RUNEINNSKRIFTER FRA ENGLAND


E1 - BRIDEKIRK, CUMBRIA / CUMBERLAND, ENGLAND

Innskriften er ristet p en dpefont fra 1100-tallet, og er skrevt i middelalder-engelsk. Runer blandet med hndskrifttegn. Plasseringer i Bridekirk Parish Church.

Innskriften lyder:

+ rikar : he : m^e : i{w}r(o)kt^e : {7} : to : is : me:r{} : {3}er : -- : m^e : brokt^e

Ricar he me i{w}rocte. {And} to is mer{} {3}er ... me brocte

Norsk: "Ricar gjorde han meg. Og til denne prakten .... brakte meg"

Engelsk: "Ricar he made me. And to this splendour ... brought me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Tidligere signum: L 1979, Br E1
¤ Koordinater: NY 117338 (54.6913783333333 ; -3.3700475)

Foto: Ogneslav

E2 - ST PAUL'S, LONDON, ENGLAND

Innskriften er ristet p en gavelsten av kalksten til en gravkiste og er datert til begynnelsen av 1000-tallet. Reliefhogget og med mrkebl og rd farge. Placering en er i Museum of London.

Innskriften lyder:

: k-na : let : legia : stin : ensi : auk : tuki :

G[i]nna(?)/G[]na(?) lt leggja stein enna ok Tki

Norsk: "Ginna(?)/Gna(?) lot legge dene sten og Toki".

Engelsk: "Ginna(?)/Gna(?) had this stone laid and (i.e. with) Tki"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Bilde av runeinnskriften: Foto Ogneslav.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Koordinater: TQ 320811 (51.5129027777778 ; -0.0975336111111111)
¤ Museum of London (4075)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Henrik Williams, ; $=Williams 2004a

Foto: Ogneslav

E3 - CARLISLE CATHEDRAL, CUMBRIA/CUMBERLAND, ENGLAND

Innskriften er en vegginnskrift i Carlisle Cathedral og er datert til 1100-tallet. Det er brugt kortkvistruner, men en rune er ristet med en langkvist-t-rune. Plasseringen er i Carlisle Cathedral

Innskriften lyder:

tolf(i)n urait -sar| |runr a -sa stain
ai-


Dlgfinnr vreit [e]ssar rnar [e]ssa stein. ...

Norsk: "Dlgfinnr uthugget disse runer p denne sten ".

Engelsk: "Dlgfinnr carved these runes on this stone. ..."

English: "Dlgfinnr carved these runes on this stone. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E3.
¤ Koordinater: NY 400559 (54.8941438888889 ; -2.93560444444444)
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

E4 - LINCOLN (I), LINCOLNSHIRE, ENGLAND

Innskriften er ristet p et fuderal til en kam av ben/horn og er datert til vikingtid. Plasseringen er i British Museum.

Innskriften lyder:

kamb : koan : kiari : orfastr

Kamb gan geri orfastr

Norsk: "En god kam. orfastr gjorde".

English: "A good comb orfastr made."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: DR 418, Br E4
¤ Koordinater: SK 976709 (53.2258844444444 ; -0.537852222222222)
¤ British Museum (67 3-20 12)
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

E5 - SETTLE, NORTH YORKSHIRE/WEST RIDING, ENGLAND

Innskriften er p en sten, og det brugt kortkvistruner. Innskriften er forholdsvis av ny dato. Privar eie.

Innskriften lyder:

o^framr

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
Barnes & Page 2006
¤ Tidligere signum: Br E4

E6 - DEARHAM, CUMBRIA / CUMBERLAND, ENGLAND

Innskriften er ristet p en garvhelle og er datert til 1100-tallet. Plasseringen er i Dearham Parish Church.
Innskriften lyder:

hnirm

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E6
¤ Koordinater: NY 073364 (54.7139480555556 ; -3.43912055555556)
¤ Referens: Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

E7 - ROCHESTER, KENT, ENGLAND

Innskriften er ristet p et fragment av en garvhelle og datert til begynnelsen av 1000-tallet. Plasseringen er i British Museum.

Innskriften lyder:

[...-(k)(i) : -...]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: DR 412A, Br E7
¤ Koordinater: TQ 743685 (51.3882394444444 ; 0.505360833333333)
¤ Barnes & Page 2006

E8 - SKELTON-IN-CLEVELAND, SKELTON, REDCAR AND CLEVELAND / YORKSHIRE, NORTH RIDING, ENGLAND

Innskriften er ristet p et solursten og er datert til 1000-tallet. Plasseringen er ved Skelton (new) Parish Church.

Innskriften lyder:

...--...
...---ebel : ok : ...


... ... ok ...

Norsk: "... ... og ..."

English: "... ... and ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Tidligere signum: Br E8
¤ Koordinater: NZ 652190 (54.5619011111111 ; -0.991590833333333)
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

E9 - PENNINGTON, CUMBRIA / LANCASHIRE NORTH-OF-THE SANDS, ENGLAND

Innskriften er i Pennington Parish Church er datert til 1100-tallet

Innskriften lyder:

... kml : leta : ena : kirk : -ub-rt : masun : --- : ----... +

... Gamall(?) lta(?) enna kirk. [H]ub[e]rt mason/Mssonr [vann](?) ...

Norsk: ".. Gamall(?) .... lot denne kirke. Hubert Mason / Mars snn produserte (?) ...".

Engelsk: "... Gamall(?) ... this church. Hubert the mason/Mr's son produced(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E9.
¤ Koordinater: SD 262774 (54.1868863888889 ; -3.13106972222222)
¤ Referens: Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

E10 - CANTERBURY, KENT, ENGLAND

Innskriften er ristet i et stenfragment og er datert til begynnelsen av 1000-tallet. Plasseringen er p British Museum.

Innskriften lyder:

[...an--...]/[...na-...]

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E10
¤ Koordinater: ?TR 155579 (51.2789086111111 ; 1.0903125)
¤ Barnes & Page 2006

E11 - CONISHEAD, CUMBRIA/LANCASHIRE NORTH-OF-THE SANDS, ENGLAND

Innskriften er ristet p en sten fra et alter og er datert til 1200-tallet.

Innskriften lyder:

[dotbrt]

Dotbert

Norsk: "Dotbert".

English: "Dotbert"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E11.
¤ Koordinater: SD 304757 (54.1721958333333 ; -3.06631944444444)
¤ Barnes & Page 2006

E12 - WINCHESTER, S:T MAURICE'S CHURCH, WINCHESTER CITY MUSEUM (334), ENGLAND

Innskeriften er ristet p en runesten og er datert til beynnelsen av 1000-tallet. Det er bevart rd farge i runene. Plasseringen er i Winchester City Museum. Det er rd fage bevart i runenen.

Innskriften lyder:

...(R) : auk : ol:-... ...
...-usk--...


... ok l... ... ...

Norsk: "... and l-... ... .."

Engelsk: "... og l-... ... .."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E12
¤ Koordinater: SU 484294 (51.0613611111111 ; -1.30926138888889)
¤ Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

E13 - ST ALBANS (I), HERTFORDSHIRE, ENGLAND

Innskriften er ristet p et skulderplbad av rdyr(?) og er datert til 1000-tallet. Innskriften er i privat eie. Runerekkeflgen ...-:u:uur:uur plasseres under utolket belegg i NRL.

Innskriften lyder:

...-:u:uur:uur
risti
runaR : tr...


rr(?)/...rr(?) risti rnar ...

Norsk: "rr(?)/...rr(?) ristet runer ..."

Engelsk: "rr(?)/-rr(?) carved runes ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E13
¤ Koordinater: TL 145071 (51.7504236111111 ; -0.3411275)
¤ Referens: Barnes & Page 2006
¤ Magnus Kllstrm, Mstare och minnesmrken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljer i Norden. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 43.) 2007 side 178f
¤ Lena Peterson, Nordiskt runnamnslexikon. Femte reviderade utgvan. Uppsala 2007, side 303

E14 - ST ALBANS (II), HERTFORDSHIRE, ENGLAND

Innskriften er ristet p et skulderblad og er datert til 100-tallet. I privat eie. W-en er en anglosaxisk rune.
Innskriften lyder:

wufri(k)

Wulfric/Ulfrkr

Norsk: "Wulfric/Ulfrkr "

Engelsk: "Wulfric/Ulfrkr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E14
¤ Koordinater: TL 145071 (51.7504236111111 ; -0.3411275)
¤ Barnes & Page 2006;
¤ Lena Peterson, Nordiskt runnamnslexikon. Femte reviderade utgvan. Uppsala 2007 (om Ulfrikr)

E15 - PENRITH, CUMBRIA / CUMBERLAND, ENGLAND

Innskriften er ristet p et slvsmykke og datert til 900-tallet. Det er brugt kortkvistruner. Plasseringen er i British Museum.

Innskriften lyder:

fuorkhniastbmm
fu


fuorkhniastbm[lR] ...

Norsk: "fuorkhniastbm[lR] ..."

Engelsk: "fuorkhniastbm[lR] ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br E15
¤ Koordinater: NY 464288 (54.6513344444444 ; -2.83081388888889)
¤ British Museum (1991 1-9,2)
¤ Barnes & Page 2006
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 1990 side 13

E16 - RUNEBEIN FRA ST. BENEDICT'S SQUARE, LINCOLN, LINCOLNSHIRE, England

Innskriften er ristet p et runeben med kortkvistruner og er datert til mellom sist p 800-tallet til midt p 1000-tallet. Funnet ved utgravning i 1992. Plasseringen er Lincoln City and County Museum.
Innskriften lyder:

------l hitir stin ...

... heitir stein/Stein ...

Norsk: "... heter Stein/sten .../ ... heter stenen"

Engelsk: "... is called stone/Stein ... / ... heats the stone ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ BR NOR1995;10, BR E16
¤ Koordinater: SK 975711 (53.2277 ; -0.539288611111111)
¤ Lincoln City and County Museum (LCNCC 103.99 SB85 104)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 1995 side 10
¤ ; Barnes & Page 2006

Foto: Ogneslav

E 17 - CARLISLE CATHEDRAL, CUMBRIA / CUMBERLAND, ENGLAND

Innskriften er p en vegg i Carlisle Cathedral og datert til 1100-tallet eller begynnelsen av 1200-tallet. Oppdaget i 2008.

Innskriften lyder:

r--n(a)lt

R[ag]nvaldr

Norsk: "Ragnvaldr"

Engelsk: "Ragnvaldr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: NY 400559 (54.8941438888889 ; -2.93560444444444)
¤ Barnes 2010

E 18 - SALTFLEETBY, ST CLEMENT, LINCOLNSHIRE, ENGLAND

Innskriften er p en hndteintrinse av bly og datert til 1000-tallet. Funnet 2010. Privar eie.

Innskriften lyder:

oen ok einmtalr ok : alfa ' eir
(') ielba ' er uolflt ' ok ' kiriuesf '


inn ok Heimdallr ok jlfa, eir hjlpa r lfljt, ok ...

Norsk: "Odin od Heimdall og Tjalve, de hjelper deg, Ulfljt, og"

Engelsk: "inn and Heimdallr and jlfa, they help you, lfljt, and ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: TF 450914 (53.40 ; 0.18)
¤ John Hines, A glimpse of the 'heathen' Norse in Lincolnshire, 2014 (manus)
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav
¤ Spindle whorl. LIN-D92A22

Foto: emidsvikings.ac.uk

E 19 - SOCKBURN HALL, CONYERS CHAPEL, DURHAM, ENGLAND

Innskriften er p et fragment av et stenkors av rdbrun sandsten og er datert til vikingtid. Det er brukt kortkvistruner. Funnet i 2013.

Innskriften lyder:

... ...isti : krus : -...
...ir : mol:mu... ...


... [r]eisti kross ... [ept]ir Maelmu[ire] ...

Norsk: "... reiste kors ... etter Maelmuire ..."

Engelsk: "... raised (this?) cross in memory of Maelmuire ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: NZ 349070 (54.4572035 ; -1.463173)
¤ Barnes' granskningsrapport frn juli 2014

E DR419 - CANTERBURY, CANTERBURY, KENT, ENGLAND

Innskriften er en hndskrift av pergament og er datert til vikingtid etter 1073. Oppbevarers p British Museum, London.

Innskriften lyder:

kuril saruara far u nu funtin istu ur uigi ik orsa trutin iuril saruara uir ara uari

Gyrill srvara, far n, fundinn ertu; rr vgi ik, ursa drttinn, Gyrill srvara. Vir ara vari

Norsk: "Gyril sr-rsak, g n, du er funnet. Thor hilser deg (til fortvilelse), herre av giganter (demoner), Gyril sr-rsak. Mot blodgift (bokstavelig talt: blodkar-pus)".

Engelsk: "Gyril wound-causer, go now, you are found. Thor hallow you (to perdition), lord of giants (demons), Gyril wound-causer. Against blood-poison (literally: blood-vessel pus)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Alternativt signum: DR 419
¤ Koordinater: TR 150579 (51.28 ; 1.0828)
¤ British Museum, London, MS. Cottonianum Caligula A XV 4:o, fol. 119v-120r (nyere paginering: fol. 123v-124r).
¤ Danmarks runeindskrifter nr 419;
¤ Erik Moltke, Runes and Their Origin, Denmark and Elsewhere. Copenhagen 1985 side 366.

IK374 - BRAKTEAT FRA UNDLEY, SUFFOLK, ENGLAND

Brakteaten er datert til 400-tallet og ble funnet i Undley i Suffolk.

Innskriften lyder:
ga.go.ga.maga.medu
????

Litteratur:

¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav

Foto: Ogenslav

TRE ANGLOSAXISKE RUNEINNSKRIFTER FUNNET I LONDON, ENGLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 1989 side 12f

CLEATHAM, MANTON PARISH, SOUTH HUMBERSIDE, ENGLAND
Innskriften er p en bolle funnet i en Anglosaxisk grav.

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 1989 side 14

HARDFORD FARM, CAISTOR-BY-NORWICH, NORFOLK, ENGLAND
Innskriften er anglosaxisk og er p en brosje.

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 1991 side 6f

WORCESTER, ENGLAND
Innskriften er p en smamisk gjentstand.

Innskriften lyder:

-]suiþu
-]dis


Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 1994 side 17

HOLM ST BENETS, NORFOLK, ENGLAND

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 2004 side 14

SCOTTERTHORPE, NORTH LINCOLNSHIRE, ENGLAND

Innskriften er p en amulett av bly og det ristet runer p beggesider.

Litterarur:
¤Bilde av den andre siden. Foto: Ogneslav

Foto: Ogneslav

Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivaml.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grnlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lnnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Hndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Grdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Ml.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Vpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Sprk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrn mytologi:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z .


Siden er laget av Arild Hauge Danmark, Aarhus 2002.


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 17.4.2022