Aarhus mølles have med Aarhusstenen ca. 1860

Aarhus mølles have med maskestenen som den ble reist etter at den ble fundet i 1850, er malt av Bertha Weis ca 1860 (1828-1902).

Malt av Bertha Weis (1828-1902)
Scannet fra postkort med tilladesle av Lisa Weis Næraa ©

Stenen ble funnet da et av møllehusene brant ned til grunnen i 1849 ved den Gamle Vandmølle i Aarhus (i dag Mølleparken) ved Aarhus Å. Stenen var i 1289 nedlagt som grunnsten i Erik Menveds Mølle. (Kilde: www.lundskov.dk). Etter at den ble funnet ble stenen reist i haven til Møllegården (se akvarell av Bertha Weis over), i det som i dag er Mølleparken.

I dag står stenen på Moesgård Museum i Aarhus.


Innskriften på stenen lyder:

€ kunulfR € auk € augutr € auk € aslakR € auk € rulfR € risþu
€ stin € þansi € eftiR × ful € fela(k)a € sin €
€ iaR € uarþ (€) ...y-- × tuþr €
þo € kunukaR ×
barþusk €


Gunnulfr ok Eygautr/Auðgautr ok Áslakr ok Hrólfr reistu stein þenna eptir Fúl, félaga sinn, er varð ... dauðr, þá konungar bôrðusk.

Norsk: "Gunnulfr og Eygautr/Auðgautr og Áslakr og Hrólfr reiste denne sten etter Fúl, sin partner, som døde mens konger kjempet."

English: "Gunnulfr and Eygautr/Auðgautr and Áslakr and Hrólfr raised this stone in memory of Fúl, their partner, who died when kings fought."

Innskriften er datert til vikingtid, etter-jelling, og er ristet på en sten av granit. Stenen blir kalt Maskestenen pga. den berømte (Aarhus)masken som er hugget inn i stenen sammen med runeinnskriften. Runesten står på Moesgård Museum, Aarhus.

Aarhustenen er, som innskriften viser en minnesten, og det er ikke mulig å si noe sikkert om dens opprinnelige plassering, da den har vært flyttet og gjenbrukt som grunnsten i det nedbrente møllehuset.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Bilde av runeinnskriften.
¤ Bilde av Aarhus IV runesten (Masken).
¤ Bilde av Aarhus IV runesten.
¤ Bilde av Aarhus IV runesten (Masken).
¤ Bertha Weis' akvarell av Aarhustenens plassering i Mølleparken ca 1860.


Hurtiglinker til de andre kapitlene :
|.Index.| |.Eldre.Futhark.| |.Odins.Trollsanger.| |.Sigerdrivamål.| |.Germanske.runer.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Grønlandske.runer.| |.Islandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsruner.| |.Lønnruner.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Symboler.| |.Rissing.| |.Historikk.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Klassedelingen.| |.Blot.| |.Ed.| |.Volve.| |.Nidstang.| |.Grav.| |.Runekasting.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Handelsvarer.| |.Familie.| |.Idrett.| |.Skip.| |.Navigasjon.| |.Bosetninger.| |.Gårdsnavn.| |.Husdyr.| |.Lov.&.rett.| |.Mål.&.tid.| |.Konger.| |.Reiseruter.| |.Våpen.| |.Religion.| |.Primsigne.| |.Drikkekultur.| |.Ord.| |.Runekalender.| |.Språk.| |.Fedrekult.| |.Stavkirker.| |.Riker.| |.Sagaklipp.| |.Folkevandringstida.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Fornminner.| |.Referanser.| |.Download.filer.| |.Kultur.idag.| |.Eventyr.| |.Film.| |.Litteratur.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Vikingspill.| |.Hvordan..| |.Andre."runesider".| |.Arild.Hauge.|


Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Siden er laget av Arild Hauge © Aarhus 2008

Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 1.4.2016