Samsø Museum


Samsø Museum, Museumsvej 10, 8305 Samsø

En del af Moesgaard Museum


samsø
Monter i Samsø Museum, Samsøsamsø
Monter i Samsø Museum, Samsøsamsø
Funn fra kvinnegrav i Besser, Samsøsamsø
Glassperler fra Ballen Fergehavn, Samsøsamsø
Norsk slipessten funnet i Tønnesminde, Samsøsamsø
Kammer funnet i Alstrup (2 stk) og Endebjerg, Samsøsamsø
Knokler av kveg, hest, svin, sau, gjeit og torsk funnet i Ballen, samt fiskekroker fra Søby og en halv hestesko fra Endebjerg, Samsøsamsø
To spenner fra Søby ca år 800, Samsøsamsø
Vevlodd og leirkarrester fra Endebjerg, kniv fra Alstrup, samt spinnelodd av leire og sandsten og slipesten fra fra Norgesamsø
Støpt bronsenøkkel fra Gl. Brattingsborg, Samsø

Samsø Historiesamsø
Påviste bosettelser på Samsø i vikingtiden. Fire steder på Samsø er det funnet graver fra vikingetiden. Gravplassene har antagelig tilknytning til bebyggelser, som ennå ikke er funnet.samsø
Arkeologisk har lokaliteter med stedsnavnet Snekke-, vist seg å kunne tolkes som en lokalhavn for krigsskip. Typsik ligger lokalitetene litt inne i landet og beskyttet bak skipslinjen. På Samsø finnes 8 lokaliteter hvor Snekke-navnet inngår. Dette viser hvor viktig rolle Samsø har spillet for skipsfarten i Danmarksamsø
Folket på Samsø var fiskebøndersamsø
I sagatekstene nedskrevet på 1200-tallet, er det en tvekamp melleom Angatyr og Ørvarud på Samsø, hvor Ørvarud utrydder 11 av Agnatyrs berserkbrødre. Samsø er også nevnt i Hamborg-Bremen kirkes historie av Adam av Bremen ca 1080. I sagadiktingen er Samsø og Læsø omtalt, fordi de ligger midt i den viktige skipsleia gjennom Kattegat. En havn på Samsø blir omtalt som Munavágr - dvs kjærlighetens eller lengselens bugt, som sansynligvis er Stavns Fjord. Stavns Fjord på nord-østkysten av Samsø, er naturlig beskyttet østfra, pga sin vanskelige og grunne innseileing. Derfor var det forsvarsmessig genialt for Aros (Aarhus) å grave en kanal her, som forbandt Øst- og Vest-Samsø, slik at man hurtig kunne flytte sine krigsskip frem og tilbake. Se mere om Kanhave-kanalen lengre nede på siden.

Samsø var en viktig del av forsvaret av Aros (Aarhus)samsø
Kanhavekanalen ble gravet på Samsøs smaleste sted, fra Stavns Fjord på Østkysten og over til Samsøs vestkyst. Stavns Fjord på nord-østkysten av Samsø, er naturlig beskyttet østfra, pga sine vanskelige og grunne innseileings forhold. Derfor var det forsvarsmessig genialt for Aros (Aarhus) å grave en kanal her, som forbandt Øst- og Vest-Samsø, slik at man hurtig kunne flytte sin krigsskip frem og tilbake, samtidig som de lå meget beskyttet i Stavns Fjord, på grunn av vanskelige innseilingsforhold til Stavns Fjord.samsø
Informasjonsskilt ved Kanhavekanalensamsø
Informasjonsskilt ved Kanhavekanalensamsø
Informasjonsskilt ved Kanhavekanalensamsø
Informasjonsskilt ved Kanhavekanalensamsø
Kanhavekanalen, Samsø. To bilder tatt fra samme sted, men det ene mot øst, og det andre mot vest. Se under.samsø
Kanhavekanalen, Samsø. To bilder tatt fra samme sted, men det ene mot øst, og det andre mot vest. Se over.
samsø
Fienden kommersamsø
Varder (Dk = Bavne) på Djursland, Mols og Samsø, ble tent dersom Aros (Aarhus) ble truet av en fientlig vikingflåte. Mange steder heter Bavnehøj i Danmark.


Foto: www.arild-hauge.com ©Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2017


Referanser - Kildelitteratur
Opdateret d. 4.7.2020