RUNER FUNNET I ITALIAIT UOÅ1979;229 - FIRENZE (FLORENS), FIRENZE (FLORENS), ITALIA
Innskriften er ristet på et drikkehorn av valrosstann med ornamenter. Drikkehornet som er datert til sist på 1200-tallet kalles Gange-Rolfs drikkehorn. Hornet oppbevares i Museo Nazionale di Firenze.
Innskriften lyder:

andres
gerdi mik


Andrés gerði mik

Norsk: "Andrés gjorde meg"

Engelsk: "Andrés made me"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014
¤ NOrges Innskrifter med de Yngre Runer 5, side 236 f.
¤ Tidligere signum: X ItUOÅ1979;229

By NT1984;32 - PORTO LEONE, PIREUS, PIREUS, (BYSANS)
Piræusløven, er opprinnelig en antik marmorløve fra Piræus, en havneby nær Athen. På 1000-tallet hugget en svensk Grekenlandsfarer runer på løven. Runerne er risset i et tekstbånd i en drageslynge, som det kjennes fra mange upplandske runestener.
Det er tilsammen tre innskrifter på løven som er risset ved forskjellige anledninger.
Innskriftene er i dag meget utvisket, og er derfor vanskelig å tolke. Marmorløven står nå i Venezia i Italia, da den i 1687 ble tatt som krigsbytte fra Piræus og ført til Venezia i Italia. Løven er av pentelisk marmor og er omkring 3 meter høy. Plasseringen er i dag utenfor Arsenalen i Venedig i Italia.

Innskriften lyder (Etter Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014):

... : (h)(i)(a)(k)(u) þ(i)(r) (h)(i)lfniks (m)i(n) -----...
... (e)(n) i hafn þesi þir (m)(i)(n) i-ku runar at (h)a(u)-sa buta -...(h)(u)(a)-...
... --þ^u s^uiar þ(e)ta| |a l^einu
... f...- aþr gailt^ ^uan kear(u)-
tr(i)ki(r) ÷ ris(t) r(u)(n)(i)(r) ...
(:) a(s)(m)un(t)r × ri(s)(t)(i) (×) ... ...(n)(a)r þisar × þair × is(k)-... ... (þ)(u)(r)l(i)f(r) ---- auk × - (×) -...-o-...---(t)-...
-ufru(k)...r...(s)--...--...uanf(a)(r)(n) ×


... hioggu(?) þæiR hælfnings mænn ... ... en i hafn þessi þæiR mænn hi[o]ggu(?) runaR at Hau[r]sa bonda ...hva[tan](?) ... [Re]ðu(?) sviar þetta a leiun. ... F[ioll](?)/F[ors](?) aðr giald vann gærv[a]. DrængiaR ristu runiR ... Asmundr risti ... [ru]naR þessaR þæiR Æsk[ell](?) ... ÞorlæifR(?) ... ok ... ... ...

Norsk: "... de hogde, troppens menn ... men i denne havn mennene hogde runer for Haursi ... energisk(?) husbonde ... Svensker arrangerte dette på løven ... Han falt (?) / omkom(?) før han kunne få betaling. Kvalifiserte menn ristet runene ... Ásmundr ristet ... runene, de Áskell (?) ... Þorleifr (?) ... og ... ...

Engelsk: "... they cut(?), the troops men ... but in this harbour the men cut runes in memory of Haursi, a ... vigorous(?) husbandman ... Swedes arranged(?) this on the lion ... He fell(?)/perished(?) before he could gain payment. Valiant men carved the runes ... Ásmundr carved ... the runes, they Áskell(?) ... Þorleifr(?) ... and ... ... ..."

Innskriften lyder på venstre side (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 1

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 2

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 3

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 4


Innskriften på venstre lår (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 5

Innskriften på høyre side (Etter Snædal):
PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 6

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 7

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 8

PIRAEUS-LØVEN I VENEZIA 9

Litteratur:
¤ Thorgunn Snædal, Runinskrifterna på Pireuslejonet i Venedig, 2014
¤ Haakon Shetelig, Piraeus-löven i Venezia. En undersökelse av originalen, Fornvännen 1923
¤ Fornvännen 1923, Yttrande av E. Bråte, Forvännen 1923.
¤ Ekstern link: no.wikipedia.org.
¤ Tidligere signum: X ByNT1984;32, L 2053
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Gustavson, Helmer: Piräus-Löwe, Inschrift und Ornamentik, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 23, side. 198f, Berlin-New York.
¤ Svenska runstenar om färder österut. Ett bidrag till vikingatidens historia, Oscar Montelius, Fornvännen 1914.
¤ Koordinater: (37.9446 ; 23.6433)

ANGLOSAXISKE RUNER I ROM, ITALIA

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1987 side 14f
¤ More Anglo-Saxon Runic Graffiti in Roman Catacombs
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 2002 side 17
ANGLOSAXISKE RUNER MONTE SANT´ANGLO, ITALIA

Innskriften lyder:

leofwini

Litteratur:
¤ Nytt om runer, Meldingsblad for runeforskning, årg. 1994 side 18 f

Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.Futharker.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Danske.runeinnskrifter.V.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Andre.Vesterhavøysruner.| |.Anglosaksiske.Futhorker.| |.Østerledsruner.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Download.| |.Linker.| |.Kildetekster.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus, Danmark 2019


Referanser - Kildelitteratur


Opdateret d. 29.3.2019