RUNEINNSKRIFTER FRA ISLE OF MAN

Manske runer


Manske runer
Futharker som ble brukt p Isle of Man


IM MM99 (BR OLSEN;183) - STENKORS FRA ANDREAS (I), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner, er datert til vikingtiden. Stenkorset er i kirken.  I kirken, (MM 99).

Innskriften lyder:

... ()[an](a) : [aft] (u)(f)(a)ik : fauur : sin : in : kautr : kar[]i : sunr : biarnar f(r)(a) : (k)(u)(l)(i) [:]

... enna ept feig, fur sinn, en Gautr geri, sonr Bjarnar fr Kolli.

Norsk: ""... denne etter feig, sin far, og Gautir gjorde, snn av Bjrn, fra Kolli"".

Engelsk: "... this [cross] in memory of feigr, his father, but Gautr made (it), the son of Bjrn from Kollr. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ Tidligere signum: Br Olsen;183
¤ Koordinater: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 73
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995

IM MM131 (BR OLSEN;184) - STENKORS FRA ANDREAS (II), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til ca 940. Runerister er den samme som p BR OLSEN;185A. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

sont:ulf : hin : suarti : raisti : krus : ona : aftir : arin:biaurk kuinu : sina (u) [] k : au []: (o)ks/(b)ks

Sandulfr hinn Svarti reisti kross enna eptir Arinbjrgu, konu sna. ... ... ... ...

Norsk: "Sandulfr den svarte reiste dette kors etter Arinbjrg, sin kone ... ... ...".

Engelsk: "Sandulfr the Black erected this cross in memory of Arinbjrg his wife. ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 74
¤ Tidligere signum: L 1619, Br Olsen;184
¤ SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken (MM 131).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 103

IM MM128 (BR OLSEN;185A) - STENKORS FRA ANDREAS (III), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til ca 940. Samme runerister som p BR OLSEN;184. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

urualtr (r)[aisti] (k)(r)(u)(s) ()[...]

orvaldr reisti kross e[nna]

Norsk: "orvaldr reiste dette kors"

Engelsk: "orvaldr raised (this) cross"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;185A
¤ Tidligere signum: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken, (MM 128).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 102


IM MM113 (BR OLSEN;185B) - STENKORS FRA ANDREAS (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet p et stenkors med kortkvistruner og er datert til 900-talletallet. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

[... ...ai]s[t]i : [k]rus : aina : aftiR ...

... reisti kross enna eptir ...

Norsk: "... ... reiste dette kors etter ...".

Engelsk: "... raised this cross in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;185B
¤ SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken, (MM 113).
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 87

IM ANDREASVIII - ANDREAS (VIII), ISLE OF MAN
Stenkorstet er datert til vikingtid, og er kjent via en tegning, som muligvis vre av Andreas IV (IM MM113).

Innskriften lyder:

[--uban : sun : m-r--ns : -a-:s-- : -rus : ---a : -ftir : -ufu : ku--u : sin- : -u:--r : uf-- (:)]

"--uban" sonr "m-r--ns" [r]e[i]s[ti] [k]ross enna eptir "-ufu", kv[enn]u sna, dttur "uf--"

Norsk: "... sn av ... reiste dette kors etter ...., sin kone ...s satter".

Engelsk: "... son of ... raised this cross in memory of ..., his wife, ...'s daughter"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Koordinater: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ Manus til utgave av Runinskrifterna frn Isle of Man
¤ Tegning av Wanley i British Library (BL MS Add. 70484, Misc 17)

IM MM111 (BR OLSEN;185C) - ANDREAS (V), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med binderuner og kvistruner p et fragment av et stenkors. Runene er meget spesielle med mange kvister og lar seg ikke tyde. Datert til Vikingtid. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;185C
¤ SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken, (MM 111).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 84

IM MM106 (BR OLSEN;189) - STENKORS FRA BALLAUGH, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til ca 950-1000.

Innskriften lyder:

oulaibr liu(t)ulbs| |sunr : r[ai](s)[ti k]rs -na : ai(f)(t)ir ...-b : sun [s]in

leifr/leifr Ljtulfs sonr reisti kross [e]nna eptir [Ul]f, son sinn

Norsk: "leifr/leifr, Ljtulfrs reiste dette kors etter Ulfr, sin snn".

Engelsk: "leifr/leifr, Ljtulfrs son raised this cross in memory of Ulfr, his son"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;189
¤ Koordinater: SC 344939 (54.3136352777778 ; -4.54601888888889)
¤ I kirken MM 106
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ K.M. Nielsen Runedansk akk. umuta. I: SAS 6, 1988 side 5-10
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 77

IM MM159 (BR OLSEN;190A) - BALLEIGH, ISLE OF MAN
P fragmentet av stenkorset kan man se noen spor etter runer som er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen: Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;190A
¤ Koordinater: SC442953 (54.330 ; -4.397)
¤ I kirken MM 159
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 5

IM MM112 (BR OLSEN;190B) - STENKORS FRA BRADDAN (I), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 930-950. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

()(u)(r)... : raisti : krus : ono : ift : ufaak : sun : krinais

orsteinn reisti kross enna ept feig, son Krnns

Norsk: "orsteinn reiste dette kors etter feigr, Krnns snn"

Engelsk: "orsteinn raised this cross in memory of feigr, the son of Krnn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;190B
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ I kirken (MM 112).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 86

IM MM138 (BR OLSEN;191A) - STENKORS FRA BRADDAN (II), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 950-1000. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

.. ...(n) roskitil : uilti : i : triku : aisoara : siin

... [e]n Hrossketill vlti tryggu eisvara sinn

Norsk: "... men Hrosketill forrdte den trygge edsvorne ed".

Engelsk: "... but Hrosketill betrayed the faith of his sworn confederate"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;191A
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ I kirken, (MM 138)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 110

IM MM136 (BR OLSEN;191B) - STENKORS FRA BRADDAN (III), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 980-990. Runeristeren er Thorbiorn. Stenkorset er i kirken.

Innskriften lyder:

utr : risti : krus : ono : aft : fro(k)(a) [: f](a)()[ur sin : in :] ()[urbiaurn : ...]

Oddr reisti kross enna ept Frakka, fur sinn, en orbjrn ...

Norsk: "Oddr reiste dette kors etter Frakki, sin far, men Torbjrn(?) ...".

Engelsk: "Oddr raised this cross in memory of Frakki, his father, but ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;191B
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ I kirken, (MM 136)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 109

IM MM135 (BR OLSEN;193A) - BRADDAN (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 980-990. Runeristeren er Thorbiorn. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

urlibr : nhaki : risti : krus : ono : aft [:] fiak : s(u)[n] (s)in : (b)ruur:sun : habrs {IHSVS}

orleifr Hnakki reisti kross enna ept Fiak, son sinn, brurson Hafrs. IHSVS

Norsk: "orleifr Nakkereiste dette kors etter Fiak, sin snn, Hafrs brorsnn. IHSVS".

Engelsk: "orleifr the Neck raised this cross in memory of Fiak, his son, Hafr's brothers son. IHSVS"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;193A
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ I kirken, (MM 135).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 108

IM MM118 (BR OLSEN;193B) - STENKORS FRA BRIDE, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid 930-950.

Innskriften lyder:

[t]ruian : sur [t]u(f)kals : raisti krs ina : a(f)[t] amiu... : kunu si[n...]

Druian, sonr Dufgals, reisti kross enna ept Amiu[l], konu sn[a]

Norsk: "Druian, Dufgals snn, reiste dette kross etter Amiu[l, sin kone]".

Engelsk: "Druian, Dufgal's son raised this cross in memory of Amiu[l], his wife"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;193B
¤ Koordinater: NX 449012 (54.3824894444444 ; -4.38854722222222)
¤ I kirken, (MM 118).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 9f
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 92

IM_MM141 (BR OLSEN;194) - STENKORS FRA ONCHAN (CONCHAN), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner p et gammelt iriskt stenkors. Det er fire forskjellige runeristere som har ristet runer p korset, linjene A og B er gjort av en runerister, C av en annen, D av en tredje og E, F och G av en fjerde runerister. Innskriftene er datert til vikingtid, bortsett fra linje D som trolig er ristet p 1100-tallet.

Innskriften lyder:

...(a) sunr raisti if(t) [k](u)[i](n)(u) (s)(i)(n)(a)
murkialu m...
uk ik at auk ra ik r...t
a^lns
kru...
isu krist
uri raist rune...


... sonr reisti ept konu sna Myrgjl ... Hygg ek at ok r ek r[]tt. Alleins. Kro[ss]. Jsu Krist. r reist rna[r]

Norsk: ""... s snn reiste etter sin kone Myrgjl ... sprg og rd ret. I enighed. Kors. Jesus Kristus. r ristet runer.

Engelsk: "...'s son raised (this) in memory of his wife Myrgjl ... I examine (the runes) and I interpret (them) rightly.(?) in agreement(?) Cross Jesus Christ r carved the runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983 Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;194
¤ Koordinater: SC 401782 (54.1744644444444 ; -4.45010166666667)
¤ Plassering (MM 141)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 113

IM MM107 (BR OLSEN;199) - STENKORS FRA GERMAN (I), ST JOHN, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 930-950. Den bevarede innskriften er sekundr. Av den opprinnelige innskriften synes bare noen hovedstaver. Plasseringen er i St Johns kapell.

Innskriften lyder:

... in o(s)(r)(u)()(r) : raist : runar : sar
----- -


... En srr reist rnar essar. ... ...

Norsk: "... og srr risset disse runer ... ...".

Engelsk: "... and srr carved these runes. ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;199
¤ Koordinater: SC 277819 (54.2036736111111 ; -4.64200722222222)
¤ St Johns kapell, (MM 107)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 81

IM MM140 (BR OLSEN;200A) - STENKORS FRA GERMAN (II), PEEL, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid eller muligvis middelalderen. Plasseringen er i Manx Museum.

Innskriften lyder:

... ...(u)s : ense efter asrii kunu sina (t)(u)(t)ur ut... ...

... [kr]oss enna eptir stri, konu sna, dttur Odd[s]. ...

Norsk: "... dette kors etter strr, sin kone, Oddrs datter ...".

Engelsk: "... this cross in memory of strr, his wife, Oddr's daughter ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;200A
¤ Koordinater: SC 241846 (54.226821 ; -4.699890)
¤ Manx Museum (MM 140)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 112

IM MM127 (BR OLSEN;200B) - STENKORS FRA JURBY, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid 950-1000. Plasseringen er i Manx Museum.

Innskriften lyder:

[... ... ...un si]n : in : onon : raiti
--- aftir urb-...


... ... [s]on sinn, en annan reisti/rtti [hann](?) eptir or...

Norsk: "... ... sin snn, og en annen reiste/rettet den(?) etter orb-..."

Engelsk: "... ... his son and raised(?) another ... in memory of orb-..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;200B
¤ Koordinater: SC 350985 (54.355249 ; -4.540541)
¤ Manx Museum (MM 127)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 99

IM MM139 (BR OLSEN;201) - STENKORS FRA MAROWN, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid. Korset er i St Trinians Chapel.

Innskriften lyder:

urbiaurn : risti : krus : (o)-...

orbjrn reisti kross e[nna]

Norsk: "orbjrn reiste dette kors"

Engelsk: "orbjrn raised this cross"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;201
¤ Koordinater: SC 350807 (54.1952994444444 ; -4.52953527777778)
¤ St Trinians Chapel, (MM 139)
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 26
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 111

IM MM145 (BR OLSEN;202A) - RUNESTEN FRA MAUGHOLD (I), ISLE OF MAN
Innskriften er datert til 2. halvdel av 1100-tallet og er ristet p en gravhelle av skifer. P stenen er det ogs ristet inn frste halvdel av av ogham-alfabetet. Samme runerister som BR OLSEN;202B.

Innskriften lyder:

(i)(u)an + brist + raisti + asir + runur +
[f]uor(k)(h)niastbml +


Jan prestr reisti essar rnar. fuorkhniastbml

Norsk: "Jan prest ristet disse runer. fuorkhniastbml"

Engelsk: "Jan the priest carved these runes. fuorkhniastbml"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;202A
¤ Koordinater: SC 493917 (54.2984922222222 ; -4.31604611111111)
¤ I kirken, (MM 145).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 115
¤ Diverse Rune- og Ogham-innskrifter p Isle Of Man

IM MM144 (BR OLSEN;202B) - RUNESTEN FRA MAUGHOLD (II), UPPER END OF CORNA VALLEY, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 2. halvdel av 1100-tallet og er ristet p en gravhelle av skifer. Samme runerister som BR OLSEN;202A.

Innskriften lyder:

+ kris : malaki : ok bar(i)k : (a)(a)(n)man ()
[...nal] sau a... iuan brist i kurnaal


Kristr, Malaki ok Patrik. Adamnn ... ... ... Jan prestr Kornadal

Norsk: "Kristus, Malachi, og Patrick. Adamnn ... Jon pesten i Kornadalr.".

Engelsk: "Christ, Malachi, and Patrick. Adamnn ... Jon the priest in Kornadalr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;202B
¤ Koordinater: SC 4589 (54.2730974267719 ; -4.38192871232582)
¤ Ved kirken, (MM 144).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 114

IM MM133 (BR OLSEN;205A) - STENKORS FRA MAUGHOLD (III), BALLAGILLEY, ISLE OF MAN
Kun toppen av 4 runer er synelige p dette lille fragmentet fra et stenkors. Innskriften er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:
???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;205A
¤ Koordinater: SC 457914 (54.2947236111111 ; -4.37116638888889)
¤ Ved kirken, (MM 133).
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 11
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 106

IM MM142 (BR OLSEN;205B) - RUNESTEN FRA MAUGHOLD (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet p en gravhelle er ristet med langkvistruner, bortsett i fra s-runen og er datert til vikingtid, trolig ca 1000. Mye tyder p at insnkriften ikke er gjort av noen fra Man.

Innskriften lyder:

hein : seti : krus : ino : eftir : tutur : sino
lif...
lifilt
arni : risti : runar : isar
sikur


Heinn setti kross enna eptir dttur sna Hlf[hildi]. Hlfhildi. rni risti rnar essar. Sigurr

Norsk: "Heinn satte dette kors etter sin datter, Hlf(hildr). Hlfhildr. rni ristet disse runer. Sigurd"

Engelsk: "Heinn placed this cross in memory of his daughter Hlf(hildr). Hlfhildr. rni carved these runes. Sigurr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;205B
¤ Koordinater: SC 493917 (54.2984922222222 ; -4.31604611111111)
¤ Ved kirken, (MM 142).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983

IM MM102 (BR OLSEN;208A) - STENKORS FRA MICHAEL (I), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner p et fragment av et stenkors og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

... [kru](s) : na : af[tir : ...]

... kross enna eptir ...

Norsk: "... dette kors etter ...".

English: "... this cross in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;208A
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 102).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 75

IM MM101 (BR OLSEN;208B) - STENKORS FRA MICHAEL (II), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

mail:brikti : sunr : aakans : smi : raisti : krus : ano : fur :
salu : sina : sin:bruku in : kaut
kiri : ano : auk
ala : i maun


Melbrigi, sonr Aakns Smis, reisti kross enna fyr slu sna synd...(?), en Gautr geri enna ok alla Mn.

Norsk: "Melbrigi, Aakns Smeds snn, reiste dette kors for for sin sjel ..., men Gautr gjorde dene og balle i Man".

Engelsk: "Melbrigi, the son of Aakn the Smith, raised this cross for his sin ... soul, but Gautr made this and all in Man."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;208B
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 101).

IM_MM130 (BR OLSEN;215) - STENKORS FRA MICHAEL (III), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med langkvistruner p et gammelt irskt stenkors og er datert til vikingtid, trolig 1000-tallet. Trolig ristet av en danske. Oghaminskrifter bde p fram og baksiden. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

mal:lymkun : raisti : krus : ena : efter : mal:mury : fustra : si(n)e : tot(o)r : tufkals : kona : is : aisl : ati +
...etra : es : laifa : fustra : kuan : an : son : ilan +
"mallymkun" reisti kross enna eptir "malmury" fstra sn, dttur Dufgals, kona er Asl tti. Betra er leifa fstra gan en son illan

Norsk: ""mallymkun" reiste dette kors etter "malmury" sin foster-(mor), Dufgals datter, en kvinde med navnet Athsl. Det er bedre forlate et foster godt enn en snn er ondskabsfuld.

Engelsk: ""Mallymkun" raised this cross in memory of "Malmury", his foster(-mother?), Dufgal's daughter, the wife whom Asl owned (= was married to). (It) is better to leave a good foster-son than a wretched son"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: L 1618, Br Olsen;215
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 130).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 104

IM MM126 (BR OLSEN;217A) - STENKORS FRA MICHAEL (IV), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 950-1000.

Innskriften lyder:

[k](r)i(m) : risti : krus : na : ift : rum(u)... ...

Grmr reisti kross enna ept Hrmu[nd] ...

Norsk: "Grmr reiste dette kors etter Hrmundr ... sin ..."

Engelsk: "Grmr raised this cross in memory of Hrmundr ... his ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;217A
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 126).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 100

IM MM132 (BR OLSEN;217B) - STENKORS FRA MICHAEL (V), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 980-990. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

+ iualfir : sunr : urulfs : hins : raua : ris(t)i : krus : ono : aft : friu : muur : sino +

"iualfir", sonr rulfs hins Raua, reisti kross enna ept Fru, mur sna

Norsk: " "iualfir", rulfr Rdes snn, reiste dette kors etter Fra, sin mor".

Engelsk: " "iualfir", the son of rulfr the Red, raised this cross in memory of Fra, his mother"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: L 1617, Br Olsen;217B
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 132).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 105

IM MM129 (BR OLSEN;218A) - STENKORS FRA MICHAEL (VI), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner og er datert til 950-1000. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

... (k)rims : ins : suarta

... Grms/...grms hins Svarta

Norsk: "... Grmr/-grmr Svarte".

Engelsk: "... (of) Grmr/-grmr the Black"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Br Olsen;218A
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 129)
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 101

IM MM110 (BR OLSEN;218B) - STENKORS FRA MICHAEL (VII), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet p et fragment av et stenkors med kortkvistruner og er datert til 930-950. Korset er i kirken.

Innskriften lyder:

...--ur ...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;218B
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 110).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 16f
¤ P.M.C. Kermode, Manx Crosses, or the Inscribed and Sculptured Monuments of the Isle of Man from about the End of the Fifth to the Beginning of the Thirteenth Century. London/Derby 1907 side 85

IM MM123 (BR OLSEN;219) - STENKORS FRA MICHAEL (VIII), ISLE OF MAN
Innskriften er ristet p et fragment av et stenkors med kortkvistruner og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

... : [ai](f)(t)(i)(r) (m)(u)... (u)...

... eptir mu- ...

Norsk: "... etter ...".

Engelsk: "... in memory of ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Olsen;219
¤ Koordinater: SC 318909 (54.2858480555556 ; -4.58425916666667)
¤ I kirken, (MM 123).
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983

IM MM200 (BR NOR1992;6A) - BRADDAN (VI), BRADDAN, ISLE OF MAN
Innskriften er riset p et fragment av skiffer og er plassert i Manx Museum.

Innskriften lyder:

...---r--nr kiri l...

... geri ...

Norsk: "... gjorde ..."

Engelsk: "... made ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 1992 side 6
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br NOR1992;6A
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ Manx Museum (MM 200)

IM MM193 (BR NOR1992;6B) - ANDREAS (VII), LARIVANE COTTAGE, ANDREAS, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet p et fragment av en gravhelle og er ikke leselig.

Innskriften lyder:

...----...

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 1992 side 6
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br NOR1992;6B
¤ Koordinater: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ Manx Museum (MM 193)

IM MM121 (BR PAGE1998;9) - ANDREAS (VI), ANDREAS, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet p et fragment av en gravhelle, som er plassert i kirken.

Innskriften lyder:

ka-

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Page, Manx runic symposium, March 1998, A traveller's guide to the Manx rune-stones.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Page1998;9
¤ Koordinater: SC 415994 (54.3652786111111 ; -4.43989638888889)
¤ I kirken, (MM 121).
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 8f

IM MM176 (BR PAGE1998;20) - BRADDAN (V), BRADDAN, ISLE OF MAN
Innskriften er p et fragment og er plassert i Manx Museum . Muligvis fra vikingtid. Innskriften var enn ikke gransket ferdig i 2014.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Page, Manx runic symposium, March 1998, A traveller's guide to the Manx rune-stones.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo-Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Page1998;20
¤ Koordinater: SC 364769 (54.1616247222222 ; -4.50603027777778)
¤ Manx Museum (MM 176)
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 20

IM MM175 (BR PAGE1998;21) - MAUGHOLD (V), MAUGHOLD, ISLE OF MAN
Innskriften er ristet med kortkvistruner p en gravhelle og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Manx Museum.

Innskriften lyder:

kuan sunr mailb---ak... + kiri + lik+tinn i(f)tir +
+ kuina sina +


"kuan", sonr "mailb---ak..." geri lkstein(?) eptir kona sna

Norsk: " "kuan", "mailb---ak..."s snn gjorde liksten(?) etter sin kone"

Engelsk: " "kuan", son of "mailb---ak..." made the tomb-stone(?) in memory of his wife"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Ray Page, The Manx rune-stones. I: The Viking Age in the Isle of Man. Selected papers from The Ninth Viking Congress, Isle of Man, 4-14 July 1981. Viking Society for Northern Research, University College London 1983
¤ Page, Manx runic symposium, March 1998, A traveller's guide to the Manx rune-stones.
¤ Fornvnnen 1906: Erik Brate, Runinskrifterna p n Man.
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo- Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Tidligere signum: Br Page1998;21
¤ Koordinater: SC 493917 (54.2984922222222 ; -4.31604611111111)
¤ Manx Museum (MM 175)
¤ Ray Page, Manx runic symposium, March 1998. A traveller's guide to the Manx rune-stones. (Duplikat.) 1998 side 21

BR NOR1999;10 - ISLE OF WIGHT "STRAND-END"

Innskriften lyder:

]nt*grw*uot*di

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, rg. 1999 side 10


--- 00 ---

Diverse litteratur angende Isle of Man:
¤ The runic and other monumental remains of the isle of Man.
¤ Diverse Rune- og Ogham-innskrifter p Isle Of Man
¤ R.I.Page, Runes and Runic Inscriptions. Collected Essays On Anglo- Saxon and Viking Runes, 1995
¤ Michael P. Barnes: The Manx Runes and the Supposed Jren Connection
¤ The Ogham-runes and El-Mushajjar. A study

Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivaml.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grnlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lnnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Hndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Grdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Ml.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Vpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Sprk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrn mytologi:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z .


Siden er laget av Arild Hauge Danmark, Aarhus 2002.


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 29.3.2019