Håndskrift av den Skånske Lov skrevet med runer fra ca 1300


Det kan herske litt forvirring om Am 28 8vo. Codex Runicus er en svensk eller dansk håndskrift, men Skåne var en del av det danske kjerneområdet da det ble nedskrevet rundt 1300, så det er ikke feil å kalle det en dansk håndskrift, heller ikke - for å kalle det en svensk håndskrift, siden Skåne i dag tilhører Sverige.

Manuskriptet er i Den Arnamagnæanske Samling med signaturen AM 28, 8o, som også kalles Codex Runicus. Manuskriptet er uvanlig fordi skrifter fra 1200-1300-tallet pleier å være skrevet på latin. AM 28, 8o Codex Runicus inneholder 100 ark runeinskripsjon på pergament, fordelt på 14 lag.

AM 28, 8o Codex Runicus er ikke helt unikt, da vi også kjenner et fragment av et manuskript skrevet med runer, og det er derfor mulig at runeskriften har vært litterær på mote i det 14. århundre Skåne.

Navnet Scania kan sannsynligvis spores tilbake til det germanske *skaðin-awjo, "skade-øy", "farlig kyst" som kanskje refererer til det farlige farvannet ved Falsterbo eller Kullen, som ble oversatt av romerne som Scadinauia, senere Scandinauia.

Skandinavia ble senere et navn for hele området nord for Tyskland. Skåne, Halland og Blekinges kystlandskap utgjorde opprinnelig en naturlig enhet sammen med de danske øyene og Jylland. Fra Sverige ble Skåne derimot skilt av store, ufremkommelelige skoger i Småland og Midt-Sverige. Fra begynnelsen er Skånes befolkning og språk derfor også dansk.

Historisk er Skåne det største landskapet i Skåne og et tidligere dansk kjerneland. Omkring år 980 kjempet Harald Blåtand for magt i Øresundsområdet og Skånes sørkyst. Svend Tveskæg bekreftet denne magten blant annet i slaget om Svold rundt år 1000, hvor han faktisk fikk makt over hele Norden.

Adam av Bremen beskrev i 1068 Skåne som Danmarks rikeste, vakreste og viktigste del, med den rikeste befolkningen og som et stort handelssentrum. Malmö var i flere hundre år Danmarks nest største by. Fra 1104 til 1536 sat Danmarks ærkebiskop i Lund, og Lund var for en stund også ærkebiskopsete for hele Skandinavia.

Erkebiskopsstolen i Lund hadde et område som strakte seg fra den nordtyske kysten til Nordkalotten, og hadde en sentral rolle for hele Norden. Allerede på 1000-tallet, ifølge Adam av Bremen, hadde Skåne 300 kirker, mer enn resten av Danmark.

Kirken i Dalby, bygget under Svend Estridsen i 1060, var en av Danmarks første steinkirker. Samtidig var Skåne hjem for mange av de rikeste og mektigste av den danske adelen, som Thott og Trolle.

I den siste danske perioden ble Skåne delt i fire deler: Helsingborg Len, Malmöhus Len, Christiansstad Len og Ysted Len.

Ved freden i Roskilde i 1658, måtte Danmark avstå Skåne til Sverige. I Skåne-krigen (1675-1679) og ved en invasjon i 1709 til 1710 under den store nordiske krig, forsøkte Danmark å gjenvinne provinsen, men det mislyktes, delvis fordi den danske hæren mistet de to avgjørende slagene i Lund 1676 og Helsingborg 1710, og dels fordi de europeiske stormaktene Frankrike, England og Nederland, ikke ønsket at den samme stat hadde magten på begge sider av Øresund.
AM 28 8VO. CODEX RUNICUS


PAGE 1
Page 1
PAGE 2-3
Page 2-3
PAGE 4-5
Page 4-5
PAGE 6-7
Page 6-7
PAGE 8-9
Page 8-9
PAGE 10-11
Page 10-11
PAGE 12-13
Page 12-13
PAGE 14-15
Page 14-15
PAGE 16-17
Page 16-17
PAGE 18-19
Page 18-19
PAGE 20-21
Page 20-21>
</CENTER>

PAGE 22-23
<CENTER>
<IMG SRC=
PAGE 24-25
Page 24-25
PAGE 26-27
Page 26-27
PAGE 28-29
Page 28-29
PAGE 30-31
Page 30-31
PAGE 32-33
Page 32-33
PAGE 34-35
Page 34-35
PAGE 36-37
Page 36-37
PAGE 38-29
Page 38-39
PAGE 40-41
Page 40-41
PAGE 42-43
Page 42-43
PAGE 44-45
Page 44-45
PAGE 46-47
Page 46-47
PAGE 48-49
Page 48-49
PAGE 50-51
Page 50-51
PAGE 52-53
Page 52-53
PAGE 54-55
Page 54-55
PAGE 56-57
Page 56-57
PAGE 58-59
Page 58-59
PAGE 60-61
Page 60-61
PAGE 62-63
Page 62-63
PAGE 64-65
Page 64-65
PAGE 66-67
Page 66-67
PAGE 68-69
Page 68-69
PAGE 70-71
Page 70-71
PAGE 72-73
Page 72-73
PAGE 74-75
Page 74-75
PAGE 76-77
Page 76-77
PAGE 78-79
Page 78-79
PAGE 80-81
Page 80-81
PAGE 82-83
Page 82-83
PAGE 84-85
Page 84-85
PAGE 86-87
Page 86-87
PAGE 88-89
Page 88-89
PAGE 90-91
Page 90-91
PAGE 92-93
Page 92-93
PAGE 94-95
Page 94-95
PAGE 96-97
Page 96-97
PAGE 98-99
Page98-99
PAGE 100-101
Page 100-101
PAGE 102-103
Page 102-103
PAGE 104-105
Page 104-105
PAGE 106-107
Page 106-107
PAGE 108-109
Page 108-109
PAGE 110-111
Page 110-111
PAGE 112-123
Page 112-113
PAGE 114-115
Page 114-115
PAGE 116-117
Page 116-117
PAGE 118-119
Page 118-119
PAGE 120-121
Page 120-121
PAGE 122-123
Page 122-123
PAGE 124-125
Page 124-125
PAGE 126-127
Page 126-127
PAGE 128-129
Page 128-129
PAGE 130-131
Page 130-131
PAGE 132-133
Page 132-133
PAGE 134-135
Page 134-135
PAGE 136-137
Page 136-137
PAGE 138-139
Page 138-139
PAGE 140-141
Page 140-141
PAGE 142-143
Page 142-143
PAGE 144-145
Page 144-145
PAGE 146-147
Page 146-147
PAGE 148-149
Page 148-149
PAGE 150-151
Page 150-151
PAGE 152-153
Page 152-153
PAGE 154-155
Page 154-155
PAGE 156-157
Page 156-157
PAGE 158-159
Page 158-159
PAGE 160-161
Page 160-161
PAGE 162-163
Page 162-163
PAGE 164-165
Page 164-165
PAGE 166-167
Page 166-167
PAGE 168-169
Page 168-169
PAGE 170-171
Page 170-171
PAGE 172-173
Page 172-173
PAGE 174-175
Page 174-175
PAGE 176-177
Page 176-177
PAGE 178-179
Page 178-179
PAGE 180-181
Page 180-181
PAGE 182-183
Page 182-183
PAGE 184-185
Page 184-185
PAGE 186-187
Page 186-187
PAGE 188-189
Page 188-189
PAGE 190-191
Page 190-191
PAGE 192-193
Page 192-193
PAGE 194-195
Page 194-195
PAGE 196-197
Page 196-197
PAGE 198-199
Page 198-199
PAGE 200-201
Page 200-201
PAGE 202
Page202Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsøy.runer.| |.USSR.runer.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Annet.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 25.10.2019