RUNEINNSKIFTER FRA HEBRIDENE (Suðreyjar)

På den lille øya Holy Island (i Hákonar saga kalt Melas- eller Melansey) ved østsiden av Arran (norr. Herey), som tilhører den sydlige fortsettelsen av Hebridene, finnes 8 runeinnskrifter. De er alle ristet i den bløte sandstenveggen som har fått navnet the Cell of St. Molaise etter en irsk eneboer og helgen.
SC3 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 1
(+) (n)[ik]ul(o)(s) (:) [a] (h)(æ)[n]e [:] ræist (:)

Nikulás á Hæni reist.

English: "Nikulás of Hæn carved."

Norsk: ""Nikolas på Hæn ristet (disse runer)"

"Nikolas på Hæn ristet (disse runer)".

Hæn (*Há-vin) kan være en av de 6 kjente norske gårder med dette navnet.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Sc3
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

SC4 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 2
suæin

Sveinn

Norsk: Mannsnavnet "Svein""

Engelsk: "Sveinn"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Br Sc4
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

SC5 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det er brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:

Hebridene 3

ono(n)tr : r(a)-st : ru

Ônundr re[i]st rú[nar]

Norsk: "Ônundr ristet (disse) runer"

English: "Ônundr carved the runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic Inscriptions in Great Britain, Ireland and The Isle of Man.
¤ Barnes & Page 2003 (manus).
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169B, Br Sc5.
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. 151-233. Oslo 1954 side 169
¤ Tidligere signum: Barnes & Page 2006

SC6 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner.

Innskriften lyder:
Hebridene 4

amundar

Ámundr

Norsk: Mannsnavnet "Åmund", her med innskutt (sydøstnorsk) a foran -r.

Engelsk: "Ámundr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc6
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006
Sc7 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1263(?). Det brukt kortkvistruner. Det hersker ingen tvil om at det er Vigleik Audunson stallare (senere lendmann) - også kalt prófastsson og prestsson - som har ristet disse runene. Han omtales flere ganger i kongesagaene og i islandske annaler mellom 1251 og fram til hans dødsår i 1280. Vigleik deltok bl.a. Håkon Håkonsons Skottlandstog i 1263.

Innskriften lyder:

Hebridene 8

uiglæikr s-alla^re ræi-s(t)

Vígleikr s[t]allari re[i]st.

Norsk: "Vigleik stallare ristet (disse runer)".

English: "Vígleikr [the king's] marshal carved"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Br Sc7.
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

Sc9 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran. Det brukt kortkvistruner

Innskriften lyder:

Hebridene 6

ioan

Jóan .

Norsk: "Jóan ".

English: "Joan"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Sc9
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

Sc12 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner. Innskriften leses fra høyre mot vestre.

Inskriften lyder:

Hebridene 5

olabr

Ólafr

Norsk: Mannsnavnet "Ólafr".

Engelsk: "Ólafr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Olsen, Runic inscriptions in Great Britain, Ireland and the Isle of Man. I: H. Shetelig (ed.) Viking antiquities in Great Britain and Ireland VI, p. Oslo 1954 side 169.
¤ Barnes & Page 2003 (manus)
¤ Tidligere signum: Br Olsen;169A, Br Sc12
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006

Sc13 - S:T MOLAISE'S CAVE, STRATHCLYDE/BUTESHIRE, HOLY ISLAND, HEBRIDENE
Innskriften er på veggen i S:t Molaise's Cave, Holy Island, Arran, og er datert til 1200-tallet. Det brukt kortkvistruner. Innskriften inneholder bare en m-rune, og kan det kan kanskje henspeile på den helgenen som plassen har navn sitt navn etter - St. Molaise?

Innskriften lyder:

(m)

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Br Sc13
¤ Koordinater: NS 058297 (55.5223355555556 ; -5.07678416666667)
¤ Barnes & Page 2006Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z Æ Ø Å.


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2002.


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 23.9.2021