RUNER FUNNET I TYRKIA - BYSANTIN - MYKLAGARD - BYSANSBY FV1970;248 - HAGIA SOFIA, ISTANBUL, TYRKIA (BYSANS)

Innskriften er en "Kill Roy was here"-innskrift, og er ristet i marmoren inne i Hagia Sofia på søndre lekter i den mellomste arkaden.

Runetypene er kortkvistruner og lyder:

(a)lftan ---t----l-a-----

Halfdan ...

Norsk: "Halfdan ...".

English: "Halfdan ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1970.
¤ Tidligere signum: X ByFV1970;248
¤ Koordinater: (41.00865009817809 ; 28.97910089420003)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 26

BYNOR1999;26 - HAGIA SOFIA, ISTANBUL, TYRKIA (BYSANS)

Innskriften er en "Kill Roy was here"-innskrift, og er ristet inne i Hagia Sofia.
Runetypene er kortkvistruner og lyder:

arni

Árni

Norsk: "Arni".

English: "Arni"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 26
¤ Mats G. Larson: Fornvännen 1989 som leser ari:k.
¤ Tidligere signum: X ByNOR1999;26
¤ Koordinater: (41.00865009817809 ; 28.97910089420003)

NOR1999;27 - ET NYT RUNEFUNN I HAGIA SOFIA ?, ISTANBUL, TYRKIA (BYSANS)

Et mulig nytt runefunn i Hagia Sofia beskrives i Nytt om Runer 1999 side 27.

Innskriften kan lyde:

s?um??

???

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1999 side 27

By NT1984;32 - PORTO LEONE, PIREUS, PIREUS, (BYSANS)

Piræusløven, er opprinnelig en antik marmorløve fra Piræus, en havneby nær Athen. På 1000-tallet hugget en svensk Grekenlandsfarer runer på løven. Runerne er risset i et tekstbånd i en drageslynge, som det kjennes fra mange upplandske runestener.
Det er tilsammen tre innskrifter på løven som er risset ved forskjellige anledninger.
Innskriftene er i dag meget utvisket, og er derfor vanskelig å tolke. Marmorløven står nå i Venezia i Italia, da den i 1687 ble tatt som krigsbytte fra Piræus og ført til Venezia i Italia. Løven er av pentelisk marmor og er omkring 3 meter høy. Plasseringen er i dag utenfor Arsenalen i Venedig i Italia.

Innskriften lyder (Etter Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014):

... : (h)(i)(a)(k)(u) þ(i)(r) (h)(i)lfniks (m)i(n) -----...
... (e)(n) i hafn þesi þir (m)(i)(n) i-ku runar at (h)a(u)-sa buta -...(h)(u)(a)-...
... --þ^u s^uiar þ(e)ta| |a l^einu
... f...- aþr gailt^ ^uan kear(u)-
tr(i)ki(r) ÷ ris(t) r(u)(n)(i)(r) ...
(:) a(s)(m)un(t)r × ri(s)(t)(i) (×) ... ...(n)(a)r þisar × þair × is(k)-... ... (þ)(u)(r)l(i)f(r) ---- auk × - (×) -...-o-...---(t)-...
-ufru(k)...r...(s)--...--...uanf(a)(r)(n) ×


... hioggu(?) þæiR hælfnings mænn ... ... en i hafn þessi þæiR mænn hi[o]ggu(?) runaR at Hau[r]sa bonda ...hva[tan](?) ... [Re]ðu(?) sviar þetta a leiun. ... F[ioll](?)/F[ors](?) aðr giald vann gærv[a]. DrængiaR ristu runiR ... Asmundr risti ... [ru]naR þessaR þæiR Æsk[ell](?) ... ÞorlæifR(?) ... ok ... ... ...

Norsk: "... de hogde, troppens menn ... men i denne havn mennene hogde runer for Haursi ... energisk(?) husbonde ... Svensker arrangerte dette på løven ... Han falt (?) / omkom(?) før han kunne få betaling. Kvalifiserte menn ristet runene ... Ásmundr ristet ... runene, de Áskell (?) ... Þorleifr (?) ... og ... ...

Engelsk: "... they cut(?), the troops men ... but in this harbour the men cut runes in memory of Haursi, a ... vigorous(?) husbandman ... Swedes arranged(?) this on the lion ... He fell(?)/perished(?) before he could gain payment. Valiant men carved the runes ... Ásmundr carved ... the runes, they Áskell(?) ... Þorleifr(?) ... and ... ... ..."

Innskriften lyder på venstre side (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 1

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 2

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 3

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 4


Innskriften på venstre lår (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 5

Innskriften på høyre side (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 6

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 7

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 8

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 9

Litteratur:
¤ Thorgunn Snædal, Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig, 2014
¤ Haakon Shetelig, Piraeus-löven i Venezia. En undersökelse av originalen, Fornvännen 1923
¤ Fornvännen 1923, Yttrande av E. Bråte, Forvännen 1923.
¤ Ekstern link: no.wikipedia.org.
¤ Tidligere signum: X ByNT1984;32, L 2053
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Gustavson, Helmer: Piräus-Löwe, Inschrift und Ornamentik, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 23, side. 198f, Berlin-New York.
¤ Svenska runstenar om färder österut. Ett bidrag till vikingatidens historia, Oscar Montelius, Fornvännen 1914.
¤ Koordinater: (37.9446 ; 23.6433)


Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.runer.| |.Danske.runer.| |.Svenske.runer.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavøysruner.| |.Østerledsruner.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2019


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 23.9.2021