SVENSKE RUNEINNSKRIFTER FRA

Medelpad Hälsingland Jämtland Dalarna Lappland Bohuslän Dalsland Ångermanland Härjedalen Ukjent sted

MEDELPAD, HÄLSINGLAND, BOHUSLÄN, JÄMTLAND, DALARNA, LAPPLAND, DALSLAND, ÅNGERMANLAND, HÄRJEDALEN OG UKJENT STED


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/Medelpad Hälsingland Jämtland Dalarna Lappland Bohuslän Dalsland Ångermanland Härjedalen Ukjent stedRUNEINNSKRIFTER FRA MEDELPAD
M 1 - NOLBY, NJURUNDA SN, MEDELPAD


Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Runeristeren er Fartägn. Runene buri plasseress under utolket belegg i NRL, s. 298.

Innskriften lyder:

barksuain uk sihuastr uk friþi raistu stain þinsa * aftiR buri faþuri sin * in farþaihn markaþi

Bergsveinn ok Sigfastr ok Friði reistu stein þenna eptir Búri/Býri, fôður sinn. En Farþegn markaði.

Norsk: "Bergsvein og Sigfast og Fridi reiste denne sten etter Buri, sin far. Og Fartägn merket (ristet runer)".

English: "Bergsveinn and Sigfastr and Friði raised this stone in memory of Búri/Býri, their father. And Farþegn marked."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤
Bilde av runeinnskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Salberger 1985b
¤ Källström 2010f:115
¤ Lena Peterson: Nordiskt runnamnslexikon (NRL). Femte reviderade utgåvan. Uppsala 2007, side 298
¤ Tidligere signum: B 1102, L 1072
¤ Eksternlink: www.kulturarvsdata.se.

Foto: Ogneslav


M 2 - SVALA, NJURUNDA SN, MEDELPAD


Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved kirken.

Innskriften lyder:

... oskir barþi ...

... Ásgeirr barði ...

Norsk: "...Asgeir hogg (runene)....".

English: "... Ásgeirr/Ásgerðr struck (the runes) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Larsson 2002:74
¤ Källström 2007a:413
¤ Tidligere signum: B 1103, L 1073
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Foto: Ogneslav


M 3 - BERGA, NJURUNDA SN, MEDELPAD


Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Runetypene er normalruner, men stavløse runer for r og u. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

(a)lrþuþr ak sihr(a)if ritu stin þina| |abtiR kiskik faþur sin ak abtiR tisi m--ur sina

Alþrúðr ok Sigreifr réttu stein þenna eptir Gisking(?), fôður sinn, ok eptir Dísi, m[óð]ur sína.

Norsk: "Althrud og Sigreif reiste denne sten etter Gisking(?)>, deres far, og til minne etter Dis, deres mor".

English: "Alþrúðr and Sigreifr erected this stone in memory of Giskingr(?), their father, and in memory of Dís, their mother."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Källström 2010f:114
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Foto: Ogneslav


M 4 - ATTMARBY, ATTMARS SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Runetypene er normalruner, men stavløse runer for r, u og s. Plasseringen er ved kirken. Runene ...uki plasseress under utolket belegg i NRL, s. 303.

Innskriften lyder:

...uki raisti st... ... f(u)r austr * miR i(i)...ri (i)aisinsiltaikan-... ...i * stain þin

[T]óki/[Full]ugi/[Ill]ugi reisti st[ein] ... fór austr meðr Ing[va]ri(?) ... ... stein þenna.

Norsk: "Tóki/Fullugi/Illugi reiste stenen ..... for østover (i østerled) med Ingvarr ...... denne sten"

English: "Tóki/Fullugi/Illugi raised the stone ... travelled to the east with Ingvarr(?) ... ... this stone."

eller

...uki raisti st... ... f(u)r austra miR i(i)...ri (i)aisinsiltaikan-... ...[na]þ(u) stain þin[a]

[T]óki/[Full]ugi/[Ill]ugi reisti st[ein] ... fór austr meðr Ing[va]ri(?) ... [mar]kaðu(?) stein þenna.

Norsk: "Tóki/Fullugi/Illugi reiste stenen ..... for østover (i østerled) med Ingvarr .... merket/skrev på denne sten."

English: Tóki/Fullugi/Illugi raised the stone ... travelled to the east with Ingvarr(?) ... marked(?) this stone.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Første tolkning: Marit Åhlén, En nordlig Ingvarsten? Den lilla runstenen vid Attmars kyrka. I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. (Namn och samhälle 17), Uppsala, s. 283-288.
¤ Andre tolkning: Källström, Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 43. side 413f).
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Foto: Ogneslav


M 5 - ATTMARBY, ATTMARS SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. A-runen og n-runen er kortkvistruner. Plasseringen er ved kirken.

Innskriften lyder:

hokun lit rita * stin þino| |obtiR skukna bruþur sin auk abti(R) alþruþi muþur sino kuþ hialbi þiRa salu auk| |kuþ muþiR

Hákon lét rétta stein þenna eptir Skygna, bróður sinn, ok eptir Alþrúði, móður sína. Guð hjalpi þeira sálu ok Guðs móðir.

Norsk: "Håkon lot denne sten reise etter Skygna, sin bror, og etter Altrude, sin mor. Gud hjelpe deres sjel og Guds mor".

English: "Hákon had this stone erected in memory of Skygni, his brother, and in memory of Alþrúðr, his mother. May God and God's mother help their souls."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

M 6 - MÅLSTA, TUNA SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Målsta 3:1.

Innskriften lyder:

[(a)(n)ut riti stin þina a-ti- hakun faþuR ...]

Ônundr rétti stein þenna e[p]ti[r] Hákon, fôður ...

Norsk: "Onund reiste denne sten i minne etter Håkon, (hans) far ....".

English: "Ônundr erected this stone in memory of Hákon, (his) father ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Tidligere signum: B 1107, L 1075
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Foto: Ogneslav


M 7 - TUNA K:A, TUNA SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Innskriften består både av normale runer og stavløse runer. Runeristeren er Håkon. Stenen er innmuret inne i kirken ved østre korveggen.

Innskriften lyder:

(þ)(u)rs-i[n] riti stin þin... ... ...aþur : sin : hakun markaþi

Þors[t]einn rétti stein þenn[a] ... [f]ôður sinn. Hákon markaði.

Norsk: "Torstein reiste denne sten .... sin (f)ar(?). Håkom merket (ristet runer)".

English: "Þorsteinn erected this stone ... his father. Hákon marked."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Tidligere signum: B 1108, L 1076
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Foto: Ogneslav


M 8 - SKÖLE, TUNA SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runetypene er normalruner, men stavløse runer for r og u. Plasseringen er på Torkarlsberget (hembygdsföreningen).

Innskriften lyder:

aunhar| |riti stin þina| |abtiR salua u[k at biurn s]unu si[nn]

Augnarr rétti stein þenna eptir Sôlva ok at Bjôrn sonu sína.

Norsk: "Augnar reiste denne sten i minne etter Salvi og i minne etter Bjørn, hans sønn".

English: "Augnarr erected this stone in memory of Salvi and in memory of Bjôrn, his sons."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Tidligere signum: B 1110, L 1077
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Källström 2010a

Foto: Ogneslav

M 9 - SELÅNGERS KIRKEGÅRD, SELÅNGERS SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runestenen er tapt.

Innskriften lyder:

[siuhurþ auk þuriR haþin auk harsR raistu stain þina| |abtiR þurþ siarþu faþur sin]

Sigurðr ok Þórir, Heðinn ok Hersir reistu stein þenna eptir Þórð "siarþu", fôður sinn.

Norsk: "Sigurd og Torir (og) Hedin og Hersir reiste denne sten etter" Tord "siarþu", sin far.

English: "Sigurðr and Þórir (and) Heðinn and Hersir raised this stone in memory of Þórðr "siarþu", their father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1111, L 1078
¤ Jacobsson 2004:131

Tresnitt av J. Peringskiöld 1687

M 10 - SELÅNGERS KIRKERUIN, SELÅNGERS SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

uniR : ka[rl uk a]ni : ritu stain þino : afti(R) ... sin

Unir(?), Karl(?) ok Áni réttu stein þenna eptir ... sinn.

Norsk: "Unir(?), Karl(?) og Ani reiste denne sten etter ... deres....".

English: "Unir, Karl(?) and Áni erected this stone in memory of ... their."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Foto: Ogneslav


M 11 - HÖGOM, SELÅNGERS SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på en runesten av gneis eller diabas, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

kunuþr auk þurkairþ| |þaun -itu raisa st(a)(i)(n) aftiR þurstain sun sin in aun auk auntr bruþr hons

Gunnviðr ok Þorgerðr þau [l]étu reisa stein eptir Þorstein, son sinn. En Aun ok Aundr/Eyndr [váru] brœðr hans.

eller


kunuþr auk þurka(u)-(r) þaun -itu raisa st(a)(i)(n) aftiR þurstain sun sin in arn auk auntr bruþr hons

Gunnuðr ok Þorgautr þau [l]étu reisa stein eptir Þorstein, son sinn. En Ôrn ok Aundr/Eyndr [váru] brœðr hans.

Norsk: "Gunnvid/Gunnud og Torgerd/Torgaut lot reise stenen etter Totstein, deres sønn. Og Aun/Ørn og Aund/Eynd var deres brødre".

English: "Gunnviðr/Gunnuðr and Þorgerðr/Þorgautr, they had the stone raised in memory of Þorsteinn, their son. And Aun/Ôrn and Aundr/Eyndr were his brothers."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Åkerlund Norberg, 1997.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Tidligere signum: B 1106, L 1079
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

M 12 - SILJE, SELÅNGERS SN, MEDELPAD


Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen er tapt, men ble avtegnet i 1725 av Erik Julius Björner.

Innskriften lyder:

[... ...u raisa stain þins(a) ...]

... [lét]u reisa stein þenna ...

Norsk: "... lot denne sten reise ....".

English: "... had this stone raised..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1081

Tegning av Erik Julius Björner 1725


M 13 - OXSTA, SELÅNGERS SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass.

Innskriften lyder:

[...au...n... ...uissi...] --naR

... ... [rú]nar

Norsk: "... ... runene ".

English: "... ... the runes"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde av siden på stenen fra Svenska Kulturbilder
¤ Tidligere signum: B 1104, L 1080
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

M 14 - BYN, SÄTTNA SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Ristningen er ikke lengre lesbar.

Innskriften lyder:

[sikuRþ suain auk hrþuR ritu stai- þina abtiR ihul foþur sin]

Sigurðr, Sveinn ok Hôrðr réttu stei[n] þenna eptir Ígul, fôður sinn.

Norsk: "Sigurd, Svein, og Hord reiste denne sten etter Igull, deres far".

English: "Sigurðr, Sveinn and Hôrðr erected this stone in memory of Ígull, their father."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Tidligere signum: L 1082
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

M 15 - SKÖNS K:A, SKÖNS SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

biurn : riti stain þino : aftiR : ufriþ : auk at : un sunu sin

Bjôrn rétti stein þenna eptir Ófrøð(?) ok at Un, sonu sína.

Norsk: "Bjørn satte denne sten etter Ofrød(?), oh etter Un, sin sønn".

English: "Bjôrn erected this stone in memory of Ófrøðr and in memory of Unn, his sons."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

M 16 - SKÖNS K:A, SKÖNS SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

bia(r)(n) raiti ... ...þur sin : kuþ hialbi ant hans ... ...ti runaR

Bjôrn reisti ... [fô]ður/[bró]ður sinn. Guð hjalpi ônd hans ... [ris]ti rúnar.

Norsk: "Bjørn reiste ... ... sin far/bror. Gud hjelpe hans sjel ... ristet runer".

English: "Bjôrn raised ... his father/ brother. May God help his spirit ... carved the runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

M 17 - SKÖNS K:A, SKÖNS SN, MEDELPAD

Innskriften er ristet på tre fragmenter av en runesten, og er datert til vikingtid. Runestenen er tapt.

Innskriften lyder:

[... raisti stain þinsa aftiR ulaif ... ...i : run--]

... reisti stein þenna eptir Óleif ... [rist]i rún[ar]

Norsk: " ... reiste denne sten etter Oleif ... ristet runene".

English: "... raised this stone in memory of Óleifr ... carved the runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: B 1109, L 108, , L 1084

Samlet tegning av Bureus 1600-1601, Peringskiöld 1687, Celsius 1724 og E.J. Björners 1924 (Hellbom 1979:55)

M 18 - TIMRÅ K:A, TIMRÅ SN, MEDELPAD


Innskriften som er datert til vikingtid. Runesten er tapt.

Innskriften lyder:

[... þinsa oiiuarufþ krimst aisaiuuþ iauoatinoti]

... þenna ... ... ... ...

Norsk: "... denne ... ... ... ...".

English: "... this ... ... ... ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.


Tegning av Bureus 1600-1601


RUNEINNSKRIFTER FRA HÄLSINGLAND


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

HS 1 - VEVLINGE BY, BOLLNÄS SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på to fragmenter av en runesten av gävlesandsten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i Kämpen, bygdemuseet i Bollnäs.

Innskriften lyder:

... × --...--bia...
...h...


... Bjô[rn](?)/...bjô[rn](?) ...

Norsk: "... Bjørn/-bjørn ...".

English: " ... -bjôrn/Bjôrn(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm = ATA Dnr 1532/43.
¤
Bilde av innskriften fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild

HS 2 - NORRALA K:A, NORRALA SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten av sandsten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

: anasuiþr : auk utrikr auk sikbiurn ' þiR litu rita stin ×
× aftiR katilbiurn : auk anunt : sun hans : auk saufaraR kuþ hialbi [:] a-- ------------------ --rki þita


"anasuiþr" ok OtryggR ok Sigbiorn, þæiR letu retta stæin æftiR Kætilbiorn ok Anund, sun hans, ok SøyvaraR(?). Guð hialpi a[nd] ... [mæ]rki þetta."

Norsk: "`anasuiþr´ and Otrygg and Sigbjørn reiste denne sten etter Ketilbjørn og hans Søyvars(?) sønn Onund. Gud hjelpe (deres) sjel... dette landemerke".

Engelsk: " "anasuiþr" and Ótryggr and Sigbjôrn, they had the stone erected in memory of Ketilbjôrn and his and son Ônundr. May God help (their) spirits ... this landmark."

eller

× aftiR katilbiurn : auk anunt : sun hans : auk saufaraR : an asuiþr : auk utrikr auk sikbiurn ' þiR litu rita stin ×
kuþ hialbi [:] a-- ------------------ --rki þita


ÆftiR Kætilbiorn ok Anund, sun hans, ok SøyvaraR(?). Ann(?), Asviðr ok OtryggR ok Sigbiorn, þæiR letu retta stæin. Guð hialpi a[nd] ... [mæ]rki þetta.

Norsk: "Etter Ketilbjørn og hans og Søyvar sønn Onund, Asvid og Otrygg og Sigbjørn, de reiste denne sten. Gud hjelpe (deres) sjel ..... dette landemerke".

Engelsk: "In memory of Ketilbjôrn and his and Seyvôr's(?) son Ônundr. Ánn(?), Ásviðr and Ótryggr and Sigbjôrn, they had the stone erected. May God help (their) spirits ... this landmark."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Lennart Elmevik: Runeninschriften als Quelle für die ältere Sprachgeschichte. I: Runeninschriften als Quellen interdisziplinärer Forschung, Abhandlungen des vierten internationalen Symposiums über Runen und Runeninschriften in Göttingen vom 4.-9. August 1995. In Zusammenarbeit mit Sean Nowak hrsg. von Klaus Düwel. 1998. Berlin-New York. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 15.) s. 583-591.
¤ Andre tolkning: Patrik Larsson: Personnamnstolkning och läsordning. Till tolkningen av runföljden anasuiþr på Norralastenen (Hs 2). I: Blandade runstudier 3. (Runrön 18), Uppsala.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm = ATA4661/72.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav<.
¤ Tidligere signum: L 1061
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg

HS 3 - BORG, NORRALA SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av rød sandsten, og er datert til vikingtid. Plasseringen er i kirken. Eventuellt kan fragmentet høre sammen med HS 4.

Innskriften lyder:

...-i

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ ATA Dnr 2077/26
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild

HS 4 - BORG, NORRALA SN, HÄLSINGLAND


Det er kun ornamentale linjer på dette lille fragmentet av rød sandsten, som er datert til vikingtid.

Fragmentet kan eventuellt høre sammen med HS 3.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg

HS 5 - DAGLÖSA, TRÖNÖ SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[...---ianin----...]

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tegning fra 1870 i ATA

Tegning fra ATA 1887
HS 6 - PRÄSTGÅRDEN, JÄRVSÖ SN, HÄLSINGLAND


Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Stenen står på sin opprinnelige plass. Riksantikvarieämbetets fornminnesregister nr.: 12
Innskriften lyder:

: unulfr : auk fiuluar : ristu stin þinsa : iftiR : tiuRo : faþur sin : hriþulfs| |sun : auk at : haurlau : muþur sina : fiuluars tutur : o uitkuþ:staþum :

UnnulfR ok Fiolvarr ræistu stæin þennsa æftiR DiuRa, faður sinn, Hræiðulfs sun, ok at Haurlaug(?), moður sina, Fiolvars dottur a Vitguðsstaðum.

Norsk: "Unnulf og Fjolvar reiste denne sten etter Djuri, deres far, Hreidulfs sønn,, og etter Harlaug(?), ders mor, Fjolvar av Vitgudstads satter".

English: "Unnulfr and Fjôlvarr raised this stone in memory of Djúri, their father, Hreiðulfr's son, and in memory of Haurlaug(?), their mother, Fjôlvarr of Vitguðsstaðir's daughter."

Litteratur:
¤ Fornvännen årg. 1952, side 097.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav<.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Henrik, Williams, Åsrunan. Användning och ljudvärde i runsvenska steninskrifter. (Runrön 3), Uppsala. ,1990:50;

Foto: Ogneslav


HS 7 - FORSA K:A, FORSA SN, HÄLSINGLANDBildene er hentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg

Innskriften er ristet på en jernring (Forsa-ringen), og er datert til 800-tallet. Runetypene er kortkvistruner. Plasseringen er i forsamlingens kassehvelv, men en kopi finnes i sakristiet.

Innskripsjonen på Forsaringen inneholder en lovtekst, og er dermed den eldste rettsopptegning vi har i Norden. Selve ringen er ca 42 cm i diameter, og runene er ristet på begge sider. Runene er skrevet uten skilletegn og mellomrom, og det finnes ikke to like runer etter hverandre.


Innskriften lyder:

÷ uksa tuiskilan auk aura tuo staf at fursta laki ÷ uksa tuo auk aura fiura| |at aþru laki ÷
÷ in at þriþia laki uksa fiura| |auk aura| |ata staf ÷ auk alt aiku i uarR if an hafsk aki rit furiR ÷ suaþ liuþiR aku at liuþriti sua uas int fur auk halkat ÷ in þaR kirþu sik þita| |anunr o tarstaþum ÷
÷ auk ufakR o hiurtstaþum ÷ in uibiurn faþi ÷


Oxa tvisgildan ok aura tva staf at fyrsta lagi, oxa tva ok aura fiura at aðru lagi, en at þriðia lagi oxa fiura ok aura atta staf, ok allt æigu i værr, ef hann hafsk ækki rett fyriR, svað liuðiR æigu at liuðretti, sva vas innt fyrr ok hælgat. En þæiR gærðu sik þetta, Anundr a Tarstaðum ok OfagR a Hiortstaðum. En Vibiorn faði.

Engelsk: " One ox and two ounces of silver (in fine) to the staff for the restoration of a sanctuary in a valid state for the first time; two oxen and four ounces of silver (in fine) for the second time; but for the third time four oxen and eight ounces of silver (in fine); and all property in suspension, if he doesn't make right. §B That, the people are entitled to demand, according to the law of the people, that was decreed and ratified before. But they made themselves this "ring", Anund from Tåsta and Ofeg from Hjortsta. But Vibjörn painted."

eller

uksa tuiskilan auk aura tuo staf at fursta laki ÷ uksa tuo auk aura fiura| |at aþru laki ÷
÷ in at þriþia laki uksa fiura| |auk aura| |ata staf ÷ auk alt aiku i uarR if an hafsk aki rit furiR ÷ suaþ liuþiR aku at liuþriti sua uas int fur auk halkat ÷ in þaR kirþu sikþ| |þita| |anunr o tarstaþum ÷ ÷ auk ufakR o hiurtstaþum ÷ in uibiurn faþi ÷


Oxa tvisgildan ok aura tva staf at fyrsta lagi, oxa tva ok aura fiura at aðru lagi, en at þriðia lagi oxa fiura ok aura atta staf, ok allt æigu i værr, ef hann hafsk ækki rett fyriR, svað liuðiR æigu at liuðretti, sva vas innt fyrr ok hælgat. En þæiR gærðu sægð(?) þetta(?), Anundr a Tarstaðum ok OfagR a Hiortstaðum. En Vibiorn faði.

Engelsk: "One ox and two ounces of silver (in fine) to the staff for the restoration of a sanctuary in a valid state for the first time; two oxen and four ounces of silver (in fine) for the second time; but for the third time four oxen and eight ounces of silver (in fine); and all property in suspension, if he doesn't make right. §B That, the people are entitled to demand, according to the law of the people, that was decreed and ratified before. But they made the pronouncement(?) tight(?), Anund from Tåsta and Ofeg from Hjortsta. But Vibjörn painted."

En oversetting av runeteksten av Holmbäck och Wessén som Gerhard Hafström siterar i boken "Ledung och Marklandsindelning" lyder:

"En tvegill oxe och två örar till biskopsstaven första gången; två oxar och fyra örar andra gången; men tredje gången fyra oxar och åtta örar; och all egendom vedervågar man därvid, om man icke gör rätt för sig. Det som de lärde äga att få enligt landets lag, det blev förr stadgat och stadfäst. Men de gjorde sig detta, Anund i Tåsta och Ofeg i Hjortsta. Men Vibjörn ristade."

I boken "Runinskriften på Forsaringen i Skrifter utg. av K, Humanist. Vetenskaps-Samf, i Uppsala VI, 3." oversetter E. Wadstein runeteksten:

"En tvegill (c. 4. år gammal) oxe och två öre till biskopen för första hugget, två oxar och fyra öre för andra hugget samt för tredje hugget fyra oxar och åtta öre till biskopen, och om han beter sig värre, äge (biskopen) städse hela (hans) egendom såsom bot härför; vilket tillkommer prästerskapet enligt landslag, såsom tillförene blev tillkännagivet och högtidligen stadfästat. Men desse gåvo besked om boten : Anund på Tåsta och Ofeg på Hjorsta, men Vibjörn ristade (inskriften)"

Sagnet om Forsaringen
"Jättarna Blacke från Blacksås och Tratte från Tannaklinten arbetade ihop och byggde sig en kyrka, nuvarande Högs kyrka. De lät smida och sätta Forsaringen i dörren till kyrkan i Hög.
Eftersom Blacke hade längre väg än Tratte kom de överens om att sammanringningen inte skulle börja förrän Blacke sågs komma i Åsaksbacken eftersom Tratte alltuid kunde vara först på grund av sin kortaste väg. Överenskommelsen hölls en tid, men en julotta lät Tratte ringa innan Blacke syntes till.
Blacke kom för sent och blev vred. Han ville då inte gå in i kyrkan utan ryckte ringen ur dörren, band den i svansen på hästen och red iväg. Han lovade att där ringen lossnade från hästsvansen skulle han bygga en egen kyrka. Hästen gick med honom över forsen som är nordost om nuvarande Forsa kyrka. När han var över skakade hästen av sig vattnet så kraftigt att ringen lossnade.
Blacke höll sitt löfte och byggde Forsa kyrka."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Liestøl, Aslak, 1979: Runeringen i Forsa. Kva er han, og når vart han smidd?, Saga och Sed 1979 s. 12-27.
¤ Stefan Brink, Forsaringen. Nordens äldsta lagbud. I: E. Roesdahl & P. Meulengracht Sørensen (red.), Beretning fra femtende tværfaglige vikingesymposium. Århus 196, s. 27-55.
¤ Magnus Källström, Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden. Stockholm. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 43.), 2007, side 200f
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Debatt: Forsaringen tillhör 900-talet, Magnus Källström, Fornvännen 2010 side 228.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

HS 8 - HUDIKSVALLS K:A, HUDIKSVALL, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runetypene er stavløse runer. Runestenen er tapt.

Innskriften lyder:

[bariRþ ÷ riti stain ÷ þina ÷ aftiR un... bruþur sin ÷ han ua sun : arinbiarnaR a-þuaun-ua-sun ÷ ialnisu-antunaR

"bariRþ retti stæin þenna æftiR Un ... broður sinn. Hann vas sunn ArinbiarnaR. ... Hial[p]i Guð and UnaR.

Norsk: bariRþ reiste denne sten etter sin bror Unn. Han var Arinbjørns sønn... Gud hjelpe Unns sjel".

Engelsk: "bariRþ erected this stone in memory of Unn his brother. He was Arinbjôrn's son ... May God help Unn's spirit. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bureus, Johannes: Fa 5. Sveorvm Rvnae. Handskrift i Kungliga biblioteket, Stockholm.
¤ Liljegren, Joh. G., 1833: Run-urkunder. Stockholm.
¤ Otto von Friesen, De så kallade hälsingerunorna. I: Förhandlingar vid svenska filolog- och historikermötet i Göteborg 1912. Göteborg s. 26-29.
¤ Tidligere signum: L 1063

Tegningen er fra håndskriftet av Johannes Bureus, F a 5.

HS 9 - HÄLSINGTUNA K:A, HÄLSINGTUNA SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten av granitt, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...-... : aftiR : þurstin : su- ...

... eptir Þorstein, son ...

Norsk: "... ... : etter Torstein, sønn .....".

English: "... in memory of Þorsteinn, (his) son ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav<.
¤ Tidligere signum: L 1066
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg

HS 10 - HÄLSINGTUNA K:A, HÄLSINGTUNA SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten av kvartsfeltspat, og er datert til vikingtid. Runetypene er stavløse runer.

Innskriften lyder:

[...-...l]f runaR sun lina (s)tin þina f...(þ)... sum sunan i na... fur
...a...i(þ)bnu + a...t... st[in þina] aftiR sunu sina þria hruþmar in þ(o)...flt ' uma(h)l
...
in brusi asbiarnaR sun fa[þ]... : runaR þi...
... raþa ·
·

runaR, sunn Lina, stæin þenna ... sum sunnan i ... ... ... ... stæin þenna æftiR sunu sina þria Hroðmar en ... ... ... En Brusi AsbiarnaR sunn fað[i] runaR þe[ssaR]. ... raða(?).

eller

[...-... ...]lfrunaR sun lina (s)tin þina f...(þ)... sum sunan i na... fur
...a...i(þ)bnu + a...t... st[in þina] aftiR sunu sina þria hruþmar in þ(o)...flt ' uma(h)l
...
in brusi asbiarnaR sun fa[þ]... : runaR þi...
... raþa
·

... [A]lfrunaR(?), sunn Lina, stæin þenna ... sum sunnan i ... ... ... ... stæin þenna æftiR sunu sina þria Hroðmar en ... ... ... En Brusi AsbiarnaR sunn fað[i] runaR þe[ssaR]. ... raða(?).

Norsk: "... runene/Alfruner(?), Linnis sønn, denne sten ... som i syden ... ... ... ... denne sten etter tre av hans sønner, Hróðmarr og ... Og Brusi Asbjørn farget disse runer ... råde(?)".

Engelsk: "... the runes / Álfrúnar(?), Lini's son, this stone ... who in the south ... ... ... ... this stone in memory of his three sons, Hróðmarr and ... And Brúsi Ásbjôrn's son coloured these runes. ... interpret(?). "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Liljegren, Joh. G., 1833: Run-urkunder. Stockholm.
¤ 2. tolkning: Magnus Källström, Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden. Stockholm 2007, side 411. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 43.)
¤ Lena Peterson, The graphemic system of the staveless runes. I: Proceedings of the Third International Symposium of Runes and Runic Inscriptions 1990, (Runrön 9) Uppsala, side 234ff.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav<.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Tidligere signum: L 1067

Foto: Ogneslav

HS 11 - HÖGS K:A, HÖGS SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Runeristerene er Alver og Brand.

Innskriften lyder:

uifostr : lit ...sa : s---n þina : abtiR : uta : -a-uR sin : kuþ hialbi salu honis : þiR markaþu : runa : aluiR · ak bratr :

Vifastr let [ræi]sa s[tæi]n þenna æftiR Udda, [f]a[ð]ur sinn. Guð hialpi salu hans. ÞæiR markaðu runaR, AlveR/ØlveR ok Brandr.

Norsk: "Vifast reiste denne sten etter Oddi, sin far. Gud hjelpe hans sjel. De merket runene, Alver/Ølver og Brand"..

English: "Véfastr had this stone raised in memory of Oddi, his father. May God help his soul. Ôlvir and Brandr, they marked the runes."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Tidligere signum: L 1068
¤ Sven B. F. Jansson, Ett par hälsingska runstenar (Jättendal och Hög 1). I: Hälsingerunor - en hembygdsbok, 1951, side 19.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Foto: Ogneslav

HS 12 - HÖGS K:A, HÖGS SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runetypene er stavløse runer.

Innskriften lyder:

kuþniutr ÷ þru sun ÷ lit rita stin þina ÷ ak bru kirþi ÷ aftiR bruþr sina ÷ asbiurn : ak at kuþlaf

Guðniutr Þoru(?) sunn let retta stæin þenna ok bro gærði æftiR brøðr sina, Asbiorn ok at Guðlaf.

Norsk: "Guðnjótr Þóru(?)s sønn lot denne sten reise og bygde bro etter sine brødre, Asbjørn og etter Gudlaf".

Engelsk: "Guðnjótr Þóru(?)'s son had this stone erected and made the bridge in memory of his brothers Ásbjôrn and in memory of Guðlafr."

eller

kuþniutr ÷ þrus| |sun ÷ lit rita stin þina ÷ ak bru kirþi ÷ aftiR bruþr sina ÷ asbiurn : ak at kuþlaf

Guðniutr Þros sunn let retta stæin þenna ok bro gærði æftiR brøðr sina, Asbiorn ok at Guðlaf.

Norsk: "Guðnjótr Þrórs sønn lot denne sten reise og gjorde bro etter brødrene sine, Asbjørn og etter Gudlaf".

Engelsk: "Guðnjótr Þrór's son had this stone erected and made the bridge in memory of his brothers Ásbjôrn and in memory of Guðlafr."

Litteratur:
¤ Sven B. F. Jansson, Runstenen med stavlösa runor vid Högs kyrka i Hälsingland. I: Hälsingerunor - en hembygdsbok, 1984, side 5-18.
¤ 2. tolkning: Källström 2010a
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1069
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav<.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg


HS 13 - HALLSTA OG HJORTSTA, HÖGS SN, HÄLSINGLAND
Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

[...-(þ)-...]

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm = ATA2077/26

HS 14 - MALSTA, BACKA BY, ROGSTA SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid. Runetypene er stavløse runer. Plasseringen er i Hälsinglands museum, Hudiksvall. En kopi av stenen står på den opprinnelige plassen.

Innskriften lyder:

hrumuntr| |rit... staina þina| |aftiR hikiulf- ÷ brisa sun (÷) in brisi uas lina sun : in lini uas unaR sun : in un ua... ...faks| |sun i(n) (u)fak a þuris| |sun
hrumunt hikiulfa sun faþi runaR þisaR : uiR sutum stin þina nur i balas...in :
krua uas muþiR hikiulf...
in þa barlaf in þa kuþrun ÷
kiulfiR uarþ um lanti þisu in þa nur i uika þrim bium in þa lanakri| |in þa fiþrasiu


Hroðmundr rett[i] stæin/stæina þenna/þessa æftiR He-Gylf[a] Brisa sun. En Brisi vas Lina sunn. En Lini vas UnaR sunn. En Unn va[s O]fæigs sunn. En Ofæig[R v]a[s] Þoris sunn. Hroðmundr, He-Gylfa sunn, faði runaR þessaR. ViR sottum stæin þenna norðr i Balas[tæ]in. Groa vas moðiR He-Gylf[a]/He-Gylf[is]. En þa Berglôf/Berglæif. En þa Guðrun. GylfiR varð um landi þessu, en þa norðr i vega/uika þrim byum, en þa Lønangri, en þa Fæðrasio.

Norsk: "Hróðmundr reiste denne sten etter Hé-Gylfir, Brísis sønn. Og Brísi var Linis sønn. Og Lini var Unns sønn. Og Unn var Ufeigs sønn. Og Ufeig var Þórirs sønn. Hróðmundr, Hé-Gylfirs sønn farget disse runer. Vi søkte denne steinen i nord i Balasteinn. Groa var He-Gylfir mor. Og så Berglöf / Bergleif. Og så Guðrún. Gylfir kjøpte dette landet og deretter tre eiendommer i en nordlig retning / i nord, og deretter Lønangr og deretter Feðrasjór.".

English: "Hróðmundr erected this/these stone/s in memory of Hé-Gylfir, Brísi's son. And Brísi was Lini's son. And Lini was Unn's son. And Unn was Ófeigr's son. And Ófeigr was Þórir's son. Hróðmundr, Hé-Gylfir's son, coloured these runes. We sought this stone in the north in Balasteinn. Gróa was Hé-Gylfir's mother. And then Berglôf/Bergleif. And then Guðrún. Gylfir acquired this land and then three estates in a northerly direction / in the north, and then Lønangr and then Feðrasjór. ."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Sven B. F. Jansson, Två runstenar i Hälsingland, Malsta och Sunnå, 1985 (Filologiskt arkiv 33).
¤ Peterson, Lena, The graphemic system of the staveless runes, Proceedings of the Third International Symposium of Runes and Runic Inscriptions 1990, (Runrön 9), Uppsala 1994 side 223-252.
¤ Lena Peterson, En brisi vas lina sunn, en lini vas unaR sunn ... En þa barlaf ..." etymologiska studier över fyra personnamn på Malsta- och Sunnåstenarna i Hälsingland. Runica et mediævalia. Opuscula ; 15. 2012
¤ Lena Peterson, The graphemic system of the staveless runes. I: Proceedings of the Third International Symposium of Runes and Runic Inscriptions 1990, (Runrön 9) Uppsala 1994, s. 223-252
¤ Lena Peterson, Runläsning och syntax. Till läsningen av Malstastenen i Hälsingland. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen, 2005, side 299-302.
¤ Evert Salberger, Malstastenens nur i uika. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift, 1993,side 27-36.
¤ Lena Peterson, Nordiskt runnamnslexikon. Femte reviderade utgåvan. Uppsala 2007 artikkel om Brisi og Lini
¤ Tidligere signum: L 1065
¤ Salberger, Evert 1993
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriftens A-side. Foto: Ogneslav<.
¤ Bilde av innskriftens B-side. Foto: Ogneslav<.

Foto: Ogneslav


HS 15 - SUNNÅ KVARNDAMM, ROGSTA SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Runetypene er stavløse runer. Plasseringen er i Hälsinglands museum, Hudiksvall.

Innskriften lyder:

hrumuntr hikiulfis| |sun riti stain þina| |aftiR hikiu-(f)a bris(a) sun : hrumun- in þa þurmunt in þa snrariR i- þa un

Hroðmundr He-Gylfis sunn retti stæin þenna æftiR He-Gy[l]fa Brisa sun. Hroðmun[dr], en þa Þormundr, en þa SnærriR, e[n] þa Unn.

Norsk: "Hróðmundr, Hé-Gylfirs sønn, reiste denne sten etter Hé-Gylfir, Brísis sønn. Hróðmundr, og Tormod, og Snerrie, og Unn".

English: "Hróðmundr, Hé-Gylfir's son, erected this stone in memory of Hé-Gylfir, Brísi's son. Hróðmundr, and then Þormundr, and then Snerrir, and then Unn."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jansson Sven B. F.: Två runstenar i Hälsingland: Malsta och Sunnå, 1985 (Filologiskt arkiv 33).
¤ Tidligere signum: L 1064
¤ Lena Peterson, The graphemic system of the staveless runes. I: Proceedings of the Third International Symposium of Runes and Runic Inscriptions 1990, (Runrön 9) Uppsala s. 223-252.
¤ Lena Peterson, Nordiskt runnamnslexikon. Femte reviderade utgåvan. Uppsala 2007 artikkel om Brisi

Bilde fra Hälsinglands museum. Foto Bonny Sjöblom

HS 16 - DELSBO K:A, DELSBO SN, HÄLSINGLANDInnskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til vikingtid. Kun den venstre del av tegningen er bevart. Plasseringen er i Delsbo hembygdsgård.

Innskriften lyder:

... ...untr : krib(i)[s| |sun : risti : -...] ...ruþur hanaR (i)[auaRiu : aikil... ...aþi : ... ...(r)kaþi stin
þin...]
[...(k)uin...]


... ...undr, Gripis sunn, ræisti ... [b]roður hennaR ... ... ... ... [ma]rkaði stæin þenn[a] ...

Norsk: "... -undr, Gripers sønn, reiste ... hennes bror ... ... ... ... merket denne sten ... ".

English: " ... -undr, Grípir's son, raised ... her brother. ... ... ... ... marked this stone ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ S. Owe 1996:135, Dokument i Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet: Delsbo, socknen (jfr Hillgren, Bror, 1925: En bok om Delsbo 1. Stockholm.)
¤ Magnus Källström, Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden. 2007 Stockholm, side 411 f. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 43.)
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Tidligere signum: L 1683, Hs 18
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg. Tegningen er hentet fra ATA 1865.

HS 17 - DELSBO K:A, DELSBO SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Hs 17 er til venstre i tegningen. Hs 16 er til høyre i tegningen.

Innskriften lyder:

[...i : stin þinsa| |aftiR bruþr : sin... ... ...un :]

... stein þenna eptir brœðr sín[a] ... ...

Norsk: "... denne sten etter sine brødre ... ... ".

English: "... this stone in memory of his brothers ... ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Owe, Svenskt runnamnsregister, 1996 side 135.
¤ Brocman, N. R., 1763: Resa till Helsingland 1763. Tab. XVII, Kungl. Biblioteket, Stockholm. Kopi i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Riksantikvarieämbetet, Stockholm.
¤ Tidligere signum: L 1070
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Tegningen er av Olof Rehn 1763.
HS 18 DELSBO K:A, DELSBO SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Fragmentet er ikke tatt med som eget nummer i Projektet Samnordisk runtextdatabas 2014, da det er en del av HS 16.

Litteratur:
¤
Bilde av runestenensfragmentet fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.

Tegningen er hentet fra ATA 1865.

HS 19 - DELSBO K:A, DELSBO SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en portring av jern, og er datert til 1200-tallet. Runene kan være forbedret på et senere tidspunkt.

Innskriften lyder:

sia : ma : þu : a : mkh : æi : ma þu : fa : mik : kunnar : karþi : mik : kirkian : a : mkh : siluk * maria

Sjá má þú á mik, ei má þú fá mik. Gunnarr gerði mik. Kirkjan á mik. Sálug María.

Norsk: "Du kan se på meg, du kan ikke få meg. Gunnar gjorde meg. Kirken eier meg. Velsigne Maria.".

English: "You may look at me, you may not get me. Gunnar made me. The church owns me. Blessed Mary."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1953
¤ Bureus, Johannes: Fa 5. Sveorvm Rvnae. Handskrift i Kungliga biblioteket, Stockholm.
¤ Åhlén 1994:46 (foto)
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild

HS 20 - LYSDALS KIRKEGÅRD, LYSDALS SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på 4 fragmenter, og er datert til vikingtid. To av fragmentene passer sammen. Innskriften består av en kortkvist-h. Fragmentene er tapt.

Innskriften lyder:

[(h)ruaR ...]
[...smuau...-si(R) sun : (h)... ...]
[... (u)kr ÷ in ta...]


HroaRR ... ... sun/sunn. H[ann](?) ... ... ungR(?). En(?) ...

Norsk: "Roar ... ... sønn. Han(?) ... ... ung(?). Og(?) ...".

Engelsk: "Hróarr ... ... son. He(?) ... ... young(?). And(?) ... "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Magnus Källström, Den gäckande runstenen i Ljusdal. I: Hälsingerunor - en hembygdsbok, 2012, side 62-71.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Tegningen er av V. Engelke 1886 (ATA)

HS 21 - JÄTTENDALS K:A, JÄTTENDALS SN, HÄLSINGLAND

Innskriften er ristet på en runesten av sedimentgneis, og er datert til vikingtid. Runeristeren er Gunnborga.

Innskriften lyder:

asmuntr * ok fa[r]þ[i]k[l] * þiR ritu stin * þina * aftiR þu[rkatil * faþur sin * a utrunkum * k]unburka faþ[i stin þina in kuþa]

Ásmundr ok Farþegn, þeir réttu stein þenna eptir Þorketil, fôður sinn, á Vatrungum. Gunnborga fáði stein þenna, hin góða.

Norsk: "Asmund og farthegn, de reiste denne sten etter Torketil, sin far av VatrungaR, deres far.Gunnborga den gode farget denne sten".

English: "Ásmundr and Farþegn, they erected this stone in memory of Þorketill of VatrungaR, their father. Gunnborga the good coloured this stone."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av innskriften. Foto: Ogneslav<.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Tidligere signum: L 1071

Bilde fra Svenska Kulturbilder.

Hs ATA322-2795-2011 - HÖGS KYRKA, HÖGS SN, HUDIKSVALL, NORRA HÄLSINGLANDS DOMSAGAS TINGSLAG
Innskriftene er ristet på takstolene 6-10 i kirken og datert til 1190-tallet

Innskriftene lyder:

fu
fuþ
fuþo
fuþor
fuþork


fu[þork]. fuþ[ork]. fuþo[rk]. fuþor[k]. fuþork.

Runeinnskriftene i Hög har uten tvil fungert som en numrering av takstolene.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Runrapport från Riksantikvarieämbetet. Undersökning av medeltida runristningar i Högs kyrka, Hälsingland.

DELSBO KYRKA, RUNESTEN FRA CA 1740

12/7 1740 begyndte pastoren å riste den ”nye” runstenen, som ble færdig på 29 dager (dellenportalen.se/).

Den er nå under et beskyttende plexiglass i kirkens sakristi

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A LundbergRUNEINNSKRIFTER FRA BOHUSLÄN


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

Bo NIYR5;221A - BRASTADS K:A, BRASTADS SN, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en gravhelle av eskilstunakiste-typen, og er datert til middelalderen. Stenen er innmuret i innfattningen til korinngangen. Ytterligere to heller av kisten finnes i tårnet.

Innskriften lyder:

ma^ria mær h[ia^l]be þæim er þena stæin kerþe

María mær h[jalp]i þeim er þenna stein gerði.

Norsk: "Maria hjelpe ham som gjorde denne sten".

English: "Mary the maid may help him who made this stone."

Litteratur:
¤ Norges innskrifter med yngre runer side 221.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤
Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Boije, Sten: Bohusläns runinskrifter. I: Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 3. 1884-1886. Side 277ff
¤ Tidligere signum: L 1676, Bo NIYR;1

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild

Bo NIYR5;221B - KAREBY K:A, KAREBY SN, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på Kareby kirkes døpefont, og er datert til ca 1100.

Innskriften lyder:
Bohuslen, Kareby kirkes døpefont

raþe sa er kan namn orklaski k=r=a=k(?)

Ráði sá er kann nafn Þorbjôrn Krák(?)

Norsk: "Råd den som kan Torbjørn Krak(?)".

English: "Interpret he who can the name Þorbjôrn Krák(?)."

I norrøn språkdrakt lyder innskriften direkte oversat Ráði, sá er kann, nafn "orklaski", dvs. "Tyd den som kan, navnet Orklaski"

Dersom vi i "navnet" orklaski erstatter de skrevne runene med den som kommer foran i en 16-runersrekke, vil få þorbiarn - "Þorbjorn", hvilket er navnet Torbjørn.

Denne innskriften inngår i de såkalte "ráð rétt rúnar"-innskriftene. Innskriftene er også skrevet i "vanelig runeinnskrift" som i Gol kirke hvor det er ristet raþ rett runar þessar, dvs. ráð rétt rúnar þessar som oversettes "Tolk disse runer rett".

Der i mot på et tapt steinkors fra gården Sele i Tangerhaug i Rogaland var det ristet runer som lyder ra[þ]rt (Sele II N237). Dette er en forkortelse for "Ráð rétt".

En annen runeinnskrift i Hopperstad kirke Hopperstad kirke XIX N408) lyder rrrar, hvilket kan være raþ ret runar. I dette tilfelle kan dette være en direkte kommentar til han som like ved i en annen runeinnskrift, hadde henvendt seg til Vårherre på vegne av den som kunne tolke innskriftens hans.

Litteratur:
¤ Norges innskrifter med yngre runer.
¤ Salberger 1989: Binamnet i Kareby-funtens bindruna. I: Studia anthroponymica Scandinavica 7, s. 53-69.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1975, Bo NIYR;2
¤ Runinskriften pä dopfunten i Kareby kyrka, Anders Bækstad, Forvännen 1949 side 49.
¤ Runinskriften pä dopfunten i Kareby kyrka, Sven B. F. Jansson, Forvännen 1949 side 186.

Bo NIYR5;222 - NORUMS K:A, NORUMS SN, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en firkantet døpefont av glimmer- eller talkskifferog er datert til ca 1100. Innskriften avsluttes med 5 like binderuner, hvor de 2 siste speilvendte = 2. rune i 3. ætten = b + forskyvning gir "m". Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (1700).

Innskriften lyder:

svæn : kærðe "m"

Sveinn gerði m[ik](?).

Norsk: "Svein gjorde meg".

English: "Sveinn made m[e](?)."

Litteratur:
¤ Norges innskrifter med yngre runer.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: L 1976, Bo NIYR;3
¤ Bilde av runeinnskriften. Foto: Ogneslav<.
¤ Bilde av døpefonten fra Svenska Kulturbilder.
¤ Bilde av døpefonten fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde av døpefonten fra Svenska Kulturbilder
¤ Bilde av innskriften fra Svenska Kulturbilder
¤ SHM (1700)

. Foto: Ogneslav


Bo NIYR5;224 - UTBY, HERRESTADS SN, LANE HD, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en berghelle, og er datert til vikingtid. Innskriften er tett ved en helleristning.

Innskriften lyder:

asa fu(þ)or/fu(u)or

Ása/ása ...

Norsk: "Asa Futhork".

English: "Ása/the gods futhork..."

Litteratur:
¤ Norges innskrifter med yngre runer.
¤ Tidligere signum: Bo NIYR;4
¤ Johansson, Karl G., Johansson, Monica, Rogström, Lena, De bohuslänska runinskrifterna, Bohuslän Årsbok 1994, side 82.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.


Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
Bo NIYR5;225 - KASTELLEGÅRDEN, KUNGÄLV, VÄTTE HD, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en trestav av idegran (tax, Barlind), og er datert til 1100-tallet. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (3287.)

Innskriften er ristet på en

mkfþk-k-f

???

eller


mk fþ k(r)k(r) f

M[i]k[it] f[œ]ð[ir] Gr[e]g[o]r[ius] f[é].

Norsk: "Mye fôr Gregorius eiendeler".

English: "Much feed Gregorius' possessions."

Litteratur:
¤ Norges innskrifter med yngre runer.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Bo NIYR;5.
¤ SHM (3287)

Bo NIYR5;229A - ARNTORP, KAREBY SN, INLANDS SØNDRE HD, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på et fragment av stenalderøks, og er datert til middelalderen. Tilhører Göteborgs stadsmuseum.

Innskriften lyder:

* iams/iamc *

Jamts

Norsk: "Jamts".
English: "Jamtr's"

eller


* i am s/c *

J[ón] Á[s]m[undar] s[onr].

Norsk: "Jon Asmunds sønn".
English: "J[ón] Á[s]m[undr's] s[on]."

Litteratur:
¤ Norges innskrifter med yngre runer.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Bo NIYR;6

Bo NIYR5;229B - KLEVA, BÅTSLYCKE, SPEKERØDS SN, INLANDS NORDRA HD, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en trinse av klebersten, og er datert til middelalderen. Stenen er innmuret i tårnets søndre utside.

Innskriften lyder:

fuþor{K}hniastbmlyøkhp : ion : a mik

fuþorkhniastbmlyøqxp Jón á mik.

Norsk: "fuþorkhniastbmlyøqxp "Jón owns me.".

English: "fuþorkhniastbmlyøqxp "Jon eier meg."

Litteratur:
¤ Norges innskrifter med yngre runer.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Bo NIYR;7
¤ Ekstern link fra www.runesnruins.comBilde av runeinnskriften

BO BOIJE4 - SKEE KIRKEGÅRD, SKEE SN, VÄTTE HD, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en runesten av biotitglimmerskiffer, og er datert til 700-800-tallet. Det er brukt 16-runers rekken. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (6324).

Innskriften lyder:

fulk-
(i)su(k)
(k)(i)(l)fihR
ftinun iþ(n)(i)n(u)fo(i)


???

eller


fulk i
Auk
kilfihR
iþ f tinuh tinu foi(þ)(u)


Folki ok Kilfir it f[áðu] tinnu, tinnu fáðu.?

Norsk: "Folki og Kilfir de farget flinten, flinten farget".

English: "Folki and Kilfir they two carved the flint, the flint carved."?

eller


fulk
isuk
kilfiAR
ftinuA tinufoi(þ)(u)


???

Litteratur:
¤ Boije, Sten: Bohusläns runinskrifter. I: Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen 3. 1884-1886.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Nordén 1937.
¤ Loman 1965.
¤ Tidligere signum: Bo Boije

Bo BOIJE5 - VALLA, TOSSENE SN, SOTENÄS, SOTENÄS

To fragmenter av en runsten av sandsten datert til vikingtid(?). I følge Tham (1794) er runene blandet med andre tegn. Innskriften er ikke runologisk undersøgt.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ P. Tham Göthiska monumenter 1794
¤ Tidligere signum: L 2035
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

BO FV1992;170 - KASTELLEGÅRDEN, KUNGÄLV, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på rester av en kam, og er datert til middelalderen.? Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm. Runene er megret vanskelige å lese, ingen lesning og tolkning har ennå blitt gjort. Svake tynne rissede linjer der noen runer kan leses; i-rune (2 stk), r-rune (2 stk), a-rune (1 stk), k-rune (1-2 stk), t-rune (1 stk) og eventuelt en þ-rune kan identifieres.
Fornvännen skriver at funnstedet er Kungahälla i Västergötland.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1992, side 170.

Bo KJ47 - SVARTEBORG, TANUMS SN, BOHUSLÄN

Innskriften er stemplet på en brakteat av gull, og er datert til ca 450-550. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (11.019). Funnet i slutten av 1800-tallet i en brannurne.

Innskriften lyder:

ssigaduz

Si[gih]aþuz/S[i]siga[n]duz

English: "Sigihaþuz/Sisiganduz"

Litteratur:
¤ Tidligere signum: Bo Krause1966;47
¤ Krause, Wolfgang, 1966: Die Runeninschriften im älteren Futhark. Göttingen.
¤ Düwel, Klaus, 1975: Die Runeninschrift auf dem Medaillon von Svarteborg. I: Frühmittelalterische Studien 9, s. 158-159.
¤ Antonsen 1975:49
¤ IK 181, KJ 47
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ SHM (11019)
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Ekstern link: digi20.digitale-sammlungen.de.

Bildet er fra digi20.digitale-sammlungen.de

Bo KJ80 - RÄVSAL, VALLA SN, TJÖRN, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en runesten av glimmeraktig gneis, og er datert til tidlig vikingtid. H-runen er urnordisk.

Innskriften lyder:

HAriwulfs/HAriþulfs * stAinA-

Hreiðulfs/Herjulfs steina[r].

Norsk: "Reidulfs/Herulfs stener".

English: "Hreiðulfr's/Herjulfr's stones."

Litteratur:
¤ Krause, Wolfgang, 1966: Die Runeninschriften im älteren Futhark, Göttingen.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm = Dnr 411-5210-1996.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Rävsalstenens indskrift, Harry Andersen, Forvännen 1947.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Tidligere signum: L 2033, Bo Krause1966;70
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg


Bo KJ73 - RÖ, TANUMS SN, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en runesten av granitt, og er datert til 160-375/400 (Imer 2007). Runene er urnordiske. Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (29.160).

Innskriften lyder:

ek hra(z)az/hra(þ)az satido -tain
ana----(r)
swabaharjaz
s-irawidaz
... stainawarijaz fahido


Ek Hrazaz/Hraþaz satido [s]tain[a] ... Swabaharjaz s[a]irawidaz. ... Stainawarijaz fahido.

Norsk: "Jeg, Hrazaz/Hraþaz reiste stenen ... Swabaharjaz med brede sår ... Stainawarijaz malte".

English: "I, Hrazaz/Hraþaz raised the stone ... Swabaharjaz with wide wounds. ... Stainawarijaz carved."

Litteratur:
¤ Krause, Wolfgang, 1966: Die Runeninschriften im älteren Futhark, Göttingen.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Bo Krause1966;73A
¤ SHM (29160)
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

Bildet er fra Historiska Museet

Bo KJ61 - KALLEBY, TANUMS SN, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en runesten av granitt datert til 160-375/400 (Imer 2007). Runetypene er urnordiske. Plasseringen er i ved vegkanten utenfor Tanums kirke.

Innskriften lyder:

þrawijan * haitinaz was

Þrawijan haitinaz was.

Norsk: "Lengsel ble innført (på ham). / Þrawijas (monument). (I / han) ble befalt / kalt. / (I / He) ble lovet til þrawija.".

English: "Yearning was imposed (on him). / Þrawija's (monument). (I/he) was commanded/called. / (I/He) was promised to þrawija."

Litteratur:
¤ Krause, Wolfgang, 1966: Die Runeninschriften im älteren Futhark. Göttingen.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Antonsen 1975.
¤ Grønvik 1990.
¤ Tidligere signum: L 2064, Bo Krause1966;73B
¤ Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet, Stockholm = Dnr 411-5209-1996.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ Bilde fra Svenska Kulturbilder

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg
BO PETERSON1992 - HOGA, STALA SN, ORUST, BOHUSLÄN

Innskriften er ristet på en runesten av glimmerholdig gneis, og er datert til 800-tallet. Runetypene er 16-futhark, men eventuellt urnordisk h-rune og w-rune. Källström (2007a:416) har en avvikende lesning: iiauRi · am · tain þon iarbmul^n

Innskriften lyder:

HauR/iauR i am tain won/þon iar o mul=a

Hôr/Jôr í Ám [s]tæin vann/þann hér á múla.

Norsk: "Hor / Jor i Ár gjorde stenen her på snuten.

English: "Hôr/Jór in Ár made the stone here on the muzzle." or "Hôr/Jór in Ár (made) this stone here on the muzzle."

Litteratur:
¤ Peterson, Lena, Hogastenen på Orust, Blandade runstudier 1, (Runrön 6), Uppsala 1992.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Tidligere signum: L 2034

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A LundbergRUNEINNSKRIFTER FRA JÄMTLAND


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

J FV1970;86 - LUNNE, BRUNFLO SN, JÄMTLAND

Innskriften er ristet på et spinnehjul av klebersten, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

+ pahs portanti ÷ salus abænt(i) ÷ ingiua=(l)tr

Pax portanti, salus habenti. Ingivaldr.

Norsk: "Fred til bæreren, velstand til eieren. Ingvald".

English: "Peace to the wearer, prosperity to the owner. Ingivaldr."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤
Fornvännen 1970, side 86.
¤ Statens historiska museum, Stockholm (28996).

J FV1988;244 - "RENHORNSUDDEN", FROSTVIKENS SN, JÄMTLAND

Innskriften er ristet på en pilspiss av skiffer, og er datert til 800-1100. S-runen er urnordisk, resten vikingtidsruner. Pilspissen er fra stenalder eller tidlig bronsealder. Plasseringen er i Jämtlands läns museum (13.068).

Innskriften lyder:

sþt=o-umRt=uk

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1988, side 244
¤ Jämtlands läns museum (13.068)


J Fv1959;99 - HACKÅS K:A, HACKÅS SN, JÄMTLAND

Innskriften er ristet i murpuss på det gamle korets sydmur, og er datert til middelalderen.

Innskriften lyder:

fuþarkhnis-mlR

fuþorkhni[a]s[tb]mlR"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Jämtlands läns museum, foto.
¤ Mats Persson, Hackås kyrka. Jämtlands kyrkor 27. Jämtlands läns museum, Östersund. 3. uppl. 2004 side 5
¤ Tidligere signum: J JLM
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Fornvännen 1959, side 99

J RS1928;66 - FRÖSÖN, JÄMTLAND

Innskriften er ristet på en runesten gjort av en runerister fran Svealand.

Innskriften lyder:

austmoþ[(r)] kuþfastaR sun ' lit ra(i)[(s)]... ...(-)[(n)] (þ)(i)no auk| |kirua bru þisa| |auk h[on] [li](t) kristno eo(t)alont (o)sbiurn kirþi bru (t)riun rai(s)t auk (t)sain runoR þisaR

Austmaðr, GuðfastaR sunn, let ræis[a stæi]n þenna ok gærva bro þessa ok hann let kristna Iamtaland. Asbiorn gærði bro, Trionn ræist ok Stæinn runaR þessaR.

Norsk: "Østmann, Gudfasts sønn reiste denne sten og gjorde denne bro og han lot Jämtland kristne. Asbjørn gjorde broen, Trónn og Stein skrev disse runer".

English: "Austmaðr, Guðfastr's son had this stone raised and this bridge made and he had Jamtaland Christianized. Ásbjôrn made the bridge, Trjónn and Steinn carved these runes."

Litteratur:
¤ Friesen, Otto von, 1928: Runorna i Sverige. En kortfattad översikt, Uppsala (Föreningen Urds skrifter 4).
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014. Williams 1996.
¤ Bilde av runestenen fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild.
¤ Bilde av runestenen fra Svenska Kulturbilder.
¤ Tidligere signum: B 1112; L 1085
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Henrik Williams, Runjämtskan på Frösösten och Östmans bro. I: Jämtlands kristnande. Projektet Sveriges kristnande. Publikationer. 4. Uppsala 1996, s. 46.

Bilde fra Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöbild. Foto: Bengt A Lundberg


RUNEINNSKRIFTER FRA DALARNA


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

D FV1979;229 - VÄSTANNOR, LEKSANDS SN, DALARNA

Innskriften er ristet på blyblekk, og er datert til 1100-1200-tallet. A-runene har dobbelsidige bistaver og kan derfor også leses am Æ.

Innskriften lyder:

mku(l)--s=asim-
(n)usaaon----


???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤
Fornvännen 1979, side 229

D FV1980;230 - VÄSTANNOR, LEKSANDS SN, DALARNA

Innskriften er ristet på blyblekk, og er datert til 1100-1300-tallet.

Innskriften lyder:

+ ave ma=ri- grakia (p)l...na dominu(s) tekum +
bænædikta tu in muliæribus æt pænediktus
fruktus uentris tui amen + alfa æt o aglla +
deus ad(i)ua gæsus kristus dominus noster


Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Amen. Alfa et o[mega]. Agla. Deus adiuva. Jesus Christus Dominus noster.

Norsk: "Ave Maria full av nåde. Herren er med deg, velsignet er du blandt kvinner, og velsignet er ditt livs frukt. Amen. Alpha og o[mega]. 'Agla'. (= Du er sterk i evighet, Herre) Gud, hjelp! Jesus Kristus, vår Herre".

English: "Hail Mary, full of grace. The Lord is with Thee: blessed art Thou among women, and blessed is the fruit of your womb. Amen. Alpha and o[mega]. 'Agla'.(= Du er sterk i evighet, Herre) Gud, hjelp! Jesus Kristus, vår Herre."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1980, side 230
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
D FV1984;250 - RIKSVÄG 70, LEKSANDS SN, DALARNA

Innskriften er ristet på bronseblekk, , og er datert til 1000-1100.

Innskriften lyder:

ku(i)a-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1984, side 250.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

D FV1993;174 - ?, BY SN, DALARNA

Innskriften er ristet på et fragment av en runesten, og er datert til vikingtid. Nevnt av Dybeck i 1863.

Innskriften lyder:

... ...ur × half... ...

... [bróð]ur/[fôð]ur(?) Half[danar](?) ...

Norsk: "... bror/far Halvdan ...".

English: "... Halfdan's(?) father/brother(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 1993, side 174.

D TUNUM1972;25 - DALARNA

Innskriften er ristet på en runesten, og er datert til vikingtid.

Innskriften lyder:

...(o)rum (¤) -...

???

Litteratur:
¤ Andersson, Lars, 1972: "orum". Runstenen från Norr Hesse i Stora Tuna - ett 25-årsminne. I: Tunum. Tunabygdens fornminnes- och hembygdsförenings årsskrift 1972 s. 24-26.
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Dalarnas museum, Falun, DM 8095

D FV2013;282A - KRÅKBERG, PARHÄRBRE, MORA SN, MORA, MORA OCH ORSA TINGSLAG

Innskriften er en innskrift på tre og er datert til 1328-1333 (dendrokronologisk datering) og plasseringen er på Zorns gammelgård i Mora.

Innskriften lyder:

birhir bunt

BirgiR Bunt

Norsk: "Birgir Bunt"

Engelsk: "Birgir Bunt"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 2013, side 281
¤ Fornlevningsnummer: 2366 (Mora), 111 (nåværende plass)
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.
¤ Koordinater: 6769000;1431000

D FV2013;282B - FÄRNÄS, DRÄNDJGARD, HÄRBRE, MORA SN, MORA, MORA OCH ORSA TINGSLAG

Innskriften er en treinnskrift og er dendrokronologisk datert til 1298-99. Innskriften er over døren
Innskriften lyder:

hataitn

eller

hata · iain

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 2013, side 282.

D Fv2013;282C - PRÄSTGÅRDEN, KYRKHÄRBRET, ÄLVDALENS SN, ÄLVDALEN, ÄLVDALS, SÄRNA OCH IDRE TINGSLAG

Innskriften er en treinnskrift og er dendrokronologisk datert til 1298. Runene er speilvendte og æ-runen er en stungen a-rune. Innskriften er i skåret inn i dørkarmen til venstre.
Innskriften lyder:

(æ)rfrunir

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 2013, side 282.
¤ Ekstern link: www.kulturarvsdata.se.

D FV2013;283 - GULLÅGÅRDEN, HÖJEN, HÄRBRE, VÅMHUS SN, MORA, MORA OCH ORSA TINGSLAG

Innskriften er en treinnskrift og er dendrokronologisk datert til 1495. O-runen er en stungen u-rune og s-runen er en kortkvistrune. Innskriften er på venstre vegg i en setebinge.
Innskriften lyder:

orus

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Fornvännen 2013, side 283.


RUNEINNSKRIFTER FRA LAPPLAND


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

LP FV1988;245 - ÄLGSJÖ BY, ÅSELE SN, LAPPLAND

Innskriften er ristet på en spydspiss av skiffer, og er datert til 160-560/570 (Imer 2007). Plasseringen er i Statens historiska museum, Stockholm (13.168:2).

Innskriften lyder:

bjzo-

???

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤
Fornvännen 1988, side 245
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.
¤ SHM (13168:2)
¤ Marstrander, Carl J. S. 1952 “De nordiske runeinnskrifter i eldre alfabet : skrift og språk i folkevandringstiden. 1, Danske og svenske innskrifter” i Viking ; 16 (1952); s. 1–277. Viking : tidsskrift for norrøn arkeologi. (Oslo)
¤ Bilde af spydspissen


RUNEINNSKRIFTER FRA DALSLAND


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

Ds Vg236 - MURÄNGEN, GESTADS SN, SUNDALS HD, DALSLAND

Innskriften er ristet på en tegelsten og er datert til 1200-tallet. Tidligere trodde man at tegelstenen kom fra Lödöse (Kroken 1:35). Se VG 236. Tegelstenen oppbevares i Lödöse museum.

Innskriften lyder:

...ria

María

Norsk: "Maria".

English: "Mary"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: Vg 236, X DsVg236
¤ VgR s. 447
¤ Wiktorsson, P-A. & Odelman, E., Dalslands diplomatarium, Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Åmål 1996.


RUNEINNSKRIFTER FRA ÅNGERMANLAND


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

Ån Fv1908;298A - ROSSVIK, NORA SN, ÅNGERMANLANDS SÖDRA DOMSAGAS TINGSLAG

Innskriften er ristet på en bit skiffer og er datert til vikingtid(?). Oppbevarers i Murberget, Härnösand.

Innskriften lyder:

ok-þ

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ SHM (13575)
¤ Tidligere signum: X ÅnFv1908;298A
¤
Fornvännen 1908.

Ån Fv1908;298B - ROSSVIK, NORA SN, ÅNGERMANLANDS SÖDRA DOMSAGAS TINGSLAG

Innskriften er ristet i en knivformet bit af skiffer, og er datert til vikingtid(?). Oppbevares i Murberget, Härnösand.

Innskriften lyder:

n-þ

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: X ÅnFv1908;298B
¤ Inventariehandlingar på SHM.
¤ Fornvännen 1908.


RUNEINNSKRIFTER FRA HÄRJEDALEN


Sverige
Photo: http://www.travelforum.se/

Hr Peterson2006;157 - ÖVERHOGDALS K:A, ÖVERHOGDALS SN, SVEGS OCH HEDE TINGSLAG, HÄRJEDALEN

Innskriften er vevet oppned i Överhogdalsbonaden som er datert til vikingtiden. Överhogdalsbonaden oppbevares i Jämtlands läns museum.

Innskriften lyder:

-- × (k)uþbu

... guðbo

Norsk: "... Gudene bolig.".

English: "... the gods' dwelling. "

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: X HrPipping1924;462, X HrPeterson2006;157
¤ Sahlgren, Jöran, Runskriften på Överhogdalsbonaden, Festskrift tillägnad Hugo Pipping, Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 1924, side 462-464.RUNEINNSKRIFTER FRA UKJENT STED I SVERIGE


SE Fv1988;247 - UKJENT STED, SVERIGE

Innskriften er ristet på en skafthulsøks av mørk grønnsten, og har usikker datering. Oppbevares på Statens Historiska Museum, Stocholm.

Innskriften lyder:

torh

????

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: X SvFv1988;247
¤ SHM (10683)
¤
Fornvännen 1988 side 247.

SE IK365,1 - UKJENT STED, SVERIGE

Innskriften er på en brakteat av gull av C-type datert til Urnordisk periode. Brakteaten er slått med samme stempel som G 45, G 143, DR IK365,4, G 287, G 89, SE IK365,7 og G IK365,8. Plasseringen er på Museum Gustavianum.

Innskriften lyder:

ee^lil

ehwe(?)

Norsk: "(Dedikert) til hesten".

Engelsk: "(Dedicated) to the horse (?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: X SvIK365,1,7
¤ Museum Gustavianum (UUMF2302)
¤ Ekstern link: digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de.

Bildet er fra digi20.digitale-sammlungen.de
SE IK365,7 - UKJENT STED, SVERIGE

Innskriften er på en brakteat av gull av C-type datert til Urnordisk periode. Brakteaten er slått med samme stempel som SE IK365,1, G 45, G 143, DR IK365,4, G 287, G 89 og G IK365,8. Plasseringen er på Museum Gustavianum.

Innskriften lyder:

ee^lil

ehwe(?)

Norsk: "(Dedikert) til hesten".

Engelsk: "(Dedicated) to the horse (?)"

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: X SvIK365,1,7
¤ Museum Gustavianum (UUMF2303)
¤ Ekstern link: digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: digi20.digitale-sammlungen.de.
¤ Ekstern link: www.runenprojekt.uni-kiel.de

Bildet er fra digi20.digitale-sammlungen.de
SE Owe1996b;136 - UKJENT STED, SVERIGE

Innskriften er på et fragment av en runesten og er datert til vikingtid. Plasseringen er ved Runverket, Raä, Stockholm.

Innskriften lyder:

... ...t ra... ...

... [le]t(?) ræ[isa](?) ...

Norsk: "... lot(?) reise(?) ...".

Engelsk: "... had(?) (the stone) raised(?) ..."

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ Tidligere signum: X SvOwe1996b:136
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.

SE SHMFid45487 - - UKJENT STED, SVERIGE

Det er fragment fra en runeløs sten, datert til vikingtid. Plasseringen er i SHM.

Litteratur:
¤ Projektet Samnordisk runtextdatabas, 2014.
¤ SHM 4587 (nr. 2)
---- 000 ----


LITTERATUR TIL SVENSKE RUNEINNSKRIFTER


Johan Göransson, Bautil:
¤ "alle Svea ok Götha rikens runstenar, upreste ifrån verldenes år 2000 til Christi år 1000; för detta, efter glorvördigast i åminnelse konung Gustaf Adolfs ok konung Karl XI:tes befallning afritade ok til största delen : uti former inskurne; men nu, efter vår allernådigaste konung Fridrich I:stas befallning ok riksens högloflige ständers begäran, med några anmärkningar utgifne af Johan Göransson. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius, 1750": Bautil del 1 - Bautil del 2 - Bautil del 3 - Bautil del 4 - Bautil del 5 - Bautil del 6 - Bautil del7 - Bautil del 8 - Bautil del 9


Sveriges Runinskrifter Bind I - XV

Sveriges Runinskrifter, Bind I: Ölands runinskrifter granskade och tolkade af Sven Söderberg och Erik Brate, 1900—1906
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 1, hefte 1 - Øland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 1, hefte 2 - Øland

Sveriges Runinskrifter, Bind II: Östergötlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate, 1911
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, plancher - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 1 - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 2, plancher - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 2 - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 3, plancher - Östergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 2, hefte 3 - Östergötland

Sveriges Runinskrifter, Bind III: Södermanlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate och Elias Wessen, 1924 — 1936
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 1, plancher 1 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 1, Text 1 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 1, Text 2 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 2, plancher - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 3, plancher 1 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 3, plancher 2 - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, plancher - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 1a, Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 1b - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 2a - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 2g - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 3a - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 3b - Södermanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 3, hefte 4, Text 4 - Södermanland

Sveriges Runinskrifter, Bind IV: Smålands runinskrifter granskade och tolkade av Ragnar Einander, 1935 — 1961
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, plancher 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, Text 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, Text 2 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 2, plancher 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 2, Text 1 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 2, Text 2 - Småland
¤ Sveriges Runinskrifter - Bind 4, hefte 1, Text 3 - Småland

Sveriges Runinskrifter, Bind V: Västergötlands runinskrifter granskade och tolkade av Hugo Jungner och Elisabeth Svärdström, 1940 - 1970
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 1, plancher - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 2, plancher - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 3, Text 1 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 3, Text 2 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 3, Text 3 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 4, Text - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 5, Text 1 - Västergötland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 5, hefte 5, Text 2 - Västergötland

Sveriges Runinskrifter, Bind VI: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessen och Sven B. F. Jansson, 1940 — 1943
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, plancher 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, plancher 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 4 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 5 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 6 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 6, Text 7 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind VII: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson, 1943 — 1946
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 1, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 2, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 2, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 2, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 3, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 3, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte 3, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 7, hefte, Text 3 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind VIII: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessen och Sven B. F. Jansson, 1949-1951
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, hefte 1, planche - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, hefte2, planche - Uppland<
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, herfte 3, planche - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 4 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 5 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 6 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 7 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 8 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 9 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 8, Tekst 10 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind IX: Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessén och Sven B. F. Jansson, 1953 — 1958
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 1, Text 4 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, planvher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, Text 2 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 2, Text 3 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 3, plancher - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 3, Text 1 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 9, hefte 3, Text 2 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind X: Kun i digital utgave
¤ Ekstern link: Wikipedia: (Volume X is under preparation, see (in Swedish) Upplands runinskrifter del 5, digital supplement.)

¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 1037 Tensta kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 132 Rinkeby, Danderyds sn (0.3) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 196 Vada kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 197 Vada kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 387 Sigtuna, vid S:t Olofs ruin (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 560 Malsta kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 982 Bredåker, Gamla Uppsala sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA322-326-2000 Eds kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA4753/75 Sigtuna, Klosterområdet (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5735/59 Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5856/75 Bona, Munsö sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60A Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60B Klockargården, Eds sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60C Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60D Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60E Klockargården, Eds sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60F(a) Klockargården, Eds sn (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60F(b) Eds kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269/60F(c) Eds kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1953;274 Skånela kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1971;212B Vada kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1971;213B Hammarby kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1973;198B Uppsala, Kv. Rådhuset 2–3 (0.3) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1990;42 Sigtuna, Kv. Trädgårdsmästaren 9–10 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1992;167B Sigtuna, Kv. Urmakaren 1 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1992;168A Sigtuna, Kv. Urmakaren 1 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1992;168B Sigtuna, Kv. Urmakaren 1 (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv2012;59, Gamla Uppsala kyrka (0.3) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U-NOR199827A Spånga kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U THS30;83 Hagby, Täby sn (0.5) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5733/59 Skånela kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA5735-59 Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA6263-56 Skånela - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60A Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60C Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60D Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60E Klockargaarden - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60F(a) Klockargaarden - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60F(b) Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60F(c) Eds kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv1971;212A Vada by, Vada sn (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U NOR1998;27A Spånga kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA7269-60B Klockargaarden - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 158 Löttinge, Täby sn (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 387 Sigtuna - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 1037 Tensta kyrka - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 556 Husby-Sjuhundra kyrka (0.1)) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, Giresta sn (0.4) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, U Fv1979;243A Husby-Sjuhundra kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, U 557 Prästgården, Husby-Sjuhundra sn (0.1)) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 830 Furby, U NOR1996;18F Kv. Kyrkolunden (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA2999/50 Skederids kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U ATA3500/43 Stora Valla, Skepptuna sn (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U U ATA5734/59 Skånela kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 63 Spånga kyrka (0.1) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U Fv2012;60 Vaksala kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 213 Vallentuna kyrka (0.2) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, U 216 Vallentuna kyrka (0.2)) - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, Nytt runestensfunn 2017 - Uppland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 10, Nytt runestensfunn 2017 - Uppland

Sveriges Runinskrifter, Bind XI: Gotlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson och Elias Wessen, 1962
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 1, Planscher - Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 1 - Text 1, Gotlands
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 1 - Text 2 - Gotlands
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 11 del 2 - Text 3 - Gotlands

Sveriges Runinskrifter, Bind XII: Gotlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, Elias Wessén och Elisabeth Svärdström, 1978
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 12 del 1 - Planscher - Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 12 del 2 - Text, Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter Bind 12 del 2 - Planscher
¤ Sveriges Runinskrifter, Runinskrifter Bind 12 del 2 - Text 2 - Gotlands
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 12 del 2 - Text 3 - Gotland
¤ Sveriges Runinskrifter - Gotlands Runinskrifter Bind 12 del 2 - Text 4

Sveriges Runinskrifter, Bind XIII: Västmanlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B.F.Jansson, 1964
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 13, Planscher - Västmanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 13 - Text 1 - Västmanland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 13 - Text 2 - Västmanland

Sveriges Runinskrifter, Bind XIV-1: Närkes runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, 1975
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:1, Planscher - Närke
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:1 - Text 1 - Närke
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:1 - Text 2 - Närke

Sveriges Runinskrifter, Bind XIV-2: Värmlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, 1978
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:2, Planscher - Värmland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:2 - Text 1 - Värmland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 14:2 - Text 2 - Värmland<

Sveriges Runinskrifter, Bind XV: Gästriklands runinskrifter runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson, 1981
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15, Planscher - Gästrikland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15 - Text 1 - Gästrikland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15 - Text 1 - Gästrikland
¤ Sveriges Runinskrifter, Bind 15 - Text 1 - GästriklandAM 28 8vo Codex Runicus
¤ Håndskrift av den Skånske Lov skrevet med runer fra ca 1300Hurtiglinker til de andre kapitlene:
|.Index.| |.Germanske.runer.| |.Eldre.Futhark.| |.Norske.Futharker.| |.Danske.Futharker.| |.Danske.runeinnskrifter.I.| |.Danske.runeinnskrifter.II.| |.Danske.runeinnskrifter.III.| |.Danske.runeinnskrifter.IV.| |.Svenske.Futharker.| |.Norske.runeinnskrifter.I.| |.Norske.runeinnskrifter.II.| |.Norske.runeinnskrifter.III.| |.Svenske.runeinnskrifter.| |.Islandske.runer.| |.Grønlandske.runer.| |.Anglosaksiske.runer.| |.Vesterhavsøy.runer.| |.USSR.runer.| |.Runekalender.| |.Computus.Runicus.| |.Sigerdrivamål.| |.Rissing.| |.Symboler.| |.Historikk.| |.Lønnruner.| |.Runekasting.| |.Døden.| |.Blot.| |.Guddomsbevis.| |.Volvene.| |.Religionskiftet.| |.Fedrekult.| |.Drikkekultur.| |.Nidstang.| |.Primsigning.| |.Eventyr.| |.Reiseruter.| |.Handelsvarer.| |.Vikingskipene.| |.Navigasjon.| |.Mål.tid.vekt.| |.Våpen.| |.Boplasser.| |.Husdyr.| |.Familieliv.| |.Klassedelingen.| |.Lov&Rett.| |.Idrett.| |.Spill.| |.Navn.| |.Gloser.| |.Riker.| |.Konger.| |.Sagaklipp.| |.Hvordan.lage.| |.Fornminner.| |.Norrønt.språk.| |.Håndverk.| |.Tekstil.| |.Stavkirker.| |.Goterne.| |.Herulerne.| |.Folk.i.Europa.| |.Oslo.| |.Helleristninger.| |.Bilder.i.berg.| |.Film.| |.Kunst.| |.Musikk.| |.Litteratur.| |.Mjød.| |.Kultur.| |.Referanser.| |.Linker.| |.Odins.Trollsanger.| |.Webmaster.|

Hvem Hva Hvor i Norrøn mytologi :
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Siden er laget av Arild Hauge © Danmark, Aarhus 2006


Referanser - Kildelitteratur

Opdateret d. 21.1.2022