RUNEINNSKRIFTER FRA IRLAND

IR 1 - GREENMOUNT, CO. LOUTH, IRLAND
Innskriften er ristet p et endebeslag til en rem av bronse og er dateret til ca. 1100. Oppbevares p National Museum of Ireland.
Innskriften lyder:

tomnal selshofo a soer| |eta

Domnall Selshfu sver etta

Norsk: "Domnall Selshfu eier dette sverd".

English: "Domnall seal's head owns this sword"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin, s. 50ff.
¤ National Museum of Ireland (X2893)

IR 2 - KILLALOE, ST FLANNAN'S CATHEDRAL, CO. CLARE, IRLAND
Innskriften er ristet p et fragment av stammen til et stenkors datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

()(u)rgri- [] risli +
(k)rus ina


orgr[mr] reisti/risti kross enna

Norsk: "orgrmr riste/risset dette kors"

Engelsk: "orgrmr erected/carved this cross"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin side 53ff.

IR 3 - BEGINISH, CO. KERRY, IRLAND
Innskriften er ristet p en overligger av sten til en dr og er datert til 1000-tallet. Innskriften oppbevarers p Cork Public Museum.

Innskriften lyder:

-(i)r () r(i)(s)ti () st(i)- () --n- -m(u)-(u)--- (r)(i)(s)t(i) ...

... reisti stei[n] [e]nn[a]. ... risti ...

Norsk: "... reiste denne sten ... ristet ..."

Engelsk: "... erected this stone. ... carved ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 56ff.

IR 4 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p en re av tre og er datert til vikingtid. Oppbevares p National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

kirlak-

Geirlak[r]

Norsk: "Geirlak".

Engelsk: "Geirlak"

eller

kirlak -

Geirlakr []

Norsk: "Geirlak eier".

Engelsk: "Geirlak owns"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ National Museum of Ireland (E122:361)
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin side 18ff
¤ National Museum of Ireland (E122:361)

IR 5 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p et runeben av kreatur og er datert til 1000-tallet. Plasseringen p National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

on a a?su ??

nn su ...

Norsk: "nn eier sa"

Engelsk: "nn owns sa"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 20ff.
¤ National Museum of Ireland (E122:6982)

IR 6 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p en hvel av tre og er datert til vikingtid. Oppbevares p National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

so[]r mi [f]ris...
...u(m)-o sis : is-m--...


Sar(?) me(?) frs[um](?). ... ... ...

Norsk: "En sannferdig mann blant friserne. ... ... ... ..."

Engelsk: "A truthful man among the Frisians. ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 22f.
¤ National Museum of Ireland (E122:13655)

IR 7 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p et trehndtak med duppsko av kopperlegering og er datert til midten av 1000-talletallet, men ingen runer er synlige i dag. Oppbevares p National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

[stil(t)(i)r-]
[stili(n)r ka...]


.... Stillingr/Stlingr ...

Norsk: ".... Stillingr 'Den stille en / Stlingr 'Kappen med pennen'"

English: ".... Stillingr 'The quiet one/Stlingr 'The chap with the stylus'"

eller

[stil(i)(n)r-]
[stili(n)r ka...]


Norsk: ".... Stillingr 'Den stille en / Stlingr 'Kappen med pennen'"

English: "Stillingr 'The quiet one'/Stlingr 'The chap with the stylus'"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 25ff.
¤ National Museum of Ireland (E122:15554)

IR 8 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p et runeben av kreatur og er datert til vikingtid. Oppbevares p National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

nubR nubi-

Gnpr(?) gnfi(?).

Norsk: "Gnpr hang ned(ad)".

English: "Gnpr drooped."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 28ff.
¤ National Museum of Ireland (E141:167)

IR 9 - CHRIST CHURCH PLACE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p et skulderblad av kreatur og er datert til midten av 1000-tallet. oppbevares p National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

teli --...
sua : sua...
...(i)--ir ehhe
tal


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 30ff.
¤ National Museum of Ireland (E122:18103)

IR 10 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p et ben av fr og er datert til vikingtid. Oppbevares p National Museum of Ireland (E141:1575).

Innskriften lyder:

(s)(a)- riti sanat kaolu a^mn -...
a(i)kua(i)tu


... riti sanat glu. Amen ...

Norsk: "... ved skriving helbreder den gale kvinnen. Amen ...".

Engelsk: "... by writing heals the crazy woman. Amen ..."

eller

(s)(a)- rit is anat i saolu a^mn -...
a(i)kua(i)tu


... rit es annat slu. Amen ...

Norsk: "... skrive er noe annerledes i sjelen. Amen ...".

Engelsk: "... writing is something different in the soul. Amen ..."

eller

(s)(a)- riti| |is a| |an ati saolu a^mn -...
a(i)kua(i)tu


... riti es en tti slu. Amen ...

Norsk: "la ... skrive hvem som eier og opplevd lykke / flaks. Amen ...".

Engelsk: "let ... write who owns and experienced happiness/luck. Amen ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 33ff.
¤ National Museum of Ireland (E141:1575)

IR 11 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p en trepinne og dateres til midten av 1000-tallet. Oppbevares p National Museum of Ireland.
Innskriften lyder:

fuork hniastbmlR
fuorkhniastbmlR


fuork hniastbmlR fuorkhniastbmlR

Norsk: "fuork hniastbmlR fuorkhniastbmlR"

Engelsk: "fuork hniastbmlR fuorkhniastbmlR"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 37ff.
¤ National Museum of Ireland (E172:6158)

IR 12 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p horn av hjort og dateres til ca 1000. Oppbevares p National Museum of Ireland.
Innskriften lyder:

hurn : hiartaR la : a ys aR

Horn hjartar l si r

Norsk: "Hjortens trollmann l ved elvemunnen"

Engelsk: "The deer's antler lay at the river mouth"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublins. 39ff.
¤ National Museum of Ireland (E172:9630)

IR 13 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p et runeben og er datert til anndre halvdel av 900-tallet, men det er tvilsomt om det er runer eller runeliknende tegn. Plasseringen er National Museum of Ireland.

Innskriften lyder:

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublins s. 42ff.
¤ National Museum of Ireland (E172:12464)

IR 14 - DUBLIN CASTLE, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p en kam av ben og er datert til 1000-talletallet. Oppbevares p Office of Public Works.
Innskriften lyder:

fuor u^n/n^u

fuor[k] Unnr(?))

Norsk: "fuork Unnr".

English: "fuork Unnr"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublins. s.44f
¤ Office of Public Works (E296:50058)

IR 15 - ROOSKY, CO. DONEGAL, IRLAND
Innskriften er ristet p en armring av slv og er datert til begynnelsen av 1000-tallet. Oppbevares p National Museum of Ireland.
Innskriften lyder:

r ... ...

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 59ff.
¤ National Museum of Ireland (1966:23)

IR 16 - FISHAMBLE STREET, DUBLIN, IRLAND
Innskriften er ristet p et runeben og er datert til 1000-tallet. Oppbevares p National Museum of Ireland (E172:5820).
Innskriften lyder:

- sb---

... sp[ta](?)

Norsk: "... pinne(?)/tap(?) ".

English: "... stick(?)/pin(?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Barnes, Michael, Hagland, Jan Ragnar & Page, R. I., 1997, The Runic Inscriptions of Viking Age Dublin s. 45ff.
¤ National Museum of Ireland (E172:5820)Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivaml.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grnlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lnnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Hndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Grdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Ml.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Vpen.| |.Religion.| |.Primsinge.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Sprk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrn mytologi:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXY Z .


Siden er laget av Arild Hauge Danmark, Aarhus 2002.


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 15.2.2019