RUNEINNSKRIFTER FRA FÆRØYENE


FR 1 - KIRKJUBØ RUNESTEN, KIRKJUBØUR, TÓRSHAVNAR, STREYMOY SÝSLA, FÆRØYENE
Innskriften som ble funnet ved Kirkjubøur er datert til vikingtid. Plasseringen er Føroya Fornminnissavn, Tórshavn. Leses fra høyre mot venstre.

Innskriften lyder:

...-----i- uikuf(i) uni ruo

... Vígulfi(?) unni róa

Norsk: "... Vígulfi(?) ... unnes ro"

Engelsk: "... may grant peace to Vígulf"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Simonsen, Marie Ingerslev, The Kirkjubø Runic Stone, APhS 24, 1959 (1961) side. 107-124
¤ Tidligere signum: L 2052
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn, s. 109-124.

FR 2 - SANDAVÁGUR RUNESTEN, SANDAVÁGUR, SANDAVÁGUR, VÁGA, VÁGAR SÝSLA, FÆRØYENE
Runestenen står ved Sandavágur kirke. Innskriften er datert til middelalder. Både runer og språkform stemmer Sandavágur-innskriften godt overens med hva som ellers er kjent fra Rogaland ca. 1200.

Innskriften lyder:

Færøyene 2þo^rkæl ÷ o^no^nda^r su^n
a^ustma^þr af ruha
la^nde × bygþe (÷) þe(n)
a : sa^þ ÷ fyst ×


Þorkell Ônundar sonr, austmaðr af Rogalandi, bygði þenna stað fyrst

Norsk: "Þorkell Ônundrs sønn, østmand fra Rogaland, bygde denne plass først".

Engelsk: "Þorkell Ônundr's son, man of the east from Rogaland, lived in this place first"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Brøndum-Nielsen, Johs.: Sandevåg-runestenen. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1923, s. 111-122
¤ Johannes Brøndum-Nielsen, Sandevåg-runestenen. I: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1923 s. 111-122.
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110, 113 (foto)

FR 3 - RUNEPINNE FRA DURHÚS, EIÐI (I), DURHÚS, , EIÐI, EIÐIS, EYSTUROY SÝSLA FÆRØYENE
Runepinnen er oppbevart på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn og er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

mklobi u

????

eller etter Stoklund 2005:

---o--...u
????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Andreasson, Leon, Rúnakelvi, Mondul 6,1 1980, side 28.
¤ RunLab upubl. 29/8 1990
¤ Føroya Fornminnissavn, Tórshavn (SNR 4401/530)
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110
¤ Leon Andreasson, Rúnakelvi. I: Mondul 6,1 1980 side 28

FR 4 - RUNEPINNE FRA DURHÚS, EIÐI (II), DURHÚS, EIÐI, EIÐI, EIÐIS, EYSTUROY SÝSLA, FÆRØYENE
Runepinnen er oppbevart på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn og er datert til Vikingtid. Det er brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

fuþorkhniastb(m)...

fuþorkhniastbm[lR]

Norsk: "fuþorkhniastbmlR"

Engelsk: "fuþorkhniastbmlR"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Andreasson, Leon, Rúnakelvi, Mondul 6,1 1980, side 28.
¤ Føroya Fornminnissavn, Tórshavn (SNR 4401/552)
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110

FR 5 - RUNEINNSKRIFT FRA SKÚVOY, SKÚVOY, SKÚVOYAR, SANDOY SÝSLA, FÆRØYENE
Innskriften som er ristet i sten er funnet i Skúvoy og er oppbevart på Føroya Fornminnasavn, Tórshavn (RL 1990 0829). Den er datert til middelalder.

Innskriften lyder:

... (i)(s)l(i)
...(g)isl(a)
...m(e)r


... Ísli(?) ...gísl/Gísl... ...

Norsk: "... Íisli(?) ...-gísl/Gísl-... ... "

Engelsk: "... Íisli(?) ...-gísl/Gísl-... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Arge, Símun V., Ein rúnastenur, Mondul 8,3 1982, s. 3-10, 29.
¤ RunLab upubl.
¤ Føroya Fornminnasavn, Tórshavn (RL 1990 0829), (SNR 4676)
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110

FR 6 - RUNEINNSKRIFT FRA KIRKJUBØUR, KIRKJUBØUR, KIRKJUBØUR, TÓRSHAVNAR, STREYMOY SÝSLA, FÆRØYENE
Innskriften er ristet på et "prælatsæde" (korstol) av tre og er datert til middelalder. Oppbevarers på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn.

Innskriften lyder:

g(e)fas a mik

Kefas(?) á mik

Norsk: "Kefas(?)/Cephas(?) eier meg".

Engelsk: "Kefas(?)Kefas(?)/Cephas(?) owns me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Marie Stoklund, Rúnir á skriftastólinum í Kirkjubø, Mondul 9,1 1983, side. 3-6
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110

FR 7 - LEIRVÍK-STENEN, LEIRVÍK, UPPISTOVUBEITI, LEIRVÍK, EYSTUR, EYSTUROY SÝSLA, FÆRØYENE
Runestenen ble funnet i Uppistovubeiti, Leirvík i 1989, og er i dag oppbevart på Føroya Fornminnissavn, Tórshavn. Innskriften som dateres til middelalderen er skrevet på en basaltsten. Runestenen kan ha vært en bygnings- eller gravsten.

Innskriften lyder:

Færøyene Lervik

÷ olaf(r)

Ólafr

Norsk: Mannsnavnet "Ólafr".

English: "Ólafr".

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Føroya Fornminnissavn, Tórshavn (SNR 4815/127)
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1991 side 4
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110

FR 8 - RUNEINNSKRIFT FRA LEIRVÍK, UPPISTOVUBEITI, LEIRVÍK, EYSTUR, EYSTUROY SÝSLA, FÆRØYENE
Runepinnen ble funnet i Uppistovubeitinum, Leirvík, Eysturoy og er oppbevart på Føroya Fornminnissavn (SNR:4815/1294). Den er datert til 1100- 1200-talletallet.

Innskriften lyder:

+ -(i)ksharþr
þuiufu-
þi(n)-...(u)-


[V]ígsharðr(?) ... ...

Norsk: "Vígsharðr(?) ... ..."

Engelsk: "Vígsharðr(?) ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Føroya Fornminnissavn (SNR:4815/1294)
¤ Tidligere signum: FR NOR1995;7
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1995 side 6f

FR 9 - RUNEINNSKRIFT FRA FROÐBA KIRKJA, FROÐBA,TVØROYRI, TVØROYRAR, SUÐUROY SÝSLA, FÆRØYENE
Graffiti-liknende innskrifter med kors og bumerker på byggesten. Meldt til Nationalmuseet i 1823 (Oldnordisk Museum kat. CMXXXVI), og gjenfunnet i 2003.

Innskriften lyder:

l(i)ni
(-)arkr
(t)a(i)
fu


... ... ... fu[þork](?)

Norsk: "... ... ... fu[þork](?".

Engelsk: "... ... ... fu[þork](?"

English: "... ... ... fuþork(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2004 side 9
¤ Marie Stoklund, Faroese runic inscriptions. I : A. Mortensen & S. Arge (red.): Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19-30 July 2001. Annales Societatis Scientiarum Færoensis Supplementum 44. Tórshavn 2005 side 110
Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z Æ Ø Å.


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002.


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 22.3.2019
Opdateret d. 30.12.2018