke II som lyder:

Nore stavkirke 1
ltlsssiiikutramsstltttll

Innskriften består av kutram omgitt av 9 runer på hver side. De 2 X 9 runene er 3 i-runer, 5 s-runer, 5 t-runer og 5 l-runer.

En kiste i Lomen stavkirke har også en liknende runeinnskrift, men de eldste innskriftene av denne gruppen er innskriftene på Gørlevstenen på Sjælland og Ledbergsteienen på Östergötland som begge gir oss en runesammenstilling i hedensk utforming: þmk iii sss ttt iii lll, dvs. þistil mistil kistil.

Hvordan man skal tolke disse innskriftene er usikkert, men virkning har nok vært ment til å holde skadevesener borte.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Gørlev runesten. Side A..
¤ Bilde av Gørlev runesten. Side B.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 239, Sj 46
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sj 47 - GØRLEV-STEN 2 - GØRLEV SOGN, LØVE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til 1000-tallet, og er ristet på en runesten. Stenen står i våpenhuset til Gørlev Kirke.

Innskriften lyder:

þurkutru × sati : stin
þinsi : aftiR halftan ÷ fauþur : sin
þþþuuu?nnn?


Þorgautr/Þorgunnr setti stein þenna eptir Halfdan, fôður sinn ...

Norsk: "Torgaut/Torgunn satte denne sten etter sin far Halvdan. ...."

English: "Þorgautr/Þorgunnr placed this stone in memory of Halfdan, his/her father ..."
Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 239.
¤ Alternativ signum: DR EM85;239, Sj 47
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Wikipedia


DK Sj 48 - TØMMERUP-BÆGER - TØMMERUP SOGN, ARS HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et sølvbeger. Oppbevares på Nationalmuseet i København. (D. 1008).

Runene lyder:

fuþ...

fuþ[ork]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 245, Sj 48
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 49 - DRØSSELBJERG-KALKRISTNING - DRØSSELBJERG SOGN, LØVE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen i nordportalens vestre vange 157 cm over terskelstenen.

Innskriften lydser:

u=uillælmus

Wilhelmus

Norsk: "Vilhelm"

English: "Wilhelmus"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;430C, Sj 49
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 50 - BLÆSINGE-BLYAMULET - HAVREBJERG SOGN, LØVE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til høy-senmiddelalderen, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København. Innskriften som er skrevet på latin, inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

Runene lyder:

* so=niuro= =uos : s=æpt=(æ)(m) ÷ so=ro=ræs (a)(t)--(a)r-------(s) : ræ(s)...
(æ)=(l)ffrisa : a=ffris=(e)a so=ria a=ffosa : a=ffrisala : so=niuro uos æ=t so=n:t=æsto=r : pær patræm ÷
æ=t filium æ=t spirit=um (:) sanst=um (:) (u)(t) n(o)=n : nosæatis : stam famulum : gæi : næquæ
(i)n * hosulis : næquæ in mæmpris : næquæ in mægullis ÷ næs in ullo somp
(-)(-)ine mæmbrorum æius : ut inhabit=æt : in te uirt=us sristi : al(t)iss(i)
(m)(i) : essæ srru(u)(s)(æ)m ÷ (g)o=nmini (:) fukit(i) (:) pa=rt=(æ)s : (a)=guæ(r)s=æ : (u)i(s)(i)(t) (l)æ(o) : gæ t=r(i)b(u) (i)(u)
ga ragi{X} : gauit : in nominæ pat=ris æt filii : æ=t spirit=us sa=ns=ti amæn **(*)
srist=us : uinsit : srist=us : ræknit : srist=us : impæræt : srist=us : lipærat +
srist=us t=æ bænægisat : a=b oomi : m=alo : (g)æfængat : a:k÷l÷a bat=ær : nostær :* ?


Coniuro vos, septem sorores ... ... Elffrica(?) Affricca, Soria, Affoca, Affricala. Coniuro vos et contestor per patrem et filium et spiritum sanctum, ut non noceatis [i]stam famulum Dei, neque in occulis neque in membris, neque in medullis, nec in ullo comp[ag]ine membrorum eius, ut inhabitat in te virtus Christi altissimi. Ecce crucem Domini, fugite partes adverse, vicit leo de tribu Juda, radi{x} David. In nomine patris et filii et spiritus sancti, amen. Christus vincit Christus regnat Christus imperat, Christus liberat, Christus te/et benedicit, ab om[n]i malo defendat. Agla. Pater noster. ...

Norsk: "Jeg besverger dere, syv søstre ... Elffrica(?), Affrica, Soria, Affoca, Affricala. Jeg besverger dere og påkaller ved Faderen, Sønnen og Helligånden, at dere ikke skader denne Guds tjener, hverken i øyne eller lemmer eller i marg eller i noget ledemod hos ham, at Kristi den Allerhøyestes kraft skal bo i deg. Se Herrens kors, flykt. I fientlige makter. Løven av Juda stamme, Davids rot, har seiret. I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Kristus styrer, Kristus hersker, Kristus befrier. Kristus deg velsigner, mot alt ondt beskytter. Agla. Fader vor ..."

English: "I invoke you, seven sisters ... Elffrica(?), Affricca, Soria, Affoca, Affricala. I invoke and call you to witness through the Father, the Son and the Holy Spirit, that you do not harm this servant of God, neither in the eyes nor in the limbs nor in the marrow nor in any joint of his limbs, that the power of Christ Most High shall reside in you. Behold the cross of the Lord; flee, you hostile powers. The lion of the tribe of Juda, the root of David, has conquered. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, Amen. Christ conquers, Christ reigns, Christ rules, Christ liberates, Christ blesses you, defends you from all evil. Agla. Our Father ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Tegning av runeinnskriften. Foto: runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR AARB1987;205, Sj 50
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 51 - KVANLØSE-KALKRISTNING - KVANLØSE SOGN, MERLØSE HERRED, HOLBÆK AMT

Innskriften er en kalkristning.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 51

DK Sj 52 - SØNDER ASMINDRUP-KALKRISTNING 1 - SØNDER ASMINDRUP SOGN, MERLØSE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet i murpuss. Innskriften ble oppdaget ved avdekning av kalkmalerier. Innskriften synes å ha blitt ristet i våt kalkpuss. Alternativ tittel er Asmindrup-kalkristning 1.

Runene lyder:

toki * rist (*) a--uk (*) pa * ulsmisu * tah

Tóki reist ... uppá Ólafsmessu dag.

Norsk: "Toke ristet ... på Olavs messedag (29. juli)."

English: "Tóki carved ... upon Ólafr's mass-day."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 240, Sj 52
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 53 - SØNDER ASMINDRUP-KALKRISTNING 2 - SØNDER ASMINDRUP SOGN, MERLØSE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet i murpuss. Innskriften ble oppdaget ved avdekning av kalkmalerier. Innskriften synes å ha blitt ristet i våt kalkpuss. Alternativ tittel er Asmindrup-kalkristning 2.

Runene lyder:

toki ' to=k ' silf : at lani * af * ræhnldu + ...

Tóki tók silfr at láni af Ragnhildu ...

Norsk: "Toke tok sølv til låns av Ragnhild ..."

English: "Tóki took silver in loan from Ragnhildr ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 241, Sj 53
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 54 - SØNDER ASMINDRUP-KALKRISTNING 3 - SØNDER ASMINDRUP SOGN, MERLØSE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet i murpuss. Innskriften ble oppdaget ved avdekning av kalkmalerier. Innskriften synes å ha blitt ristet i våt kalkpuss. Alternativ tittel er Asmindrup-kalkristning 3.

Runene lyder:

ata(r)(a)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 242, Sj 54
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 55 - SØNDER ASMINDRUP-KALKRISTNING 4 - SØNDER ASMINDRUP SOGN, MERLØSE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet i murpuss. Innskriften ble oppdaget ved avdekning av kalkmalerier. Innskriften synes å ha blitt ristet i våt kalkpuss. Innskriften er tapt. Alternativ tittel er Asmindrup-kalkristning 4

Runene lyder:

[a=ræhgs]

?????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 243, Sj 55
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 56 - SØSTRUP-KALKRISTNING - SØSTRUP SOGN, MERLØSE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet i murpussen på korets nordvegg i kalkmaleridekorasjonens lavfrise, 4-5 cm øst for hvelvpillaren, ca. 150 cm over gulvet.

Innskriften lyder:

iohai

Jóha[nnes]

Norsk: "Johannes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;430D, Sj 56
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 57 - NYKØBING-TEGLSTEN - NYKØBING SJÆLLAND SOGN, ODS HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til siste del av 1100-tallet, og er ristet på en mursten. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D. 923).

Runene lyder:

iuuuuhhhihht

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR 244, Sj 57
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK Sj 58 - SKAMSTRUP-KALKRISTNING - SKAMSTRUP SOGN, TUSE HERRED, HOLBÆK AMT, SJÆLLAND

Innskriften er en kalkristning.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 58

DK Sj 59 - ALSTED-STEN - ALSTED SOGN, ALSTED HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, kristen etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står inne i kirken.

Innskriften lyder:

eskil : sati : sina : þesi : eftiR : ystin : auk * fliR * bruþur * sin : sun : ystis : aþal:miki

Áskell setti steina þessa eptir Eystein ok Flír, bróður sinn, son Eysteins, Aðalmerki/Aðalmæki.

Norsk: "Eskil satte disse stener etter Østen og sin bror Flir, Østens sønn, Adelmerke/Adelsverd."

English: "Áskell placed these stones in memory of Eysteinn and (in memory of) Flir Chiff-banner(-bearer) / Good-sword, his (Áskell's) brother, Eysteinn's son."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Alsted runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 237, Sj 59
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 60 - FJENNESLEV-STEN - FJENNESLEV SOGN, ALSTED HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, kristen etter-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står på Fjenneslev Kirkes kirkegård.

Innskriften lyder:

+: sasur : risþi : stin : an : karþi : bru :

Sassurr reisti stein en gerði brú.

Norsk: "Sasser reiste sten(en) og gjorde bro(en)."

English: "Sassurr raised the stone and made the bridge"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Fjenneslev runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 238, Sj 60
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 61 - FJENNESLEV-KVADERSTEN - FJENNESLEV SOGN, ALSTED HERRED, SORØ AMT

Innskriften er ristet på bygningssten.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 61

DK Sj 62 - STENMAGLE-ÆSKEN - STENMAGLE SOGN, ALSTED HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til den urnordiske språkperiode, og er ristet på en eske av ebenholts. Alternativ tittel er Garbølle-æsken

Innskriften lyder:

hagiradaR ÷ tawide ÷

Hagiradaz tawide.

Norsk: "HagiradaR (Hagråd) gjorde."

English: "HagiradaR made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 88.
¤ Tidligere signum: DR EM85;88, Sj 62
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ognslav

DK Sj 63 - ALLINDEMAGLE-BLYAMULET - ALLINDEMAGLE SOGN, RINGSTED HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 42/1993).

Runene lyder:

...(m)(k)(i)t=n(f) : (t)g--on(-)o--(-)-(m)h- ...o : pat=r(i)=s ----... ---(r)-gramato=n : krist--- ...
??? ??? ???

... ... ... patris ... [tet]r[a]grammaton: Christ[us](?) ... ... ... ...

Norsk: "Faderens ... [tet]r[a]grammaton Krist[us] ... "

English: ".. Father ... Tetragrammaton: Christ(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1992.
¤ Alternativ signum: DR AUD1993;263, Sj 63
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 64 - BOESLUNDE-KLOKKE - BOESLUNDE SOGN, SLAGELSE HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kirkeklokke. Klokken er tapt.

Runene lyder:

[+: frater : (t)oso : æfsa : kør(i) : mik :
fratr : inkæma(-)(-)s : srips in : sampana :]


Frater Toco "æfsa" gerði mik, frater Ingema[ru]s scripsit in campana.

Norsk: "Broder Toke 'æfsa' gjorde meg. Broder Ingemar skrev på klokken."

English: "Brother Toco "æfsa" made me, brother Ingemarus wrote on the bell."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 234, Sj 64
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 65 - OTTESTRUP-BLYAMULET - ANNEXGÅRDEN, OTTESTRUP SOGN, SLAGELSE HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en fragment av amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

...-æsusiæn-...
...-(i)smut(u)-(b)-...
...utu-(þ)mutusy-...
...ftuukiþukni(u)...
...--kurui---...

...kunkr-...
...-(h)mæ(i)usm(æ)--...
...(u)s * luki-aiuh...
...nis * untun(þ) * (s)-...
...--tallet(u)us--...


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Alternativ signum: DR AARB1987;202, Sj 65
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK SJ 66 - TÅRNBORG-STEN - TÅRNBORG SOGN, SLAGELSE HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

(k)(u)þ ... fori:si
-brit : sial (*) ha=n (:) ga=rþi st(i)(n)(a)
... (k)iþuin : bu(r)- :


Guð ... fyrisé ...brets sál, hann gerði steina ... Eðvin(?) brú(?).

Norsk: "Gud... ta seg av... -brets sjel; han gjorde sten(e).. Edvin(?) bro(?) "

English: "God ... take care of ...-bret's soul, he made the stones ... Eðvin(?) bridge(?)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Alternativ signum: DR 235, Sj 66
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK Sj 67 - TÅRNBORG-SKIFERSTEN - TÅRNBORG SOGN, SLAGELSE HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en fragment av runesten av skiffer. Oppbevares på National museet (D 1760).

Runene lyder:

kltiiæ(n)tn -......m

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 236, Sj 67
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 68 - TÅRNBORG-BLYAMULET 1 - TÅRNBORG SOGN, SLAGELSE HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1250-1425, og er ristet på en amulett av bly. Oppbevares på Nationalmuseet i København. Innskriften inneholder det velkjente trylleordet Agla, som vistnok skal være laget av den første bostaven av ordene i følgende setningen på hebraisk: "atta gibbor leolam, adonai", som betyr Du er sterk i æva, Herre!.

Runene lyder:
---
akla + kala + laka +
--o-imi(k)(l)(i)(i)

... agla gala laga ...

Norsk: "... agla gala laga ... "

English: "... agla gala laga ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Alternativ signum: DR AARB1987;203, Sj 68
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 69 - TÅRNBORG-BLYAMULET 2 - TÅRNBORG SOGN, SLAGELSE HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1250-1425, og er ristet på en amulett av bly (Tårnborg-blyamulet 2). Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 1/1988).

Runene lyder:

æ-Rmhohtlanæ moutþf(h)laro-(-)
ki-fia(R)mRlah laouþRmohsi(f)

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Alternativ signum: DR AUD1988;205A, Sj 69
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 70 - TÅRNBORG-BLYAMULET 3 - TÅRNBORG SOGN, SLAGELSE HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1250-1425, og er ristet på en amulett av bly (Tårnborg-blyamulet 3). Oppbevares på Nationalmuseet i København (D 2/1988).

Runene lyder:

andres -ba:abaka(l)aba (a)bakala-rrariu(s)
liber(a) -(a)fa + al(f)a + andres o +

Andres abracadabra(?) abracadabra(?) libera ... alfa Andres o[mega].

Norsk: "Andres. Abracadabra(?), abracadabra(?). Befri ... alfa Andres o[mega]."

English: "Andres abracadabra(?) abracadabra(?) liberate ... alpha Andres o[mega]."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Arkæologiske Udgravninger i Danmark, København 1988, side 205.
¤ Alternativ signum: DR AUD1988;205B, Sj 70
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 71 - TÅRNBORG-BLYAMULET 4 - TÅRNBORG SOGN, SLAGELSE HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på et trekantet blystykke (Tårnborg-blyamulet 4). Oppbevares på Nationalmuseet i København (144/1993).

Runene lyder:

ruþ

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Nytt om runer 1994 - Arbejdet_ved Runologisk_Laboratorium, København, 1994.
¤ Alternativ signum: DR AUD1993;268, Sj 71
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 72 - EGGESLEVMAGLE-STEN - EGGESLEVMAGLE SOGN, VESTER FLAKKEBJERG HERRED, SORØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en sten av granit. Stenen er innmuret i den sydlige vegg i vandrett stilling, 177 cm over gulvet.

Runene lyder:

ulnoþ

Ulfnoð.

Norsk: "Ulfnot."

English: "Ulfnoð."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 233, Sj 72
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 73 - HIMLINGØJE-FIBULA 1 - HIMLINGØJE SOGN, BJÆVERSKOV HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år begynnelsen av 300-tallet, kanskje yngre (etter arkeologisk datering) og er ristet på en fibula. Oppbevares på Nationalmuseet (3506).

Innskriften lyder:

hariso

Hariso.

Norsk: "Hariso"

English: "Hariso"

Det er tale om et manns eller kvindenavn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning fra runer.ku.dk.
¤ Bilde av Himlingøje Fibula med runeinnskrift.
¤ Alternativ signum: DR 232, Sj 73
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 74 - HIMLINGØJE-FIBULA 2 - HIMLINGØJE SOGN, BJÆVERSKOV HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på en rosettfibula.

Innskriften lyder:

(w)iduhudaR

Widuhundaz

Norsk: "WiduhundaR (DK Skovhund, ulv) / ...WiduhundaR (...Skoghund, ulv)."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Stoklund 1994B.
¤ Moltke, Erik, 1985 side 128.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;128B, Sj 74
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 75 - ALLERSLEV-KALKRISTNING 1 - ALLERSLEV SOGN, BÅRSE HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en bygningssten av kalksten. De to graffitiinnskrifter (DK Sj 75 og Sj 76) ble funnet i forbindelse med frileggelsen og gjenåpningen av kirkens nordportal, men innskriftene er nå overkalket.

Runene lyder:

io=r(d)an risti runu ra=þi þæn ær kan

Jórdan risti rúnu, ráði þann er kann.

Norsk: "Jordan ristet runene; tyd det den som kan"

English: "Jórdan carved runes: interpret (them), he who can."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 222, Sj 75
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 76 - ALLERSLEV-KALKRISTNING 2 - ALLERSLEV SOGN, BÅRSE HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til romansk middelalder, og er ristet på en bygningssten av kalksten. De to graffitiinnskrifter (DK Sj 75 og Sj 76) ble funnet i forbindelse med frileggelsen og gjenåpningen av kirkens nordportal, men innskriftene er nå overkalket.

Runene lyder:

kRyrþ : risti : nafn : sit
ø --=nyr-(-) : mæsu


Gyrðr risti nafn sitt á ... messu.

Norsk: "Gyrd ristet sitt navn ... messe."

English: "Gyrðr carvedhis name on ... mass."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 223, Sj 76
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 77 - BÅRSE-STEN - BÅRSE SOGN, BÅRSE HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder(?), og er ristet på et fragment av sten av granit. Oppbevares på Nationalmuseet i København.

Runene lyder:

þes...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 225, Sj 77
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 78 - BÅRSE-FONT - BÅRSE SOGN, BÅRSE HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1250-1275, og er ristet på en døpefont av granit. Futhark-inskrift. Innskriften er på kirkens døpefont.

Runene lyder:

+ {BONDO FRISO ME FECIT
ESGERVS RØTH ME FECIT : FIERI}
fuþorkhniastblmR---


{Bondo Friso me fecit Esgervs Røth me fecit. Fieri} fuþorkhniastblmR...

Norsk: "Bonde Fris gjorde meg. Asger Rød lot meg gjøre. fuþorkhniastblmy---."

English: "{Bondo (the) Frisian made me, Esgervs Red had me made.} fuþorkhniastblmR..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 224, Sj 78
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 79 - SKOVGÅRDE-FIBULA - UDBY SOGN, BÅRSE HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 210/220-250/260, og er ristet på en rosettfibula i sølv med gullbeleggning. Oppbevares på Sydsjællands museum, Vordingborg. Alternativ tittel er Udby-fibula

Innskriften lyder:

lamo ÷
talgida


Lamo talgide

Norsk: "Lamo Skar."

English: "Lamo cut."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra runer.ku.dk.
¤ Alternativ signum: DR MS1995A;322, Sj 79
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: runer.ku.dk

DK Sj 80 - VORDINGBORG-STEN - VORDINGBORG, BÅRSE HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Helnæs-Gørlev / før-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står på Nationalmuseet.

Innskriften lyder:

karþi þiauþui(r)
aft aþisl (u)(m)a(r)utrkau

Gerði Þjóðvér/Þjóðvé ept Aðísl ...

Norsk: "Gjorde Þiauþuir/Þiauþuiu etter Adils ... ."

English: "Þjóðvérr(?)/Þjóðvé made in memory of Aðísl ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav.
¤ The Vordingborg Runie Stone.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 221, Sj 80
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 81 - VORDINGBORG-BENSTYKKE - VORDINGBORG, BÅRSE HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på et benstykke.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR AUD1998;299, Sj 81

DK Sj 82 - TRYGGEVÆLDE-STEN - KARISE SOGN, FAKSE HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, før-Jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen står på Nationalmuseet. Runeristeren er Sote som på DR 209.

Innskriften lyder:

raknhiltr ' sustiR ' ulfs ' sati ' stain
þnnsi ' auk ' karþi ' hauk ' þonsi auft
auk skaiþ ' þaisi
kunulf ' uar sin ' klomulan man
(s)un ' nairbis ' faiR ' uarþa ' nu futiR ' þoi batri

sa uarþi ' at (') rita ' is ailti stain þonsi
iþa hiþan traki

Ragnhildr, systir Ulfs, setti stein þenna ok gerði haug þenna ept, ok skeið þessa, Gunnulf, ver sinn, glômulan mann, son Nerfis. Fáir verða nú fœddir þeim betri. Sá verði at ræta(?) er elti(?) stein þenna eða heðan dragi.

Norsk: "Ragnhild, Ulfs søster, satte denne sten og gjorde denne haug og denne skip(s-setning) etter Gunulf sin mann, en glammende mand, sønn av Nærve. Få blir nå født bedre enn ham. Han skal bli en 'ræte' som "ailti" denne sten eller sleper den her i fra."

English: "Ragnhildr, Ulfr's sister, placed this stone and made this mound, and this ship(-setting), in memory of her husband Gunnulfr, a clamorous man, Nerfir's son. Few will now be born better than him. A warlock(?) be he who damages(?) this stone or drags it (away) from here."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Tryggevælde runesten.
¤ Bilde av Tryggevælde runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 230, Sj 82
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 83 - KARISE-KALKRISTNING - KARISE SOGN, FAKSE HERRED, PRÆSTØ AMT

Ved restaureringsarbeide i Karise Kirke på Stevns i 1997 ble det oppdaget en liten runesristning i den opprinnelige puss fra middelalderen. Plasseringen er under tårnbuen i vestenden av skipets nordside, ca. 137 cm over gulvet og 94 cm fra østkanten af tårnbuen. Innskriften er 12 cm lang og består av 2,5 til 3 cm høye runer og runelignende tegn og er neppe meningsgivende.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: DR NOR2000;6, Sj 83

DK Sj 84 - HOLTUG-KVADERSTEN 1 - HOLTUG SOGN, STEVNS HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en bygningssten av kalksten. Den tilhogde bygningsstenen befinner seg i Holtug Kirkes yttermur på sydsiden, 190 cm over bakken og 37 cm fra østhjørnet. Alternativ tittel er Holtug-sten.

Runene lyder:

(t)irað : r(i)st

Tíráðr reist.

Norsk: "Tirad ristet"

English: "Tíráðr carved."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 231, Sj 84
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 85 - HOLTUG-KVADERSTEN 2 - HOLTUG SOGN, STEVNS HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en kvadresten i Holtug Kirke, i muren innvendig, dvs. tredje tilhogde bygningssten av fem frittlagte i korets nordvegg.

Runene lyder:

rist utr mi- f

Reist Oddr mi[k] ...

Norsk: "Odd ristet mig ... "

English: "Oddr carved me ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Alternativ signum: DR AARB1987;191A, Sj 85
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 86 - HOLTUG-KVADERSTEN 3 - HOLTUG SOGN, STEVNS HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en tilhogd bygningssten i Holtug Kirke, i muren innvendig, dvs. femte tilhogde bygningssten av fem frittlagte i korets nordvegg.

Runene lyder:riþsi

risti(?)

risti(?)

Norsk: "ristet(?)"

English: "carved(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Alternativ signum: DR AARB1987;191B, Sj 86
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 87 - LILLE HEDDINGE-KVADERSTEN - LILLE-HEDDINGE SOGN, STEVNS HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til middelalder, og er ristet på en kalksten. Innskriften er i syddørens østre vange.

Runene lyder:

pætar

Pétr

Norsk: "Peter"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR EM85;422B, Sj 87
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 88 - STORE HEDDINGE-KVADERSTEN - STORE-HEDDINGE SOGN, STEVNS HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til år 1200-tallet, og er ristet på en kalksten. Runene er innvendig i apsis på den fjerde sten fra vest, 97 cm over gulvet.

Runene lyder:

amen

Amen

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Alternativ signum: DR EM85;422C, Sj 88
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sj 89 - STRØBY-KVADERSTEN - STRØBY SOGN, STEVNS HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1200, og er ristet på en tilhogd bygningssten. Innskriften er overkalket, men befinner seg innendørs på korets sydvegg ca. 120 cm over gulvet.

Runene lyder:

fuþo

fuþo[rk]

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2008.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Aarbøger for Nordisk Oldkyndighet og Historie 1986, København 1987.
¤ Alternativ signum: DR AARB1987;192, Sj 89
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 90 - GLUMSØ-STEN - GLUMSØ SOGN, TYBJERG HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, Jelling / etter-Jelling, og er ristet på et sten av granit. Kun et fragment av stenen er bevart. Stenen oppbevares på Nationalmuseet. Alternativ tittel er Åsø-sten

Innskriften lyder:

...ra(t)(i) : -...
...- : at : ma(i)...
...(u) : nafa : ...
...k : þika ...


... ... ... at ... ... Nefa ... ... ... ...

Norsk: "... til minde om ... Neve ... "

English: "... ... ... in memory of ... ... the Fist ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 226, Sj 90
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 91 - SANDBY-STEN 1 - SANDBY SOGN, TYBJERG HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Runestenen er datert til vikingtid, Jelling. Stenen er tapt.

Innskriften lyder:

[... -k * --n * sun * suta : ---...
... aft : þurþ : bruþur ...]


... ... ... son Sóta ... ... ept Þórð, bróður ...

Norsk: "... sønn Sote ... etter Tord, bror ..."

English: "... ... ... Sóti's son ... ... in memory of Þórðr, brother ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 227, Sj 91
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 92 - SANDBY-STEN 2 - SANDBY SOGN, TYBJERG HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til vikingtid, etter-Jelling, og er ristet på et fragment av en sten av granit. Stenen står på Sandby Kirkegård, øst for våpenhuset. Alternativ tittel er Sandby I

Innskriften lyder:

askl : sati : st... ...asi : at : tufa : -(r)(u)þr : s(i)(n) : h--...
÷ in ÷ kru...

Áskell setti st[ein] [þ]enna at Tófa [b]róður sinn ... en "kru"..

Norsk: "Eskil satte denne sten etter sin bror Tue... Og... "

English: "Áskell placed this stone in memory of Tófi, his brother ... and "kru..." ".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av Sandby II runesten.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Alternativ signum: DR 228, Sj 92
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 93 - SANDBY-STEN 3 - SANDBY SOGN, TYBJERG HERRED, PRÆSTØ AMT, SJÆLLAND

Innskriften er datert til ca år 1050-1150 og er ristet på en sten av granit. Det er runer på begge sider av stenen. Innskriften er er preget av svenskt innflytelse. Stenen står på Nationalmuseet. Alternativ tittel er Sandby II.

Innskriften lyder:

sylfa : rest... ... ...i : sbalklusu : eyfti : susur : faþur ... ...(r)þi : bru : þisi : iki : þurils : brþur : sin : i mun * san... ...if * uitrik * susi * eR * uan * sil...

Sylfa reist[i] ... ... Spalkleysu eptir Sôssur, fôður [ok] [ge]rði brú þessa eptir Þorgísl, bróður sinn. Æ mun ... ... vitring þessi, er vann Syl[fa]/sjal[fr].

Norsk: "Sølve reiste [?stenen] ... Spalkløse etter Suser, [sin] far, [og gjo]rde denne bro etter Torgisl, sin bror. Alltid skal ... dette minnesmerke, som Sølve/ han selv utførte."

English: "Sylfa raised ... ... Spalkløsa in memory of Sôssurr, (his) father [and] made this bridge in memory of Þorgisl, his brother. Ever will ... ... this memento, which Sylfa/himself produced."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde av runeinnskriften (A-siden). Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av runeinnskriften (B-siden). Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av Sandby III runesten.
¤ Alternativ signum: DR 229, Sj 93
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: Ogneslav

DK Sj 94 - SIGERSTED KIRKE-BLYAMULET - SIGERSTED SOGN, RINGSTED HERRED, SORØ AMT

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 94

DK Sj 95 - JØRLUNDE ØST-BLYAMULET - JØRLUNDE SOGN, LYNGE-FREDERIKSBORG HERRED, FREDERIKSBORG AMT, SJÆLLAND

Innskriften er ristet på en blyamulett og er datert til 1100-1500.

Innskriften er ikke tolket.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Bilde fra natmus.dk.
¤ Ekstern link: www.runinskrifter.net
¤ Nationalmuseet. Inv. nr D 212/2007
¤ Alternativ signum: Sj 95
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

Foto: natmus.dk

DK Sj 96 - SELSØ-BLYAMULET 2 - SELSØ SOGN, HORNS HERRED, FREDERIKSBORG AMT

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 96

DK Sj 97 - LEJRE-BEN - ALLERSLEV SOGN, VOLBORG HERRED, KØBENHAVNS AMT

Innskriften er ristet på et stykke ben.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 97

DK Sj 98 - TRELLEBORG-PIND - HEJNINGE SOGN, SLAGELSE HERRED, SORØ AMT

Innskriften er ristet på en pinne av tre.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 98

DK Sj 99 - BORREN-BLYAMULET - HØJBY, ODS, HOLBÆK

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 99

DK Sj 100 - VRANGSTRUP-BLYAMULET 1 - VRANGSTRUP, TYBJERG, PRÆSTØ

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 100

DK Sj 101 - VRANGSTRUP-BLYAMULET 2 - VRANGSTRUP, TYBJERG, PRÆSTØ

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 101

DK Sj 102 - VRANGSTRUP-BLYAMULET 3 - VRANGSTRUP, TYBJERG, PRÆSTØ

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 102

DK Sj 103 - VESTER EGESBORG-KAM

Innskriften er ristet på en kam.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 103

DK Sj 104 - KONVENTHUSET-BLYAMULET

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 104

DK Sj 105 - NORDGÅRDEN-BLYAMULET SVALLERUP SOGN

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 105

DK Sj 106 - VRANGSTRUP-BLYAMULET 4 VRANGSTRUP, TYBJERG, PRÆSTØ

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 106

DK Sj 107 - VRANGSTRUP-BLYAMULET 5 VRANGSTRUP, TYBJERG, PRÆSTØ

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 107
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.

DK Sj 108 - LEJRE-BENSTYKKE 2 ALLERSLEV, VOLBORG, KØBENHAVN

Innskriften er ristet på et stykke ben.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 108

DK Sj 109 - ROKKEDYSSEGÅRD-BLYAMULET VÆRLØSE, SMØRUM, KØBENHAVN

Innskriften er ristet på en amulett av bly.

Litteratur:
¤ Alternativ signum: Sj 109

DR IK 101 - FAXE, PRÆSTØ, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (MDCLXXVIII), og er datert til år 400-650. A-type. Det finnes 3 eksemplarer.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

foslau

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 101: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (1678)
¤ Tidligere signum: DR BR48.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 83 - HØJSTRUP, LYDERSLEV, STEVN, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

laþu

Laþu

Norsk: "invitasjon"

English: "invitation"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 83: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (Dnf. 2/18)
¤ Tidligere signum: DR BR49, KJ 116
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 158 - SIGERSLEV, STORE HEDDINGE, STEVN, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

(a)uauu

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 158: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (Dnf. 9/31)
¤ Tidligere signum: DR BR50
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 215 - AVERSI, TYBEJERG, PRÆSTØ, SJÆLLAND, DANMARK

Brakteaten er av gull og er på Nationalmuseet og har et g-lignende kryss, et kryss med to bistaver og en T-rune. C-type. Datert til år 400-650.

Innskriften lyder:

g
t


???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR BR51
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 299 - MAGLEMOSE 1, BJÆVERSKOV, KØGE, SJÆLLANDBrakteatene er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København. Finnes 4 eksekplarer. A-type. Datert til år 400-650.
Runene er ikke meningsgivende, men har følgene utseende:

runeinnskrift

oa
se(j)s(z)ul
aualhz


???

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR BR52
¤ Nationalmuseet (12529)
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 301 - MAGLEMOSE 2, BJÆVERSKOV, KØGE, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. C-type.
Runene som venstre vendt, lyder (rettvendt):

runeinnskrift

(l)kaz

l[au]kaz

Norsk: "Løk".

Engelsk: "Leek"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Tidligere signum: DR BR53
¤ Nationalmuseet (12526)
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 300 - MAGLEMOSE 3, PRÆSTØ, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (12525), og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

tlþ?lfhis
ho·z
all


... Ho[ua]z alu

Norsk: "Hoz.....øl"

English: "Hoz....ale"

etter Ottar Grønvik 1996:232-235:

hoz
si huu uilt
alu


Hoz! Si hyu wilt! Alu!

Norsk: "(Du) Hoz, måtte familien være i henhold til ønske (= velvillig)! Ale!".

Engelsk: "(You) Hoz, May the family be according to wish (= kindly disposed)! Ale!"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (12525)
¤ Tidligere signum: DR BR54
¤ Otter Grønvik: Fra Vimose til Ødemotland. Nye studier over runeinnskrifter fra førkristen tid i Norden. Oslo 1996 side 232-235.
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 105 - LELLINGE, LELLINGE, KØGE, BJÆVERSKOV, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (8744), og er datert til år 400-650. B-type.

Innskriften lyder:

salu salu

salu salu

Norsk: "tradisjon tradisjon".

Engelsk: "tradition tradition"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR BR55
¤ IK 105: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (8744)
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 70 - HALSKOV, TÅRNBORG, SLAGELSE, SORØ, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

--etur fahide laþo þmh(l)(s)iiaeiaugrs(þ)nbkeiaz

... fahide laþu ...

Norsk: "... skrev/malte invitasjon..."

English: "... coloured invitation ..."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 70: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (11/09)
¤ Tidligere signum: DR BR56
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 238 - EJBY, KØGE, RAMSØ, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 156), og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

ul

????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (C. 156)
¤ Tidligere signum: DR BR57
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 298 - LYNGE-GYDE, ALLERØD, LYNGE-FREDERIKSBORG, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (C. 1835), og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

(l)akz

la[u]k[a]z

Norsk: "Løk"

Engelsk: "Leek"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 298: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Tidligere signum: DR BR58
¤ Nationalmuseet (C. 1835)
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 78 - SLANGERUP, FREDERIKSSUND, LYNGE-FREDERIKSBORG, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (LXXVIII), og er datert til år 400-650. C-type

Innskriften lyder:

alu

alu

Norsk: "Øl"

English: "Ale"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ IK 78: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (LXXVIII)
¤ Tidligere signum: DR BR59, KJ 103
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 330 - UKJENT STED, SJÆLLAND 1

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (8645), og er datert til år 400-650. C-type.

Innskriften lyder:

runeinnskrift

(l)kaz

l[au]kaz

Norsk: "løk".

Engelsk: "leek"

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (8645)
¤ DR BR60, KJ 112
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 98 - UKJENT STED, SJÆLLAND 2

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København (12370), og er datert til år 400-650. Et eksemplar finnes også i SHM (2884). C-type.

Innskriften lyder:

hariuha haitika ÷ farauisa ÷ gibu auja ÷

Hariuha haitika, farawisa, gibu auja.

Norsk: "Jeg heter/kalles Hariuha, den ulykkevise, jeg gir lykke"

English: "Hari"uha" am I called, the danger-wise, I give luck."

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Krause, Wolfgang, 1966.
¤ IK 98: Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (12370)
¤ Statens Historiska Museum (2884).
¤ Tidligere signum: DR BR61, KJ 127
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 329 - UKJENT STED, SJÆLLAND 3

Brakteaten er av gull og har innskrift fordelt i to grupper med runelignende tegn og forvanskede latinske bokstaver. A-type. Datert til år 400-650.

Innskriften lyder:

l{DN}u{MIS}?
{DCN}?{A}??


????

Litteratur:
¤ Lis Jacobsen & Erik Moltke, Danmarks Runeindskrifter, København 1942.
¤ Bilde av brakteaten.
¤ Nationalmuseet (8656)
¤ Tidligere signum: DR BR62
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 94,1 - KIGNÆS, DRÅBY, FREDERIKSSUND, HORNS, SJÆLLAND, DANMARK

Brakteaten er av gull og oppbevares på Nationalmuseet i København, og er datert til år 400-650. C-type. Finnes i to eksemplarer, samme stempe som DR IK94,2

Innskriften lyder:

lït

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ikonographischer Katalog 1985-, Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-4 von Morten Axboe, Klaus Düwel, Karl Hauck, Lutz von Padberg und Cajus Wypior, München.
¤ Tidligere signum: DR IK194,1EM85;520A.
¤ Nationalmuseet (Dnf. 4/66)
¤ Moltke, Erik, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985, side 520
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 585 - SANKT IBS VEJ, ROSKILDE, SØMME, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og er datert til år 375/400-560/570 (Imer 2007). C-type.

Innskriften lyder:

nh?þ?(l)(l)
a(u)þr(k)(f)


... fuþark[gw](?)

"... fuþarkgw(?)

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR AUD1997;262
¤ RGA-E 40:937f (Wilhelm Heizmann och Morten Axboe (red.): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit – Auswertung und Neufunde, Berlin – New York 2011. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde - Ergänzungsbände 40)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Roskilde Museum (Museumsnr. 1813)
¤ Nationalmuseet (Inv. nr. D 31/97)
¤ Nytt om runer nr. 13, 1998

DR IK 94,2 - HJØRLUNDE MARK, JØRLUNDE, EGEDAL, LYNGE-FREDERIKSBOR, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. C-type. Samme stempel som DR IK94,1.

Innskriften lyder:

lït

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nationalmuseet (79)
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.

DR IK 154,1 - UKJENT STED, SJÆLLAND

Brakteaten er av gull og er datert til år 400-650. Samme stempel som DR IK154,2 og IK154,3. Sistnevnte befinner seg i Wien. C-type.
Innskriften består av 13 runer og runelignende tegn.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: DR BR20
¤ Ekstern link: Nationalmuseets database "Danske Runeindskrifter" om runeinnskriften.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Ekstern link: http://digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Nationalmuseet (8649)
Hurtiglinker til danske runeinnskrifter:

Tilbake til forsiden

Danske runeinnskrifter fra Bornholm, Fyn og Det Fynske Øhav, Midtjylland, Nordjylland, Sjælland, Lolland og Falster, Syddanmark, Ukjent sted, Halland, Blekinge, Skåne, Lund, Slesvig og Slesvig by.

Danske runeinnskrifter med De eldre runer, De yngre runer og runer fra middelalderen.

Danske runeinnskrifter på Brakteater og runemynter

Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2022


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 4.11.2022